စကားထာ

ေရွးျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားတြင္ စကားထာ၀ွက္ျခင္းသည္လည္း တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ စကား၏

အနက္အဓိပါယ္ကုိ ကြယ္၀ွက္ရ္ ပုစၦာထုတ္ျခင္းသည္ စကားထာျဖစ္သည္။ယင္းသုိ႔ ပုစၦာထုတ္ျခင္းကို စကားထာ၀ွက္

သည္ဟု ေခၚသည္။မေျဖႏုိင္ပါက ပန္ေပးသည္ဟု ေခၚဆုိေလ့ရွိသည္။

ပန္းေပးတယ္ဆုိတာ ဘာလဲ

ယင္းပန္းေပးျခင္းမွာ အနက္ရွိသည္။ေရွးအခါက စကားထာ၀ွက္သည္ကုိ ပန္းဖြက္သည္ဟု ေခၚၾကသည္။

ေရွးက ညအခါတြင္ တစ္ေယာက္တည္း ဗုိင္းငင္ေနေသာ မိန္းမပ်ိဳေလးမ်ားထံ ေယာက္က်ားပ်ိဳမ်ား(သုိ႔)ေယာက္က်ားပ်ိဳ

တစ္ေယာက္လာေရာက္ၿပီး တစ္ေယာက္၏ စိတ္ေနသေဘာထား၊ညဏ္ရည္တုိ႔ကုိ ေလ့လာအကဲခတ္ရင္း စကားထာ၀ွက္

ေလ့ရွိၾကသည္။၀ွက္သူက ၀ွက္၊ ေဖာ္သူက ေဖာ္ရ္ မွန္သြားလွ်င္ ၀ွက္သူက ေဖာ္သူကုိ ပန္းတစ္ပြင့္(သုိ႔)ပန္းတစ္ပံု ေပးရ၏။

မေဖာ္ႏုိင္လွ်င္လည္း ေဖာ္သူက ၀ွက္သူကုိ ပန္းေပးရ၏။ယင္းမွ ပန္းေပးျခင္းဆုိေသာ စကားျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စကားထာ၀ွက္ျခင္းသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတြင္သာမက

တျခားတပါးေသာလူမ်ိဳးမ်ားႏိႈက္လည္းေတြ႕ရသည္။ဂရိကဗ်ာဆရာႀကီးဟုိးမားသည္ စကားထာတစ္ခုကုိ မေျဖဆုိႏုိင္သျဖင့္ စိတ္ထိခုိက္ကာ ေသဆံုးရသည္ဟု

အဆုိရွိသည္။စကားထာ၀ွက္ျခင္းကုိ ဂရိလူမ်ိဳးမ်ားႏိႈက္လည္း ေတြ႕ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ခရစ္ယာန္က်မ္းစာ၊ကုိရန္က်မ္းစာမ်ားတြင္

လည္း ေတြ႕ႏုိင္ေပသည္။အာေရဗ်ႏွင့္ပါးရွားစကားထာမ်ားလည္း ရွိသည္။တရုတ္စကားထာမ်ားလည္း

ရွိသည္။ဥပမာ..မီးကုိ ေလႏွင့္ထုပ္ပိုးထားသည္မွာ အဘယ္နည္း။အေျဖမွန္မွာ စကၠဴမီးပံုးျဖစ္သည္။

စကားထာအမ်ိဳးမ်ိဳး

ေရွးသူေဟာင္းတုိ႔၏ စကားထာမွာ ၾသကာသေလာကပတ္၀န္းက်င္ကုိ မွီးရ္ ၀ွက္ဆုိၾကသည္ဟု ဂရိပညာရွင္

အရစၥတုိတယ္က ဆုိသည္။ဥပမာဆုိရေသာ္ ေလကုိ ၀ွက္ရာႏိႈက္ “မရပ္မနား အၿမဲတေစ ပ်ံဥန္းေနသည္ကား

အဘယ္နည္း” ဟု ၀ွက္သည္။ျမန္မာမႈတြင္ စကားထာကုိ ငါးမ်ိဳး ခဲြျခားထားသည္။ယင္းတုိ႔မွာ…

၁။ကာရန္အားျဖင့္ ၀ွက္ေသာ စကားထာ

၂။ဥပမာအားျဖင့္ ၀ွက္ေသာ စကားထာ

၃။အနက္အားျဖင့္ ၀ွက္ေသာ စကားထာ

၄။စကားလိမ္အားျဖင့္ ၀ွက္ေသာ စကားထာ

၅။သခ်ာၤအားျဖင့္ ၀ွက္ေသာ စကားထာ

ဟုရ္ ခဲြျခားထားသည္။အေသးစိတ္အားျဖင့္ ဆုိ၇ပါမူ…..

