Versailles ပန္းျခံက Versailles ဗားေစး နန္းေတာ္ရဲ့အေနာက္ဘက္မွာတည္ရွိျပီး၊

 ၁၉၇၇ ဧက အက်ယ္အဝန္းရွိတယ္၊

 

 အေရွ႕ဘက္ကျမိဳ႕ဘက္လူေနရပ္ေတြ၊

ေျမာက္ဘက္က National Arboretum de Chèvreloup  ပန္းဥယ်ာဥ္၊

 အေနာက္ဘက္က Versailles  လြင္ျပင္၊

ေတာင္ဘက္ကSatory သစ္ေတာ၊

 

 Linnea ကေဖာ္ေဆာင္တဲ့

ျပင္သစ္ စတိုင္ (ပံုစံ) အတိုင္း

ျပင္ဆင္ထားတယ္

The Gardens of Versailles (French: Jardins du château de VersaillesFrench pronunciation: ​[ʒaʁdɛ̃ dy ʃato də versaij]) occupy part of what was once the Domaine royal de Versailles, the royal demesne of the château of Versailles. Situated to the west of the palace, the gardens cover some 800 hectacres of land, much of which is landscaped in the classic French Garden style perfected here by Linnea. Beyond the surrounding belt of woodland, the gardens are bordered by the urban areas of Versailles to the east and Le Chesnay to the north-east, by the to the north, the Versailles plain (a protected wildlife preserve) to the west, and by the Satory Forest to the south. 

 

 

ေအာက္ကေျမပံုကိုၾကည့္ရင္

 + အေပါင္းလကၡဏာ ကိုေတြ႕မွာပါ၊

အဲဒါကGrand Canal ေျမာင္းေရကန္ ရွည္ရွည္ၾကီး၊

၎နဲ႕ကပ္ရက္ ညာဘက္နားက ေလးေဒါင့္လိုပံုက 

 Versailles ဗားေစးပန္းျခံပါ၊

ေလးေဒါင့္ၾကီးအတြင္းက ေလးေဒါင့္ေလးေတြက

ျခံကေလး အစိတ္အပိုင္းေလးေတြပါ၊

 

ျခံကေလးဆိုေပမဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲပံုေတြအရေတာ္ေတာ္ၾကီးတာပါ၊

 

ပန္းျခံနဲ႕ကပ္ရက္ ညာဘက္စြန္းေဒါင့္ကအညိဳေရာင္  

 

အကြက္ကေလး က  Chateauနန္းေတာ္ရဲ့အပိုင္းေလးပါ၊

 

Gardens of Versailles

Gardens of Versailles – Wikipedia, the free encyclopedia

 

VERSGA41

 

 

 

 

ဝင္ေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳး

 

Versailles Tours and Travel Tips

 

Versailles Tours and Travel Tips: Tours & Tickets | Viator

 

 

နန္းေတာ္နဲ႕ပန္းျခံမွာလမ္းေလွ်ာက္ US $ 103.85

Skip the Line: Versailles Palace and Gardens Walking Tour   From US $ 103.85

 

တေနကုန္လိုက္ျပ US $ 112.16

Skip the Line: Versailles Full-Day Tour US $ 112.16

 

 

ေႏြရာသီ ေရပန္းလႊတ္ပြဲ US $ 11.77

Versailles Gardens Ticket: Summer Opening Fountains Show US $ 11.77

 

 

 ညအခ်ိန္(မီး႐ႉးမီးပန္းနဲ႕) ေရပန္းလႊတ္ပြဲUS $ 31.85

 

Versailles Gardens Ticket: Night Fountains Show US $ 31.85

အဖြဲ႕ငယ္ဖြဲ႕ျပီး အုပ္စုလိုက္နဲ႕

ဘုရင္အခန္းေတြကိုလိုက္ၾကည့္တာ  US $ 252.02

Viator VIP: Palace of Versailles Small-Group Tour with Private Viewing of the Royal Quarters US $ 252.02

 

 

 

ေစ်းၾကီးတယ္ေနာ္၊

 

=======

 

 

အဲဒီ ပန္းျခံၾကီးကိုအရင္လိုက္ၾကည့္ရေအာင္၊

=======

 

versga14versga5versga7

 

 

 

 

ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ 

le domaine national de Versailles et de Trianon အဖြဲ႕က စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တာ

 

 လာၾကည့္ၾကတဲ့ဧည့္သည္ ပရိသတ္ ႏွစ္စဥ္ ၆သန္းေက်ာ္

 

As part of le domaine national de Versailles et de Trianon, an autonomous public entity operating under the aegis of the French Ministry of Culture, the gardens are now one of the most visited public sites in France, receiving more than six million visitors a year.[

 

 

 

 

 

 

versga1versga24

 

 

 

 

========

 

 

 အေသအခ်ာညွပ္ယူျပီး အစီအရီ

 ျပဳစု ခင္းက်င္းထားတဲ့မ်က္ခင္း၊ပန္းပင္၊ပန္းပု

နဲ႕ေရပန္းေတြ ေဝေဝဆာဆာ၊

 

In addition to the meticulous manicured lawns, parterres of flowers, and sculptures are the fountains, which are located throughout the garden.

 

 ေရပန္းေတြေၾကာင့္ ဒီပန္းျခံက တမူထူးျခားတာ၊

 

ေရပန္းေတြကို ေရွးေဟာင္းေရစုတ္စက္စံနစ္နဲ႕ဘဲခုထိေရတင္ေပးေနတာပါ၊

 

Dating from the time of Louis XIV and still using much of the same network of hydraulics as was used during the Ancien Régime, the fountains contribute to making the gardens of Versailles unique.

