ႏွစ္လူးျပဴးမမ မ်က္လံုးျပဴးသြားျခင္း

ကၽြန္ေတာ္ေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္ေလးသည္ ဆိတ္ၿငိမ္၏ အရိပ္အာ၀ါသေကာင္းေသာသစ္ပင္မ်ားရွိသျဖင့္ ေအးခ်မ္း၏

ထုိ႔ျပင္ ရပ္ကြက္တြင္းရွိ လူမ်ားသည္လည္း စည္းလံုးက်၏မည္မွ် စည္းလံုးညီညႊတ္သည္ဆုိေသာ္ ေန႔ဘက္ဆုိ

တစ္ေယာက္အိမ္ တစ္ေယာက္တတ္ကာ ခ်ဲအတူ တြက္ၾကည္မွအစ ညဘက္အတူ ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ဖဲထုိင္ရုိက္ၾကသည္အထိ

စည္းလံုးေလသည္။

ပညာေရးအေလးေပးသည့္ ရပ္ကြက္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း မိဘမ်ားကုိယ္တုိင္ 0အပါအ၀င္ ၁အစ၉အဆံုးဂဏန္းမ်ားႏွင့္

ေန႔စဥ္နပမ္းလံုးေနသည္မွာ အစဥ္အလာတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနေပသည္။ယင္းမိဘမ်ားထဲႏိႈက္ အၿငိမ္းစားေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ

မ်ားလည္း ပါသကဲ့သုိ႔ 4တန္းႏွင့္ ဟင္းခ်ကာ ဟင္းစားအတြက္ ရုန္းကန္ခဲ့ရသူမ်ားလည္း ရွိေပသည္။မည္သုိ႔ဆုိေစ

သူတုိ႔သည္ကား ေန႔ေ၇ာ၊ညေရာ စည္းလံုးၾကၿပီး ဂဏန္းမ်ားအား အလြန္တန္ဖုိးထားေသာ သူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚစန္းျမင့္သည္ ရပ္ကြက္ထဲတြင္ အေတာ္အတန္ၾသဇာေညာင္းေသာသူျဖစ္သည္။အသားျဖဴျဖဴႏွင့္ရုပ္ရည္မွာ အရာရွိ

ကေတာ္ရုပ္ေပါက္ရ္  အမ်ား၏ ေအာ္တုိေလးစားမႈကုိ လက္ပုိက္ခံယူရရွိေနသူလည္း ျဖစ္သည္။ကုိယ္တုိင္ကလည္း

မဟုတ္မခံႏွင့္ ဇာတ္ဇာတ္ႀကဲတု႔ံျပန္တက္သူျဖစ္ေပရာ အမ်ားက ေၾကာက္ရြံ႕ရုိေသမႈကုိ ခံေနရသူလည္း ျဖစ္သည္။

တစ္ခါက ရာအိမ္မွဴးကေတာ္အား ခပ္တည္တည္ႏွင့္ ေဟာက္လုိက္ရာ တစ္ဖက္သူမွာ မ်က္ႏွာငယ္ေလးႏွင့္က်န္ခဲ့သည္ကုိ

ေတြ႕ရဖူး၏။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ရပ္ကြက္ထဲရွိ အိမ္ရွင္မအေပါင္းတုိ႔သည္ ေန႔စဥ္ ေဒၚစန္းျမင့္အိမ္သုိ႔ မလာရ မေနႏုိင္ၾကေပ။ေန႔စဥ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္၀တၱရားတစ္ခုသဖြယ္ ကေလးမ်ားေက်ာင္းပို႔ခ်ိန္ၿပီးပါက ေဒၚစန္းျမင့္အိမ္သုိ႔ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ေပါက္ခ်လာေလသည္။အိမ္တြင္ လူစုမိသည္ႏွင့္ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ပုံေသနည္းအဖံုဖံုျဖင့္ တြက္ခ် ေလသည္။ေဒၚစန္းျမင့္သည္ အားလံုးထဲတြင္ သခ်ာၤဘဲြ႕ရသူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ား၏ ကုိးစားျခင္းကုိလည္း ခံရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဒၚစန္းျမင့္မွာ သခ်ာၤနည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ျခင္းထက္ ဘုိးေတာ္၊မယ္ေတာ္မ်ား၏ အိမ္မက္ေပးဂဏန္း၊တေရးႏုိး ဂဏန္း၊က်ိန္းေသေပါက္ဂဏန္းစသည့္စာေစာင္မ်ား၀ယ္ယူၿပီး အေျဖထုတ္ေနျခင္းသက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သည္။

