ျမန္မာ အကၡရာျဖင္႔ရွာေဖြရန္
က ခ ဂ ဃ င စ ဆ ဇ ဈ ဥ ည ဋ ဌ ဍ ဎ ဏ တ
ထ ဒ ဓ န ပ ဖ ဗ ဘ မ ယ ရ လ ဝ သ ဟ ဧ အ

(က) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား

ကမ ၻာေက်ာ္ ကမၼ႒ာန္းဆရာၾကီး ဦးဂိုအင္ကာ

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကမ-ၻာေက်ာ္-ကမၼ႒ာန္းဆရာၾကီး-ဦးဂိုအင္ကာ/522127501140270

-ကမၻာေပၚတြင္အရပ္အျမင့္ဆံုးလူသား ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီဟုဆို

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကမၻာေပၚတြင္အရပ္အျမင့္ဆံုးလူသား-ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ-ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီဟုဆို/520361664650187

-ကမၻာ့တက္တူး အမ်ားဆံုး ထိုးေသာ ပုဂၢိဳလ္

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကမၻာ့တက္တူး-အမ်ားဆံုး-ထိုးေသာ-ပုဂၢိဳလ္/529742707045416

ေက်ာင္းသင္ခန္ူစာထဲ မွာမသင္ခဲ ့ရတဲ ့အရာမ်ား-၁

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေက်ာင္းသင္ခန္ူစာထဲ-မွာမသင္ခဲ-့ရတဲ-့အရာမ်ား-၁/515883671764653

က်ေနာ္အသက္မကခ်စ္တဲ့ ကေခ်သည္ကေလး

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/က်ေနာ္အသက္မကခ်စ္တဲ့-ကေခ်သည္ကေလး/513831035303250

ကားလ္မာ့က္စ္၏ ေနာက္ဆံုးစကား

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကားလ္မာ့က္စ္-ေနာက္ဆံုးစကား/516310605055293

ကမၻာ့ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွုး ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ျပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ
အေရးအခင္းမ်ား

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကမၻာ့ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွုး-ခ်ဳပ္-အေနျဖင့္-ျပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ-အေရးအခင္းမ်ား/513031695383184

ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး-ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္/531561663530187

ကိုရမ္က်မ္း

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကိုရမ္က်မ္း/526356394050714

ကြမ္းယာ

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကြမ္းယာ/526356027384084

ကြန္ျဖဴးရွပ္

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကြန္ျဖဴးရွပ္/526355570717463

ကဗ်ာ

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကဗ်ာ/526355224050831

ကလီယိုပါထရား

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကလီယိုပါထရား/526353640717656

ကုလသမဂၢ

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကုလသမဂၢ/525971647422522

ကေနာင္မင္းသား

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကေနာင္မင္းသား/525971507422536

ၾကယ္

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ၾကယ္-star/525971174089236

ၾကြက္တက္ျခင္း

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ၾကြက္တက္ျခင္း/525971037422583

ေကာ္ဖီ

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေကာ္ဖီ/525970167422670

ေက်ာက္ေခတ္

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေက်ာက္ေခတ္/525970467422640

ကုန္းတြင္းပိတ္ ႏိုင္ငံမ်ား

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကုန္းတြင္းပိတ္-ႏိုင္ငံမ်ား/531560086863678

ၾကက္သား ငရုပ္အခ်ိဳေၾကာ္

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ၾကက္သား-ငရုပ္အခ်ိဳေၾကာ္/549184125101274

ေၾကာင္ရွာသီးသုတ္

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေၾကာင္ရွာသီးသုတ္/549207455098941

ေၾကးအိုး

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေၾကးအိုး/548703975149289

ၾကီးက်ယ္ျမင့္မားေသာဘ၀(ေထာင္တစ္သက္က်ခံခဲ့ရသူဂ်ိမ္း(စ)ဒန္ကင္)

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/277-ၾကီးက်ယ္ျမင့္မားေသာဘ၀ေထာင္တစ္သက္က်ခံခဲ့ရသူဂ်ိမ္းစဒန္ကင္/536502279702792

ကမာၻ႕အျမင့္ဆံုး ေရတံခြန္”Salto del Angel”
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကမာၻ႕အျမင့္ဆံုး-ေရတံခြန္salto-del-angel/556222761064077

ကေလးေတြရဲ႕အနာဂတ္ကို အေျဖရွာၾကည့္ျခင္း
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကေလးေတြရဲ႕အနာဂတ္ကို-အေျဖရွာၾကည့္ျခင္း/531579120195108

ကတၱရာလမ္းခင္းနည္းသစ္ တီထြင္ခဲ့သူ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကတၱရာလမ္းခင္းနည္းသစ္-တီထြင္ခဲ့သူ/558115127541507

ကိုယ္႔သမိုင္းကို ေရးတတ္ျပီလား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ကိုယ္႔သမိုင္းကို-ေရးတတ္ျပီလား/561995417153478
=======================================
(ခ) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား

ခ်စ္သူမ်ားေန…St. Valentine
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ခ်စ္သူမ်ားေနst-valentine/526359694050384

ခရစ္ယာန္ဘာသာ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ခရစ္ယာန္ဘာသာ/528795157140171

ခရစ္စမတ္ဆိုတာဘာလဲ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ခရစ္စမတ္ဆိုတာဘာလဲ/526361980716822

ခရစ္စတိုဖာ ကိုလံဘတ္စ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ခရစ္စတိုဖာ-ကိုလံဘတ္စ္/526354470717573

ခါကာဘိုရာဇီေတာင္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ခါကာဘိုရာဇီေတာင္/526357914050562

ခ်ားလ္စ္ဒါ၀င္Charles Darwin
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ခ်ားလ္စ္ဒါ၀င္charles-darwin/526360880716932

ေခြးစကားပံုမ်ား…
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေခြးစကားပံုမ်ား/515842381768782

ခ်စ္စရာ ့တို ့ရိုးရာေလးကိုထိမ္းသိမ္းၾကမယ္….
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ခ်စ္စရာ-့တို-့ရိုးရာေလးကိုထိမ္းသိမ္းၾကမယ္/548744531811900

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင္.က်န္းမာေရး
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင္က်န္းမာေရး/526354100717610

ျခင္းလံုးကစားျခင္း
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျခင္းလံုးကစားျခင္း/552832884736398
====================================
(ဂ) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား
ဂဏန္းခ်ဥ္စပ္ဟင္းေလးခ်က္စားမယ္…
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဂဏန္းခ်ဥ္စပ္ဟင္းေလးခ်က္စားမယ္/515843141768706

(ဃ) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား

=======================================
(င) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား

ငရမကန္း
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ငရမကန္း/563257210360632

ငလံုးလက္ဖယ္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ငလံုးလက္ဖယ္/563257540360599

ငလ်င္ႀကီးမ်ား
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ငလွွ်င္ၾကီးမ်ား/563257943693892

ငါးပါးသီလ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ငါးပါးသီလ/563258180360535

ငါးပိ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ငါးပိ/563258643693822

ငပိရည္နဲ ့တို ့စရာ

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ငပိရည္နဲ-့တို-့စရာ/549185598434460

ငရုပ္သီးနွပ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ငရုပ္သီးနွပ္/549181578434862

ငါးရာႏွစ္ဆယ္.ရွစ္အခ်စ္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ငါးရာႏွစ္ဆယ္ရွစ္အခ်စ္/563259063693780

ငိုုျခင္း
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ငိုျခင္း/563259910360362

ငေထြးရူး
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ငေထြးရူး/563260530360300

ဌက္ေပ်ာသီး
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဌက္ေပ်ာသီး/563260643693622

ေငြစကၠဴ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေငြစကၠဴ/563260730360280

ငါးပိ အဂၤလိပ္ေျပာတာ ဘာျဖစ္လည္???
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ငါးပိ-အဂၤလိပ္ေျပာတာ-ဘာျဖစ္လည္/515875038432183

========================================
(စ) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား

စာက်က္မွတ္နည္း

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/စာက်က္မွတ္နည္း/513829701970050

စက္ရက္ကန္းကို စတင္တီထြင္သူ အက္ဒမန္ကတၱရိုက္

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/စက္ရက္ကန္းကို-စတင္တီထြင္သူ-အက္ဒမန္ကတၱရိုက္/558115244208162

စာေပခ်စ္သူ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/စာေပခ်စ္သူ/560642623955424
======================================
(ဆ) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား

ဆပ္သြားဖူးပန္း(အညာေျမ)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဆပ္သြားဖူးပန္းအညာေျမ/560633647289655

(ဇ) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား
(စ်) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား
(ည) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား
=================================
(တ) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား

တိရိစာၦန္မိုး (Raning Animals)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/တိရိစာၦန္မိုး-raning-animals/529748873711466

ေတာင္ကိုရီးယားသည္ မၾကာခင္ ဂ်ပန္ထက္ ခ်မ္းသာလာမည္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေတာင္ကိုရီးယားသည္-မၾကာခင္-ဂ်ပန္ထက္-ခ်မ္းသာလာမည္/531559133530440

တရုတ္ေက်ာင္းတြင္ ရည္းစား လံုး၀မထားရ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/တရုတ္ေက်ာင္းတြင္-ရည္းစား-လံုး၀မထားရ/531558666863820

ေတာအလွဴ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေတာအလွဴ/550678678285152

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၁၃
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၁၃၅/550850941601259

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ ၁၃၅ မ်ိဳးမရွိပါ။
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာႏိုင္ငံ-တိုင္းရင္းသား-လူမ်ိဳး-၁၃၅-မ်ုိး-မရွိပါ/550854214934265

တြဲဖက္၍မစားသင္႕ေသာအစားအစာမ်ား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/တြဲဖက္မစားသင္႕ေသာအစားအစာမ်ား/560043477348672

တာ၀တိ ံသာ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/တာ၀တိ-ံသာ/560043734015313

တိုင္တန္းနစ္သေဘာၤ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/တိုင္တန္းနစ္သေဘာၤ/560045157348504

တေပါင္းလ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/တေပါင္းလ/560046110681742

ေတမိယမင္းသား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေတမိယမင္းသား/560044664015220

ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေတာင္ျပဳန္းပြဲ/560044300681923

ေတာင္ႀကီးျမိဳ႔
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေတာင္ႀကီးျမိဳ႔/560046427348377

ေတာင္သူလယ္သမားေန႔
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေတာင္သူလယ္သမားေန႔/560039247349095

တမန္ေတာ္မိုဟာမက္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/တမန္ေတာ္မိုဟာမက္/560047670681586

တရားဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/တရားဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး/560042337348786

တန္ခူးလ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/တန္ခူးလ/560046860681667

တန္ေဆာင္မုန္းလ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/တန္ေဆာင္မုန္းလ/560045610681792

တပင္ေရႊထီး
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/တပင္ေရႊထီး/560041674015519

တပို.တြဲလ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/တပိုတြဲလ/560042204015466
=====================================
(ထ) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား
ထူးျခားေသာဗဟုသုတေလးမ်ား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ထူးျခားေသာဗဟုသုတေလးမ်ား/515882201764800

ထိုးကြင္းအစ ေမာင္ကံက တဲ့လား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ထိုးကြင္းအစ-ေမာင္ကံက-တဲ့လား/551191804900506

=========================================
(ဒ) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား
ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္ပါက ပိုက္ဆံရ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတြင္-ေက်ာင္းတက္ပါက-ပိုက္ဆံရ/531573686862318

(ဓ) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား
ဓါတ္႐ွင္ႀကိဳက္တဲ့ငွက္ကေလးေရးသူ- ႏုႏုရည္ (အင္း၀)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဓါတ္႐ွင္ႀကိဳက္တဲ့ငွက္ကေလးေရးသူ-ႏုႏုရည္-အင္း၀/512027962150224
**************************************************
(န) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား
=========================
ႏိုင္ငံေရးကို ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ခဲ့တဲ့ ေရေပၚစီ လူတန္းစားေတြ(လူထုစိန္ဝင္း)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ႏိုင္ငံေရးကို-ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ခဲ့တဲ့-ေရေပၚစီ-လူတန္းစားေတြလူထုစိန္ဝင္း/513024805383873

နီယြန္မီးေခ်ာင္းကို တီထြင္ခဲ့သူ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/နီယြန္မီးေခ်ာင္းကို-တီထြင္ခဲ့သူ/556243417728678

==================================

(ပ)အကၡရာႏွင္႔စေသာအေႀကာင္းအရာမ်ား
=======================
ပင္လံုစာခ်ဳပ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပင္လံုစာခ်ဳပ္/525969907422696

ပတၱျမား
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပတၱျမား/563262013693485

ပန္႔ခ္ဂီတ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပန္႔ခ္ဂီတ/563262903693396

ပန္းခ်ီ https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပန္းခ်ီ/563263013693385

ပန္းဆယ္မ်ိဳး(ျမန္မာ.ရိုးရာ)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပန္းဆယ္မ်ိဳးျမန္မာရိုးရာ/552603488092671

ပန္းတဥ္း
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပန္းတဥ္း/563263220360031

ပန္းတေမာ.
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပန္းတေမာ/563263377026682

ပန္းထိမ္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပန္းထိမ္/563263530360000

ပန္းေျခာက္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပန္းေျခာက္/563268870359466

ပအို၀္လူမ်ိဳး
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပအို၀္လူမ်ိဳး/563263833693303

ပါဏာတိပါတကံ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပါဏာတိပါတကံ/525968767422810

ပါေတာ္မူျခင္း
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပါေတာ္မူျခင္း/525969154089438

ပီမိုးနင္း(စာေရးဆရာ)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပီမိုးနင္းစာေရးဆရာ/525969340756086

ပီမိုးနင္း၏ ႏိုင္ငံေရးအျမင္-
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/-ပီမိုးနင္း-ႏိုင္ငံေရးအျမင္-/532157283470625

ပုဂံ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပုဂံ/563264520359901

ပုဂံမင္း
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပုဂံမင္း/563264600359893

ပုဂံမင္းဆက္မ်ား
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပုဂံမင္းဆက္မ်ား/563264870359866

ပုန္းရည္ႀကီး
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပုန္းရည္ႀကီး/525968520756168

ပုလဲ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပုလဲ/563265093693177

ပေဒါင္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပေဒါင္/563265517026468

ပဲခူးတိုင္း
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပဲခူးတိုင္း/563266050359748

ပ်ားရည္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပ်ားရည္/563265687026451

ျပည္ေထာင္စုေန ့

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျပည္ေထာင္စုေန-့/552599768093043

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ သမၼတမ်ား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္-သမၼတမ်ား/531559770197043

ျပည္ေထာင္စုေန ့သို ့ပင္လံုစိတ္ဓါတ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျပည္ေထာင္စုေန-့သို-့ပင္လံုစိတ္ဓါတ္/551923414827345

ေပးဆပ္ျခင္းဆိုတာ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေပးဆပ္ျခင္းဆိုတာ/563266410359712

ေပေလးပင္ သွ်င္ေလးပါး
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေပေလးပင္-သွ်င္ေလးပါး/525969587422728

ေျပာင္ေခါင္းစိမ္း
ပေဟဠိဗဟူသုတေလးမ်ား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပေဟဠိဗဟူသုတေလးမ်ား/520350494651304

ျပြန္တန္ဆာျမိဳ ့
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျပြန္တန္ဆာျမိဳ-့/531668870186133

ပုဂၢိဳလ္အကဲခတ္နည္း
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပုဂၢိဳလ္အကဲခတ္နည္း/553745504645136

ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ မေျပာင္းလဲေစခ်င္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္-မေျပာင္းလဲေစခ်င္/556255964394090

