ေလေျပငယ္သုတ္ပါလို ့ ေရႊဘုတ္ကယ္အိုးအ ီ အိုးအီ ညေနရီသာဆီရႊမ္း လဝန္းေလးတစ္ျခမ္းေတာင္ေပၚေနျပီ ႏြားတစ္အုပ္နဲ ့ႏြားေက်ာင္းသားတို ့ အိမ္ျပန္လာသည္ ေခ်ာင္းထက္မွာဘဲတစ္အုပ္ ရာနဲ ့ခ်ီ အိုလွပဲလွေတာ ့သည္။ ။ ကြ်န္ေတာ္ေမြးဖြားရာဇာတိသည္ ရန္ကုန္ျဖစ္ပါသည္။ဘယ္အမ်ိဴးမွေတာ ရြာမွာရွိတယ္ဆိုတာမႀကာဖူးပါ ဒါေႀကာင္ ့ ကြ်န္ေတာ္အေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားရြာကိုအလယ္သြားႀကမည္ ဆိုရင္ေတာ ့ကြ်န္ေတာ္ထြန္ ့ထြန္ ့လူးပါေတာ ့သည္။ လိုက္ခ်င္လယ္ခ်င္လြန္းလို ့ျဖစ္ပါသည္ ဒီသီခ်င္းေလးကိုႀကားရနားေထာင္ရရင္ တကယ္ ့ကိုရြာကေလးတစ္ရြာေရာက္သြား သလိုခံစားရပါတယ္ ဒီသီခ်င္းကိုႀကားတာနဲ ့ႏြားတစ္အုပ္နဲ ့ ႏြားေက်ာင္းသားကိုတန္းျမင္မိပါတယ္ ဘဲတစ္အုပ္ရာနဲ ့ခ်ီပုံကလည္း ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုငေက်ာင္းရသလိုမ်ဴိး ျမင္ေယာင္မိပါတယ္ဘဲကဥသြားတဲ ့ဘဲဥေတြေတာင္စိတ္ကူးထဲမွာလိုက္ေကာကိ္မိပါတယ္ ဒါေႀကာင္ ့ဒီသီခ်င္းေလးကိုခံစားတင္ျပေပးလိူက္ပါတယ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင္ ့ မိုးမင္းသား ၃၀.၁၁.၂၀၁၃စေနေန ့္ ္ ီီ ီ ဝေလေျပငယ္သုတ္ပါလို ့ ေရႊဘုတ္ကယ္အိုးအ ီ အိုးအီ ညေနရီသာဆီရႊမ္း လဝန္းေလးတစ္ျခမ္းေတာင္ေပၚေနျပီ ႏြားတစ္အုပ္နဲ ့ႏြားေက်ာင္းသားတို ့ အိမ္ျပန္လာသည္ ေခ်ာင္းထက္မွာဘဲတစ္အုပ္ ရာနဲ ့ခ်ီ အိုလွပဲလွေတာ ့သည္။ ။ ကြ်န္ေတာ္ေမြးဖြားရာဇာတိသည္ ရန္ကုန္ျဖစ္ပါသည္။ဘယ္အမ်ိဴးမွေတာ ရြာမွာရွိတယ္ဆိုတာမႀကာဖူးပါ ဒါေႀကာင္ ့ ကြ်န္ေတာ္အေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားရြာကိုအလယ္သြားႀကမည္ ဆိုရင္ေတာ ့ကြ်န္ေတာ္ထြန္ ့ထြန္ ့လူးပါေတာ ့သည္။ လိုက္ခ်င္လယ္ခ်င္လြန္းလို ့ျဖစ္ပါသည္ ဒီသီခ်င္းေလးကိုႀကားရနားေထာင္ရရင္ တကယ္ ့ကိုရြာကေလးတစ္ရြာေရာက္သြား သလိုခံစားရပါတယ္ ဒီသီခ်င္းကိုႀကားတာနဲ ့ႏြားတစ္အုပ္နဲ ့ ႏြားေက်ာင္းသားကိုတန္းျမင္မိပါတယ္ ဘဲတစ္အုပ္ရာနဲ ့ခ်ီပုံကလည္း ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုငေက်ာင္းရသလိုမ်ဴိး ျမင္ေယာင္မိပါတယ္ဘဲကဥသြားတဲ ့ဘဲဥေတြေတာင္စိတ္ကူးထဲမွာလိုက္ေကာကိ္မိပါတယ္ ဒါေႀကာင္ ့ဒီသီခ်င္းေလးကိုခံစားတင္ျပေပးလိူက္ပါတယ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင္ ့ မိုးမင္းသား ၃၀.၁၁.၂၀၁၃စေနေန ့္

About မိုး မင္းသား

မိုး မင္းသား has written 48 post in this Website..

သတိ ရျခင္း ငွက္... အခ်စ္ပင္ ထက္မွာ ေရာက္ေနတယ္ ။