ေဒၚစန္းျမင့္ လက္ကုိင္ျပဳအားကုိးထားေသာ စာေစာင္မ်ားမွာ လွ်ာျဖတ္၊အၿပီးေပါက္၊က်ိန္းေသေပါက္၊ပုိင္တစ္လံုးဘုိးဘုိးႀကီးႏွင့္ ႏွစ္လံုးကိုင္မယ္ေတာ္၊ႏွစ္လံုးထိပ္ေခါင္ အဘေျပာင္ တုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေလာက၏ သဘာ၀အရ က်ိန္းေသေပါက္ဆုိျငား ေပါက္ခ်င္မွ ေပါက္တတ္သည့္အျဖစ္မ်ိဳးလည္း ႀကံဳ႕ရတတ္သည္။သုိ႔ေသာ္ နာမည္ကေတာ့ အဲဗား က်ိန္းေသေပါက္ဟု ေရးထားၿမဲ ေရးထားဆဲျဖစ္သည္။

ယင္းစာေစာင္မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕က

ဒီတစ္ပတ္ ဒီတစ္လံုး ထြက္ကုိ ထြက္ရမယ္၊မထြက္ရင္ လာျဖတ္လုိက္(လွ်ာ္ေနာ္…ပံု..လွ်ာျဖတ္ဘုိးဘုိးႀကီး

“တစ္ပီးကတ္…တစ္ပတ္ကီး ၄ ၅ ၆ ၈ နာမည္ႀကီး”

ယင္းကဲ့သုိ႔ စာမ်ားလည္း ရွိသကဲ့သုိ႔

အတိတ္နိမိတ္ေကာက္ယူရေသာ္ စာမ်ားလည္း ရွိေပေသးသည္။ယင္းတုိ႔မွာ

အဘ ဒီတစ္ပတ္အႀကိဳက္ဆံုးကေတာ့ မုိးယုံစံနဲ႔အြန္ေစာ္ပဲ။အူ၀ဲေလးကေတာ့ နံပါတ္ႏွစ္ဦးစားေပးေပ့ါ”

ယင္းကဲ့သုိ႔စာမ်ားလည္း ရွိသကဲ့သုိ႔ ဒုိင္ျမင္ယံုႏွင့္ ေက်ာခ်မ္းသြားေစႏုိင္ေလာက္ေသာ ဂဏန္း ေဟာစာတမ္းမ်ားလည္းရွိသည္။ယင္းတုိ႔မွာ…

“ဒုိင္ဖင္ထုိင္ေမ့ဂဏန္း၊ဒုိင္ငုတ္တုတ္ေမ့ဂဏန္း၊ဒုိင္ေအာ္ငုိဂဏန္း၊”

“ပက္ပက္စက္စက္ထုိး၊ရက္ရက္စက္စက္ထုိး၊မေပါက္မခ်င္းထုိး၊စိန္ေခၚၿပီးထုိးဂဏန္း”

မ်ားလည္း ရွိေပသည္။ထူးေပဆန္းေပစြ….။ဒီၾကားထဲ

“ဒီဟာျမင္ရင္ ဒီဟာနဲ႔ကပ္၊ဟုိဟာထြက္ရင္ ဒီအလံုးနဲ႔ပိတ္”

ဆုိသည့္ ေဟာစာတမ္းမ်ားလည္း ရွိေပေသးသည္။

အထင္ႏွင့္အျမင္၊အထုိးႏွင့္အထြက္ လဲြသြားသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ကား….

“အင္း….အမက မလွန္လုိက္တာကုိး..”

