လူ႔ဘ၀ဟူသည္ သင္ယူမႈမဆံုးသည့္ နယ္ပယ္ၾကီးတစ္ခု ျဖစ္၏။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ငယ္ငယ္ကတည္းကပင္ သင္ယူမႈႏွင့္ စတင္သည္။ ဘယ္အခ်ိန္မွ ဆံုးသနည္းဟု ေမးပါက ေသမွဆံုးမည္ဟု အေသအခ်ာ ေျဖခ်င္ပါသည္။

ဟုတ္သည္။ ဘ၀သည္ အရြယ္သံုးပါးလံုး အက်ံဳး၀င္၍ သင္ယူရင္း၊ ျပန္လည္ အသံုးခ်ရင္းႏွင့္ပင္ အဆံုးသတ္ရသည္ မဟုတ္ပါလား။

ထပ္ရွင္းရေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ငယ္ငယ္ကလည္း ငယ္ငယ္အေလွ်ာက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကားမွ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ သင္ယူရင္း ၾကီးျပင္းလာရသည္။ အရင္ဆံုးမိတ္ဆက္ရလွ်င္ ကေလးဘ၀အရြယ္၌ မတ္မတ္ရပ္ႏိုင္ဖို႔၊ ထို႔မွတစ္ဆင့္ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ဖို႔ သင္ယူရသည္။ ျပီးေနာက္ သင္ျပီးသမွ်ကိုလည္း အလကားမထားရ၊ ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရွိေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးဘ၀၌ တတ္သင့္သည္မွန္သမွ် သင္ယူရင္း၊ ျပန္လည္အသံုးခ်ရင္းႏွင့္ပင္ လူငယ္လူရြယ္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိလာရသည္။

ထိုလူငယ္ဘ၀တြင္လည္း အလကားေနရမည္ မထင္ပါႏွင့္။ မွားမည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ျပန္လည္အသံုးခ်ရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏွဳတ္မႈလက္မႈ ပညာတစ္ခုခု လူပီသစြာ သင္ရျပန္၏။ ထိုအရာ၌ အေရးၾကီးဆံုးမွာ တစ္ခုခုကို ကြ်မ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္သင္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ဟိုစပ္စပ္၊ ဒီစပ္စပ္ တတ္ေအာင္ မသင္သည့္သူႏွင့္ တစ္ခုတည္းကိုပင္ ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ယူသူတို႔သည္ မ်ားစြာ ျခားနားေပသည္။

ထိုသူတို႔ကို ႏိွဳင္းယွဥ္ေသာ္ ဟိုစပ္စပ္၊ ဒီစပ္စပ္သမားမ်ားက ဟိုဟာတတ္သလို၊ ဒီလိုိသိသလိုျဖစ္ကာ ဘယ္အရာမွ တတ္ေျမာက္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ထိုအရာ၏ အက်ိဳးဆက္က အလုပ္ႏွင့္ ေ၀းမည္။ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လြဲမည္။ ေလာက၌ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ရပ္တည္ဖို႔ ခဲယဥ္းမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

ေနာက္တစ္ေယာက္မွာမူ တစ္ခုတည္းကိုပင္ သင္ၾကားထားေသာ္လည္း ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ တတ္ေျမာက္ထားသည့္အတြက္ ယင္းနယ္ပယ္၌ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ျပီး အက်ိဳးမ်ား၏။ ထိုအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းလည္း ပြင့္မည္။ ရည္မွန္းခ်က္လည္း ေရာက္ေအာင္ေလွ်ာက္ႏုိင္မည္။ မိမိ၏ ရပ္တည္မႈလည္း စိတ္ခ်ရံုသာမက မိသားစုကိုလည္း ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေပမည္။ ဟိုစပ္စပ္၊ ဒီစပ္စပ္သမားမ်ားႏွင့္မူ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရလဒ္ပင္။