(ဖ)အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား
=========================

(ဗ) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား
========================

ဗက္တီးရီးယား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဗက္တီးရီးယား/560028174016869

ဗင္းဆင္႔ ဗန္ဂိုး(ပန္းခ်ီပညာရွင္)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဗင္းဆင္႔-ဗန္ဂိုးပန္းခ်ီပညာရွင္/560029044016782

ဗန္းေမာ္ျမိဳ ႔
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဗန္းေမာ္ျမိဳ/560031537349866

ဗီတာမင္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဗီတာမင္/560029507350069

ဗုဒၶဂါယာ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဗုဒၶဂါယာ/560029964016690

ဗုဒၶဘာသာ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဗုဒၶဘာသာ/529230817096605

ဗုဒၶ၏လကၡဏာေတာ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဗုဒၶလကၡဏာေတာ္/560030210683332

ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အနိမ့္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္း
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ-အနိမ့္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္း/531558873530466

ဖြင့္ေျပာတိုင္ပိုင္လို ့ရတဲ့သူငယ္ခ်င္းေကာင္းရွိပါသလား …… သူ ့ကိုေရာသတိျပဳမိလား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဖြင့္ေျပာတိုင္ပိုင္လို-့ရတဲ့သူငယ္ခ်င္းေကာင္းရွိပါသလား-သူ-့ကိုေရာသတိျပဳမိလား/538441742842179

=======================================
(ဘ)အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား

ဘ၀တိုးတက္ေရးမွတ္စုမ်ား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဘ၀တိုးတက္ေရးမွတ္စုမ်ား/516690301683990

ဘာအေရးၾကီးဆံုးလဲ( ရွိေတာ့ရွိတယ္…ဒါေပမယ့္ရွားသြားပါျပီ)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဘာအေရးၾကီးဆံုးလဲ-ရွိေတာ့ရွိတယ္ဒါေပမယ့္ရွားသြားပါျပီ/513033628716324

ဘာသာ၀င္အားလံုးရဲ႕ အဓိက Main က ဘာလဲ ?
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဘာသာ၀င္အားလံုးရဲ႕-အဓိက-main-က-ဘာလဲ-/531322966887390

ဘာသာမဲ ့(သဂ်ီးအမ်ဳိးေတြ အႏွိပ္ကြပ္ခံေနရဒယ္) Atheists
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သဂ်ီးအမ်ဳိးေတြ-အႏွိပ္ကြပ္ခံေနရဒယ္-atheists/529290003757353

ဘာသာ၀င္အားလံုးရဲ႕ အဓိက Main က ဘာလဲ ?
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဘာသာမဲ့မ်ားေသရင္-ဘယ္ဘ၀ကုိ-ေရာက္ႏုိင္ပါသလဲ/531557903530563

ဘယ္သူအေရးပါဆံုးလဲ……။
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဘယ္သူအေရးပါဆံုးလဲ/556255144394172

=========================================

(မ)အကၡရာႏွင္႔စေသာအေႀကာင္းအရာမ်ား
======================
မသိမသာ ႐ႈံနိမ့္ျခင္း
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သိမသာ-႐ႈံနိမ့္ျခင္း/511740375512316

ၿမိဳ႕မၿငိမ္း(ဂီတပညာရွင္)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ၿမိဳ႕မၿငိမ္းဂီတပညာရွင္/563270290359324

မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီး
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီး/563270887025931

မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီး
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီး/563271160359237

မင္းတုန္းမင္း
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မင္းတုန္းမင္း/563271437025876

မင္းလက္၀ါး
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မင္းလက္၀ါး/563271863692500

မင္းသိခၤ(စာေရးဆရာ)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မင္းသိခၤစာေရးဆရာ/563272183692468

မင္းသု၀ဏ္(စာေရးဆရာ)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မင္းသု၀ဏ္စာေရးဆရာ/563272930359060

မြန္ လူမ်ဳိး
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မြန္-လူမ်ဳိး/563273287025691
မြန္သူေဌးႀကီးႏိုင္ေအာက္

“မြန္လူမ်ိဳးမ်ား သည္ တလိုင္း မဟုတ္… တလိုင္း သည္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ား မဟုတ္”
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မြန္လူမ်ိဳးမ်ား-သည္-တလိုင္း-မဟုတ္-တလိုင္း-သည္-မြန္လူမ်ိဳးမ်ား-မဟုတ္/515842615102092

မိတ္ေဆြ ဘယ္လဲ ဘာလဲ(ေရးသူ- လူထုစိန္၀င္း)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မိတ္ေဆြ-ဘယ္လဲ-ဘာလဲေရးသူ-လူထုစိန္၀င္း/512029285483425

မိန္းကေလးလို ျပဳမူေသာ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင္႔ ေယာက္်ားလို ျပဳမူေသာ မိန္းကေလးမ်ား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မိန္းကေလးလို-ျပဳမူေသာ-ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင္႔-ေယာက္်ားလို-ျပဳမူေသာ-မိန္းကေလးမ်ား/531580260194994

မဟတၳမ ဂႏၶီ( ရွိေတာ့ရွိတယ္….ရွားသြားပါျပီ)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မဟတၳမ-ဂႏၶီ-ရွိေတာ့ရွိတယ္ရွားသြားပါျပီ/513032788716408

မာ့ခ္ဇက္ကာဘာ့ခ္(facebook ဖန္တီးသူ)

မိန္းမ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မိန္းမ/563273777025642

မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း/563274180358935

မီးပံုးပ်ံဦးေက်ာ္ရင္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မီးပံုးပ်ံဦးေက်ာ္ရင္/563274383692248

မုန္႔ဟင္းခါး
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မုန္႔ဟင္းခါး/563274900358863

မုန္တိုင္း
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မုန္တိုင္း/563275290358824

မိုးကုတ္မွ်စ္ေၾကာ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မိုးကုတ္မွ်စ္ေၾကာ္/549190141767339

မေပးလွဴေကာင္းေသာအလွဴဆယ္မ်ဳိး
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မေပးလွဴေကာင္းေသာအလွဴဆယ္မ်ဳိး/563275517025468

မေလးရွား စကားပံုမ်ား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မေလးရွား-စကားပံုမ်ား/515868871766133

ျမေစတီေက်ာက္စာ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမေစတီေက်ာက္စာ/515930238426663

ျမစ္ဆံုေဒသ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမစ္ဆံုေဒသ/563276407025379

ျမန္မာျပည္အေပၚ လႊမ္းမုိးလာေနတဲ့ တရုတ္ျပည္ – အပိုင္း (၉)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာျပည္အေပၚ-လႊမ္းမုိးလာေနတဲ့-တရုတ္ျပည္-အပိုင္း-၉/515448395141514

-ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ လူကို ကူးစက္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္-ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ-လူကို-ကူးစက္ေၾကာင္း-ေတြ႔ရွိ/515516355134718

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးကာလတစ္ေလွ်ာက္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာစာခ်ဳပ္မ်ား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးကာလတစ္ေလွ်ာက္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာစာခ်ဳပ္မ်ား/519935844692769

ျမန္မာ့ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာ့ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ/561319710554382

ျမန္မာဗ်ည္း(၃၃)လံုး ျဖစ္ေပၚလာပံု
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာဗ်ည္း၃၃လံုး-ျဖစ္ေပၚလာပံု/561307120555641

ျမန္မာျပကၡဒိန္ (ခရစ္ ၁၁ ရာစုႏွစ္)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာျပကၡဒိန္-ခရစ္-၁၁-ရာစုႏွစ္/561307380555615

ျမန္မာရုံးပိတ္ရက္မ်ား
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာရုံးပိတ္ရက္မ်ား/561307807222239

ျမန္မာ.ရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆု(အကယ္ဒမီ)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆုအကယ္ဒမီ/563276007025419

ျမန္မာ့သုိင္း
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာ့သုိင္း/561306407222379

ျမန္မာေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/561306557222364

ျမန္မာ-အဂၤလိပ္စကားပံုမ်ား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာ-အဂၤလိပ္စကားပံုမ်ား/515892338430453

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျမိဳ ႔မ်ား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျမိဳ-႔မ်ား/526389700714050

ျမန္မာႏိူင္ငံ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာႏိူင္ငံ/561301353889551

ျမန္မာနိုင္ငံ(တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္မ်ား)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းနွင့္ျပည္နယ္မ်ား/561304450555908

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတုိင္းနယ္/ ျပည္နယ္ေန႔မ်ား
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းနွင့္ျပည္နယ္မ်ား/561304450555908

ျမန္မာနိူင္ငံ(ခ႐ိုင္မ်ား)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာနိူင္ငံခ႐ိုင္မ်ား/561305037222516

ျမန္မာနိူင္ငံ[တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄-ခု(မ.ဆ.လ ေခတ္(၁၉၇၄)မွ ၂၀၁၀ ထိ)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာနိူင္ငံတိုင္းႏွင့္-ျပည္နယ္-၁၄-ခုမဆလ-ေခတ္၁၉၇၄မွ-၂၀၁၀-ထိ/561303490556004

ျမန္မာနိူင္ငံ တိုင္းႀကီးကိုးတိုင္း (ဖ.ဆ.ပ.လ ေခတ္)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာနိူင္ငံ-တိုင္းႀကီးကိုးတိုင္း-ဖဆပလ-ေခတ္/561303237222696

ျမန္မာနိူင္ငံ (ကိုလိုနီ အလံ၁၉၃၇-၁၉၄၈)

https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာနိူင္ငံ-ကိုလိုနီ-အလံ၁၉၃၇-၁၉၄၈/561302970556056

ျမန္မာနိူင္ငံ (ေရွးရာဇဝင္လာ ျမန္မာတိုင္းၾကီး ၃-ရပ္)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာနိူင္ငံ-ေရွးရာဇဝင္လာ-ျမန္မာတိုင္းၾကီး-၃-ရပ္/561302667222753

ျမန္မာနိူင္ငံ (ကုန္းေဘာင္ေခတ္ (၁၇၅၂ – ၁၈၈၅)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာနိူင္ငံ-ကုန္းေဘာင္ေခတ္-၁၇၅၂-၁၈၈၅/561302467222773

ျမန္မာနိူင္ငံ (ေညာင္ရမ္းေခတ္(၁၅၉၆-၁၇၅၂)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာနိူင္ငံ-ေညာင္ရမ္းေခတ္၁၅၉၆-၁၇၅၂/561302287222791

ျမန္မာနိုင္ငံ(ေတာင္ငူ -ဟံသာဝတီေခတ္ (၁၃၅၁ – ၁၅၉၉)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာနိုင္ငံေတာင္ငူ-ဟံသာဝတီေခတ္-၁၃၅၁-၁၅၉၉/561302097222810

ျမန္မာနိုင္ငံ(အင္း၀ေခတ္)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာနိုင္ငံအင္း၀ေခတ္/561301787222841

ျမန္မာနိုင္ငံ ပုဂံေခတ္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္မာနိုင္ငံ-ပုဂံေခတ္/561301637222856

ျမသန္းတင္.(စာေရးဆရာ)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမသန္းတင္စာေရးဆရာ/561300440556309

ျမိဳ ႔
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမိဳ-့မ်ား/561299030556450

ျမိဳ႕အုပ္မင္း (ဦးဖိုးက်ား)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမိဳ႕အုပ္မင္း-ဦးဖိုးက်ား/516310838388603

ျမေစတီေက်ာက္စာ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမေစတီေက်ာက္စာ/561298687223151

ေမာင္စိန္၀င္း(စာေရးဆရာ)

ေမာ္စီတုန္း
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေမာ္စီတုန္း/561297813889905

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္/561297157223304

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေမာ္ေတာ္ယာဥ္/561295413890145

ေျမငလွ်င္လွဳပ္စဥ္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေျမငလွ်င္လွဳပ္စဥ္-ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား/561294993890187

ေျမာက္ပိုင္း ေဒသ မွ အရိုးတြန္သံမ်ား ( အပုိင္း –၁ )
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေျမာက္ပိုင္း-ေဒသ-မွ-အရိုးတြန္သံမ်ား-အပုိင္း-၁-/531649350188085

ေျမာက္ပိုင္း ေဒသ မွ အရိုးတြန္သံမ်ား ( အပုိင္း – ၂ )
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေျမာက္ပိုင္း-ေဒသ-မွ-အရိုးတြန္သံမ်ား-အပုိင္း-၂-/531649493521404

ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္လူသတ္ကြင္း (ဆမားညီညီ)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္းလူသတ္ကြင္း-ဆမားညီညီ/531645556855131

ABSDF လူသတ္ပြဲ ဘယ္သူတရားခံလဲ အပိုင္း(၁)(၂) (ဆမားညီညီ )
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/absdf-လူသတ္ပြဲ-ဘယ္သူတရားခံလဲ-အပိုင္း၁၂-ဆမားညီညီ-/531641683522185

ေမြးခါစ စကာေျပာၾကသူမ်ား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေမြးခါစ-စကားေျပာၾကသူမ်ား/531561480196872

မႏၱေလး ၿမီးရွည္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မႏၱေလး-ၿမီးရွည္/548737008479319

ျမန္ မာ ့သမိုင္းတြင္ထင္ရွားခဲ ့ေသာ.ျမိဳ ့မ်ား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ျမန္-မာ-့သမိုင္းတြင္ထင္ရွားခဲ-့ေသာျမိဳ-့မ်ား/539536582732695

ေမ့တတ္လြန္းသူမ်ားအတြက္

https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေမ့တတ္လြန္းသူမ်ားအတြက္/531575283528825

ေမြးခါစ စကားေျပာၾကသူမ်ား
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေမြးခါစ-စကားေျပာၾကသူမ်ား/531561480196872

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ေဖေဖ့ပံုၿပင္မ်ား
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္-ေဖေဖ့ပံုၿပင္မ်ား/522129937806693

========================================
(ရ)အကၡရာ ႏွင္႔ စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား

ရခိုင္မုန္ ့တီ( အာပူလွ်ာပူ) တိုင္းရင္းသားရိုးရာအစားအစာမ်ား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရခိုင္မုန္-့တီ-အာပူလွ်ာပူ-တိုင္းရင္းသားရိုးရာအစားအစာမ်ား/548742075145479

ရခိုင္လူမ်ဳိး
ရခုိင္ျပည္နယ္
ရခဲျခင္းတရားငါးပါး
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရခဲျခင္းတရားငါးပါး/525967010756319

ရတနာနတ္မယ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရတနာနတ္မယ္/525965977423089

ရတု
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရတု/525966784089675

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္
ရန္ကုန္တကၠသိုုလ္
ရန္ကုန္တိုင္း
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရန္ကုန္တိုင္း/525960684090285

ရန္ကုန္ျမိဳ.
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရန္ကုန္ျမိဳ-့/525966264089727

ရွင္မဟာသီလ၀ံသ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရွင္မဟာသီလ၀ံသ/522152557804431

ရွင္သီ၀လိ မေထရ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရွင္သီ၀လိ-မေထရ္/525962140756806

ရွင္အရဟံ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရွင္အရဟံ/525962787423408

ရွင္ေစာပု
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရွင္ေစာပု/525962977423389

ရွစ္ပါးသီလ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရွစ္ပါးသီလ/525967254089628

ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္း
ရွန္ဟိုင္းျမိဳ.
ရွမ္းျပည္နယ္
ရွမ္းျမီးရွည္လုပ္နည္း
ရွမ္းေခါက္ဆြဲျပဳလုပ္နည္း
ရွားေစာင္းလက္ပတ္ပင္
ရွဳိတ္စပီးယား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရွဳိတ္စပီးယား/525965610756459

