သတင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၆) ရက္။

————————-

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားစာေပဆု စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီသည္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း ထုတ္ေဝခဲ့ သည့္ စာအုပ္မ်ားကို စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး

အမ်ိဳးသားစာေပဆု ခ်ီးျမႇင့္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္

စာေရးဆရာမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ဝတၱဳရွည္စာေပဆုတြင္

ထက္ႏိုင္ (တလုပ္ၿမိဳ႕) ေရးသားသည့္ မေျပာျဖစ္ခဲ့တဲ့စကား၊

ဝတၱဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ စာေပဆု တြင္

ခင္ျမဇင္ ေရးသားသည့္ ေကာင္းကင္မိုးတိမ္ ဝတၱဳတိုမ်ား၊

ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္စာေပဆုတြင္

ကို (တကၠသိုလ္) ေရးသားသည့္ ျမကန္သာ ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္၊

စာပေဒသာစာေပဆုတြင္

ေဒါက္တာခင္လက္်ာ ေရးသားသည့္ ေဖေဖဗိုလ္လက္်ာ၊

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာ ဆိုင္ရာစာေပဆုတြင္

စတီဗဲန္နီကိယို ေရးသားသည့္ ခ်င္းယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္း၊

ကေလးစာေပဆုတြင္

ေ႐ႊၿမိဳင္ၿပဳံးလဲ့ေမာ္ ေရးသားသည့္ အ႐ုဏ္ဦးမွာ ဖူးတဲ့ပန္း ကေလးကဗ်ာမ်ား၊

ဘာသာျပန္(သုတ)စာေပဆုတြင္

ေမာင္ျမင့္ႂကြယ္ ေရးသားသည့္ ျမန္မာျပည္မွေန႔ရက္မ်ား၊

ဘာသာျပန္ (ရသ) စာေပဆုတြင္

တင္ေမာင္ျမင့္ ေရးသားသည့္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္၊

သုတပေဒသာ(ဝိဇၨာ) စာေပဆု တြင္

ေမာင္ဟုန္ဝမ္ (ကထိက) ေရးသားသည့္ မင္းသုဝဏ္ႏွင့္ကဗ်ာ(ကဗ်ာေလ့လာခ်က္)၊

သုတပေဒသာ (႐ိုး႐ိုးသိပၸံ) စာေပဆုတြင္

ေက်ာ္ဦးေရးသားသည့္ ေရၾကည္တစ္ေပါက္၊

သုတပေဒသာ (အသုံးခ်သိပၸံ) စာေပဆုတြင္

ေဒါက္တာခင္စန္းေမာ္ ေရးသားသည့္ တိရစၧာန္မ်ားမွ လူကိုကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါမ်ား၊

ႏိုင္ငံေရး စာေပဆုတြင္

ေက်ာ္ဝင္း ေရးသားသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (၁၉၄၈-၁၉၈၈)၊

အဂၤလိပ္ ဘာသာ (သုတ) စာေပဆုတြင္

ျမင့္ေအာင္ ေရးသားသည့္ Revealing Myanmar’s Past: An Anthology of Archaeological
Articles စာအုပ္တို႔ကို ဆုေ႐ြးခ်ယ္ ခ်ီးျမႇင့္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

——————

အမ်ိဳးသားစာေပဆုဘာသာရပ္မ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ရာတြင္