ထို႔ေၾကာင့္ သင္ယူမႈသည္ ေရဆန္ကို ရြက္တိုက္ျခင္းႏွင့္ တူျပီး ေရွ႕မတိုးလွ်င္ ေနာက္ျပန္ေရာက္သြားလိမ့္မည္ဟု တရုတ္စကားပံု ထားရွိျခင္းပင္။

ထိုစကားပံုအရ သင္ယူမႈသည္ အေရးပါျပီး တစ္၀က္တစ္ျပက္သာ သင္ယူမႈႏွင့္ ရပ္တန္႔ေနမည္ဆိုပါက မိမိ၏ အရည္အခ်င္း ဆုတ္ယုတ္သြားမည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ထိုထက္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေတြးရေသာ္ သင္ယူမႈကို ျပန္လည္အသံုးခ်ရာ၌ တီတြင္မႈပါ တိုးခ်ဲ႕သြားဖို႔လိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းထားပံုပင္။ သို႔မဟုတ္ပါက အဆိုးႏွင့္ အဆံုးကို က်သြားႏိုင္သည္ဟု သတိေပးထားသည္။

သင္ယူမႈသည္ ပထမအရြယ္၊ ဒုတိယအရြယ္သာမက တတိယအရြယ္၌လည္း အေရးပါေသး၏။ ထိုတတိယအရြယ္၌ သင္ယူမူသည္ ပို၍ အေရးပါသည္ဟု ဆိုရလွ်င္ လြန္မည္မထင္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တတိယအရြယ္သည္ အို၊ နာ၊ ေသေဘးႏွင့္ ပို၍ နီးကပ္လာသည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ပါလား။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အဓိက အေရးၾကီးဆံုးမွာ အေသတတ္ဖို႔ သင္ရျခင္းပင္။ ထိုအေသတတ္ဖို႔ဆိုသည္မွာ နည္းလမ္းက်က် တရားရွဴမွတ္ျခင္းႏွင့္ ေမတၱာဘာ၀နာပြားမ်ားျခင္း စသည့္ အေသတတ္ဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား စာေတြအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႕အားျဖင့္လည္းေကာင္း သင္ယူရျခင္းျဖစ္၏။ ထိုအရာေတြ သိေအာင္၊ တတ္ေအာင္ သင္ထားမွ အိုနာေသေဘးႏွီပ္စက္ေသာ္လည္း မတုန္မလွဳပ္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခိုင္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေပမည္။ ထိုထက္ပိုလွ်င္ကား ေသလြန္ေသာအခါ သုဂတိဘံုလားရံုသာမက၊ နိဗၺာန္အေထာက္အပံ့လည္း ေကာင္းစြာရရွိႏိုင္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္အရြယ္ျဖစ္ျဖစ္ သင္ယူမႈမျပတ္ ရွိေနဖို႔က အေရးၾကီးေပသည္။ ထိုထက္ တတ္ေအာင္ သင္ယူဖို႔က ပို၍ အေရးၾကီး၏။ ထိုထက္ပို၍ သင္ထားသမွ် ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး တိုးတက္ေအာင္ ၾကံေဆာင္အသံုးခ်ျခင္းသည္ ပို၍ပို၍ပင္ အေရးၾကီးပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ လူတိုင္း၏ ဘ၀တြင္ သင္ယူမႈသည္ ပိုင္ရွင္သြားရာေနာက္ တေကာက္ေကာက္လိုက္ပါတတ္ေသာ ရတနာပစၥည္းျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ယူမူသည္ လူတိုင္းအတြက္ အဖိုးထိုက္တန္ေသာ အရာတစ္ခုဟုသာ ဆိုခ်င္ပါေတာ့သည္။ ။

ေစပိုင္ထြဋ္(ပုသိမ္)

About ေစပိုင္ထြဋ္ (ပုသိမ္)

ေစပိုင္ထြဋ္ (ပုသိမ္) has written 62 post in this Website..