၁)

လူတိုင္း၌ ရူးသြပ္မႈ တစ္ခုခ်င္းစီ ရွိၾကေပလိမ့္မည္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ ရူးသြပ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ ရူးသြပ္သည့္ ေကာင္မေလးနာမည္က `မြန္´။ ကြ်န္ေတာ့္ ရူးသြပ္မႈသည္ တစ္ကိုယ္ရည္ တစ္ကာယ ရူးသြပ္မႈသာ ျဖစ္သည္။ ထိုေကာင္မေလးအေပၚ အဆိပ္အေတာက္ မျဖစ္ေစသလို မည္သူ႔အေပၚမွလည္း အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစခဲ့။ ကြ်န္ေတာ္က ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ၾကိတ္၍ ၾကည္ႏူးရျခင္းျဖင့္ အရသာခံတတ္သူပင္။

ပိုင္ဆိုင္ရမွ အခ်စ္ေျမာက္သည္ဟူေသာ စကားသည္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ လံုး၀ဆန္႔က်င္၏။ ထိုစကားသည္ ကိုယ့္အတၱကိုယ္ အေရာင္ဆိုးျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ ယူဆသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကမူ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရလည္း ခ်စ္၏။ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရ၍ မုန္းလိုက္ျခင္းသည္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ခ်င္္စရာပင္။ ကြ်န္ေတာ္ မြန္႔ကို ခ်စ္၏။ သို႔ေသာ္ သူ႔ကို မပိုင္ဆိုင္ပါ။ ထိုသို႔မပိုင္ဆိုင္ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္ သူ႔အေပၚခ်စ္ျခင္းကိုကား အျပည့္အ၀ ပိုင္ဆိုင္၏။ မည္သူမွ လုယူ၍ မရေခ်။

မြန္႔ကို မည္သည့္အခ်ိန္က ခ်စ္ခဲ့သနည္း။ ယင္းအေမးကို လွပေသာေန႔မ်ားအျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္ ကဗ်ာဆန္ေအာင္ ေျဖတတ္မည္ မဟုတ္ေခ်။ သမာရိုးက်ဆန္ဆန္ ေက်ာင္းတက္ရင္း သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္လာရာမွ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ခ်စ္ျခင္းေတြ ႏွစ္ဆတိုးလာျခင္းပင္။ ထိုအရာကို တခ်ိဳ႕က အျဖဴေရာင္မွ ပန္းေရာင္သို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္ဟု ဆိုၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကမူ အျဖဴေရာင္ဟူေသာ မူလအေရာင္အျပင္ ေနာက္အေရာင္ျဖစ္ေသာ ပန္ေရာင္ေလးပါ တြဲေပါက္လာသည္ဟု ယူဆသည္။ ထိုအတိုင္းလည္း ခံစားရ၏။ သို႔ေသာ္ ျပည့္စံုေအာင္ ကြ်န္ေတာ္ ရွင္းျပတတ္မည္မဟုတ္ေခ်။ မည္သူကေရာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအား ျပည့္စံုေအာင္ ရွင္းျပႏိုင္မည္နည္း။

တခ်ိဳ႕ေတြက `မင္း… သူ႔ကို ဘယ္ေလာက္အထိ ခ်စ္သလဲ´ဟု အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခိုင္းသည္။ ခက္၏။ မြန္႔အေပၚ ကြ်န္ေတာ့္၏ခ်စ္ျခင္းသည္ ဧရာမေပတံၾကီးလည္း တိုင္းႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ လူတစ္ေယာက္အေပၚ တစ္ေယာက္ခ်စ္ျခင္းသည္ အလ်ားအနံမရွိေသာ ျဒပ္မဲ့တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ထိုျဒပ္မဲ့သည္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ ေလလို မျမင္ေတြ႕ရေသာ္လည္း အမ်ားၾကီး အေရးပါပါသည္။

(၂)

ကြ်န္ေတာ္ မြန္႔အေပၚ ခ်စ္ပံုကို အနီးစပ္ဆံုး ႏွိဳင္းယွဥ္ရလွ်င္ အရုပ္ကေလးတစ္ရုပ္ကို အလွၾကည့္ခ်စ္ပံုမ်ိဳးႏွင့္ ဆင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က ထိုအရုပ္ကေလးကို အျမဲတမ္း ျပံဳးေစခ်င္၏။ ထိုအရုပ္ေလးကို ပ်က္စီးေစမွာစိုး၍ ေဆာ့ကစားမႈလည္း မျပဳလုပ္လို၊ ပကတိ အသစ္က်ပ္ခြ်တ္အတိုင္း ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုးႏွင့္ အေ၀းၾကည့္ ေငးခ်စ္ျခင္းပင္။ ထိုသို႔ၾကည့္ေနရာမွ ေလာဘလည္း မရွိ။ ပိုင္ဆိုင္ဖို႔လည္း စိတ္ထဲမွာ မျမင္။ သဘာ၀အတိုင္း အရုပ္ကေလးကို ၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္း ခ်စ္မ၀ျဖစ္ျခင္းပင္။ ဘယ္ေတာ့မွလည္း မုန္းသြားလိမ့္မည္ မဟုတ္။

ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္ေသာ မြန္႔မွာ ခ်စ္သူရွိ၏။ မြန႔္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ မြန္၏ခ်စ္သူကိုလည္း ခ်စ္ႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ မြန္က ထိုသ႔ူကို မမုန္းမခ်င္း၊ ကြ်န္ေတာ္လည္း ထိုသူ႔ကို မုန္းလိမ့္မည္မဟုတ္။ မြန္သာ ထိုသူ႔ကို အတည္မုန္းလိုက္မည္ဆိုပါက ကြ်န္ေတာ္လည္း ထိုသူ႔ကို မုန္းရေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ျဖစ္တတ္သည္မွာလည္း ကြ်န္ေတာ္၏ ရူးသြပ္မႈပင္။ မြန္၏စိတ္ကို ကြ်န္ေတာ္၏စိတ္ျဖင့္ ထပ္တူခံစားလို႔ရသည္မွာလည္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထဲ အက်ံဳး၀င္လိမ့္မည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါသည္။

မြန္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္သည္ တူညီေသာ အရာမ်ားစြာရွိသလို ကြဲလြဲေသာ အရာမ်ားစြာလည္း ရွိ၏။ ဥပမာအားျဖင့္ မြန္က တီဗြီၾကည့္ရတာ ၾကိဳက္သည္။ ကြ်န္ေတာ္က စာအုပ္ဖတ္ရတာ ၾကိဳက္သည္။ မြန္က ေဂ်ဒိုးနပ္ၾကိဳက္သည္္။ ကြ်န္ေတာ္က ဘိန္းမုန္႔ၾကိဳက္သည္။ မြန္က ေခတ္ဆန္ဆန္ ၀တ္စားသည္။ ကြ်န္ေတာ္က ရိုးရိုးပံုတံုးၾကီး ၀တ္စားသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြဲေနၾကေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္တြဲမျဖဳတ္ခဲ့။ သူက ငယ္သူငယ္ခ်င္းဟူေသာ ခင္မင္မႈျဖင့္ နားလည္လိုက္ေလ်ာသည္။ ကြ်န္ေတာ္က ၾကိတ္ခ်စ္ရေသာ ခ်စ္သူအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သိပ္ခင္ရေသာ ငယ္ေပါင္းေဖာ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ထိုသို႔ နားလည္မႈၾကိဳးျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်ည္ထားၾကသည္။ ထိုၾကိဳးသည္ မည္သို႔မွ် မျမင္ရေသာ္လည္း ျပတ္ခဲလွ၏။ ယခုခ်ိန္ထိ ခိုင္ျမဲေနေသးသည္မွာ မယံုႏိုင္စရာပင္။

ကြ်န္ေတာ့္မွာ မြန္ႏွင့္ေ၀းရ၍ အလြမ္းမ်ား မရွိခဲ့။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တခ်ိဳ႕ေတြ နားမလည္ႏိုင္စြာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းကိုလည္း သံသယ၀င္လိမ့္မည္။ အမွန္ကား မြန္ႏွင့္ လူခ်င္းေ၀းေနရေသာ္လည္း မည္သည့္ေနရာရာေရာက္ေရာက္ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ မြန္အျမဲရွိ၏။ ဘယ္ေတာမွလည္း မူရင္းအခ်စ္ကို သစၥာေဖာက္လိမ့္မည္မဟုတ္။ မိတၳဴလည္း ပြားလာမည္ မဟုတ္ေပ။ တျခားသူေတြလို ပါးစပ္ဖ်ားက ပ်ားရည္လိမ္းမုသားေတြလည္း ဘယ္ေတာ့မွ ထြက္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္။ ယင္းကား မြန္႔အေပၚ သူ႔အလိုလိုျဖစ္တည္ေသာ ကြ်န္ေတာ္၏ သစၥာတရားပင္ျဖစ္သည္။

(၃)