ရာဇကုမာရ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရာဇကုမာရ္/525963090756711

ရာဇဓာတုကလ်ာ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရာဇဓာတုကလ်ာ/525963297423357

ရဲေဘာ္ကိုေထြး
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္/525963434090010

ရႏၲပိုစာခ်ဳပ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရႏၲပိုစာခ်ဳပ္/525963954089958

ေရ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေရ/525964494089904

ေရႊ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေရႊ/525964607423226

ေရႊစည္းခံုေစတီ
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၏အံ.ဖြယ္(၉)ပါး
ေရႊဖ်င္းညီေနာင္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေရႊဖ်င္းညီေနာင္/525963734089980

ေရေအာက္စတိတ္စင္/ စတူဒီယို
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေရေအာက္စတိတ္စင္-စတူဒီယို/529744113711942

ရုပ္ခ်င္းတူတဲ ့ေလးမႊာပူး…
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရုပ္ခ်င္းတူတဲ-့ေလးမႊာပူး/512569662096054

ရွဳိတ္စပီးယား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရွဳိတ္စပီးယား/525965610756459

ရခဲျခင္းတရားငါးပါး
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ရခဲျခင္းတရားငါးပါး/525967010756319

=====================================
(လ) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား
(၁) ေလဘာတီမျမရင္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေလဘာတီ-မျမရင္-၁၉၀၄-၁၉၄၅/528783340474686

(၂)လင္ကြန္းဧ။္ ‘ မ ‘ ဆယ္လံုး

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လင္ကြန္းဧ္-မ-ဆယ္လံုး/515868185099535

(၃)လမ္းမသိေသာယင္ေကာင္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လမ္းမသိေသာယင္ေကာင္/528784163807937

(၄)လက္ဖက္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လက္ဖက္/565209673498719

(၅)((( လူတိုင္းမွာ ..အေမ ရွိတယ္ )))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/355-လူတိုင္းမွာ-အေမ-ရွိတယ္-/562468230430981

(၆)(((လီကြမ္းယု အလိုရွိသည္)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လီကြမ္းယု-အလိုရွိသည္/534868179857653

(၇)ေလာကနီတိ

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေလာကနီတိ/526392127380474

(၈)ေလျဖတ္ျခင္းေရာဂါ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေလျဖတ္ျခင္းေရာဂါ/564936170192736

(၉)ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း/564935990192754

(၁၀)လႊတ္ေတာ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လႊတ္ေတာ္/564876790198674

(၁၁)လစ္ဘာတီရုပ္ထု
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လစ္ဘာတီရုပ္ထု/564434393576247

(၁၂)လီယိုေတာ္စတိြဳင္း
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လီယိုေတာ္စတိြဳင္း/565212643498422

(၁၃)လီကြမ္ယု
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လီကြမ္ယု/565212463498440

(၁၄)လကာၤ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လကာၤ/564936530192700

(၁၆)လံုခ်ည္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လံုခ်ည္/565212900165063

(၁၇)လူ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လူ-နွင့္-လူ့ဘံု/528780047141682

(၂၁)လက္ထပ္ျခင္း
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လက္ထပ္ျခင္း/528780753808278

(၂၂) လွ်ာကင္ဆာ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လွ်ာကင္ဆာ/565213336831686

(၂၃)လူလိမ္ေတြသတိထားပါ။

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လူလိမ္ေတြသတိထားပါ/549211215098565

(၂၄)လက္ဘက္ရည္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လက္ဘက္ရည္အေၾကာင္း-သိေကာင္းစရာ/553752427977777

(၂၅)လူသို႔ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္မႈ မျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္ေရး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၂)

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လူသို႔-ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ-ကူးစက္မႈ-မျဖစ္ပြားေအာင္-ကာကြယ္ေရး-ႏႈိးေဆာ္ခ်က္-၁-ႏွ/515516185134735

(၂၆)လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ထဲမွာျဖတ္သန္းစီးဆင္းသြားေသာေရအလ်ဥ္ေရးသူ- ျမသန္းတင့္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ထဲမွာျဖတ္သန္းစီးဆင္းသြားေသာေရအလ်ဥ္ေရးသူ-ျမသန္းတင့္/512027375483616

(၂၇)လြမ္းေသာရာသီ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/လြမ္းေသာရာသီ/560628383956848

-လေပၚကို လူေတြေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုတာ သမိုင္းဝင္လိိမ္ညာမႈႀကီးလား .
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လေပၚကို-လူေတြေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုတာ-သမိုင္းဝင္လိိမ္ညာမႈႀကီးလား-/441060762571729

))) လူ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္ ((((
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-လူ-ႏွင့္-ေဖ့စ္ဘုတ္-/531209756890162

(((( လုပ္ဇာတ္မဟုတ္ပါဘူးပရိတ္သတ္ၾကီးရယ္…….)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-လုပ္ဇာတ္မဟုတ္ပါဘူးပရိတ္သတ္ၾကီးရယ္/493248594019612

( ( ( (( လူပ်ိဳၾကီး)) ) ) ) )
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-လူပ်ိဳၾကီး-/446000658744406

” လမ္းခြဲဇယား “
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-လမ္းခြဲဇယား-/440950089249463

လူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္တာ ရယူပုိင္ဆိုင္မွမဟုတ္ပါဘူး။
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူတစ္ေယာက္ကို-ခ်စ္တာ-ရယူပုိင္ဆိုင္မွမဟုတ္ပါဘူး/393547103989762

-လူနာ ကုတင္နံပါတ္ (၁၉) (( ဒီဇင္ဘာ-၁ ရက္ကမၻာ့ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေန ့))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူနာ-ကုတင္နံပါတ္-၁၉-ဒီဇင္ဘာ-၁-ရက္ကမၻာ့-ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေန-့/388321904512282

လမ္းသစ္ေဖာက္စို ့..ခ်စ္သူ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လမ္းသစ္ေဖာက္စို-့ခ်စ္သူ/382661738411632

(((လူနွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရဲ ့တိုက္ပြဲ…သန္း၆၀ေက်ာ္နဲ ့တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္တယ္)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူနွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရဲ-့တိုက္ပြဲသန္း၆၀ေက်ာ္နဲ-့တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္တယ္/370903732920766

လူထုစိန္၀င္း (လူငယ္နဲ႔ အခ်စ္)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူထုစိန္၀င္း-လူငယ္နဲ႔-အခ်စ္/368902103120929

လူငယ္တုိ႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ လက္ရွိတပ္မေတာ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူငယ္တုိ႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔-လက္ရွိတပ္မေတာ္/369290909748715

လူေတြ အမွားလုပ္တတ္ၾကတဲ့ အေၾကာင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူေတြ-အမွားလုပ္တတ္ၾကတဲ့-အေၾကာင္း/361178407226632

လူမႈဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူမႈဆိုင္ရာ-က်င့္၀တ္မ်ား/330898126921327

လူတို ့ဧ။္ အခ်စ္(သို ့)က်မ ရဲ ့အခ်စ္ေပၚယူဆခ်က္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူတို-့ဧ္-အခ်စ္သို-့က်မ-ရဲ-့အခ်စ္ေပၚယူဆခ်က္/328577427153397

လူေလာကထဲ က လူေတြ နဲ ့ဆက္ဆံျကမယ္ဆိုရင္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူေလာကထဲ-က-လူေတြ-နဲ-့ဆက္ဆံျကမယ္ဆိုရင္/322479261096547

လွိဳ ့၀ွက္ဆန္ေရ…
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လွိဳ-့၀ွက္ဆန္ေရ/316629651681508

လူမိုက္၊လူလိမ္မာ နဲ ့ပညာရွိ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/the-foolishthe-clever-and-the-wise-လူမိုက္လူလိမ္မာ-နဲ-့ပညာရွိ/291941407483666

===============================

(သ)အကၡရာ ႏွင္႔စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား
=======================
(၁) သရုပ္ေဆာင္မ်ား(ျမန္မာ)

(၂)ၾသစေတးလ်တိုက္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ၾသစေတးလ်တိုက္/560027030683650

(၃)ေသြး
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေသြး/560027584016928

(၄)ေသျခင္းတရား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေသျခင္းတရား/560026557350364

(၅)ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ/560026370683716

(၆)သ်ွင္ဥတၱမေက်ာ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သ်ွင္ဥတၱမေက်ာ္/560026227350397

(၇)ေသနတ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေသနတ္/560026077350412

(၈)သခင္ဖိုးလွႀကီး
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သခင္ဖိုးလွႀကီး/560025660683787

(၉)သွ်င္မဟာသီလဝံသ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သွ်င္မဟာသီလဝံသ/560026850683668

(၁၀)သွ်င္မဟာရ႒သာရ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သွ်င္မဟာရ႒သာရ/560025440683809

(၁၁)သခင္ျမ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သခင္ျမ/560025300683823

(၁၂)သဗၺမဂၤလာ ဂါထာေတာ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သဗၺမဂၤလာ-ဂါထာေတာ္/560025064017180

(၁၃)သီခ်င္း

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သီခ်င္း/560025177350502

(၁၄)သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း/560024434017243

(၁၅)သိႀကားမင္း
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သိႀကားမင္း/560024820683871

(၁၆)သံဃာ႔ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သံဃာ႔ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး/560023954017291

(၁၇)သံေခတ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သံေခတ္/560023837350636

(၁၈)သံလြင္ျမစ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သံလြင္ျမစ္/560023610683992

(၁၉)သမၼတစနစ္

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သမၼတစနစ္/560023017350718

(၂၀)သာဓု(စာေရးဆရာ၊ဒါရိုက္တာ)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သာဓုစာေရးဆရာဒါရိုက္တာ/560023420684011

(၂၁)သတၱေဗဒ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သတၱေဗဒ/560022644017422

(၂၂)သတၱဝါ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သတၱဝါ/560022224017464

(၂၃)ေသာတာပန္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေသာတာပန္/560021344017552

(၂၄)သီတင္းကၽြတ္လ

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သီတင္းကၽြတ္လ/560020874017599

(၂၅)သႀကၤန္ပြဲေတာ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သႀကၤန္ပြဲေတာ္/560016257351394

(၂၆)သီေပါမင္း
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သီေပါမင္း/560018740684479

သိပၸံပညာရွင္

-သိပၸံေမာင္၀ရဲ႕ ကေလာင္ခြဲေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ရွိသလဲ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သိပၸံေမာင္၀ရဲ႕-ကေလာင္ခြဲေတြ-ဘယ္ေလာက္ေတာင္ရွိသလဲ/523522937667393

(၂၈)ေသြးေဆးကန္

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေသြးေဆးကန္/560019240684429

(၂၉)သစၥာေလးပါး
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သစၥာေလးပါး/560018550684498

(၃၀)ေသာႀကာျဂိဳဟ္
(venus planet)

(၃၁)သခင္ေယရွဳ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သခင္ေယရွဳ/560018387351181

(၃၂)သတ္ပံုျပိဳင္ပြဲ

(၃၃)သံလြင္ဆီ

(၃၄)သိမ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သိမ္/560018167351203

သဂ်ီးအမ်ဳိးေတြ အႏွိပ္ကြပ္ခံေနရဒယ္ Atheists
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သဂ်ီးအမ်ဳိးေတြ-အႏွိပ္ကြပ္ခံေနရဒယ္-atheists/529290003757353

သျကၤန္
http://www.facebook.com/notes/%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AC%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%B3%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9/%E1%80%9E%E1%81%BE%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%94%E1%80%

သင္.မ်က္ႏွာေပၚရွိ မဲ.မ်ားမွ ေျပာျပေသာ သင္.အေၾကာင္း
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သင္မ်က္ႏွာေပၚရွိ-မဲမ်ားမွ-ေျပာျပေသာ-သင္အေၾကာင္း/552720861414267

သင္၏ နာမည္ကေျပာျပေသာ သင္.အေၾကာင္း

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သင္-နာမည္ကေျပာျပေသာ-သင္အေၾကာင္း/552737808079239

*သင္ဘာရည္ရြက္ခ်က္နဲ႔ လူျဖစ္ေနသလဲ- သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဘုရား*
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သင္ဘာရည္ရြက္ခ်က္နဲ႔-လူျဖစ္ေနသလဲ-သီတဂူ-ဆရာေတာ္-ဘုရား/555934017759618

သရဏံဂံုအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သရဏံဂံုအေၾကာင္း-သိေကာင္းစရာ/556215887731431

သေဘၤာတီထြင္သူ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/သေဘၤာတီထြင္သူ/558114650874888

ဘာသာ၀င္အားလံုးရဲ႕ အဓိက Main က ဘာလဲ ?
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဘာသာ၀င္အားလံုးရဲ႕-အဓိက-main-က-ဘာလဲ-/531322966887390

=========================================
(အ)အကၡရာ ႏွင္.စေသာအေႀကာင္းအရာမ်ား
========================
အ႒ာရသတစ္ဆယ္႔ရွစ္ရပ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အ႒ာရသတစ္ဆယ္႔ရွစ္ရပ္/560048520681501

အက္တမ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အက္တမ္/560049297348090

အခ်စ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အခ်စ္/528793163807037

အဂၤါျဂိဳဟ္(Mars planet)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အဂၤါျဂိဳဟ္mars-planet/563689820317371

အင္တာနက္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အင္တာနက္/560050264014660

အင္းလ်ားကန္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အင္းလ်ားကန္/560051010681252

အင္းသားလူမ်ိဳး
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အင္းသားလူမ်ိဳး/560051824014504

အင္းေတာ္ႀကီးကန္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အင္းေတာ္ႀကီးကန္/560432223976464

အင္းေလးကန္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အင္းေလးကန္/563687116984308

အစၥလာမ္ဘာသာ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အစၥလာမ္ဘာသာ/529221290430891

အစၥလာမ္ဘုရားေက်ာင္း မရွိတဲ့ ဥေရာပၿမိဳ႕
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အစၥလာမ္ဘုရားေက်ာင္း-မရွိတဲ့-ဥေရာပၿမိဳ႕/531573476862339

အစိုးရ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အစိုးရ/563688940317459

အတြင္း၃၇မင္း
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အတြင္း၃၇မင္း/563689290317424

အနဂၢ(အဆိုေတာ္)
အန္ေကာ၀ပ္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အန္ေကာ၀ပ္/563689666984053

အပါယ္ရတနာဘုရား
အမၼပါလီ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္/563692180317135

အမ်ိဳးသားမ်ားဆီးၾကိတ္ၾကီးၿခင္း
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အမ်ိဳးသားမ်ားဆီးၾကိတ္ၾကီးၿခင္း/563690373650649

အမ်ဳိးသားေန႔
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အမ်ဳိးသားေန႔/563704773649209

အျပင္၃၇မင္း
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အျပင္၃၇မင္း/563697640316589

အျဖဴဆင္းျခင္း
အရက္

“အေၾကာက္တရားကင္းေသာစိတ္ရွိရာ အရပ္”
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အေၾကာက္တရားကင္းေသာစိတ္ရွိရာ-အရပ္/512568135429540

အရွင္ဇ၀န(စာေရးဆရာ)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အရွင္ဇ၀နစာေရးဆရာ/563755753644111

အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ(စာေရးဆရာ)
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသစာေရးဆရာ/563756953643991

အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇမေထရ္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇမေထရ္/563757460310607

အရွင္မႏၲာဏိပုတၱပုဏၰမေထရ္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အရွင္မႏၲာဏိပုတၱပုဏၰမေထရ္/563758840310469

အရွင္လကု႑ကဘဒၵိယမေထရ္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အရွင္လကု႑ကဘဒၵိယမေထရ္/563759246977095