၁။ကာရန္အားျဖင့္၀ွက္ေသာစကားထာမ်ား

(ေမး) ေတာင္ႀကိဳေတာင္ၾကား ေပါက္သည့္၀ါး အဖ်ားခပ္သြယ္သြယ္၊

(ေျဖ)အိမ္ႀကိဳအိမ္ၾကားေပါက္သည့္သား…စကားခပ္ၾကြယ္ၾကြယ္…

(ေမး)ေညာင္ပင္ပတ္လည္ ခ်စ္ခံုတည္၊ေစ်းသည္မလား၊ခ်ည္ခ်လား။

(ေျဖ)ေမာင္ရွင္သစ္ကယ္၊လူထြက္တယ္၊ဆန္းတယ္လလား၊သည္လလား။

(ေမး)ဓား၀ယ္ေခ်ာင္းမွာ ေဒါင္းေတြ႕တယ္။

(ေျဖ) ငယ္ကေပါင္းမုိ႔ ေအာင္းေမ့တယ္။

(ေမး) သေျပပန္း တစ္ခက္၊ႏွစ္ခက္

(ေျဖ) မေသြတမ္း တစ္သက္၊ႏွစ္သက္

(ေမး)ေရလယ္ေခါင္ စေလာင္းႀကီး

(ေျဖ)နင္ငယ္ငယ္က ႏွာေခါင္းႀကီး

(ေမး)ေသတၱာထဲ ႀကိဳးေခြေခြ

(အေျဖ)ေမာင္ရင္လာ မုိးေစြေစြ။

(အေမး)ေသတၱာထဲ ေၾကာင္ေမာ့။

(အေျဖ)ႏွမငုိေတာ့ ေမာင္ေခ်ာ့။

(အေမး)ဟုိေရွ႕က ဗ်ိဳင္းျဖဴ ပိတ္ထူနဲ႔လား။

(အေျဖ) နင့္ႏွမ ငါယူ စိတ္တူရဲ႕လား။

(ေမး)လင့္စင့္ကားယား။စာမနား

(ေျဖ)နင့္ျပင္ရည္းစား၊ငါမထား။

ဟူသည္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

၂။ဥပမာအားျဖင့္၀ွက္ေသာစကားထာမ်ား

အေမး။ေရပတ္လည္ေဆာင္၊အလယ္ေခါင္ေသာင္ထြန္း၊မိန္းမလွကၽြန္း။

အေျဖ။ေက်ာက္ျပင္

အေမး။မဖြပ္ဘဲျဖဴသည့္ နတ္ပုဆုိး၊မေလာင္းဘဲျပည့္သည့္ နတ္ေရအုိး

အေျဖ။အုန္းသီးအဆန္

အေမး။က်ဴပင္ႀကိဳ၊က်ဴပင္ၾကား ေလာင္းကေလးႏွင့္သြား။

အေျဖ။ရက္ကန္း(ရက္ကန္းလႊာႏွစ္ခုၾကား ေလာင္းေလွႏွင့္တူေသာ္ ရက္ကန္းလြန္းအိမ္ကုိ တင္စားျခင္းျဖင့္)

အေမး။ကုန္းမွာ မေန၊ေရမွာေခြဆင္း၊သူ႕ေခါင္းက ၾကယ္ေရာင္လင္း။

အေျဖ။ေရနံဆီ၊ေရနံေခ်းမီးခြက္မ်ားတြင္ မီးစာေခြေနကာ အဖ်ားတြင္ မီးေတာက္လင္းေနျခင္းကုိ ဆုိလုိ။