`ဒီေလာက္ခ်စ္ေနရင္လည္း ဖြင့္ေျပာေပါ့´ဟု ကြ်န္ေတာ့္ကို ေဘာ္ဒါတခ်ိဳ႕က တိုက္တြန္းၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္ သူ႔အေပၚ အခ်စ္သည္းပံုကို ေဘးသူငယ္ခ်င္းေတြ ရိပ္မိျပီး လက္တို႔ၾကျခင္းပင္။ သူတို႔က အေပၚယံေလာက္ပဲ ေတြး၏။ ကြ်န္ေတာ္ကမူ ယင္းခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ပါးစပ္ျဖင့္ ရင္ဖြင့္္လိုက္မည္ဆိုပါက ေပါ့တန္သြားသလိုု အလိုလို ခံစားရသည္။ ကြ်န္ေတာ္ သူ႔အေပၚ ခ်စ္ျခင္းကို ပါးစပ္ျဖင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ရင္ဖြင့္ႏိုင္မည္ဟု မယံုၾကည္။ ဘယ္ေတာ့မွလည္း ႏွဳတ္ျဖင့္ ရင္ဖြင့္ျဖစ္လိမ့္မဟုတ္။ ကြ်န္ေတာ္၏ အျပဳအမူ သက္မဲ့သက္ေသမ်ားကပင္ သူ႔ကို ခ်စ္ေၾကာင္း ေျပာေနၾကလိမ့္မည္။ ထို႔အတြက္ သူ႔သိစရာလည္းမလို။ ကြ်န္ေတာ္ သူ႔အေပၚ တစ္ခုခုေမွ်ာ္ကိုးျပီး ခ်စ္ခဲ့သည္မဟုတ္ေၾကာင္း တစ္သက္လံုး လိပ္ျပာလံုခ်င္သည္။

ပန္းပြင့္ျမင္တိုင္း ပ်ားပိတုန္းေတြ ၀ဲခ်င္ၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္။ မြန္က ပန္းပြင့္လွလွေလးဆိုေတာ့ ပိုဆိုး၏။ ထိုပန္းပြင့္တြင္ ခ်စ္သူဆိုေသာ ပိုင္ရွင္ရွိေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕က အလြတ္ေပးခ်င္စိတ္ မရွိၾက။ တခ်ိဳ႕က နားလည္စြာ လက္ေရွာင္ၾကေသာ္လည္း၊ တခ်ိဳ႕က အတင္းခူးခ်င္ၾက၏။ ယင္းအတြက္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ဆူးျဖစ္ရေတာ့သည္။ သိပ္လွေသာ မြန္႔လို ႏွင္းဆီပန္းအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ ဆူးျဖစ္ရသည္္မွာလည္း တန္ပါသည္။ မထိုက္တန္သူေတြအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ သိပ္ခ်စ္ရေသာ ပန္းကေလးကို မေၾကြခ်င္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ထိုက္တန္ေသာ ပန္းအိုးျဖင့္သာ ႏွင့္ဆီေလးကို တင့္တင့္တယ္တယ္ ျမင္ေစခ်င္၏။ ထိုအရာကား ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မြန္႔အေပၚ ရည္စူးေသာ ေစတနာပင္။

ကြ်န္ေတာ္က မြန္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အျမဲျဖည့္ဆည္းဖို႔ပဲ ေတြး၏။ ယင္းအေတြးသည္ မြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိန္မေရြးျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆႏၵပင္။ ထိုဆႏၵအတိုင္း သူ႔အား တစ္ခုခုျဖည့္ဆည္းေပးခြင့္ရျပီဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ အလြန္ေပ်ာ္၏။ ထိုသို႔ျဖည့္ေပးလိုက္ရသည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ရွံဳးသည္ဟု တခ်ိဳ႕က ေတြးၾကေပလိမ့္မည္။ အမွန္ကား ကြ်န္ေတာ္ တစ္ခုခု (ေငြျဖင့္၀ယ္လို႔မရေသာအရာ) ပိုျပီးျပည့္စံုလာသလို ခံစားရ၏။ ယင္းခံစားမႈကို ခံစားလိုလွ်င္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ေမတၱာတရာ၏ ေပးဆပ္မႈျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္။ တျခားအရာျဖင့္ ရရွိလိမ့္မည္မဟုတ္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ မြန္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သံတမန္လည္း ျဖစ္ဖူးသူပင္။ သူႏွင့္ သူ႔ခ်စ္သူၾကား ျပႆနာၾကီးငယ္ရွိက ကြ်န္ေတာ္က ၾကားက ညွိေပးရ၏။ ကြ်န္ေတာ့္အေပၚ မူတည္ျပီး သူ႔တို႔ျပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပလည္သြားသည္က မ်ားသည္။ ထိုသို႔ေျပလည္သြားတိုင္း ကြ်န္ေတာ့္မွာ သူတို႔ႏွင့္ထပ္တူ ေပ်ာ္ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူႏွင့္ သ႔ူခ်စ္သူက ကြ်န္ေတာ္ကို `သံတမန္ၾကီး… သံတမန္ၾကီး´ဟု ခ်စ္စႏိုးေခၚၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔ေပးထားေသာ နာမည္ကိုလည္း အလြန္ႏွစ္သက္၏။

