တခုခု ျဖစ္ၿပီးဆိုသည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ထံမွ ၾကားၾကားခဲ႕ရငည္။ ” ျဖစ္မွာေပါ့

ေအး.………။ ခ်ိတ္ခ်ိတ္ခ်င္း ခ်ိတ္မိတာ

မဆန္းပါဘူးေအး” ။ တခါတရံအမ်ိဳးသား

မ်ားထံမွလည္းသည္လိုၾကားရတတ္ျပန္

သည္။” ဒီေကာင္ေတြက ေျမြေျမြခ်င္း ေျခ

ျမင္ တယ္ေလ။”

သည္လိုနဲ႕က်ေတာ္တခုစဥ္းစားမိသည္။

ေကြးေကာက္ေန ေသာ သံေခ်ာင္းမ်ားကို

ပုံးတခုထဲထည့္၍လူပ္ၾကည့္မည္။၁မိနစ္

ခန္႕ပဲလူပ္ၾကည့္မည္။ၿပီးရင္ အဲဒီထဲက

တ ေခ်ာင္းထဲသာ ကိုင္၍ မထုတ္ၾကည့္

လ်ွင္ ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ။ တခုနဲ႕တခုညိွ

ၿပီး အကုန္နီးပါး ပါလာမည္ထင္ သည္။

ေနာက္ ေျဖာင့္စင္း ေန ေသာသံေခ်ာင္း

မ်ားကို ပုံးထဲျပန္ထည့္ၿပီး တရက္ေလာက္

မနားမ ေန လူပ္ၾကည့္မည္။ၿပီးလ်ွင္

အထက္ပါအတိုင္း တ ေခ်ာင္းထဲကို

ကိုင္၍ ျပန္ မထုတ္မည္။ ဘယ္ႏွစ္ေခ်ာင္း

ေလာက္ျပန္ပါမည္နည္း။ တ ေခ်ာင္းအ

ျပင္ ပို မပါနိုင္။

ေလာက၌ လူမ်ားသည္ ေယဘုယအား

ျဖင့္ တူရာတူရာစုမိတတ္ၾကသည္။ ေပါင္း

သင္းတတ္ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး၌

ပင္ “အသြင္ မတူ အိမ္သူမျဖစ္” ဟူ၍ပင္

ရွိသည္မဟုတ္ပါေလာ။ က်ေတာ္ က်င္

လည္ခဲ႕ဘူေသာ လုပ္ ငန္းခြင္ မ်ားစြာရွိ

ပါသည္။ ထိုအလုပ္ခြင္ အားလုံး လိုလို

တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တူညီေလ့ရွိေသာ

လုပ္ငန္းခြင္ စည္းကမ္းမ်ားရွိတတ္ပါသည္

တာျမစ္ထားေလ့ရွိေသာစည္းကမ္း မ်ား

ရွိျခင္းမွာလည္း မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္

ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး လူအမ်ား ျပဳက်င့္

ေလ့ရွိေသာအရာမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိျပန္ပါ

သည္။ ေဆးလိပ္မ ေသာက္ ရ။ ကြမ္း

မစားရ။ အရက္ ေသစာ မ ေသာက္ ရ။

အတင္းမ ေျပာ ရ။ စည္းကမ္းမမဲ႕ရ ။

စသည္ စသည္ တို႕ ထုတ္ထားလ်ွင

ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္သူခ်င္းစုမိၾက

သည္။ ကြမ္းစားတတ္သူခ်င္းစုမိၾကသည္

အရက္ေသာက္တတ္သူခ်င္းပူးမိၾကသည္

အခ်င္းခ်င္းကြယ္ရာတြင္ အားမနာပ ေျပာ

တတ္သူခ်င္းေပါင္းမိၾကသည္။

ထိုစည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္ အညီေနထိုင္

ရန္ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ေသာ သူမ်ားက

ေတာ့ ေဆးသမားနွင့္လဲမေပါင္းျဖစ္။

အရက္ ဆိုသူမ်ားကိုလည္းမိတ္မဖဲြ႕နိုင္။

ကြမ္းသမားနွင့္လဲခပ္ခြာခြာ ထီးထီးျဖစ္

တတ္သည္။ ဥပမာ နွင့္တူလွသည္။

အ ေကြးအ ေကာက္မ်ားၾကား အ ေျဖာင့္

ကို ေရာထည့္ လိုက္ေသာ္လည္း

အ ေကြးမ်ားနွင့္ မခ်ိတ္နိုင္ သကဲ႕သို႕ျဖစ္

သည္။ ေျဖာင့္သူမ်ားသည္ ေျဖာင့္ၿမဲျဖစ္

၍ ေကြးသူမ်ားမွာ ပုံးကို လူပ္ေလ ေကြး

ေလသာ။

တူရာတူရာစုမိတတ္ၾကသည္မွာ သဘာဝ

အတိုင္းသာ ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ေကြး

ေန သလား ။ ေျဖာင့္ေန သလား မိမိ ဝန္း

က်င္ ကို သတိျပဳသင့္သည္။ မိမိကိုယ္

မိမိ ဘယ္ဘက္မွာ ပါ ေနသလဲ ျပဳျပင္

သင့္သည္။ ေျဖာင့္သူမ်ား သည္ အထီး

က်န္တတ္ေသာ္လည္း စုစည္းမိလ်င္

မည္သည့္အရာက မ်ွ ဖ်က္စည္းဖို႕

မလြယ္။ သားမ်ားနွင့္ ထင္းေခ်ာင္းပမာ

ကို ၾကည့္လ်ွင္ သိနိုင္ သည္။ တ ေခ်ာင္းစီ

ခ်ိဳးလ်ွင္ က်ိဳး ေသာ္လည္း စု စည္းလိုက္

ပါက ခ်ိဳး ရန္ မျဖစ္နိုင္ ေတာ့ေခ်။

ယ ေန႕ ျမန္မာသည္ လည္းမည္သို႕ရွိေန

ပါသလဲ။ အ ေကာက္မ်ားခ်ည္းစုစည္း

ေနပါသ ေလာ? အ ေကာက္ အ ေကြး

ခ်ည္း စု မိ ေန ပါက ရႈပ္သထက္ ရႈပ္ ဖို႕

သာခ်ည္း ျဖစ္မည္။ ရွင္းေနဖို႕ အားရွိ ေန

ဖို႕ ေျဖာင့္ဖို႕ လိုသည္။

မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

About မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

has written 83 post in this Website..

ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္အရြယ္ေရာက္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာလိုေတြးၿပီး ျမန္မာလိုေျပာတတ္သည္။