အရိုး
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အရိုး/563718770314476

အရိုးပြေရာဂါ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အရိုးပြေရာဂါ/563738766979143

အလုပ္သမားေန႔
အာဆီယံ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အာဆီယံ/563755140310839

အာဇာနည္ေန႔

အာဇာနည္(၉) ဦးဧ။္ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အာဇာနည္၉-ဦးဧ္ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း/519425231410497

အိုင္းစတိုင္း
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အိုင္းစတိုင္း/529222143764139

အဲလ္ဘတ္ အိုင္းစတိုင္း ရဲ႕ အဆိုအမိန္႔အခ်ိဳ႕
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အဲလ္ဘတ္-အိုင္းစတိုင္း-ရဲ႕-အဆိုအမိန္႔အခ်ိဳ႕/531552013531152

အိုလံပစ္နဲ႔ျမန္မာ (လန္ဒန္အိုလံပစ္မွတ္တမ္း)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အိုလံပစ္နဲ႔ျမန္မာ-လန္ဒန္အိုလံပစ္မွတ္တမ္း/526848944001459

အေနာ္ရထာ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အေနာ္ရထာ/563761700310183

အေမရိကန္ စကားပံုမ်ားhttp://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အေမရိကန္-စကားပံုမ်ား/515868948432792

အေမေန႔
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အေမေန႔/563697536983266

အေရျပား
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အေရျပား/563697213649965

အေလာင္းစည္သူ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အေလာင္းစည္သူ/563762176976802

အေလာင္းမင္းတရား(ခ)အေလာင္းဘုရား
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အေလာင္းမင္းတရားခအေလာင္းဘုရား/563762736976746

အေႀကာျပတ္ျခင္း
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အေႀကာျပတ္ျခင္း/563763646976655

အေသာကမင္း
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အေသာကမင္းႀကီး/563763996976620

အဲေဒါ့ဟစ္တလာ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အဲေဒါ့ဟစ္တလာ/563696996983320

အႏုပညာ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အႏုပညာ/563696346983385

အႏုပညာ လူမ်ဳိး၏ ယဥ္ေက်းမႈေၾကးမုံ
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အနုပညာသည္လူမ်ဳိး-ယဥ္ေက်းမႈေၾကးမုံ/563696186983401

ေအပရယ္ဖူးေန.
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေအပရယ္ဖူးေန/563692946983725

ေအာင္ဆန္းစုႀကည္
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေအာင္ဆန္းစုႀကည္/563692543650432

အညာေျမက သဘာ၀သဲဆပ္ျပာ
http://www.facebook.com/notes/%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AC%E1%81
%BE%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%B3%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9/%E1%80%A1%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%80-%E1%80%9E%E1%80%98%E1%80%AC%E1%81%80%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%86%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC/552678771418476

အိမ္ထမင္း၀ိုင္း အလြမ္းေျပ ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္…

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အိမ္ထမင္း၀ိုင္း-အလြမ္းေျပ-ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္/552675211418832

အင္တာနက္သမိုင္း
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အင္တာနက္သမိုင္း/553576587995361

ေအဗရာဟမ္လင္ကြန္း၏ နုိင္ငံေရးဥာဏ္ရည္ -ေဖျမင့္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေအဗရာဟမ္လင္ကြန္း-နုိင္ငံေရးဥာဏ္ရည္-ေဖျမင့္/513829428636744

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံတကာ ဆုမ်ား
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္-ႏိုင္ငံတကာ-ဆုမ်ား/513808285305525

ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးဖို႕ျငင္းခဲ့တဲ့
ကိုယ္သားလွယ္ႏွစ္ဦးဟာ ဘယ္သူေတြလဲ
http://www.facebook.com/notes/%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%85%E1
%80%AC%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80
%80%E1%80%B9-%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%B3%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9/%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9C%E1%80%AE%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC-%E1%80%9C%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%95%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7-
%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9F%E1%80%AC-%E1%80%98%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%9E/519938901359130

အဘက အလကား လုပ္ပါ့မလားကြယ္
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အဘက-အလကား-လုပ္ပါ့မလားကြယ္/540028592683494

အေျခခံဥပေဒဟု ဆိုရာ၀ယ္ (၁) မ်ဳိးသန္႕
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အေျခခံဥပေဒဟု-ဆိုရာ၀ယ္-၁-မ်ဳိးသန္႕/554454244574262

အေျခခံဥပေဒဟု ဆိုရာ၀ယ္ (၂) မ်ဳိးသန္႕
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အေျခခံဥပေဒဟု-ဆိုရာ၀ယ္-၂-မ်ဳိးသန္႕/554452114574475

အီဂ်စ္အေၾကာင္း ျမန္မာေတြ ေလ့လာေကာင္းတယ္။ မ်ဳိးသန္႕

https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အီဂ်စ္အေၾကာင္း-ျမန္မာေတြ-ေလ့လာေကာင္းတယ္-မ်ဳိးသန္႕/554460287906991

အညာေဒသဘယ္ကစ
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/အညာေဒသဘယ္ကစ/561268357226184
======================================

ဦးပိုင္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးအေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈ (ေမာင္တင့္တယ္)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဦးပိုင္ႏွင့္-ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔-ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးအေပၚ-ခ/515441541808866

ဦးသန္ ့ – ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ( U Thant – Biography)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဦးသန္-့-ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္-u-thant-biography/513031355383218

ဦးသန္ ့( ဒုတိယျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဟုကမၻာ့ကသိေစသူ)
http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဦးသန္-့-ဒုတိယျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဟုကမၻာ့ကသိေစသူ/513032002049820
ဦးသန္ ့ရရွိခဲ့ေသာ ဘြဲ ့ထူး၊ဂုဏ္ထူးမ်ား

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/ဦးသန္-့ရရွိခဲ့ေသာ-ဘြဲ-့ထူးဂုဏ္ထူးမ်ား/513030175383336

====================================
၈-တန္းသာ ေအာင္ေသာ ပါေမာကၡ

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/၈-တန္းသာ-ေအာင္ေသာ-ပါေမာကၡ/558116177541402

World’s smallest camera

http://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/worlds-smallest-camera/554082201278133

‘PUT THE GLASS DOWN TODAY! ‘

https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/put-the-glass-down-today-/554081267944893

The King of Juices – Carrot Juice

https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/the-king-of-juices-carrot-juice/554089491277404

Lady Finger for Diabetes
https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/lady-finger-for-diabetes/554090327943987

Top 25 peoples who changed internet forever::

https://www.facebook.com/notes/ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္-စာေပဒါနျပဳသည္/top-25-peoples-who-changed-internet-forever/554118871274466

===============================
ေရႊအိမ္စည္မွတ္စုမ်ား

[Description]

356။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳတင္ျပျခင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/356-သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္-ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္-ပတ္သက္-အႀကံျပဳတင္ျပျခင္း/565251976819273

355။ ((( လူတိုင္းမွာ ..အေမ ရွိတယ္ )))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/355-လူတိုင္းမွာ-အေမ-ရွိတယ္-/562468230430981

354။ “ေျဗာင္ေနာင္ေနာင္ ေဗေဗဂ်ိ ”
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/354-ေျဗာင္ေနာင္ေနာင္-ေဗေဗဂ်ိ-/560960663915071

353။ VET and I
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/353-vet-and-i/534867963191008

352။ သူရဲေဘာေၾကာင္သူမ်ား ႏွင့္ သူေတာင္းစားေတြ ေရးတဲ့ သူေဌးျဖစ္နည္းက်မ္း

http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/352-သူရဲေဘာေၾကာင္သူမ်ား-ႏွင့္-သူေတာင္းစားေတြ-ေရးတဲ့-သူေဌးျဖစ္နည္းက်မ္း/534865876524550

350။နွာရည္ဘာ့ေၾကာင့္ ယိုတာလဲ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/350-ရည္ဘာ့ေၾကာင့္-ယိုတာလဲ/374592102551929

349။ ဧရာ၀တီ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/349-ဧရာ၀တီ/403186863025786

348။ “ေက်နပ္တယ္၊ ျပည့္စံုတယ္” ဆိုတာ ကိုယ္လိုခ်င္တာကို ရသြားလို႔ မဟုတ္ဘူး။ ရွိတာနဲ႔ ေရာင့္ရဲတင့္တိမ္ ေနတာျဖစ္တယ္………..
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/348-ေက်နပ္တယ္-ျပည့္စံုတယ္-ဆိုတာ-ကိုယ္လိုခ်င္တာကို-ရသြားလို႔-မဟုတ္ဘူး-ရွိတာနဲ႔-ေရ/388319287845877

347။ ( ဘာသာေရး ) ရည္စူးကုသုိလ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/347-ဘာသာေရး-ရည္စူးကုသုိလ္/432646736746465

346။ ကြာလာလမ္ပူရွိ လမ္းေပါင္း 58 လမ္း စပိတ္ျပီ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/346-ကြာလာလမ္ပူရွိ-လမ္းေပါင္း-58-လမ္း-စပိတ္ျပီ/556334361044368

345။ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ရဲ႕ ေန႔စဥ္တင္တဲ့ ဘေလာ့ေတြကုိ ဖတ္ဖုိ႔ Edin Android Application
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/345-ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ရဲ႕-ေန႔စဥ္တင္တဲ့-ဘေလာ့ေတြကုိ-ဖတ္ဖုိ႔-edin-android-application/555614607783010

344။ မနက္ျဖန္ 12.1.2013 ကြာလာလမ္ပူ သို႕ျမန္မာမ်ား မလာၾကရန္ ( မေလးရွားအထူးသတိေပးခ်က္ )
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/344-မနက္ျဖန္-1212013-ကြာလာလမ္ပူ-သို႕ျမန္မာမ်ား-မလာၾကရန္-မေလးရွားအထူးသတိေပးခ်က္-/555608747783596

343။ (အလံုးစံုသိေသာ God ႏွင့္ အရာရာစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း တြဲျပီးရွိႏုိင္ မရွိႏုိင္)http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/343-အလံုးစံုသိေသာ-god-ႏွင့္-အရာရာစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း-တြဲျပီးရွိႏုိင္-မရွိႏုိင္/555501737794297

342။{{{ ကြ်န္ေတာ္နဲ ့ေဖ ့ဘုတ္ေပၚက ဂရုေပခ့်္မ်ား}}}
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/342-ကြ်န္ေတာ္နဲ-့ေဖ-့ဘုတ္ေပၚက-ဂရုေပခ့်္မ်ား/554452044565933

341။ ေက်ာင္းအသစ္၊ သင္ရိုးအသစ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသစ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/341-ေက်ာင္းအသစ္-သင္ရိုးအသစ္-အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသစ္/523567930987678

340။ ကၽြန္ေတာ္ သိသင့္သမွ် အရာအားလံုး သူငယ္တန္းကတည္းက သင္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/340-ကၽြန္ေတာ္-သိသင့္သမွ်-အရာအားလံုး-သူငယ္တန္းကတည္းက-သင္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ/523568184320986

339။ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမႏွင့္အညီနွစ္သစ္ကိုၾကိုဆို ေနထုိင္ၿခင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/339-ဗုဒၶ-အဆံုးအမႏွင့္အညီနွစ္သစ္ကိုၾကိုဆို-ေနထုိင္ၿခင္း/550047291673075

338။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင္.က်န္းမာေရး
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင္က်န္းမာေရး/547545371923267

337-ရည္းစားေဟာင္းလက္ခ်ာ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ရည္းစားေဟာင္းလက္ခ်ာ/528855867125551

336-“ ႏွင္းဆီ ပန္းေခြ…”(ဗဟုသုတ)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-ႏွင္းဆီ-ပန္းေခြဗဟုသုတ/439762502701555

335-တရုတ္လူမ်ိဳးတို ့၏ ကံေကာင္းေစေသာအႀကံေပးခ်က္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/တရုတ္လူမ်ိဳးတို-့-ကံေကာင္းေစေသာအႀကံေပးခ်က္/435337046477434

334-ဘာလဲဟဲ့အခ်စ္ဒဏ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဘာလဲဟဲ့အခ်စ္ဒဏ္/351130901564716

333-လေပၚကို လူေတြေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုတာ သမိုင္းဝင္လိိမ္ညာမႈႀကီးလား .
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လေပၚကို-လူေတြေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုတာ-သမိုင္းဝင္လိိမ္ညာမႈႀကီးလား-/441060762571729

332-သိမႈျဖစ္စဥ္အတြက္ အဆင္ေျပေသာ သင္ၾကားျခင္း – သိန္းႏိုင္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/သိမႈျဖစ္စဥ္အတြက္-အဆင္ေျပေသာ-သင္ၾကားျခင္း-သိန္းႏိုင္/523566960987775

331-ရေသ့ေဗဒင္( ဗဟုသုတေလးပါ)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ရေသ့ေဗဒင္-ဗဟုသုတေလးပါ/544035378940933

330-ကေလးေတြကို ကေလးလိုထားၾကပါ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကေလးေတြကို-ကေလးလိုထားၾကပါ/526009884076816

329-ကဲ……လာျပီေနာ္..ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း(အပ်င္းလည္းေျပဘို ့)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကဲလာျပီေနာ္ေဗဒင္ေဟာစာတမ္းအပ်င္းလည္းေျပဘို-့/544027465608391

328-စာသင္ခန္းထဲက အၾကင္နာတရား သိန္းႏိုင္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/စာသင္ခန္းထဲက-အၾကင္နာတရား-သိန္းႏိုင္/523567170987754

327-အေကာင္းဆံုး ေက်ာင္း -သိန္းႏိုင္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အေကာင္းဆံုး-ေက်ာင္း-သိန္းႏိုင္/523566387654499

326-ေဘာင္အတြင္းက လူ (ေဘာင္ေတြကို ခ်ိန္ညွိျခင္း)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေဘာင္အတြင္းက-လူ-ေဘာင္ေတြကို-ခ်ိန္ညွိျခင္း/534866143191190

325-((( ပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာခ်င္လို႕ပါ )))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-ပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာခ်င္လို႕ပါ-/534866563191148

324-ကြန္ျမဴနစ္အေၾကာင္း တစ္ေစ့ တစ္ေစာင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကြန္ျမဴနစ္အေၾကာင္း-တစ္ေစ့-တစ္ေစာင္း/534866849857786

323-(((လီကြမ္းယု အလိုရွိသည္)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လီကြမ္းယု-အလိုရွိသည္/534868179857653

322-ရက္စက္ျခင္းမ်ား….ကမ္းရယ္ေလကုန္((( လူသားစိတ္ထားေပးပါ ….သမၼတ ၾကီး)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ရက္စက္ျခင္းမ်ားကမ္းရယ္ေလကုန္-လူသားစိတ္ထားေပးပါ-သမၼတ-ၾကီး/534857613192043

321-စာနာတတ္သူ( ရွိေတာ့ရွိတယ္..ဒါေပမယ့္ ရွားသြားပါျပီ)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/စာနာတတ္သူ-ရွိေတာ့ရွိတယ္ဒါေပမယ့္-ရွားသြားပါျပီ/534570483220756

320-ရွိေတာ့ရွိတယ္…ဒါေပမယ့္ရွားသြားပါျပီ(ကမၻာ့မသန္စြမ္းေန ့..ဒီဇင္ဘာ၃ ရက္)http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ရွိေတာ့ရွိတယ္ဒါေပမယ့္ရွားသြားပါျပီကမၻာ့မသန္စြမ္းေန-့ဒီဇင္ဘာ၃-ရက္/534564446554693

319-မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အႏုပညာ စြမ္းရည္ျဖင့္ လူပတ္ဝန္းက်င္၌ ရည္တည္ခြင့္ရရန္ အႏုပညာ စြမ္းရည္မ်ား ျပသခဲ့
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မသန္စြမ္းသူမ်ား-အႏုပညာ-စြမ္းရည္ျဖင့္-လူပတ္ဝန္းက်င္-ရည္တည္ခြင့္ရရန္-အႏုပညာ-စြမ္းရ/534567076554430