အေမး။ခံသူက ပက္လက္၊လုပ္သူက ေမွာက္လ်က္။

အေျဖ။အခ်ိဳ႕ကား စပါးႀကိတ္ခဲြတဲ့ ႀကိတ္ဟု ဆုိ၏။အခ်ိဳ႕ကား သနပ္ခါးေက်ာက္ျပင္ကုိ ပက္လက္ထားၿပီး

သနပ္ခါးေသြးသူက ေမွာက္လ်က္ လဲက်မတက္ ေသြးရျခင္းကို ဆုိလုိၾကသည္။

အေမး။ဖူးကနဲေယာင္၊ေလာင္ကနဲထ၊ခ်ာလန္ၿပဲ တဲြလဲြက်။

အေျဖ။ ငွက္ေပ်ာ္ဖူး။

အေမး။ေစာင္ၾကမ္းၿခံဳ လုံပါေပ့၊ေက်ာက္တန္းစီ ညီပါေပ့။

အေျဖ။ေျပာင္းဖူးခြံႏွင့္ ေျပာင္းဖူးေစ့

အေမး။နတ္သမီးတံေတြးေပါက္၊ၾကက္မေကာက္

အေျဖ။အိမ္မုိးသစ္ပင္ရိပ္မွ ေဖာက္၀င္လာေသာ ေနေျပာက္ကုိ ဆုိလုိ၏

အေမး။နတ္သမီးဆဲြႀကိဳး လူမခုိး။

အေျဖ။လွည္းလမ္းေၾကာင္းရွိ လွည္းဘီးရာ။

၃။အနက္အားျဖင့္ ၀ွက္ေသာ စကားထာမ်ား

ေမး။ရင္ႏိႈက္ထား သားလည္း မဟုတ္။ေျမမသက္(သက္သည္ဆုိသည္မွာ ဆင္းျခင္းျဖစ္သည္) ငွက္လည္း မဟုတ္၊အၿမီး

ေကာက္ ေမ်ာက္လည္း မဟုတ္၊မုတ္ဆိတ္ဖြား ကုလား မဟုတ္။

ေျဖ။ေစာင္းေကာက္

ေမး။၁၆ျပည္အပုိင္စုိးေသာ္လည္း မင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ၊ေရွးကုသုိလ္ကံမေကာင္းရ္ ေခါင္းေျခလက္မပါ

ေျဖ။၁၆ျပည္၀င္ တင္းေတာင္း။

ေမး။သဒၵါလည္းမတက္၊ပရမတ္ကုိလည္း မေၾက၊လူေရွ႕မွာ အၿမဲေန၊မွန္လွ်င္မွန္ေစ၊ မမွန္ေလက လွ်ာထုတ္ျပ

ေျဖ၊ခ်ိန္ခြင္။

(အေမး)အိမ္ေတာ္သာလမ္း ၁၂ခန္း၊တခန္း ၃ က်ိတ္(တစ္က်ိတ္တြင္ ဆယ္ေယာက္ရွိသည္)၊အျပည့္အိပ္၊ေလးေပါက္တံခါး

ဖြင့္လ်က္ထား၊၀င္ဘူးထြက္ဘူးပါရဲ႕လား။

(အေျဖ)တစ္ႏွစ္တြင္ 12လ ရွိရာတြင္ တစ္ခန္းတြင္ ရက္ေပါင္းသံုးဆယ္ရွိကာ ဥပုသ္သီတင္းပတ္ ေလးပတ္ရွိၿပီး ထုိဥပုသ္

ရက္မ်ားတြင္ ဥပုသ္ေစာင့္တည္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။

(ေမး)ေျခ (၈)ေခ်ာင္း၊ ေခါင္း (၂)လံုး နဲ႕ အၿမီး ႏွစ္ခြရွိတဲ႔အေကာင္။

(ေျဖ)ေခြး ( မွတ္ခ်က္။   ။ ေတာ္သလင္းလ)

(ေမး)အေပါက္ကေနစြတ္လိုက္ရင္ ခ်က္ထိေအာင္၀င္ တယ္။ အဲဒါဘာလဲ။

(ေျဖ)ေဘာင္းဘီ၀တ္တာပါ။

(ေမး)ဆီမပါ၊ စားမပါဘဲနဲ႕ စိမ့္တယ္တဲ့၊ေပါင္ၾကားမွာရွိတယ္။ အဲဒါကေရာဘာလဲ ?