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အဂၤလိပ္ ဘာသာစာအုပ္ဆုကို တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္မူ အဆိုပါ အဂၤလိပ္ဘာသာစာအုပ္ဆုကို သုတႏွင့္ ရသဟူ၍ ခြဲျခားခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည့္ အတြက္
စုစုေပါင္းဘာသာရပ္ (၁၆) မ်ိဳးျဖစ္လာခဲ့ရာ ယင္းတို႔အနက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္
အမ်ိဳးသားစာေပဆု တြင္ လူငယ္စာေပဆု၊ ျပဇာတ္စာေပဆုႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စာအုပ္
(ရသ) စာေပဆုတို႔အတြက္ ဆုမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားစာေပဆု စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီကို စာေပပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္၊
အတတ္ပညာရွင္၊ ပုံႏွိပ္ေရး ႏွင့္ ထုတ္ေဝေရးေလာကမွ အေတြ႕အႀကဳံရွိသူ
စသည့္ပုဂၢိဳလ္ (၉၅) ဦးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ျဖင့္ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္
မွတ္ပုံတင္ဌာနမွ ေပးပို႔လာေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေဝခဲ့သည့္
စာအုပ္ေပါင္း (၂၃၂၉) အုပ္မွ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ ပဏာမအဆင့္၊
ဆန္ကာတင္အဆင့္၊  အတည္ျပဳအဆင့္ စသည့္ အဆင့္ (၃) ဆင့္ျဖင့္
ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဆုရရွိသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၅၂၉-၅၃၁)၊ ကုန္သည္လမ္း၊
စာေပဗိမာန္ရွိ စာေပဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေရး အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈေကာ္မတီ
တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၀၁-၃၇၆၅၆၉၊ စီမံေရးရာဌာန ဖုန္းအမွတ္ ၀၁-၃၈၁၄၄၉ သို႔
အျမန္ဆုံး ဆက္သြယ္ၾကရန္ႏွင့္ ၅” x ၇” ေရာင္စုံ ဓာတ္ပုံႏွစ္ပုံႏွင့္
ပတ္စပို႔အ႐ြယ္ဓာတ္ပုံ ႏွစ္ပုံစီကို ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ
(တစ္ပတ္ အတြင္း) ေပးပို႔ရန္ႏႈိး ေဆာ္ထားေၾကာင္း သိရ သည္။

ဆုရစာအုပ္မ်ားကို ထုတ္ေဝသည့္ စာေပတိုက္မ်ားကိုလည္း
ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး အတြက္
ဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၃
ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ (အဂၤါေန႔)၊ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း (၁) ရက္၊
နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း ရွိ
အမ်ိဳးသားဇာတ္႐ုံ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://m.moi.gov.mm/zg/node/1125

—————————————

ဒီသတင္းေလးၾကားေတာ့…

ဆုရသြားသူေတြကို. . .ေလးစားအားက်ရင္း..သူတို ့အတြက္..ဂုဏ္ယူ ၀မ္းသာမိပါတယ္..။

ဒါေပမယ့္….

ေနာက္ထပ္..ၾကားရတဲ့  ( ဖတ္ရတဲ့ ) သတင္းေတြ..ကေတာ့… စဥ္းစားေတြးေတာၾကည့္စရာေတြ..ပါလာပါေလေရာ…

 

—————————————

လူငယ္ စာေပသမား ( သမား ) လင္းသိုက္ညြန့္ ရဲ ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို..ဖတ္လိုက္ရပါတယ္.. ။

အဲဒီ  …  ေဆာင္းပါးထဲက.. ေဆာင္းပါးရွင္ရဲ ့စကားေလးေတြက..

ကၽြန္ေတာ္တို ့.. စာေပခ်စ္သူေတြ အတြက္.. စဥ္းစား..ေတြးေတာစရာေလးေတြပါ…။

—————————————-

ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၏ ဒီမုိ ကေရစီေခတ္တြင္ ေျပာင္းလဲလာမႈကုိ
အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ အတြက္ အမ်ိဳးသား စာေပဆု စိစစ္
ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ ကုိ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္း
က်င္သူေပါင္း ၉၆ ဦးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး…..

သမၼတ အႀကံေပး
ေဒါက္တာ ေနဇင္လတ္၊ ဦးကုိကုိလိႈင္ တုိ႔ကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားလည္းပါဝင္သျဖင့္

ယင္း၉၆ဦး အနက္ စာေရးသူမွာ အသက္အရြယ္ အားျဖင့္ အငယ္ဆုံးျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ ေစ အသက္ ၂၇ႏွစ္ အရြယ္ လူငယ္ စာေရး ဆရာ တစ္ေယာက္ကုိ

အစုိးရအေန ျဖင့္ ယခုလုိ အသိအမွတ္ျပဳလာသည့္အတြက္ဝမ္းေျမာက္ႀကိဳဆုိရပါမည္။

 

————————————

 

စာေရးသူ တာဝန္ယူ ဖတ္႐ႈေရြး ခ်ယ္ေပးရမည့္ စာေပ အမ်ိဳးအစားမွာ လူငယ္စာေပဆု
အတြက္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ လူငယ္ စာေပ ဆုိင္ရာ
စာအုပ္ မ်ားကုိ အစည္းအေဝး အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ေရြး ခ်ယ္ ဖတ္႐ႈေပးရန္ျဖစ္သည္။

စာေရးသူ ကုိယ္တုိင္မွာလည္း လူငယ္ စာေရး ဆရာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သျဖင့္သက္ဆုိင္ ရာ အစည္းအေဝး အဆင့္ဆင့္တြင္ လူငယ္ စာေပအေပၚ