318-ဆယ္တန္းစာေမးပဲြ ခုိးကူးစာအုပ္ငယ္ ေစ်းကြက္ ႀကီးမားလာ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဆယ္တန္းစာေမးပဲြ-ခုိးကူးစာအုပ္ငယ္-ေစ်းကြက္-ႀကီးမားလာ/523570237654114

317-ေက်ာင္းဆရာမာန္ ရွခံထိတဲ့အခါ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေက်ာင္းဆရာမာန္-ရွခံထိတဲ့အခါ/523571877653950

316-((((သို ့…..ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္ နွင့္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာေပခ့်္. ခိုးသြားေသာသူသို ့)))))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/သို-့ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္-နွင့္-ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာေပခ့်္-ခိုးသြားေသာသူသို-့/533180046693133

315-ဝဋ္လည္တဲ့ေန႔
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဝဋ္လည္တဲ့ေန႔/532800686731069

314-ေတာင္ငူသြားေတာလား…ပုဆိုးစုတ္နဲ ့မီးရထား…laptop လား ?….computerလား…?
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေတာင္ငူသြားေတာလားပုဆိုးစုတ္နဲ-့မီးရထားlaptop-လား-computerလား/531171666893971

313-ကိုယ္ပိုင္ဟန္ေလး((( ေဖ ့ဘုတ္သံုးသူက်ေနာ့္မိတ္ေဆြတိုင္းဖတ္ေပးပါ)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကိုယ္ပိုင္ဟန္ေလး-ေဖ-့ဘုတ္သံုးသူ-က်ေနာ့္မိတ္ေဆြတိုင္းဖတ္ေပးပါ/531571160187355

312-စီးဆင္းျမဲအတိုင္း….
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/စီးဆင္းျမဲအတိုင္း/531219463555858

311-အုိ ဘယ့္.. ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အုိ-ဘယ့္-ရန္ကုန္တကၠသိုလ္/531536193524185

310-))) လူ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္ ((((
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-လူ-ႏွင့္-ေဖ့စ္ဘုတ္-/531209756890162

309-ေခတ္သစ္ေရသည္ျပဇာတ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေခတ္သစ္ေရသည္ျပဇာတ္/528835760460895

308-ဟီလာရီ ကလင္တန္နဲ႔ လူထုစိန္ဝင္း ဘယ္သူမွားသလဲ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဟီလာရီ-ကလင္တန္နဲ႔-လူထုစိန္ဝင္း-ဘယ္သူမွားသလဲ/526009134076891

307-ၾကိဳးၾကာသံႏွင့္ပ်ံသန္းျခင္းအႏုပညာ(အဆိုေတာ္ခင္ေမာင္တိုး..သို ့)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ၾကိဳးၾကာသံႏွင့္ပ်ံသန္းျခင္းအႏုပညာအဆိုေတာ္ခင္ေမာင္တိုးသို-့/528861943791610

306-((( သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ျဖစ္တဲ့ ငလ်င္ေဘးႀကဳံရရင္ ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ရမယ ္))))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ျဖစ္တဲ့-ငလ်င္ေဘးႀကဳံရရင္-ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ရမယ-္/527390003938804

305-ရခိုင္ပဋိပကၡ ႏုိင္ငံျခားသံရုံး(၉)ရုံး ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ (ႏုိ၀င္ဘာ ၉)http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ရခိုင္ပဋိပကၡ-ႏုိင္ငံျခားသံရုံး၉ရုံး-ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္-ႏုိ၀င္ဘာ-၉/526785513999253

304-ကေလးမ်ား၏ လက္ဦးဆရာ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကေလးမ်ား-လက္ဦးဆရာ/523572744320530

303-သမီးေလးဖတ္ဖို ့
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/သမီးေလးဖတ္ဖို-့/525984994079305

302-ေဒၚစု၏ ကမၻာတြင္းသို႔ ေခတၱ ဝင္ေရာက္ျခင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေဒၚစု-ကမၻာတြင္းသို႔-ေခတၱ-ဝင္ေရာက္ျခင္း/524734277537710

301-((( ပံုမွန္ ကေလး၊ ပံုမွန္ ဆရာ )))သိန္းႏိုင္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-ပံုမွန္-ကေလး-ပံုမွန္-ဆရာ-သိန္းႏိုင္/523566070987864

300-((ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း )))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့-သင္ရိုးညႊန္းတမ္း-/523560864321718

299-‘ဒဏ္ရာနဲ.အိုးကေလး”
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဒဏ္ရာနဲအိုးကေလး/523543284323476

298-((( တကၠသိုလ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို အင္တာဗ်ဴးျခင္း)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-တကၠသိုလ္-ေနာက္ဆံုးႏွစ္-ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို-အင္တာဗ်ဴးျခင္း/522187971125674

297-ျဖစ္တတ္တဲ ့…သဘာ၀တရား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ျဖစ္တတ္တဲ-့သဘာ၀တရား/519712808039857

296-ျမန္မာ့ရိုးရာဖက္ရွင္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ျမန္မာ့ရိုးရာဖက္ရွင္/514941488516989

295-ျပည္ေတာ္၀င္ခြင့္ေစာင့္ေနသူ(သီဟသူမင္းသား/မင္းေခြးေခ်း) (နွစ္ေပါင္း၇၀၀ေက်ာ္ေပမဲ ့ျမန္မာလူမ်ိဳးသန္း၆၀ေက်ာ္နဲ ့သက္ဆိုင္တယ္)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ျပည္ေတာ္၀င္ခြင့္ေစာင့္ေနသူသီဟသူမင္းသားမင္းေခြးေခ်း-နွစ္ေပါင္း၇၀၀ေက်ာ္ေပမဲ-့ျမန္မ/514115045266300

294-အာဇာနည္ဆုိတာ ဘာလဲ…၊?
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အာဇာနည္ဆုိတာ-ဘာလဲ/501878783156593

293-((( Should Do …..in life.)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-should-do-in-life/494708450540293

292-(((( လုပ္ဇာတ္မဟုတ္ပါဘူးပရိတ္သတ္ၾကီးရယ္…….)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-လုပ္ဇာတ္မဟုတ္ပါဘူးပရိတ္သတ္ၾကီးရယ္/493248594019612

291-ျမန္မာဝီကီပီဒီယား http://my.wikipedia.org/
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ျမန္မာဝီကီပီဒီယား-httpmywikipediaorg/484065424937929

290-အမွန္ျခစ္ေလးမ်ား..။
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အမွန္ျခစ္ေလးမ်ား/483116098366195

289-သစ္ပင္၊ သစ္ရြက္ ၊ ေလေျပ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/သစ္ပင္-သစ္ရြက္-ေလေျပ/482985075045964

288-အိုင္က်ဴျမင့္ျခင္းႏွင့္ အသက္ရွည္ျခင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အိုင္က်ဴျမင့္ျခင္းႏွင့္-အသက္ရွည္ျခင္း/480870751924063

287-((( အပ်ိဳၾကီး )))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-အပ်ိဳၾကီး-/472640522747086

286-၂၀ ဇူလုိင္ ၁၉၄၇ ဒုိင္ယာရီ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/၂၀-ဇူလုိင္-၁၉၄၇-ဒုိင္ယာရီ/472084276136044

285-ေခါင္းေဆာင္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေခါင္းေဆာင္/455481867796285

284-ေမြးေန႔ဆုမြန္ ၆၇
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေမြးေန႔ဆုမြန္-၆၇/455313341146471

283 မွတ္သားဖြယ္ေဒၚသနည္းေအာင္ေနနည္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မွတ္သားဖြယ္ေဒၚသနည္းေအာင္ေနနည္း/455099081167897

282-ကင္ဆာေရာဂါ သတိေပးလကၡဏာမ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကင္ဆာေရာဂါ-သတိေပးလကၡဏာမ်ား/454253921252413

281-‘တလိမ္ႏွစ္လိမ္ … ဘစိန္ … လူလိမ္’
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/တလိမ္ႏွစ္လိမ္-ဘစိန္-လူလိမ္/453704491307356

280-““မ်ိဳးရကၡတိ””
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မ်ိဳးရကၡတိ/453657471312058

279-တစ္ျပားဖိုးေလာက္ရာ..မ်ိဳးခ်စ္ၾကည့္ပါ။
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/တစ္ျပားဖိုးေလာက္ရာမ်ိဳးခ်စ္ၾကည့္ပါ/453650851312720

278-BBC ေတာ္လွန္ေရး သို႕မဟုတ္ Exile မ်ား၏ မ်က္ႏွာဖံုးကြာက်ျခင္း (ငမြဲမ်ား အသဲနာျခင္း)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/bbc-ေတာ္လွန္ေရး-သို႕မဟုတ္-exile-မ်ား-မ်က္ႏွာဖံုးကြာက်ျခင္း-ငမြဲမ်ား-အသဲနာျခင္း/453087268035745

277-စိတ္မပ်က္နဲ႔ကြယ္…ကေလးရယ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/စိတ္မပ်က္နဲ႔ကြယ္ကေလးရယ္/449345578409914

276-မိမိအိပ္တဲ့ပံုစံနဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မိမိအိပ္တဲ့ပံုစံနဲ႕-စိတ္ေနစိတ္ထား/448060818538390

275-မႏၱေလးကို ခ်စ္တဲ့စိတ္ ကုိယ့္လူမ်ိဳးကို ခ်စ္တဲ့စိတ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မႏၱေလးကို-ခ်စ္တဲ့စိတ္-ကုိယ့္လူမ်ိဳးကို-ခ်စ္တဲ့စိတ္/447915098552962

274-အညာခရုလိုမျဖစ္ေစနဲ ့(လူပ်ိဳၾကီးမလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္သာ)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အညာခရုလိုမျဖစ္ေစနဲ-့လူပ်ိဳၾကီးမလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္သာ/446026422075163

273-( ( ( (( လူပ်ိဳၾကီး)) ) ) ) )
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-လူပ်ိဳၾကီး-/446000658744406

272-အခ်စ္ဆိုတာ-၂
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အခ်စ္ဆိုတာ-၂/359802774030862

271-အပ်ိဳၾကီးလူပ်ိဳၾကီးဆိုတာ…နတ္စည္းစိမ္ခံေနရသူမ်ာ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အပ်ိဳၾကီးလူပ်ိဳၾကီးဆိုတာနတ္စည္းစိမ္ခံေနရသူမ်ား/445414115469727

270-***ရီေ၀ေ၀. . . နဲ ့ခ်စ္မိသူ***
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ရီေ၀ေ၀-နဲ-့ခ်စ္မိသူ/443549762322829

269-စစ္မွန္ေသာအလွဴ လွဴတတ္ေစဖို႔
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/စစ္မွန္ေသာအလွဴ-လွဴတတ္ေစဖို႔/444144018930070

268-ျမန္မာျပည္မွစာ ပန္းေတြန႔ဲေဝျဖာ သူ႔ဆံေကသာ -၂-(Daw Aung San Su Kyi)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ျမန္မာျပည္မွစာ-ပန္းေတြန႔ဲေဝျဖာ-သူ႔ဆံေကသာ-၂-daw-aung-san-su-kyi/443524922325313

267-((( သာတူညီမွ် 6000ေထာင္ေက်ာ္ဘ၀ေလးေတြ အတြက္ သန္း60ေက်ာ္ကကူညီေပးၾကရေအာင္))))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-သာတူညီမွ်-6000ေထာင္ေက်ာ္ဘ၀ေလးေတြ-အတြက္-သန္း60ေက်ာ္ကကူညီေပးၾကရေအာင္/441618755849263

266-သမၼတအႀကံေပးလား အကာအကြယ္ေပးလာ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/သမၼတအႀကံေပးလား-အကာအကြယ္ေပးလာ/441553569189115

265-” လမ္းခြဲဇယား “
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-လမ္းခြဲဇယား-/440950089249463

264-အလုပ္ထဲမွာေနတတ္ဖို ့လိုတယ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အလုပ္ထဲမွာေနတတ္ဖို-့လိုတယ္/432647686746370

263-အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္/438344679510004

262-မသန့္ရွင္းေသာေရေၾကာင္႕ ေက်ာက္တည္ျခင္း၊
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မသန့္ရွင္းေသာေရေၾကာင္႕-ေက်ာက္တည္ျခင္း/440347899309682

261-သည္းေျခအိတ္ ေက်ာက္တည္ ေရာဂါ (Gallstone)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/သည္းေျခအိတ္-ေက်ာက္တည္-ေရာဂါ-gallstone/440345762643229

260-ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုး၀င္ျခင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဆီးလမ္းေၾကာင္း-ပိုး၀င္ျခင္း/440340875977051

259-ဆီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဆီးလမ္းေၾကာင္းတြင္-ေက်ာက္တည္ျခင္း/440339009310571

258-ရင္သားကင္ဆာ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ရင္သားကင္ဆာ/440269802650825

257-G6PD (အင္ဇိုင္း) ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတဲ့ ေရာဂါ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/g6pd-အင္ဇိုင္း-ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတဲ့-ေရာဂါ/440247239319748

256-အခ်စ္ကိုနားလည္မိျခင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အခ်စ္ကိုနားလည္မိျခင္း/439739376037201

255-ပညာေရး သည္ နိုင္ငံေရးျဖစ္သည္။
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ပညာေရး-သည္-နိုင္ငံေရးျဖစ္သည္/403172289693910

254-ေခါက္ဆဲြသံုးပဲြႏွင့္ ၾကက္ဥေၾကာ္….
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေခါက္ဆဲြသံုးပဲြႏွင့္-ၾကက္ဥေၾကာ္/435327779811694

253-ေမာင္ရိုးေရခ်ိဳးျခင္း.…။(ကိုေဇာ္)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေမာင္ရိုးေရခ်ိဳးျခင္းကိုေဇာ္/434633999881072

252-ဆင္ရဲသားနဲ ့လူကံုထံေတြ ကြာျခားခ်က္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဆင္ရဲသားနဲ-့လူကံုထံေတြ-ကြာျခားခ်က္/434631723214633

251-အဟံ၀ႏၵာမိပါအေမ…
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အဟံ၀ႏၵာမိပါအေမ/433815833296222

250-အေမ ့မွာတမ္း (က)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အေမ-့မွာတမ္း-က/433625259981946

249-ရိုဟင္ညာနဲ႕ အတူ ညာေနသူမ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ရိုဟင္ညာနဲ႕-အတူ-ညာေနသူမ်ား/432042390140233

248-((( တရုတ္ကဖိ၊ကုလားကအိ )))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-တရုတ္ကဖိကုလားကအိ-/432032383474567

247-က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ..သူငယ္ခ်င္း..။
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစသူငယ္ခ်င္း/431027146908424

246-ေရဆန္စီးခြင့္ျပဳပါ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေရဆန္စီးခြင့္ျပဳပါ/368915399786266

245-မင္းလို..သူငယ္ခ်င္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မင္းလိုသူငယ္ခ်င္း/369640826380390

244-ရိုဟင္ဂ်ာကို ဘယ္သူေမြးစားခဲ့သလဲ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ရိုဟင္ဂ်ာကို-ဘယ္သူေမြးစားခဲ့သလဲ/430003023677503

243-မိခင္တစ္ေယာက္၏ အဌမေျမာက္မုသား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မိခင္တစ္ေယာက္-အဌမေျမာက္မုသား/420600657951073

