သံတြဲျမိဳ႕ နာေရးကူညီမွဳအသင္းသို႕အခမဲ့ေျမေနရာႏွင့္ရံုးခန္းေနရာေပးထားေသာ
သံတြဲျမိဳ႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းရွိဗလီတစ္လံုးတြင္ျခံစည္းရိုးဖ်က္ျပီးေရစက္ႏွင့္ေရပိုက္မ်ား လုယက္ဖ်က္ဆီးခံရ။

၁၈-၁၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႕ညေန ၉ ခန္႕တြင္ အၾကမ္းဖက္လူစုမ်ားမွသံတြဲျမိဳ႕ နာေရးကုညီမွဳအသင္းအတြက္ အခမဲ့ေျမေနရာႏွင့္
ရံုးခန္းေနရာအခမဲ့ေပးလွဴထားေသာသံတြဲျမိဳ႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းရိွ ဗလီ၏ ျခံစည္ရိုး
ကိုျဖိဳဖ်က္ ဗလီတြင္လွဴဒါန္းထားေသာေရစက္ႏွင့္ေရပိုက္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးျပီး ေမာ္တာေရစက္မ်ားကို ယူေဆာင္သြားၾကေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။
ယင္ဗလီသည္ သံတြဲျမို႕ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအိမ္
မ်က္ေစာင္းထိုးတြင္တည္ရိွျပီ ေရွ႕ယခင္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္မွပင္တည္ရိွခဲ့ေသာဗလီ
ျဖစ္သည္။ထိုသို႕ဖ်က္ဆီးေနခ်ိန္သည္၁၄၄ ထုတ္ထားေသာည ၉ နာရီအခ်ိန္ျဖစ္ျပီး
ရဲတပ္ရင္မ်ား၏ေနာက္ေက်ာတြင္ကပ္လွ်က္တည္ရွိပါသည္။ထိုဖ်က္ဆီးေနခ်ိန္တြင္
ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားေရာက္လာေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦးကိုမွ အေရးမယူဘဲလြတ္ေပးထား
ပါသည္။ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအိမ္ေရွတြင္ရွိေသာ္လည္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ
ဟန္႕တားျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။
သံတြဲျမို႕ေပၚတြင္ပင္ယခုကဲ့သို႕ဖ်က္ဆီေနခ်ိန္တြင္ ၄င္းဗလီတြင္ ကုသိုလ္ျဖစ္
လွဴဒါန္းျပီးအခမဲ့ေျမေနရာႏွင့္အေဆာက္အဦးရံုးခန္းေပးထားေသာသံတြဲျမိဳ႕ဗုဒၶဘာသာ
နာေရးကူညီမွဳအသင္းသည္လည္း နာေရးလူမွဳေရးအသင္းအမည္ခံကာ ၉၆၉ အဖြဲ႕၊သာသနာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကိုသံတြဲနာေရးကူညီမွဳအသင္း ဥကၠဌ(ေထာင္ထြက္)၀င္းကိုေလး၊အတြင္းေရးမွဴး(ေထာင္က်)ေက်ာ္ေက်ာ္(ခ)ထြန္းသန္႕ေက်ာ္၊အီစီ(ေထာင္က်)ေဌးေအာင္တို႕မွပင္ဦးေဆာင္ျပီး RNDP လက္ေအာက္ခံအၾကမ္း
ဖက္အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းကာနာေရးအသင္းကိုဗန္းျပလွ်က္အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားကိုထိုသူမ်ားလုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။ထိုနာေရးေျမေနရာသည္ အစၥလာမ္တို႕၏ဗလီေျမတြင္တည္ ေထာင္လွဴဒါန္းထားပါလွ်က္၊အစၥလာမ္တို႕၏ပစၥည္းကိုလု၊အိမ္ကိုမီးရိႈ၊လူသတ္၊ဗလီမီးရိႈမွဳမ်ားကိုေပၚေပၚထင္ထင္အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုအာဏာပိုင္မ်ားမွသိပါ လွ်က္ထိေရာက္စြာအေရးယူျခင္းမရိွပါ၊သံတြဲျမိဳ႕ေပၚရိွပဋိပကၡမ်ားျဖစ္တိုင္းဦးေဆာင္ေလ့ရိွေသာဂ်ိေတၱာနာေရးကူညီမွဳအသင္း၊ဇိးျဖဴကုန္းနာေရးအသင္း၊လင္းသာနာေရးအသင္းစေသာ၊နာေရးအသင္းအမည္ခံအၾကမ္းဖက္အသင္းမ်ားသည္လည္အစၥလာမ္ဘာသာ ၀င္မ်ား၏အိုးအိမ္မ်ားဖ်က္ဆီးရာေနရာ၊ျပႆနာျဖစ္ေပၚရာေနရာတိုင္းသို႕ထိုလွဴထား ေသာနာေရးကူညီမွဳအမည္ခံလိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားျဖင့္သြားေရာက္ဖ်က္ဆီးေနပါေသာ ေၾကာင့္ထိေရာက္စြာအေရးယူသင့္ပါေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။

About saline tinmg

saline tinmg has written 11 post in this Website..

   Send article as PDF