လူငယ္စာေရးဆရာတစ္ေယာက္၏ အျမင္၊ အမ်ိဳးသား စာေပဆုအေပၚ အျမင္တုိ႔ ကုိ

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုေဆာင္းပါးကုိလည္း အမ်ိဳးသား စာေပဆု စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီဝင္ တစ္ေယာက္၏ အႀကံ ျပဳလႊာ အျဖစ္

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ထံ တင္ျပသြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

 

——————————–

 

 

ေကာင္းပါတယ္..။

ဒီဆရာေျပာတဲ့စကားေတြကို  ဖတ္ၾကည့္ရတာေတာ့… အဲဒီလိုအၾကံျပဳလႊာတင္ျပဖို ့သင့္ေတာ္တယ္ ထင္ပါတယ္ ။

ဘာလို ့လဲ..ဆိုေတာ့…

သူ ဆက္ေျပာတာေတြကို..ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့….

 

—————————————

 

၁။ အမ်ိဳးသား စာေပ ဆုအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ ပါဝင္စားမႈ

ေခတ္ အဆက္ ဆက္ အမ်ိဳးသား စာေပ ဆုရ စာအုပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသား စာေပ ဆုရ
စာအုပ္မ်ား အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏႈန္း မွာအလြန္ နိမ့္က်လ်က္ရွိသည္ကုိ အားလုံး အသိ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ အကယ္ဒမီ ေပးပြဲကုိ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိသလုိ အမ်ိဳးသား စာေပ
ဆုေပးပြဲကုိလည္း စာေပ ေလာကသားမ်ား အားလုံး တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိေအာင္၊
ျပည္သူလူထု စိတ္ဝင္စား ေအာင္ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားစြာ က်င္းပ ျခင္းမ်ိဳး၊
အမ်ိဳးသား စာေပဆုကုိ ႀကိဳတင္ မေၾကညာဘဲ ပြဲအတြင္း ေရာက္မွ ေၾကညာျခင္းမ်ိဳး၊ဆန္ခါတင္ အဆင့္ စာအုပ္မ်ားကုိ ေၾကညာေပး ျခင္းမ်ိဳးမ်ားကုိ
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အားျဖင့္ အမ်ိဳးသား စာေပဆု အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ဝင္စားမႈကုိ ျပန္ လည္ ျမင့္မား လာလာေစႏုိင္ပါသည္။

 

———————————

 

ဒီအခ်က္ကေလးက…. ျဖစ္သင့္တယ္..ဆိုတဲ ့  အခ်က္ကေလးပါပဲ.. ။

သူ အၾကံေပးသလို ျဖစ္လာရင္.. ပိုေပ်ာ္စရာေကာင္းမွာ..ေသခ်ာပါတယ္ ။

 

———————————–

 

၂။ အမ်ိဳးသား စာေပဆုရ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ စာအုပ္ေစ်းကြက္ အတြင္း အေရာင္း
ရဆုံး (Best Seller) စာအုပ္မ်ား မတူညီ ကြဲျပားေနမႈ

ႏုိင္ငံတကာ စာေပေလာကမ်ား ကုိ သုံးသပ္ ေလ့လာၾကည့္ပါက ဆုရ စာအုပ္မ်ားႏွင့္
စာအုပ္ ေစ်းကြက္ အတြင္း ျပည္သူလူထု ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အေရာင္းရဆုံး Best
Seller) စာအုပ္မ်ားမွာ မ်ားေသာအား ျဖင့္ တူညီေလ့ ရွိၾကၿပီး

စာေရးသူတုိ႔ ျမန္မာ စာေပေလာက တြင္မူ အမ်ိဳး သား စာေပဆုရ စာအုပ္မ်ားႏွင့္

စာအုပ္ေစ်းကြက္ အတြင္း အေရာင္းရ ဆုံး(Best Seller) စာအုပ္မ်ား

မတူညီ ကြဲျပားေနမႈ မွာလည္း ျပန္လည္သုံး သပ္ စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

 

——————————–

ဒီအခ်က္ကေတာ့.. ကၽြန္ေတာ္တို ့.. အစဥ္းစားသင့္ဆံုးပါပဲ… ။

ရိပ္မိသူေတြလည္း..စဥ္းစားသင့္…ေ၀ဖန္သ့္ၾကသလို…  …

မရိပ္မိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနသူေတြကလည္း..ရိပ္မိတဲ့အဆင့္ကေန…

တူညီမွ်ျခင္းဆီကို..ေရာက္ေအာင္ … လုပ္ေဆာင္သင့္ေနတဲ ့အခ်က္ပါ.. ။

ေပးလိုက္တဲ ့..ဆုရ စာအုပ္ က..