242-“ရိုဟင္ဂ်ာ(ဘဂၤလီ)သည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမဟုတ္ေၾကာင္းနိူင္ငံတကာသိေစေရး.”
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ရိုဟင္ဂ်ာဘဂၤလီသည္-ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမဟုတ္ေၾကာင္းနိူင္ငံတကာသိေစေရး/419651551379317

241-ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ဘာလဲ..။
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ-ဘာလဲ/419407414737064

240-အင္ဂ်င္နီယာ ဆုိသည္မွာ………
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အင္ဂ်င္နီယာ-ဆုိသည္မွာ/418521741492298

239-Dear Mom………….ခ်စ္ေသာေမေ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/dear-momခ်စ္ေသာေမေမ/417869851557487

238-က်ေနာ္ ဆြဲဖြင့္မိေသာ တံခါးမ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/က်ေနာ္-ဆြဲဖြင့္မိေသာ-တံခါးမ်ား/415661335111672

237-အခ်စ္စစ္ရဲ႕႐ုပ္ပံုလႊာ.
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အခ်စ္စစ္ရဲ႕႐ုပ္ပံုလႊာ/388320347845771

236-ဗမာျပည္ကိုသိမ္းပိုက္ၾက– ၂
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဗမာျပည္ကိုသိမ္းပိုက္ၾက-၂/407736602570812

235-ဗမာျပည္ကို သိမ္းပိုက္ၾက-၁
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဗမာျပည္ကို-သိမ္းပိုက္ၾက-၁/407207659290373

234-နိုင္ငံရးသမားမလို ့ဘေလာ ့(Block)မယ္ တဲ ့လား…။
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/နိုင္ငံရးသမားမလို-့ဘေလာ-့blockမယ္-တဲ-့လား/406312336046572

233-တရုုတ္ ျမန္မာ နယ္စပ္ က အေရးပါတဲ့ တံတုုိင္းမ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/တရုုတ္-ျမန္မာ-နယ္စပ္-က-အေရးပါတဲ့-တံတုုိင္းမ်ား/404331289578010

232-ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ၏ ဧရာ၀တီအတြက္ ပန္ႀကားခ်က္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္-ဧရာ၀တီအတြက္-ပန္ႀကားခ်က္/404322062912266

231-***ဘ၀ ကတိုတိုေလးပါ***
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဘ၀-ကတိုတိုေလးပါ/403726046305201

230-))) တရုတ္ႏွင့္အႏိၵယျမန္မာျပည္ကို ဘာေၾကာင့္လိုအပ္ေနတာလဲ ((((
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-တရုတ္ႏွင့္အႏိၵယျမန္မာျပည္ကို-ဘာေၾကာင့္လိုအပ္ေနတာလဲ-/403157759695363

229-ေငြေရာင္ငွက္နဲ႔ ေရႊေရာင္ငွက္…
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေငြေရာင္ငွက္နဲ႔-ေရႊေရာင္ငွက္/401792399831899

228-ေဝဖန္ႏိုင္ပါသည္ သို႔ေသာ္ …
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေဝဖန္ႏိုင္ပါသည္-သို႔ေသာ္-/401727803171692

227-Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ဧၿပီအရူးေန႕သို ့.ေရႊဥေဒါင္ေတြ ျမဴးရတဲ ့ေန ့ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ-ဧၿပီအရူးေန႕သို-့ေရႊဥေဒါင္ေတြ-ျမဴးရတဲ-့ေန-့-ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ/401354019875737

226-(((ဘုရားသခင္ သည္ ေျဖရွင္းခ်က္ မဟုတ္၊ တကယ့္ ျပႆနာ !)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဘုရားသခင္-သည္-ေျဖရွင္းခ်က္-မဟုတ္-တကယ့္-ျပႆနာ-/396514610359678

225-အခ်စ္စီးဆင္းရာ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အခ်စ္စီးဆင္းရာ/400563423288130

224-ခ်ားလ္ ဒါ၀င္..ေျကာင့္သာမဟုတ္ခဲ ့ရင္…။
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ခ်ားလ္-ဒါ၀င္ေျကာင့္သာမဟုတ္ခဲ-့ရင္/400470483297424

223-အရူးမ်ားေန႔”April Fool!”
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အရူးမ်ားေန႔april-fool/400473486630457

222-အင္တာနက္ရန္ပြဲ(ဧပရယ္ဖူးအမွတ္တယ)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အင္တာနက္ရန္ပြဲဧပရယ္ဖူးအမွတ္တယ/380596745284798

221-ေယာက်္ားနွင့္ မိန္းမ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေယာက်္ားနွင့္-မိန္းမ/396516973692775

220-အခ်စ္ဆုိသည္မွာ..၂..
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အခ်စ္ဆုိသည္မွာ၂/399851393359333

219-ဘ၀ကို..ဒိလိုျမင္ျကည္ ့ရေအာင္လား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဘ၀ကိုဒိလိုျမင္ျကည္-့ရေအာင္လား/397262520284887

218-ပန္းတစ္ပြင့္က ေျပာပါတယ္..
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ပန္းတစ္ပြင့္က-ေျပာပါတယ္/397128076964998

217-ႏွင္းဆီ ပြင္႔ ေတြ အေၾကာင္း’
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ႏွင္းဆီ-ပြင္႔-ေတြ-အေၾကာင္း/398726943471778

216-((( ေပါက္တယ္ေနာ္….အင္တာနက္ေခတ္ၾကီးထဲ မွာ )))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-ေပါက္တယ္ေနာ္အင္တာနက္ေခတ္ၾကီးထဲ-မွာ-/397262516951554

215-၀က္သားတုတ္ထိုး
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/၀က္သားတုတ္ထိုး/398117030199436

214-ရခိုင္လူမ်ိဳးဆင္းသက္လာပံု
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ရခိုင္လူမ်ိဳးဆင္းသက္လာပံု/397983700212769

213-(((ခ်စ္မိသူတစ္ေယာက္အေႀကာင္းေပါ ့… ။)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ခ်စ္မိသူတစ္ေယာက္အေႀကာင္းေပါ-့-/397270963617376

212-(((မင္းသိခ်င္တဲ ့ငါ့အေျကာင္းကို…သူတို ့ကေျပာျပလိမ္ ့မယ္)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မင္းသိခ်င္တဲ-့ငါ့အေျကာင္းကိုသူတို-့ကေျပာျပလိမ္-့မယ္/396008917076914

211-Letter from Burma: Reunion, Union – 2(By Aung San Suu Kyi)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/letter-from-burma-reunion-union-2by-aung-san-suu-kyi/397128493631623

210-ျမန္မာေႏြဦ(NLD)သာမဲ ေပးပါ။
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ျမန္မာေႏြဦnldသာမဲ-ေပးပါ/396786860332453

209-ပေလာင္လူမ်ိဳးမ်ားဆင္းသက္လာပံု
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ပေလာင္လူမ်ိဳးမ်ားဆင္းသက္လာပံု/396584103686062

208-ကခ်င္လူမ်ိဳးဆင္းသက္လာပံု
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကခ်င္လူမ်ိဳးဆင္းသက္လာပံု/396517247026081

207-“မြန္လူမ်ိဳးမ်ား သည္ တလိုင္း မဟုတ္… တလိုင္း သည္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ား မဟုတ္”
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မြန္လူမ်ိဳးမ်ား-သည္-တလိုင္း-မဟုတ္-တလိုင္း-သည္-မြန္လူမ်ိဳးမ်ား-မဟုတ္/396287263715746

206-ကရင္လူမ်ိဳးတို ့ဧ။္မူလဇစ္ျမစ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကရင္လူမ်ိဳးတို-့ဧ္မူလဇစ္ျမစ္/396057670405372

205-ေမြးကတည္းက (ေဂး) ျဖစ္ေနတာလား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေမြးကတည္းက-ေဂး-ျဖစ္ေနတာလား/395437937134012

204-ေၾကမြသြားေသာဘဲဥတစ္လံုး
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေၾကမြသြားေသာဘဲဥတစ္လံုး/395424393802033

203-တေန ့ေန ့ေတာ့…တို ့ေတြ ဒီလိုေတြ ့ၾကမယ္ေနာ္.
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/တေန-့ေန-့ေတာ့တို-့ေတြ-ဒီလိုေတြ-့ၾကမယ္ေနာ္/394863863858086

202-လူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္တာ ရယူပုိင္ဆိုင္မွမဟုတ္ပါဘူး။
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူတစ္ေယာက္ကို-ခ်စ္တာ-ရယူပုိင္ဆိုင္မွမဟုတ္ပါဘူး/393547103989762

201-လူနာ ကုတင္နံပါတ္ (၁၉) (( ဒီဇင္ဘာ-၁ ရက္ကမၻာ့ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေန ့))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူနာ-ကုတင္နံပါတ္-၁၉-ဒီဇင္ဘာ-၁-ရက္ကမၻာ့-ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေန-့/388321904512282

200-ဆားခတ္ထားတဲ့ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္…….
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဆားခတ္ထားတဲ့-ေကာ္ဖီတစ္ခြက္/388396387838167

199-ဘဝမွာလိုက္နာသင္ ့တာေလးေတြ..
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဘဝမွာလိုက္နာသင္-့တာေလးေတြ/388339647843841

198-ဆံထံုးထဲကအပ္တစ္ေခ်ာင္း..
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဆံထံုးထဲကအပ္တစ္ေခ်ာင္း/387569221254217

197-ဖိုးေမာင္လာၿပီ (ဝတၳဳတို)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဖိုးေမာင္လာၿပီ-ဝတၳဳတို/385380624806410

196-သစ္သားဇလံုေလး
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/သစ္သားဇလံုေလး/386424558035350

195-((((( မတူဘူးဆိုတာသိပါျပီ )))))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-မတူဘူးဆိုတာသိပါျပီ-/384990188178787

194-ဆံပင္ညွိျခင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဆံပင္ညွိျခင္း/384018408275965

193-“ျမန္မာ့လူ ့အခြင့္အေရးေန ့” သို ့”ကိုဖုန္းေမာ္က်ဆံုးၿခင္း ေန ့”
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ျမန္မာ့လူ-့အခြင့္အေရးေန-့-သို-့ကိုဖုန္းေမာ္က်ဆံုးၿခင္း-ေန-့/384365314907941

192-ဂ်ာေအးသီခ်င္းဆုိတာ မၾကားလုိပါ မၾကားလုိပါ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဂ်ာေအးသီခ်င္းဆုိတာ-မၾကားလုိပါ-မၾကားလုိပါ/384001988277607

191-နိုင္ငံနွင့္ေငြေၾကးစနစ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/နိုင္ငံနွင့္ေငြေၾကးစနစ္/383996304944842

190-ဇူလိ္ုင္ ၁၃၊ ၁၉၄၇က ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ျပည္သူသို႔ ေနာက္ဆုံးမိန္႔ခြန္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဇူလိ္ုင္-၁၃-၁၉၄၇က-ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း-ျပည္သူသို႔-ေနာက္ဆုံးမိန္႔ခြန္း/383806834963789

189-သူ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/သူ/383765194967953

188-ေဒါင္းအသဲတစ္ၿခမ္း ေရာင္းရန္က်န္ရွိ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေဒါင္းအသဲတစ္ၿခမ္း-ေရာင္းရန္က်န္ရွိ/383376231673516

187-အမိေျမနွင့္အပိုင္းအစမ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အမိေျမနွင့္အပိုင္းအစမ်ား/383347595009713

186-လမ္းသစ္ေဖာက္စို ့..ခ်စ္သူ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လမ္းသစ္ေဖာက္စို-့ခ်စ္သူ/382661738411632

185-“ႏွလံုးလွပရဟိတျမန္မာလူငယ္မ်ား ေသြးလွဴရွင္အဖြဲ႕” ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ႏွလံုးလွပရဟိတျမန္မာလူငယ္မ်ား-ေသြးလွဴရွင္အဖြဲ႕-လုပ္ေဆာင္ခ်က္/381834581827681

184-“ႏွလံုးလွပရဟိတျမန္မာလူငယ္မ်ား ေသြးလွဴရွင္အဖြဲ႕” နွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ႏွလံုးလွပရဟိတျမန္မာလူငယ္မ်ား-ေသြးလွဴရွင္အဖြဲ႕-နွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း/381831655161307

183-ေျပာဖုိ႔ ခက္ပါတယ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေျပာဖုိ႔-ခက္ပါတယ္/381258198551986

182-စာဖတ္ျခင္း စာမဖတ္ျခင္းႏွင့္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္{ျမင့္ေငြ(ေမာ္ကြၽန္း)}
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/စာဖတ္ျခင္း-စာမဖတ္ျခင္းႏွင့္-ယေန႔ေခတ္လူငယ္ျမင့္ေငြေမာ္ကြၽန္း/379750888702717

181-ျမန္မာမေလးမ်ားရဲ႕အမ်ိဳးသားဝတ္စံု(လူထုေဒၚအမာ)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ျမန္မာမေလးမ်ားရဲ႕အမ်ိဳးသားဝတ္စံုလူထုေဒၚအမာ/380565038621302

180-ေႏြဦးေခၚသံ(ေနေဇာ္ႏုိင္)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေႏြဦးေခၚသံေနေဇာ္ႏုိင္/378124108865395

179-နွလံုးသားကိုလက္ဆင့္ကမ္းပါ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/နွလံုးသားကိုလက္ဆင့္ကမ္းပါ/379115592099580

178-ေရႊဥေဒါင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေရႊဥေဒါင္း/378116252199514

177-ကြ်န္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကြ်န္/378137698864036

176-“တကယ္”တိုးတက္ေသာ က်ေနာ္တို ့Myanmar ျပည္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/တကယ္တိုးတက္ေသာ-က်ေနာ္တို-့myanmar-ျပည္/378127282198411

175-God ခဏျဖစ္သြားခိုက္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/god-ခဏျဖစ္သြားခိုက္/378125975531875

174-Letter from Burma: Reunion, Union – 1(By Aung San Suu Kyi)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/letter-from-burma-reunion-union-1by-aung-san-suu-kyi/377408372270302

173-ေဖ ့ဘုတ္ ေပၚက စာအလွူေတာ္ပြဲ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေဖ-့ဘုတ္-ေပၚက-စာအလွူေတာ္ပြဲ/377261258951680

172-Facebook မွပံုဟုတက္လာ တတ္ေသာ Virus လင့္အေၾကာင္း (အထူးေဆာင္းပါး)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/facebook-မွပံုဟုတက္လာ-တတ္ေသာ-virus-လင့္အေၾကာင္း-အထူးေဆာင္းပါး/376612162349923

171-ဖခင္မ်ားေန႔ေပါေပါက္လာပံု(ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန ့) june လ ၏ တတိယေျမာက္ တနဂၤေႏြ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဖခင္မ်ားေန႔ေပါေပါက္လာပံုဇြန္လ-၁၉-ရက္ေန-့-june-လ-တတိယေျမာက္-တနဂၤေႏြ/374588749218931

170-သားခ်စ္ေသာ..ေဖေဖသို ့
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/သားခ်စ္ေသာေဖေဖသို-့/348386221839184

169-ကမၻာ့ကဗ်ာေန႔(မတ္ခ်္လ- ၂၁ ရက္ေန ့)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကမၻာ့ကဗ်ာေန႔မတ္ခ်္လ-၂၁-ရက္ေန-့/374591249218681

168-ဖိုးသူေတာ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဖိုးသူေတာ္/370842456260227

167-(((ဖန္ဆင္းရွင္ကို ဘယ္သူဖန္ဆင္းသလဲ)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဖန္ဆင္းရွင္ကို-ဘယ္သူဖန္ဆင္းသလဲ/371099712901168

166-(((က်ီစားသလား..ဘုရားသခင္ရယ္)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/က်ီစားသလားဘုရားသခင္ရယ္/371113219566484