(ေျဖ)ႏြားႏို႕

၄။သခ်ာၤအားျဖင့္၀ွက္ေသာ စကားထာ

ေမး။အလံ(၁၀၀)ေျမႊ တြင္းမွာေခြ၊တေန႔ လက္ႏွစ္သစ္၊ကၽြန္ေတာ္မ သကၠရာဇ္

ေျဖ။အလံတရာကို လက္သစ္ဖဲြ႕ွလွ်င္ 9600 ရ၏။ယင္းကုိ လက္ႏွစ္သစ္ႏွင့္စားေသာ္  4800 ရ၏။ယင္းသည္ ရက္ျဖစ္ၿပီး

လဖဲြ႕လွ်င္ လေပါင္း 160ရ၏။ ႏွစ္ဖဲြ႕ေသာ္ 13ႏွစ္ႏွင့္ 4လရ၏။ (ေမြးသကၠရာဇ္ကုိလုိေသာ္ ေကာဇာ(ေရာက္ဆဲ)သကၠရာဇ္မွ

ယင္း13ႏွစ္ 4လကုိ ႏႈတ္ေသာ္ ရ၏။

ေမး။ခုိမွာကားခဲြ၊၀မ္းဘဲငါးက်ပ္၊စာတမတ္ကုိ မျပတ္ေန႔ညေရာင္း၀ယ္ၾကသည္။ငွက္ေလွအစိတ္၊ေၾကးအစိတ္

ေျဖ။

၅။စကားလိမ္အားျဖင့္ ၀ွက္ေသာ စကားထာမ်ား

ေမး။စပယ္ဖူးစ ဆီးေယာင္းမ၊

ေျဖ။စံပါယ္ဖူးစဆုိေသာ ငံုသည္။ဆီးေယာင္းမမွာ ေမႊရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငံုေမႊ၊ေငြမႈံျဖစ္သည္။

ေမး။ေက်ာက္စရစ္ခဲ၊ေစာင္ျဖဴၿခံဳ

ေျဖ၊ေက်ာက္ခဲသည္ မာသည္။ေစာင္ျဖဴၿခံဳေတာ့ လံုသည္။ယင္းေၾကာင့္ မာလံု၊မံုလာ ျဖစ္သည္။

ေမး။ပင္လယ္ဓားျပ။

ေျဖ၊ပင္လယ္သည္ က်ယ္သည္။ဓားျပက တုိက္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ က်ယ္တုိက္၊ ႀကိဳက္တယ္ ျဖစ္သည္။

ေမး။ကန္၏ တန္ဆာ၊တံငါ၏ လက္စဲြ၊

ေျဖ၊ကန္၏ တန္ဆာမွာ ၾကာျဖစ္သည္။တံငါ၏ လက္စဲြမွာ ငါးဖမ္းပုိက္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾကာပိုက္၊ႀကဳိက္ပါ ျဖစ္၏

ေမး။ပဒုမာယုန္ေထာင္။

ေျဖ။ပုဒမာမွာ ၾကာပန္းျဖစ္သည္။ယုန္ေထာင္သည္မွာ ပုိက္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾကာပုိက္၊ႀကိဳက္ပါ ျဖစ္၏။

စကားထာ၀ွက္ျခင္းသည္ အင္း၀ေခတ္တြင္ မ်ားစြာႀကီးထြားစည္ပင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာ ခ်ိဳ႕တဲ့လာသည့္အတြက္

ေရွးျဖစ္ေဟာင္းအား တတ္သိသေလာက္ စုေဆာင္းေဖာ္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။စကားထာေပါင္းခ်ဳပ္မဟုတ္ရ္ တခ်ိဳ႕ေသာ

စကားထာမ်ား က်န္လွပ္ခဲ့သည္ကုိ စာရႈ႕သူမ်ား နားလည္ေပးႏုိင္မည္ ထင္သည္။

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္

ေသြးနက္

About mr.dark blood

mr.dark blood has written 10 post in this Website..

Freelance writer