ဘာလို ့.. စာဖတ္သူေတြ.. သိေတာင္မသိလိုက္တဲ ့ စာအုပ္ေတြ ျဖစ္ေနတာလဲ…။

စာဖတ္သူေတြ.. တခဲနက္ အားေပးျပီး.ဖတ္ရွဳခဲ့တဲ ့ စာအုပ္ေတြက..

ဘာလို ့…  ဆုမရတာလဲ…။

တကယ္တမ္း ဆုေပးထိုက္လို ့..ေပးလိုက္တဲ ့ စာအုပ္ေတြကို.. မဖတ္ၾက / မၾကိဳက္ၾကတာဟာ..

စာဖတ္သူေတြ.. ညံ့လို့လား..။

ကဲ..ကဲ.. ဒီေလာက္ပဲ.. ကၽြန္ေတာ္..တို ့ထိၾကည့္ပါရေစ…

ဆက္ေတြးၾကပါဦး…။

———————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၃။စကားေျပ ေရးဟန္ႏွင့္ စကား ေျပာေရးဟန္

စာေပဆုမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ စိစစ္ရာတြင္ စကားေျပ ေရးဟန္ႏွင့္ စကားေျပာေရးဟန္ကုိ ခြဲျခားေနျခင္း မ်ိဳးထက္

ျပည္သူ လူထုႏွင့္ ပုိမုိ ရင္းႏွီး ကြၽမ္းဝင္မႈ၊ ေရးသား တင္ျပမႈ ပုံစံ အံဝင္ခြင့္ က်မႈ၊

ဖတ္႐ႈရန္ အဆင္ေျပ မႈတုိ႔ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေရြးခ်ယ္ သင့္ပါသည္။

ဥပမာ လူငယ္ စာေပဆု အတြက္ ေရြးခ်ယ္သည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ အေနျဖင့္

လူႀကီးမ်ား သာႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး….

လူငယ္မ်ား အမွန္တကယ္ မဖတ္႐ႈသည့္ စာအုပ္ ျဖစ္ေနျခင္းမ်ိဳး၊

အခ်ိဳ႕ စာအုပ္မ်ားမွာ လူငယ္မ်ား ၾကားပင္ မၾကား ဖူး လွ ေအာင္ ေဝးကြာေနျခင္းမ်ိဳးကုိ ျပန္ လည္ သုံးသပ္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

 

———————————————–

 

ဒါလည္း.. စဥ္းစားေတြးေတာရမယ့္အခ်က္ပါ… ။

လူငယ္စာေပဆုကို.. လူၾကီးေတြ.အၾကိဳက္နဲ ့..ေရြးမွာလား….။

အၾကိဳက္နဲ ့..ေရြးရင္.. အၾကိဳက္ဆံုးစာေပဆုပဲ.ျဖစ္လာမယ္. ထင္တယ္..။

အေကာင္းဆံုး ဆိုတာျဖစ္လာဖို ့…  ဓမၼဓိဌာန္က်က် ေရြးၾကဖို ့လိုမယ္ထင္ပါတယ္.. ။

လူႀကီးမ်ား သာႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး…. လူငယ္မ်ား အမွန္တကယ္ မဖတ္႐ႈသည့္ စာအုပ္ ျဖစ္ေနျခင္းမ်ိဳး၊

အခ်ိဳ႕ စာအုပ္မ်ားမွာ လူငယ္မ်ား ၾကားပင္ မၾကား ဖူး လွ ေအာင္ ေဝးကြာေနျခင္းမ်ိဳး

အဲဒီ ကြာဟခ်က္မ်ိဳးနဲ ့…    အက္ရာထင္ မေနတဲ ့..ေရြးခ်ယ္မွဳ…ကို ျမင္ခ်င္မိပါရဲ ့…။

လင္းသိုက္ညြန့္ေျပာတာေနာ္..။ ကၽြန္ေတာ္က.. ျပန္တို ့ထိျပရံုပဲ… ။

:)

 

:)

 

—————————

၄။ မ်ိဳးဆက္သစ္ စာေရးဆရာမ်ား အတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္စာေပဆု
ျမန္မာ့ စာေပေလာကတြင္ သုတ၊ ရသ လူငယ္ စာေရးဆရာမ်ိဳး ဆက္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရး အတြက္