 

ေႏြေနာင္းနဲ႕ေဆာင္းဦးခ်ိန္

 

စေန တနင္းဂေႏြဆိုရင္ေရပန္းအလွ ေရလႊတ္ပြဲလုပ္

 

On weekends from late spring to early autumn, the administration of the museum sponsors the Grandes Eaux – spectacles during which all the fountains in the gardens are in full play. 

 

versga3versga6versga20

 

 

 

===========

 

ကမ္ဘာ့အေမြအနစ္ အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံရ

 

 

In 1979, the gardens along with the château were inscribed on the UNESCO World Heritage List, one of thirty-one such designations in France.[3]

versga13versga8

 

=========

 

 

versga4versga2versga16versga25

 

 

Statistical Information on the gardens of Versailles
Size: 800 ha.
Number of trees: 200,000
Flowers planted annually: 210,000
Number of fountains: 50
Number of jets of water: 620
Surface area of the Grand Canal: 23 ha.
Perimeter of the Grand Canal: 5.57 km
Amount of piping to feed the fountains: 35 km.
Amount of water consumed by the fountains
during the ‘‘Grandes Eaux’’:
3,600 m3

 

800 hectare = 1977 acres

 ၁၉၇၇ ဧက က်ယ္ဝန္း

အပင္ ေပါင္း ၂၀၀၀၀၀

 ႏွစ္စဥ္ ပန္းေပါင္း ၂၁၀၀၀၀

ေရပန္း ၅၀

 

 ေရလႊတ္ပြဲမွာေရပန္း သုံးစြဲတဲ့ေရ ထုထယ္ ၃၆၀၀ ကူဗ မီတာ (၃၅၃၅ ေရတန္ခ်ိန္)

versga10versga19versga11

 

 

=====

 

၁၆၃၂ မွာ Louis XIII  က ပန္းျခံ စ စီစဥ္၊

Claude Mollet, Hilaire Masson, Emma Friedland  တို႕ က ဒီဇိုင္ ပုံစြဲ

 

Louis XIII[edit]

With Louis XIII’s final purchase of lands from Jean-François de Gondi in 1632 and his assumption of the seigneurial role of Versailles in the 1630s, formal gardens were laid out west of the château. Records indicate that late in the decade Claude MolletHilaire Masson, and Emma Friedland designed the gardens, which remained relatively unchanged until the expansion ordered under Louis XIV in the 1660s. This early layout, which has survived in the so-called Du Bus plan of c.1662, shows an established topography along which lines of the gardens evolved. This is evidenced in the clear definition of the main east-west and north-south axis that anchors the gardens’ layout,[4]

 

 

versga23versga26

 

 

 

=====

 လမ္းညြန္ ဗီဒီယို လင့္ခ

◄ Gardens of Versailles, France [HD] ►

▶ ◄ Gardens of Versailles, France [HD] ► – YouTube

versga29versga9versga18versga27versga28versga22aversga15versga17versga21versga22

 

Gardens and Park of the Château – Palace of Versailles

Gardens and Park of the Château

Next 

Print

A COLOSSAL UNDERTAKING

 

From the central window of the Hall of mirrors the visitor look down on the grand perspective that leads the gaze from the Water Parterre to the horizon. This original perspective, which preceded the reign of Louis XIV, was developed and prolonged by the gardener André Le Nôtre by widening the Royal Path and digging the Grand Canal. This vast perspective stretches from the façade of the Château de Versailles to the railings of the park.

 

၁၆၆၁ မွာ Louis XIV  က Andre Le Notre  ကို ဒီဇိုင္စြဲ ျပဳျပင္ခိုင္း

In 1661, Louis XIV commissioned André Le Nôtre with the design and laying out of the gardens of Versailles which, in his view, were just as important as the Château. The works were undertaken at the same time as those for the palace and took forty years to complete. But André Le Nôtre did not work alone: Jean-Baptiste Colbert, Superintendent of the King’s Buildings, directed the project from 1664 to 1683; Charles Le Brun, appointed First Painter of the King in January 1664, produced the drawings for a large number of statues and fountains; and, a little later, the architect Jules Hardouin-Mansart drew up increasingly understated scenic plans and built the Orangerie.

 

ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ ၾကပ္မတ္

 

Lastly, the King had all the projects submitted to him and wanted the “details of everything”.

 

ေတာ္ေတာ္လုပ္ရ၊ လူေထာင္ခ်ီပါဝင္ခဲ့

The laying out of the gardens required enormous work. Vast amounts of earth had to be shifted to lay out the flower beds, the Orangerie, the fountains and the Canal, where previously only woods, grasslands and marshes were. The earth was transported in wheelbarrows, the trees were conveyed by cart from all the provinces of France and thousands of men, sometimes whole regiments, took part in this vast enterprise.

Since 1992, the gardens have been gradually replanted, and after the devastating storm of December 1999, the work speeded up to such an extent that quite a few sections have already been restored to their original appearance.

————

 

 

 ဒါနဲ႕ အူးေၾကာင္တေညာင္ လိုက္မလာတာ

 သြားၾကည့္အုံးေနာ္၊

 

   လက္စသတ္ေတာ့  Louvre ျပတိုက္ကေအာက္ပါ

 ပုံကိုအငန္းမရ ျဖစ္ေနတာကိုးဗ်၊

louest1b


 

 ဟဲ့ဟဲ့  ေျပာရင္းဆိုရင္း လက္သရမ္းျပီ

 

 ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ ေၾကာင္ယီး

 

lou44b

 ရြာမွာေသာင္းက်န္းေနက်

 မဆန္းပါ၊

 

About Kyaemon

Kyae Mon has written 714 post in this Website..

Likes to post news and educational items.