အရင္တုန္းကေတာ့ အေမဆူဆဲ တေပါင္းပြဲ လွည္းကေလးနဲ႔ သြားရေအာင္ လို႔ ဆိုစမွတ္ျပဳခဲ့ၾကတယ္။ တေပါင္း လျပည့္ေန႔မွာ လူအစည္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ေရႊစာရံဘုရားပြဲကို အခုေတာ့ မႏ ၱေလးသူ၊မႏ ၱေလးသား အမ်ားစုဟာ တ႐ုတ္ ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ သြားေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အရင့္အရင္ႏွစ္ေတြတုန္းကေလာက္ မစည္ကားေပမယ့္ အစ္မေတာ္ ေစာမြန္လွရဲ႕ အဆက္အႏြယ္ေတြ၊ပြဲႀကိဳက္ေမာင္မယ္ လူငယ္လူရြယ္ေလး ေတြကေတာ့ ေရႊစာရံကို မေရာက္ေရာက္ေအာင္သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ထန္းနံ႔သင္းတဲ့ မႏ ၱေလး-ေရႊစာရံ လမ္းတေလ်ာက္မွာေတာ့ ထန္းရည္ဆိုင္ေတြ ခါတိုင္းႏွစ္ေတြလိုပဲ ေပါပါ့၊မ်ားပါ့ခင္ဗ်ာ။ထန္းရြက္ငါးေလး ေတြက ေလမွာတ၀ဲ၀ဲ။ထန္းပလက္ဓားေတြကလည္း လူငယ္တခ်ဳိ႕ လက္ထဲမွာ တရမ္းရမ္းနဲ႔ ရွိေနဆဲ ေတြ႕ ခဲ့ရပါတယ္။အေမရိကေရာက္၊ဂ်ပန္ ေရာက္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ေရႊစာရံပြဲခ်စ္သူေတြအတြက္ ပြဲေတာ္လာၾက သြားၾကသူေတြရဲ႕ ပံုရိပ္တစ္ခုကို မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..