ကမ္ဘာ့အၾကီးဆုံးျပတိုက္တခုပါဝင္တဲ့ Louvre ျပတိုက္ကို

ဆက္လက္ျပီးေလ့လာရေအာင္

 

 

loufr1

 

 

 မူလ Louvre  စခန္း ဟာ ျမိဳ႕႐ိုးခံတပ္ စခန္း သာျဖစ္ျပီး၊

 ရန္သူအင္ဂလိပ္တပ္ေတြကိုတြန္းလွန္ကာကြယ္ဘို႕ျဖစ္တယ္၊

 

 King Francis I  ဘုရင္ (အထက္ပါပံု) က ၎ခံတပ္ျမိဳ႕ကို တခုလုံးဖ်က္ပစ္ကာ  

၎ရဲ့နန္းေတာ္အျဖစ္ ခန္႕ညားထယ္ဝါေအာင္ေျပာင္းလဲ ေဆာက္တည္ခဲ့တယ္၊

 

King Francis I က အႏုပညာကိုလိုက္စားျပီး

အႏုပညာရွင္ေတြကိုလဲအားေပးခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ 

၎ရဲ့ဝတ္စားပံုနဲ႕ ပကတိ႐ုပ္အရ အေကာင္းၾကိဳက္သူ၊

ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာက္ခ်က္ျပဳၾကတယ္၊

  

  

 

 

 

loub30

Egyptian room အီဂ်စ္ ခန္းမ

2009_04_12kk | Flickr – Photo Sharing!

 

 

 

 

▶ Twenty Minutes at the Louvre Museum – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=PmT-djHyo3E

 

loubbc

▶ BBC Treasures of the Louvre – YouTube    ၾကာမယ္ေနာ္

 

 တနာရီခြဲေလာက္လိုက္ျပ

 

 

 

Cabal answered 

The actual Louvre palace replaced a huge medieval fortress. Part of the curtain wall is still visible under the reversed pyramid. It was build to protect the city of Paris against the Plantagenet, a famous English family…
http://www.histoire-fr.com/images/maquet…During the 15th century the French kings disliked it so much they never set foot there, choosing instead better and more comfortables castles outside Paris or if in Paris other houses. It was even used as a prison for a time.
King Francis I က   Louvre ကို အသစ္တည္ေဆာက္

The new Louvre was started by the first king of the French Renaissance, Francis 1st.

There’s two pyramids, one above ground pointing up, one pointing underground on the round about

For a long time one wing of the museum housed the Finance ministry. The ministry was moved in the 80’s to a brand new building and the rooms freed were used to show more artwork.

it is the third biggest museum in the world after the Metropolitan Museum of Art of New York and the Hermitage in St Petersburg

During WWII the museums best pieces were hidden in different places. Part of the museum was used by the Nazis as a warehouse to house all the artwork they stole from Jews, museums and castles. Goering himself came to do his shopping there to choose what he wanted in his different houses.

The two most well knows statues in the museum are the Venus of Milo and the victory of Samothrace.

 ေျမေအာက္သိုေလွာင္ခန္းေတြမွာ အႏုပညာ ပစ္စည္း အမယ္ ေပါင္း ၄၄၅၀၀၀ ရွိျပီး၊

 တၾကိမ္တၾကိမ္ဆိုရင္ အမယ္ေပါင္း ၃၅၀၀၀ ကိုဘဲ အလွည့္က်ထုတ္ျပတယ္၊

The museum shows ‘only’ 35,000 pieces. It has 445,000 pieces in all, kept in its cellars.

 

 လစဥ္လတိုင္း ပဌမ တနင္းဂေႏြ ဆိုရင္ ဝင္ေၾကးမယူ အခမဲ့ေပးဝင္တယ္၊

Entrance is free on the first sunday of the month.

The book Da Vinci code played fast and loose with a lot of fact, one of them being that the traffic along the Louvre on the river side goes the wrong way if you want to go west. If ever you managed to jump on a truck as the hero did you would be driven east on a one way street.

 

(ရန္ကုန္က ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္း ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာၾကီးတဲ့) 

အေမရိကန္အားကစားကြင္း ၃၅ လုံး ရဲ့အရြယ္အစားရွိတယ္

The museum is the size of 35 American football fields.

There is a legend about a haunting by a mummy called Belphegor, the story has been used by film makers and book writers

The garden of the Tuileries, now part of the Louvre, also has a haunting. The red man. Supposedly a killer used by the queen Catherine of Medicis, she had him murdered and he cursed her, saying ‘I will come back’. Ever since a red silhouette is said to have appeared to all the rulers that ended badly.