လူငယ္ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကေလာင္သစ္ မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ စာေပဆု အမ်ိဳးအစား မ်ိဳးကုိ

အမ်ိဳးသား စာေပ ဆုတြင္ ထည့္သြင္း ခ်ီးျမႇင့္သင့္ပါသည္ ။

 

—————————-

မ်ိဳးဆက္သစ္ စာေပဆု …ဒါလည္း.. ျငင္းစရာ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနတဲ ့.. ..တင္ျပခ်က္ကေလးပါပဲ… ။

အသစ္ေတြကိုလည္း..ေနရာေပးဦးမွေပါ့..။ အေဟာင္းနဲ ့ခ်ည္း   စခန္းသြားတာလည္း..သြားေပါ့..။

အသစ္ေတြလည္း..ေရွ ့ကို.. ထြက္လာ…ေပၚလာမွျဖစ္မွာေပါ့…။

 

—————————–

 

၅။ အမ်ိဳးသားစာေပဆုႏွင့္ ဆုေၾကး

 

အမ်ိဳးသား စာေပဆုအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဆုေၾကးေငြကိုလည္း

ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္၊ စာေပပညာရွင္ မ်ား၏ အားထုတ္မႈ ႏွင့္ ထုိက္တန္ေအာင္

ထုိက္တန္စြာ ခ်ီးျမႇင့္သင့္ပါသည္။

လင္းသိုက္ၫြန္႔(ျမန္မာ့ေျမ)

 

 

www.popularmyanmar.com/mpaper/2013/07

———————————

 

ဒီ…ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကလည္း.. ျငင္းစရာ လံုး၀ မလိုတဲ ့ အခ်က္ပဲေလ.. ။

 

———————————–

 

 

အမ်ိဳးသားစာေပဆု သတင္းေလး ဖတ္ျပီး..ေနာက္မွာ..

ထပ္ ဖတ္မ္ိိတဲ့.. လင္းသိုက္ညြန္ ့ရဲ ့စကားေလးေတြကို…

တို့ ၾကည့္  ထိၾကည့္မိတာေလးပါ.. ။

 

————————————-

 

ေနာက္ဆံုး. …  ကၽြန္ေတာ္ သိရသေလာက္ေတာ့…

ဒီရြာသူ စာေရးဆရာမတစ္ေယာက္ ရဲ ့ စာအုပ္ေတြဟာဆိုရင္…

ေလးၾကိမ္တိတိ… ဆန္ခါတင္အဆင့္ကို.. ပါသြားခဲ့ျပီးမွ…

ေလးၾကိမ္ေလးခါလံုး.. ဆုနဲ ့ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရေၾကာင္း..သိရပါေသးတယ္ ။

အခု..2012 အတြက္.. ေရြးလိုက္တဲ ့ ဆန္ခါတင္အဆင့္မွာဆိုရင္…

သူမရဲ ့ စာအုပ္ဟာ..နွစ္အုပ္ထဲ ကမွ… ျပတ္က်န္ခဲ့တဲ ့…

ဆုနဲ ့ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရတဲ့စာအုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ။

————————————-

ကၽြန္ေတာ္တို ့.. ရြာသူကြ…ဆိုျပီး..

ဆန္ခါတင္နွစ္အုပ္ထဲကေန…

တို ့ရြာသူရဲ ့ စာအုပ္ပဲ.. ရပါေစ..လို ့ ၀ိုင္း ဆုေတာင္းေပးၾကရင္လည္း…

ဟိုတစ္ေယာက္ရဲ ့ စာအုပ္ၾကီး …  မရပါေစနဲ ့လို ့..ဆုေတာင္းသလို..ျဖစ္ေနမယ္.. ။

ဒီေတာ့…

ဆုေတာင္းတာေတြ.. ဆႏၵုျပဳတာေတြဟာ..လက္ေတြ့လည္း..မက်…အသံုးလည္း.မ၀င္တာေၾကာင့္….

တကယ္တမ္း ရသင့္ရထိုက္တဲ ့.. စာအုပ္ေတြ…( စာေရးသူေတြ )

ရၾကဖို ့….

ေရွ့ဆက္ ေမွ်ာ္လင့္ေနရမွာသာ..ကၽြန္ေတာ္တို ့အလုပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္းးးးး

 

 

 

ေလးစားစြာျဖင့္…

 

အလင္းဆက္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .

   Send article as PDF