ယဥ္ေက်းလိမၼာ ကေလးတရားစခန္းဖြင့္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္၀ါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာ

ဓမၼဒူတေဇတ၀န္ေတာရ ေဆကိႏၵာရာမ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီး၌ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္

ယဥ္ေက်းလိမၼာ တရားစခန္းကို ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ရာ

Grade 10 ( ၉ တန္း ) မ်ားအတြက္ ၂၁ -၁၂ -၂၀၁၃ ရက္မွ ၂၃ – ၁၂ -၂၀၁၃ ရက္အထိ ၊

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ ၂၄ – ၁၂ -၂၀၁၃ ရက္မွ ၂၆ -၁၂ -၂၀၁၃ ၇က္အထိ ၊

Grade 8/9 ( ၇/၈ တန္း ) မ်ားအတြက္ ၂၇ – ၁၂ – ၂၀၁၃ ရက္မွ ၂၉ – ၁၂ – ၂၀၁၃ ရက္အထိ ၊

Grade 6/7 ( ၅/၆ တန္း ) မ်ားအတြက္ ၃၀ – ၁၂ – ၂၀၁၃ ရက္မွ ၁ – ၁ -၂၀၁၄ ရက္အထိ

Grade 4/5 ( ၃/၄ တန္း ) မ်ားအတြက္ ၂ – ၁ – ၂၀၁၄ ရက္မွ ၄ – ၁ -၂၀၁၄ ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တရားစခန္း၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ေဖာ္ျပပါ e-mail လိပ္စာမ်ားသို႔ အမည္ ၊ မိဘအမည္ ၊ ပညာအရည္အခ်င္း ေက်ာင္း ၊ ေနရပ္လိပ္စာတို႔ကို

အဂၤလိပ္လိုေရးသားျပီး ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ မွ ၈ ရက္ အတြင္း ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

Grade 10 ( ၉ တန္း ) မ်ားအတြက္ dmdt092013@gmail.com

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ dmdtuni2013@gmail.com

Grade 8/9 ( ၇ / ၈ ) တန္းမ်ားအတြက္ dmdt782013@gmail.com

Grade 6/7 ( ၅ / ၆ ) တန္းမ်ားအတြက္ dmdt562013@gmail.com

Grade 4/5 ( ၃ / ၄ ) တန္းမ်ားအတြက္ dmdt342013@gmail.com သို႔

စာရင္းသြင္းသူမ်ားသည္ ၁ လက္မဓါတ္ပံု ၂ ပံု ၊ ေက်ာင္းသားကတ္ ( သို႔ ) မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ ႏွင့္ တကြ

replymail ကို print ထုတ္၍ သင္တန္းသို႔ မိမိတက္ေရာက္ရမည့္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ အေရာက္ လာႀကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မိမိစာရင္းသြင္းေသာ e-mail လိပ္စာမ်ားသို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ မွ ၁၈ ရက္အတြင္း အေႀကာင္းျပန္ပါမည္။

အခ်က္အလက္မျပည့္စံု၊မမွန္သူမ်ားကို စာရင္းလက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

About ဦးေကာက္

has written 79 post in this Website..