 

——-

lounap3lounap4

 

Napolean   ခန္းမေဆာင္ေတြ

WISE OWL answered

 


-It is the Museum that has the largest collection in the world. 
– It is the third-most visited place in Paris, France; 

 

ဝင္ေၾကး ေပးျပီးဝင္ၾကည့္ရသည့္တိုင္ေအာင္၊

၂၀၀၈ မွာဆိုရင္ လူသန္းေပါင္း ၈.၄ ဝင္ၾကည့္ခဲ့တယ္၊

 (၂၀၁၁ မွာဆိုရင္လူသန္းေပါင္း ၈.၈ ဝင္ၾကည့္ခဲ့ ျပန္တယ္)၊


– Although you have to pay to visit the Louvre, it is the world’s most visited museum with an attendance of 8.4 million in 2008; 
– it used to be a royal fortress and palace built by Philip II in the late 12th cent. 

 ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးအခ်ိန္ကာလ၊ ၁၇၉၃ မွာ

Louvre နန္းေတာ္ကို အမ်ားျပည္သူၾကည့္ဘို႕ျပတိုက္

အျဖစ္သို႕ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္၊ 

 

– It was turned into a museum in 1793 during the revolution. 
-The coronation sword at the Louvre is believed to be Emperor Charlemagne’s sword called “Joyeuse”. 
-The famous Venus de Milo, a Greek statue statue with no arms, which is kept there used to be on the seal of the American Society of Plastic Surgeons (ASPS), one of the oldest associations of plastic surgeons in the world. 
-There are three entrances: the main entrance at the pyramid, an entrance from the Carrousel du Louvre underground shopping mall, and an entrance at the Porte des Lions (near the western end of the Denon wing). 
-Under the main entrance to the museum is the Carrousel du Louvre, a shopping mall operated by Unibail-Rodamco. Among other stores, it has the first Apple Store in France, and a McDonald’s restaurant. 

—-

History of the Louvre

From Château to Museum

History of the Louvre | Louvre Museum | Paris

 

 

The Louvre, in its successive architectural metamorphoses, has dominated central Paris since the late 12th century. Built on the city’s western edge, the original structure was gradually engulfed as the city grew. The dark fortress of the early days was transformed into the modernized dwelling of François I and, later, the sumptuous palace of the Sun King, Louis XIV. Here we explore the history of this extraordinary edifice and of the museum that has occupied it since 1793.

The Middle Ages

During the forty-three-year reign of Philippe Auguste (1180–1223), the power and influence of the French monarchy grew considerably, both inside and outside the kingdom. In 1190, a rampart was built around Paris, which was Europe’s biggest city at the time. To protect the capital from the Anglo-Norman threat, the king decided to reinforce its defenses with a fortress, which came to be known as the Louvre. It was built to the west of the city, on the banks of the Seine.

……

1793

Opening of the Museum Central des Arts

The Museum Central des Arts opened its doors on August 10, 1793. Under the authority of the Minister of the Interior, its first governors were the painters Hubert Robert, Fragonard, and Vincent, the sculptor Pajou, and the architect de Wailly. Admission was free, with artists given priority over the general public, who were admitted on weekends only. The works, mostly paintings from the collections of the French royal family and aristocrats who had fled abroad, were displayed in the Salon Carré and the Grande Galerie.

The Louvre Museum: Facts, Paintings & Tickets

 

The Louvre Museum: Facts, Paintings & Tickets | LiveScience

The Louvre is the world’s largest museum and houses one of the most impressive art collections in history. The magnificent, baroque-style palace and museum — LeMusée du Louvre in French — sits along the banks of the Seine River in Paris. It is one of the city’s biggest tourist attractions.

History of the Louvre

The Louvre was originally built as a fortress in 1190, but was reconstructed in the 16th century to serve as a royal palace. It continued to be expanded over the years. It currently covers a total area of 652,300 square feet (60,600 square meters). In 1793, Louis XIV moved the royal residence to Versailles, and the Louvre became an art museum, exhibiting the royal collection and artifacts.

lounap7lout11lout7a

 Napolean  ဘုရင္ဘိတ္သိက္ ခံယူပြဲ

 Napolean  ဘုရင္ေခတ္ မွာ ၎က သိမ္းပိုက္တဲ့ႏိုင္ငံအသီးသီး မွ

အႏုပညာေျမႇာက္တဲ့ ပစ္စည္းေတြကိုလုယူခဲ့ကာ၊

၎ျပတိုက္မွာလာထားလို႕ Louvre ျပတိုက္ကို

Napolean  ျပတိုက္လို႕ေတာင္ နံမယ္ေျပာင္း ေခၚတြင္ခဲ့တယ္၊  

Napolean က Waterloo စစ္ပြဲမွာ ရွုံးႏွိမ့္ျပီးေနာက္ေတာ့

Louvre ျပတိုက္ ဆိုတဲ့မူလနံမယ္အတိုင္း ျပန္လည္ ေခၚေဝၚၾကတယ္၊

 