165-(((လူနွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရဲ ့တိုက္ပြဲ…သန္း၆၀ေက်ာ္နဲ ့တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္တယ္)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူနွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရဲ-့တိုက္ပြဲသန္း၆၀ေက်ာ္နဲ-့တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္တယ္/370903732920766

164-(((သူခိုး)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-သူခုိး-/369351779742628

163-(((တူမယ္မထင္နဲ ့)))
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/တူမယ္မထင္နဲ-့/369350763076063

162-ဒိန္းတလိန္းနတ္ဖမ္းစားျခင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဒိန္းတလိန္းနတ္ဖမ္းစားျခင္း/370127922998347

161-လူထုစိန္၀င္း (လူငယ္နဲ႔ အခ်စ္)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူထုစိန္၀င္း-လူငယ္နဲ႔-အခ်စ္/368902103120929

160-ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား၏ အခ်စ္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား-အခ်စ္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား/368915736452899

159-ရြာပ်က္ေနတယ္ထင္တာဘဲ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ရြာပ်က္ေနတယ္ထင္တာဘဲ/369641859713620

158-အခ်စ္ဆိုတာ….
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အခ်စ္ဆိုတာ/369633686381104

157-ေမြးေန ့ပြဲ…ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေမြးေန-့ပြဲဤမွန္ေသာ-သစၥာစကားေၾကာင့္/369352519742554

156-ဗယ္လင္တိုင္းေရ..မလာပါနဲ ့
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဗယ္လင္တိုင္းေရမလာပါနဲ-့/369565103054629

155-ခြပ္ေဒါင္းဥဒါန္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ခြပ္ေဒါင္းဥဒါန္း/369366173074522

154-ေဖ ့ဘုတ္ မိသားစုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေဖ-့ဘုတ္-မိသားစုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ/368917559786050

153-လူငယ္တုိ႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ လက္ရွိတပ္မေတာ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူငယ္တုိ႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔-လက္ရွိတပ္မေတာ္/369290909748715

152-ဘတ္(စ္) ကားလိုင္းေပၚ က ႏွမခ်င္းမစာနာတဲ.ေကာင္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဘတ္စ္-ကားလိုင္းေပၚ-က-ႏွမခ်င္းမစာနာတဲေကာင္/365722043438935

151-အမ်ိဳးသမီးသီးသန္ ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေျပးဆြဲရန္ အစီအစဥ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အမ်ိဳးသမီးသီးသန္-့-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေျပးဆြဲရန္-အစီအစဥ္/367197049958101

150-အၿမန္ဆံုး သတင္းပို႕ပါ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခမဲ့ အကူအညီေပးပါသည္(နယ္ျမိဳ ့ရံုးခြဲမ်ား)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အၿမန္ဆံုး-သတင္းပို႕ပါ-ဥပေဒေၾကာင္းအရ-အခမဲ့-အကူအညီေပးပါသည္နယ္ျမိဳ-့ရံုးခြဲမ်ား/366339800043826

149-ကြ်န္မတို ့ေလ လံပြဲ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကြ်န္မတို-့ေလ-လံပြဲ/365662476778225

148-လူေတြ အမွားလုပ္တတ္ၾကတဲ့ အေၾကာင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူေတြ-အမွားလုပ္တတ္ၾကတဲ့-အေၾကာင္း/361178407226632

147-အကဲခတ္ျခင္းအတတ္ပညာ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အကဲခတ္ၿခင္း-အတတ္ပညာ/362031267141346

146-ခ်စ္သူကိုကြန္ျပဴတာထဲ ထည္ ့သိမ္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ခ်စ္သူကိုကြန္ျပဴတာထဲ-ထည္းသိမ္း/361337510544055

145-ခ်က္ၾကမယ္ေဟ ့မေကာင္းတေကာင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ခ်က္ျကမယ္ေဟ-့မေကာင္းတေကာင္း/362717563739383

144-တစ္ဦးခ်င္း အျမင္နဲ႔ သမိုင္းအျမင္ (ေမာင္ဝံသ)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/တစ္ဦးခ်င္း-အျမင္နဲ႔-သမိုင္းအျမင္-ေမာင္ဝံသ/362669543744185

143-နားလည္မိေသာအျပံုးမ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/နားလည္မိေသာ-အၿပဳံးမ်ား/362030803808059

142-ေထရ၀ါဒ နွင္႔ မဟာယာန ကြာၿခားခ်က္မ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေထရ၀ါဒ-နွင္႔-မဟာယာန-ကြာၿခားခ်က္မ်ား/362032143807925

141-ထူးျခားဆန္းက်ယ္ေသာ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုးေခါင္းေလာင္းႀကီးမ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ထူးျခားဆန္းက်ယ္ေသာ-ကမာၻ႕အႀကီးဆံုးေခါင္းေလာင္းႀကီးမ်ား/362003003810839

140-အခ်စ္ဆိုတာ အႏုပညာတစ္မ်ဳိး ခြင့္လြတ္ျခင္းက အခ်စ္ရဲ႔ ေက်ာ႐ိုး
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အခ်စ္ဆိုတာ-အႏုပညာတစ္မ်ဳိး-ခြင့္လြတ္ျခင္းက-အခ်စ္ရဲ႔-ေက်ာ႐ိုး/361977213813418

139-ျမန္မာျပည္မွေပးစာ ဗကၠလက္ ဟာဗယ္လ္(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ျမန္မာျပည္မွေပးစာ-ဗကၠလက္-ဟာဗယ္လ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္/361335607210912

138-သင္အားနာတတ္ပါသလား( မေကာင္းေသာ အားနာျခင္းမ်ဳိးမ်ား)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/သင္အားနာတတ္ပါသလား-မေကာင္းေသာ-အားနာျခင္းမ်ဳိးမ်ား/361214103889729

137-ဗုဒၶဘာသာလား?……..မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာလား?
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဗုဒၶဘာသာလားမိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာလား/359808740696932

136-အျပစ္ကင္းတဲ ့ခ်စ္ျခင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အျပစ္ကင္းတဲ-့ခ်စ္ျခင္း/361171887227284

135-အျပစ္ကင္းလွ်က္ပါခ်စ္သူ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အျပစ္ကင္းလ်က္ပါ-ခ်စ္သူ/357279464283193

134-“Letter from Burma: Vaclav Havel – by DASSK”
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/letter-from-burma-vaclav-havel-by-dassk/360062024004937

133-ခ်စ္ျခင္းနွင့္ျခစ္ျခင္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ခ်စ္ျခင္း-ႏွင့္-ျခစ္ျခင္း/359135220764284

132-ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမႏွင့္အညီ ေနထုိင္ၿခင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဗုဒၶ-အဆံုးအမႏွင့္အညီ-ေနထုိင္ၿခင္း/359130704098069

131-အျပံဳးျမိဳ႕သားမ်ားရဲ့ ထာ၀ရပစၥဳပၸန္…..၃
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အျပံဳးျမိဳ႕သားမ်ားရဲ့-ထာ၀ရပစၥဳပၸန္၃/359118270765979

130-ေမး – ဗုဒၶက ပရိနိဗၺာန္ စံသြားၿပီဆိုေတာ့ သူက ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို ဘယ္လို ကူညီႏိုင္ပါသလဲ။
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေမး-ဗုဒၶက-ပရိနိဗၺာန္-စံသြားၿပီဆိုေတာ့-သူက-ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို-ဘယ္လို-ကူညီႏိုင္ပါသလဲ/356992944311845

129-ပဲ ့ကိုင္ရွင္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ပဲ-့ကိုင္ရွင္/356472901030516

128-ဗုဒၶဘာသာတြင္ ဆုေတာင္းသင့္သလား…
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဗုဒၶဘာသာတြင္-ဆုေတာင္းသင့္သလား/328730957138044

127-“သိရွိလိုက္နာ လူမ်ားစြာ”
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/သိရွိလိုက္နာ-လူမ်ားစြာ/328725097138630

126-မိမိကိုယ္ မိမိရိုေသဘို ့လိုတယ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မိမိကိုယ္-မိမိရိုေသဘို-့လိုတယ္/354028351274971

125-ကမၻာေလာကႀကီး သာယာေစခ်င္လွ်င္ သင့္မ်က္ႏွာကို အရင္ဆံုး ျပံဳးထားလိုက္ပါ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကမၻာေလာကႀကီး-သာယာေစခ်င္လွ်င္-သင့္မ်က္ႏွာကို-အရင္ဆံုး-ျပံဳးထားလိုက္ပါ/351858378158635

124-အျပံဳးျမိဳ႕သားမ်ားရဲ့ ထာ၀ရပစၥဳပၸန္…..၂
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အျပံဳးျမိဳ႕သားမ်ားရဲ့-ထာ၀ရပစၥဳပၸန္၂/351497298194743

123-အခ်စ္ဆိုတာ-၁
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အခ်စ္ဆိုတာ၁/351226474888492

122-ခ်စ္သူမ်ားေန ့ေပါေပါက္လာပံု
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ခ်စ္သူမ်ားေန-့ေပၚေပါက္လာပံု/351127231565083

121-အျပံဳးျမိဳ႕သားမ်ားရဲ့ ထာ၀ရပစၥဳပၸန္..၁
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အျပံဳးျမိဳ႕သားမ်ားရဲ့-ထာ၀ရပစၥဳပၸန္၁/350574994953640

120-လိုက္၀ံ ့ရဲ ့လား..ခ်စ္သူ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လိုက္၀ံ-့ရဲ-့လားခ်စ္သူ/349603838384089

119-မမ 1 to 10 ကို ျပန္ဖတ္ရန္။
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မမ-1-to-10-ကို-ျပန္ဖတ္ရန္/349598205051319

118-ထံုးေနွာင္ဖြဲ ့ေျပေလ်ာ ့ခ်ိန္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ထံုးေနွာင္ဖြဲ-့ေျပေလ်ာ-့ခ်ိန္/349300348414438

117-RETURN OF MIN KO NAING
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/return-of-min-ko-naing/348320625179077

116- ေသြးေပါင္က်ျခင္း၏ လကၡဏာမ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေသြးေပါင္က်ျခင္း-လကၡဏာမ်ား/347084808635992

115-အခ်စ္အမုန္းရဲ႕ အျပစ္အ႐ႈံး
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အခ်စ္အမုန္းရဲ႕-အျပစ္အ႐ႈံး/346800255331114

114-မွန္ေရွ ့မွာရယ္ၾကည့္ပါ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မွန္ေရွ-့မွာရယ္ၾကည့္ပါ/346473255363814

113-ေက်းဇူးတင္စကားေျပာပါရေ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေက်းဇူးတင္စကားေျပာပါရေစ/345753608769112

112-အသက္သည ္ေသြး ေသြးသည္ အသက္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အသက္သည-္ေသြး-ေသြးသည္-အသက္/342720445739095

111-ေသြး
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေသြး/342710365740103

110-၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/၁၉၄၇-ခုႏွစ္-ပင္လံုစာခ်ဳပ္/340424482635358

109-ပန္းသီးဖီလင္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ပန္းသီးဖီလင္/338512629493210

108-စကားေနာက္..က တကယ့့္တရား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/စကားေနာက္က-တကယ့့္တရား/337326952945111

107-အမိအဖကို ျပဳစုသူကို သူေတာ္ေကာင္းတို ့ခ်ီးမြန္းဧ။္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အမိအဖကို-ျပဳစုသူကို-သူေတာ္ေကာင္းတို-့ခ်ီးမြန္းဧ္/337316326279507

106-ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမႏွင့္အညီ ေနထုိင္ၿခင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဗုဒၶ-အဆံုးအမႏွင့္အညီ-ေနထုိင္ၿခင္း/329163377094802

105-ဘာေတြဘဲျဖစ္ေနေန..အေဖလာမယ္စိတ္ခ်
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဘာေတြဘဲျဖစ္ေနေနအေဖလာမယ္စိတ္ခ်/336655416345598

104-၀ါတြင္းကာလႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း…
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/၀ါတြင္းကာလႏွင့္-အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း/336647626346377

103-အညတရသူရဲေကာင္းရဟန္း ခ်ီးျမႇင့္ေငြမရေၾကာင္း ကုိသူရ (ခ) ကုိဇာဂနာေျပာျပပါတယ္။ တခုခုေတာ့မွားေနပါၿပီ။
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အညတရသူရဲေကာင္းရဟန္း-ခ်ီးျမႇင့္ေငြမရေၾကာင္း-ကုိသူရ-ခ-ကုိဇာဂနာေျပာျပပါတယ္-တခုခုေတာ/336164193061387

102-ေတာသား၊ေမြးစားသားနဲ ့ဘ၀သမား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေတာသား-ေမြးစားသား-နဲ-့ဘ၀သမား/335960016415138

101-ဘ၀အားေဆးမွတ္စု
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/၉ဘ၀အားေဆးမွတ္စု/335962319748241

100-ကိုယ္နဲ ့ထိုက္တန္တဲ ့ေနရာတခုေတာ့ရွိပါတယ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကိုယ္နဲ-့ထိုက္တန္တဲ-့ေနရာတခုေတာ့ရွိပါတယ္/335952243082582

99-ျမန္မာျပည္မွေပးစာ – စစ္သည္အုိႀကီးတဦး(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ျမန္မာျပည္မွေပးစာ-စစ္သည္အုိႀကီးတဦးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္/335259569818516

98-အရွင္သုခမိႏၵ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈနွင္ဓေလ့ထုံးစံမ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အရွင္သုခမိႏၵ-ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား-ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈနွင္ဓေလ့ထုံးစံမ်ား/334914683186338

97-လြမ္းေမာဖြယ္ ကေမ ၻာဇ သို႔မဟုတ္ သံလြင္၊ ဒုဠ၀တီ၊ ေရႊလီ ရုပ္ပံုလႊာ ၊( ျမသန္းတင့္ )
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လြမ္းေမာဖြယ္-ကေမ-ၻာဇ-သို႔မဟုတ္-သံလြင္-ဒုဠ၀တီ-ေရႊလီ-ရုပ္ပံုလႊာ-ျမသန္းတင့္-/334804869863986

96-မုိင္းပၾန္ ေစာ္ဘြားျကီး စပ္စံထၾန္း (၁၉၀၇ -၁၉၄၇)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မုိင္းပၾန္-ေစာ္ဘြားျကီး-စပ္စံထၾန္း-၁၉၀၇-၁၉၄၇/334804419864031

95-ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္/334800943197712

94-ဂ်ပန္ဘာေၾကာင့္ေအာင္ၿမင္ခဲ့သလဲ (ကြ်န္ေတာ္နမူနာယူစရာအခ်ိဳ႔)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဂ်ပန္ဘာေၾကာင့္ေအာင္ၿမင္ခဲ့သလဲ-ကြ်န္ေတာ္နမူနာယူစရာအခ်ိဳ႔/334221863255620

93-အရမ္းေကာင္းတယ္ ၊ အရမ္းၾကိဳက္တယ္ ၊ စားၿပီးရင္းကို စားခ်င္တယ္ ။
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အရမ္းေကာင္းတယ္-အရမ္းၾကိဳက္တယ္-စားၿပီးရင္းကို-စားခ်င္တယ္-/334172296593910

92-၀က္သား(လံုး)ခ်ိဳခ်ည္ေျကာ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/၀က္သားလံုးခ်ိဳခ်ည္ေျကာ္/334154746595665

91-Chatter (ခ်က္တာ) နဲ့ Blogger (ဘေလာ့ဂါ)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/chatter-ခ်က္တာ-နဲ့-blogger-ဘေလာ့ဂါ/333562996654840

90-က်မသိပါရေစ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/က်မသိပါရေစ/328066980537775