(၄)

ကြ်န္ေတာ္က မြန္႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ ေပးျဖစ္မည္မဟုတ္သည့္ ကဗ်ာေတြ ေရးျဖစ္သည္။ ထိုကဗ်ာမ်ားက အေျမာက္အျမားပင္။ ကြ်န္ေတာ့္ႏွလံုးသားထဲက မြန္႔အေပၚခ်စ္ျခင္း၊ ေမတၱာ၊ ခံယူခ်က္ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဖြဲ႔အႏြဲ႕မ်ားျဖင့္ ကဗ်ာေတြ ေဖာ္က်ဴးခဲ့၏။ ယင္းကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွ ႏွလံုးသားေဘးထြက္ယိုစီးမႈဟု ေခၚဆိုလိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မြန္႔အေပၚခ်စ္ျခင္းကို ကဗ်ာျဖင့္ မည္မွ်ပင္တင္စားစား တကယ့္အခ်စ္ကို မွီႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္၊ ႏွလံုးသားမွ တစ္စံုတစ္ရာ ခ်စ္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေဘးထြက္ယိုစီးမႈအျဖစ္သာ ျမင္သည္။ ပိုဆိုးသည္က ကြ်န္ေတာ္က ကဗ်ာဆရာေတြလို အဖြဲ႕အႏြဲ႕မပိုင္နိုင္၊ သာမန္လူတစ္ေယာက္၏ ခံစားမႈျဖင့္သာ ခ်ေရးထားေသာေၾကာင့္ပင္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ကြ်န္ေတာ္လည္း အခ်စ္ေၾကာင့္ ကဗ်ာဆရာျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ကို မျငင္းႏိုင္ေပ။

တခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ားက ဇရာသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေျပာင္းလဲေစသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအတိုင္းခ်ည္း အားလံုးမဟုတ္ႏိုင္ဟု ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ မြန္႔အေပၚခ်စ္ျခင္းသည္ အျမဲတမ္း ႏုပ်ိဳလတ္ဆတ္ေနလိမ့္မည္။ ဘယ္ေသာအခါမွ အိုေဟာင္းသြားလိမ့္မည္မဟုတ္။ စစ္မွန္ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အသက္အရြယ္ကိုလည္း ေဘးခ်ထားႏိုင္သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ ယံုၾကည္သည္။

ကြ်န္ေတာ္ ယံုၾကည္မႈအတိုင္းလည္း မြန္ႏွင့္ သူ႔ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္စလံုးကို ရိုးေျမက် ေပါင္းဖက္သြားေစလိုသည္။ ထို႔အတြက္လည္း ကြ်န္ေတာ္ တတ္ႏိုင္သည့္အပိုင္းမွ ကူညီသြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္မႈအတြက္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္ေသာအခါမွ ၀မ္းနည္းလိမ့္မည္မဟုတ္။ ဘယ္ေသာအခါမွလည္း ဆံုးရွံဳးလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ကြ်န္ေတာ္သည္ မြန္႔အေပၚ ေပးဆပ္ျခင္းျဖင့္ တစ္ခုခုရယူသြားျပီဟု သိတဲ့သူကလည္း သိၾကေပလိမ့္မည္။

ထိုအရာသည္ မည္သည့္အရာနည္းဟု ေမးလာမည္ဆိုပါက ကြ်န္္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ သိေသာ္လည္း ရွင္းမျပႏိုင္ေသာပုစၧာတစ္ပုဒ္ဟုသာ ေျဖခ်င္ပါသည္။ ျပီးေတာ့လည္း သိခ်င္သူကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕တြက္ၾကည့္မွ အေျဖထြက္၊ နားလည္ႏိုင္မည့္ပုစၧာဟု ျဖည့္ေျပာခ်င္ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပုစၧာကို မြန္႔အပၚ ကြ်န္ေတာ္တြက္သလို အျခားသူမ်ားကလည္း တစ္စံုတစ္ေယာက္အေပၚ တြက္ဖူးၾကလိမ့္မည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္ပါသည္။ ။

ေစပိုင္ထြဋ္(ပုသိမ္)

About ေစပိုင္ထြဋ္ (ပုသိမ္)

ေစပိုင္ထြဋ္ (ပုသိမ္) has written 62 post in this Website..