Under Napoleon’s reign, acquisitions came from conquered lands and the museum was known as Musée Napoleon. After his defeat at Waterloo, the museum returned to its original name.

lounap1lounap2lounap5lounap6

Louvre paintings & other works

The Louvre’s collection includes Egyptian antiques, ancient Greek and Roman sculptures, paintings by the Old Masters, and crown jewels and other artifacts from French nobles. Its works span the sixth century B.C. to the 19th century A.D. More than 35,000 works are on display at any given time. The displays are divided into eight departments:Near Eastern Antiquities, Egyptian Antiquities, Greek, Etruscan and Roman Antiquities, Islamic Art, Sculptures, Decorative Arts, Paintings, and Prints and Drawings.

—-

loupa1

louv2

 အထူးေက်ာ္ၾကားတဲ့ မိုနာလီစာ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္

Without question, The Louvre’s most famous work is Leonardo da Vinci’s “Mona Lisa,” who enchants hordes of visitors with her enigmatic smile. This small, iconic painting — it is only 21 by 30 inches (53 by 77 centimeters) is covered with bullet-proof glass and flanked by guards; this is the result of it being stolen in 1911. (It was recovered in 1913.)

Crowds also flock to see the armless beauty of the “Venus de Milo,”

loupa3loupa2lout7lout7b

Cana မင္ဂလာေဆာင္ပြဲ

lout12lout5lout9lout1lou50lout2loumac1

Alexander the Great

lout3lout8lout10

The Louvre pyramid

In 1983, the Louvre underwent a renovation plan known as the Grand Louvre. Part of the plan called for a new design for the main entrance. Architect I.M. Pei was awarded the project, and he designed an underground lobby and modern glass pyramid structure in the courtyard. Inaugurated in 1988, the pyramid would become a celebrated element of the landmark museum’s design. It appears strikingly modern and sophisticated against the baroque façade, and allows light into the lobby, which also housesgift shops and cafes. In 1993, the Inverted Pyramid, a skylight dipping into the underground lobby, was unveiled.

 lou30lou47

 

 

lou39

 

Christmas Island ကြၽန္းမွ Maoi ႐ုပ္ထုၾကီး

 

louvisit

 Visit the Louvre Museum

 

http://www.youtube.com/watch?v=xJxH-QuJeXo

 

 

lou35b

 

 အူးေၾကာင္းအီး လာေနလို႕ သုတ္ေျခတင္ ထြက္ေျပးေနၾကတာ

 

 

 ဝင္ေၾကး

 

 

Tickets for the Permanent Collections: €12 (16.26 US $)  (15897 MMK)  ျမန္မာက်ပ္ ၁၅၈၉၇

Full-day access to the Louvre, except for temporary exhibitions in the Hall Napoléon
also valid for the Musée Eugène Delacroix.

Tickets for Exhibitions in the Hall Napoléon: €13 (17222 MMK)  ျမန္မာက်ပ္ ၁၇၂၂၂

Note that free admission to the museum on the first Sunday of every month does not include the exhibitions in the Hall Napoléon.

Combined Ticket: €16  (21.68 US $)(21196 MMK) ျမန္မာက်ပ္ ၂၁၁၉၆

Access to the permanent collections and temporary exhibitions in both the Louvre and the Musée Eugène Delacroix.

 

လစဥ္ လတိုင္း ပဌမ တနင္းဂေႏြ ဆိုရင္

ဝင္ေၾကးမယူ အခမဲ့ေပးဝင္ တယ္၊

Free admission for all visitors on the first Sunday of each month and on July 14 
(except for the temporary exhibitions in the Napoleon Hall).

On Friday evenings from 6 p.m. to 9:45 p.m., admission to the permanent collections is free for under-26s regardless of nationality (upon presentation of ID).

 

Hours & Admission

Open every day except Tuesday

Practical information

The Louvre is open every day (except Tuesday) from 9 a.m. to 6 p.m.

Night opening until 9:45 p.m. on Wednesdays and Fridays
Friday June 21, 2013: the museum will close at 9:15 p.m.
 
Closed on the following holidays: January 1, May 1,December 25
 
Musée du Louvre, 75058 Paris – France
Métro: Palais-Royal Musée du Louvre (lines 1 and 7)
Tel.: +33 (0)1 40 20 53 17
 

 

 

About Kyaemon

Kyae Mon has written 713 post in this Website..

Likes to post news and educational items.