89-Why Worry?ဘာပူစရာရွိသလဲ?
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/why-worryဘာပူစရာရွိသလဲ/330299000314573

88-သူေတာ္ေကာင္းဆိုတာ..
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/သူေတာ္ေကာင္းဆိုတာ/332358366775303

87-ကၽြႏ္ုပ္၏ မိခင္ႀကီးႏွင့္ နတ္ေဒ၀ါမ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကၽြႏ္ုပ္-မိခင္ႀကီးႏွင့္-နတ္ေဒ၀ါမ်ား/331688736842266

86-facebook ကိုပံုစံေျပာင္းရေအာင္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/facebook-ကိုပံုစံေျပာင္းရေအာင္/332270843450722

85-ျပည္သူခ်စ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ ဘ၀မွတ္တမ္း။
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ျပည္သူခ်စ္တဲ့-ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္-ဘ၀မွတ္တမ္း/331722416838898

84-လမ္းသစ္ေဖာက္ပါ ေဂဇတ္ခ်စ္တဲ ့သူ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လမ္းသစ္ေဖာက္ပါ-ေဂဇတ္ခ်စ္တဲ-့သူ/331688906842249

83-အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္-ဗုဒၶဘာသာ/328063700538103

82-ဘုရားအထက္ပစၥယံေပၚ မိန္းမေတြတက္ရင္ ငရဲ ျကီးသလား?
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဘုရားအထက္ပစၥယံေပၚ-မိန္းမေတြတက္ရင္-ငရဲ-ျကီးသလား/326464414031365

81-စကားၾကီး-၁၀မ်ိဳး
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/စကားႀကီး-၁၀-မ်ိဳး/330901670254306

80-ေမတၱာပြားနည္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေမတၱာပြားနည္း/330900213587785

79-ေကာသလအိပ္မက္ ၁၆-ခ်က္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေကာသလအိပ္မက္-၁၆-ခ်က္/330899433587863

78-လူမႈဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူမႈဆိုင္ရာ-က်င့္၀တ္မ်ား/330898126921327

77-ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဆံုးမစာ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ယဥ္ေက်းလိမၼာ-ဆံုးမစာ/330896800254793

76-၃၈-ျဖာ မဂၤလာ ကဗ်ာမ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/၃၈-ျဖာ-မဂၤလာ-ကဗ်ာမ်ား/330894603588346

75-Mother Teresa’s Anyway
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/mother-teresas-anyway/330506103627196

74-ဧဒင္ခ်စ္သူဘာသာျပန္အဖြဲ ့သို ့
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဧဒင္ခ်စ္သူဘာသာျပန္အဖြဲ-့သို-့/330496460294827

73-ေရႊအိမ္တမ္းခ်င္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေရႊအိမ္တမ္းခ်င္း/330469206964219

72-ကြန္ျပဴတာ အသံုးျပဳသူ အမ်ဳိးအစား စာရင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကြန္ျပဴတာ-အသံုးျပဳသူ-အမ်ဳိးအစား-စာရင္း/330306900313783

71-စိတ္ညစ္ေနလား ….သူငယ္ခ်င္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/စိတ္ညစ္ေနလား-သူငယ္ခ်င္း/330299726981167

70-အျပည္ျပည္္ဆိုင္ရာအသည္းကြဲေသာေန ့
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အျပည္ျပည္္ဆိုင္ရာအသည္းကြဲေသာေန-့/330293286981811

69-ကမၻာ့စံျပ သီလရွင္ ဆရာႀကီး ေဒၚဥာဏစာရီဏီ (ေစာမံုညင္း)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကမၻာ့စံျပ-သီလရွင္-ဆရာႀကီး-ေဒၚဥာဏစာရီဏီ-ေစာမံုညင္း/329728410371632

68-အံ့ဖြယ္ ျမန္မာ့ ဂုဏ္္ေဆာင္ စံျပအမ်ိဳးသမီး
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အံ့ဖြယ္-ျမန္မာ့-ဂုဏ္္ေဆာင္-စံျပအမ်ိဳးသမီး/329169823760824

67-ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ေတြ ေဒၚလာေသာင္းခ်ီျပီး နယူကလီးယားလက္နက္အေျကာင္းသင္ျကားေနခ်ိန္မွာ ပညာသင္ခြင့္မရရွိတဲ့ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား၊ အခုလို ကေလ

http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ေတြ-ေဒၚလာေသာင္းခ်ီျပီး-နယူကလီးယားလက္နက္အေျကာင္းသင္ျကားေနခ်ိန္မွာ-ပ/329163920428081

66-သို ့…သားခ်စ္ေသာေမေမ

65-လူတို ့ဧ။္ အခ်စ္(သို ့)က်မ ရဲ ့အခ်စ္ေပၚယူဆခ်က္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူတို-့ဧ္-အခ်စ္သို-့က်မ-ရဲ-့အခ်စ္ေပၚယူဆခ်က္/328577427153397

64-စာေရးဆရာမႀကီး ေဒၚေစာမံုညင္း (ကြယ္လြန္)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/စာေရးဆရာမႀကီး-ေဒၚေစာမံုညင္း-ကြယ္လြန္/327905600553913

63-တစ္ေယာက္တည္း မထားခဲ့ပါနဲ႔
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/တစ္ေယာက္တည္း-မထားခဲ့ပါနဲ႔/327901623887644

62-စိတ္မပ်က္နဲ႔ကြယ္…ကေလးရယ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/စိတ္မပ်က္နဲ႔ကြယ္ကေလးရယ္/327876343890172

61-မေျပာင္းလဲနိုင္ေသးတျ ့ငါ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မေျပာင္းလဲနိုင္ေသးတဲ-့ငါ/326476650696808

60-မွားယြင္းေနတဲ ့ငါ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မွားယြင္းေနတဲ-့ငါ/326464627364677

59-မိမိကိုယ္သာကိုးကြယ္ရာ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မိမိကိုယ့္သာကိုးကြယ္ရာ/325074097503730

58-အမွန္ျခစ္ေလးမ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အမွန္ျခစ္ေလးမ်ား/323637614314045

57-♥ ♫ ♥ ♪…ဘေလာ ့ရူးမလား♥ ♫ ♥ ♪…
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/-ဘေလာ-့ရူးမလား-/323612434316563

56-အခ်စ္..အခ်စ္ကို..စတင္ခံစားျကည့္မယ္ဆိုရင္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အခ်စ္အခ်စ္ကိုစတင္ခံစားျကည့္မယ္ဆိုရင္/322989017712238

55-ေစ့ထားေသာစိတ္တခါး..
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေစ့ထားေသာစိတ္တခါး/322490151095458

54-လူေလာကထဲ က လူေတြ နဲ ့ဆက္ဆံျကမယ္ဆိုရင္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူေလာကထဲ-က-လူေတြ-နဲ-့ဆက္ဆံျကမယ္ဆိုရင္/322479261096547

53-ေဖေဖေျပာတျ ့စိတ္ေၾကးမံု
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေဖေဖေျပာတဲ-့စိတ္ေၾကးမံု/322467417764398

52-သင့္မွာဘယ္လို အက်င့္စရိုက္ေတြရွိလည္း။။။
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/သင့္မွာဘယ္လိုအက်င့္စရိုက္ရွိလည္း/318867998124340

51-မိဘမဲ ့ကေလးမ်ားကူညီၾကစို ့…
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မိဘမဲ-့ကေလးငယ္ေတြကူညီၾကစို-့/317103004967506

50-ပလက္ေဖာင္းေပၚကကေလးငယ္မ်ား..(ၾျကည္ေဝ ..)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ပလက္ေဖာင္းေပၚကကေလးငယ္မ်ားၾျကည္ေဝ-/317101924967614

49-အတုလုပ္ယူလို႔မရႏုိင္တဲ့ မိဘေမတၱာ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အတုလုပ္ယူလို႔မရႏုိင္တဲ့-မိဘေမတၱာ/316734385004368

48-အညာေဒသဘယ္ကစ….
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အညာေဒသဘယ္ကစ/316663548344785

47-အဟံ၀ႏၵာမိပါအေမ…
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အဟံ၀ႏၵာမိပါအေမ/316637535014053

46-လွိဳ ့၀ွက္ဆန္ေရ…
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လွိဳ-့၀ွက္ဆန္ေရ/316629651681508

45-အနာဂါတ္အိမ္မက္(အိမ္မက္ထဲ ကသတို ့သမီး)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အနာဂါတ္အိမ္မက္အိမ္မက္ထဲ-ကသတို-့သမီး/316615771682896

44-THOUGHTSစိတ္ကူးအေတြးမ်ာ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/thoughtsစိတ္ကူးအေတြးမ်ား/316155835062223

43-ွSPEAKING(စကားေျပာျခင္း)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ွspeakingစကားေျပာျခင္း/316153678395772

42-DESTINATION (ပန္းတိုင္)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/destination-ပန္းတိုင္/316151365062670

41-ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အစာစားနည္း အေလ့အထမ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကေလးမ်ားအတြက္-က်န္းမာေရးႏွင့္-ညီၫြတ္ေသာ-အစာစားနည္း-အေလ့အထမ်ား/315432408467899

40-အၿမန္ဆံုး သတငိးပို႕ပါဥပေဒေၾကာင္းအ၇ အခမဲ့ အကူအညီေပးပါသည္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အၿမန္ဆံုး-သတငိးပို႕ပါဥပေဒေၾကာင္းအ၇-အခမဲ့-အကူအညီေပးပါသည္/314301608580979

39-အမ်ိဳးသမီးသီးသန္ ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေျပးဆြဲရန္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အမ်ိဳးသမီးသီးသန္-့-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေျပးဆြဲရန္/314298901914583

38-ဘေလာ ့ရူးမေလး
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဘေလာ-့ရူးမေလး/314272195250587

37-ယဥ္ေက်းမွူဆိုတာ….
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ယဥ္ေက်းမွူဆိုတာ/312995578711582

36-ခံယူခ်က္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ခံယူခ်က္/312462272098246

35-ဦးေက်ာ္သူ ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ တုိ့အား ေဒါက္တာဘြဲ့ခ်ီးျမွင့္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဦးေက်ာ္သူ-ႏွင့္-ဇနီး-ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ-တုိ့အား-ေဒါက္တာဘြဲ့ခ်ီးျမွင့္/309054415772365

34-ထံုးေနွာင္ဖြဲ ့ေျပေလ်ာ ့ခ်ိန္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ထံုးေနွာင္ဖြဲ-့ေျပေလ်ာ-့ခ်ိန္/291945894149884

33-ဖိုးသူေတာ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဖိုးသူေတာ္/291942627483544

32-The foolish,the clever and the wise လူမိုက္၊လူလိမ္မာ နဲ ့ပညာရွိ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/the-foolishthe-clever-and-the-wise-လူမိုက္လူလိမ္မာ-နဲ-့ပညာရွိ/291941407483666

31-ဘ၀ထဲက သင္ခန္းစာမ်ား(ကေလးမ်ားအတြက္)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဘ၀ထဲက-သင္ခန္းစာမ်ားကေလးမ်ားအတြက္/288743497803457

30-ေရာင္နီလာျပီ..သူငယ္ခ်င္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေရာင္နီလာျပီသူငယ္ခ်င္း/287547624589711

29-တိမ္သလာေလးခြာၾကည့္ပါ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/တိမ္သလာေလးခြာၾကည့္ပါ/287545857923221

28-ေစ့ထားေသာစိတ္တခါး
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေစ့ထားေသာစိတ္တခါး/287544187923388

27-မိမိကိုယ္ဆန္းစစ္းၾကည့္ဖို ့လိုတယ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/မိမိကိုယ္ဆန္းစစ္းၾကည့္ဖို-့လိုတယ္/287085791302561

26-လူေလာကထဲ က လူတန္းစားမ်ား နဲ ့ဆက္ဆံျကမယ္ဆိုရင္….
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူေလာကထဲ-က-လူတန္းစားမ်ား-နဲ-့ဆက္ဆံျကမယ္ဆိုရင္/284446864899787

25-ဲChatter (ခ်က္တာ) နဲ့ Blogger (ဘေလာ့ဂါ)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဲchatter-ခ်က္တာ-နဲ့-blogger-ဘေလာ့ဂါ/284445054899968

24-အၿမန္ဆံုး သတငိးပို႕ပါဥပေဒေၾကာင္းအ၇ အခမဲ့ အကူအညီေပးပါသည္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အၿမန္ဆံုး-သတငိးပို႕ပါဥပေဒေၾကာင္းအ၇-အခမဲ့-အကူအညီေပးပါသည္/280393551971785

23-အာရွတိုက္ရဲ ့ပစ္ဂမီေလးမ်ား
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အာရွတိုက္ရဲ-့ပစ္ဂမီေလးမ်ား/278952652115875

22-စိတ္ရင္းေလးနဲ ့…အရာရာကိုအေကာင္းျမင္ေအာင္ျကည့္မယ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/စိတ္ရင္းေလးနဲ-့အရာရာကိုအေကာင္းျမင္ေအာင္ျကည့္မယ္/278517838826023

21-ပန္းတပြင့္ က စကားေျပာျခင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ပန္းတပြင့္-က-စကားေျပာျခင္း/278508065493667

20-ဘယ္သူ အပ်ိဳစစ္ပါသလဲ (စဥ္းစားသင့္တဲ့အခ်က္ေလး)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ဘယ္သူ-အပ်ိဳစစ္ပါသလဲ-စဥ္းစားသင့္တဲ့အခ်က္ေလး/278506452160495

19-“ေနနဲ လ တူေအာင္လုပ္”
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေနနဲ-လ-တူေအာင္လုပ္/278505715493902

18-လူ ရဲ ့ အခ်စ္ သို ့သံုးသပ္ခ်က္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/လူ-ရဲ-့-အခ်စ္-သို-့သံုးသပ္ခ်က္/278504578827349

17-ျပည္ေတာ္၀င္ခြင့္ေစာင့္ေနသူ(သီဟသူမင္းသား သို ့မင္းေခြးေခ်း)
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ျပည္ေတာ္၀င္ခြင့္ေစာင့္ေနသူသီဟသူမင္းသား-သို-့မင္းေခြးေခ်း/278047272206413

18-ေဖေဖ့ေစတနာ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေဖေဖ့ေစတနာ/271113869566420

17-ကမာၻဦးအခ်စ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကမာၻဦးအခ်စ္/225186764159131

16-အနာဂါတ္အိမ္မက္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အနာဂတ္အိမ္မက္/224462154231592

15-တလိုင္းသည္မြန္မဟုတ္
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/တလိုင္း-သည္-မြန္မဟုတ္/224460580898416

14-အျပစ္ကင္းတဲ ့ခ်သ္ျခင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အျပစ္ကင္းတဲ႔ခ်စ္ျခင္း/224410314236776

13-I Remember
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/i-remember/134176293260179

12-What’s a Mother Worth?
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/whats-a-mother-worth/134175336593608

11-GoodBye
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/goodbye/134174699927005

10-LOVE OF MY LIFE
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/love-of-my-life/134173093260499

9-What’s Love????
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/whats-love/134172583260550

8-ေအးခ်မ္းစြာရွင္သန္ျခင္း
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ေအးခ်မ္းစြာရွင္သန္ျခင္း/133946379949837

7-အျကာျကီးကိုင္မထားနိုင္ဘူ
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/အျကာျကီးကိုင္မထားနိုင္ဘူး/133940543283754

6-ကိုယ့္ကိုကိုယ့္အရင္ျပင္...
http://www.facebook.com/notes/shwe-eaim-si/ကိုယ့္ကိုကိုယ့္အရင္ျပင္/133935813284227

About ေရႊအိမ္စည္

shweaeim si has written 115 post in this Website..