“ကုိယ္ကက်ဴး ကုိယ္ေမြးဂဏန္းေတာင္ မယံုရပါလားေနာ္…”

“ရက္ရက္စက္စက္ထုိး၊ပက္ပက္စက္စက္ထုိးဆုိလုိ႔ ထုိးလုိက္ပါတယ္။ရက္ရက္စက္စက္နဲ႔ပက္ပက္စက္စက္ကုိ ကဲြသြားပါတယ္…အဟင့္…”

“ဘယ္ဂဏန္းျမင္ရင္ ဘယ္ဂဏန္းနဲ႔ကပ္ဆုိလုိ႔ ကပ္လုိက္တာ..အခုေတာ့  ပုိက္ဆံအိပ္ထဲ ဘာမွမျမင္ေတာ့လုိ႔ ဘယ္သူဆီ

သြားကပ္ရေတာ့မလဲ မသိေတာ့ဘူး”

“အပုိင္ဆုိၿပီး အိမ္တုိင္ခၽြတ္လုိက္တာကြာ..တစ္လံုးေလး ကပ္လြဲသြားတယ္။ေတေရာ.အခုေတာ့ ခၽြတ္စရာ ပုဆုိးပဲ

က်န္ေတာ့တယ္။ ”

ဒီလုိႏွင့္ ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ရွာပံုေတာ္ဖြင့္လာၾကေသာ ေဒၚစန္းျမင့္တုိ႔လူစုတစ္သုိက္အတြက္ တစ္ခုေသာ ေသာၾကာေန႔ညေနခင္းႏိႈက္…….

ေဒၚစန္းျမင့္။   ။“ေဟ့…ရီျမင့္..ဘယ္က ျပန္လာတာလဲ…”

ေဒၚရီျမင့္။    ။“အမေရ..တရားရံုးကေန အခုပဲ ျပန္လာတာေလ..ကၽြန္မတုိ႔အမႈက မၿပီးေသးဘူးေလ.”

ေဒၚရီျမင့္“ဒါနဲ႔ တရားရံုးမွာ ကၽြန္မတုိ႔ ၀ယ္ေနတဲ့ ဟုိစာေစာင္ရဲ႕ ဘုိးေတာ္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္”

ေဒၚစန္းျမင့္။   ။“ဟင္..ဟုတ္လား..”

ေဒၚရီျမင့္“လူေတြ၀ုိင္းအံုေနတာမုိ႔ ကၽြန္မလည္း စပ္စုမိတာ.အမရယ္.ဘုိးေတာ္ဆုိလုိ႔ အသက္ႀကီးႀကီးမ်ား ေအာက္ေမ့တယ္။”

ေဒၚရီျမင့္“ငယ္ငယ္ေလးေတာ့။အသားကလည္း ျဖဴျဖဴေလး။ပိန္ပိန္ပါးပါးနဲ႔ လက္မွာလည္း လက္စြပ္ေတြနဲ႔”

ေဒၚစန္းျမင့္။   ။“ဒါနဲ႔ သူက ဘာျဖစ္လုိ႔ တရားရံုးေရာက္ေနရတာလဲ.ဘာမႈလည္း..”

ေဒၚရီျမင့္“မယားခုိးမႈတဲ့.အမေရ…သူ႕ဆီ ဂဏန္းလာေတာင္းေနတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္နဲ႔ ျဖစ္သြားတာတဲ့”

ေဒၚစန္းျမင့္။   ။“……”

ေဒၚစန္းျမင့္မ်က္ႏွာမွာ ဘရက္ပစ္အား အေျခာက္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ကုိယ္ေတြ႕ကုိယ္က် သိလုိက္ရသကဲ့သုိ႔ ၿပံဳးရခက္၊ငုိ၇ခက္ျဖင့္ အီလည္လည္ႀကီး ျဖစ္သြားေလသည္။ထုိစဥ္ ေဘးမွ အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္က…

“ေအာ္..အၿပီးေပါက္ဘုိးေတာ္လည္း အေပါက္မွားရင္ ဂိတ္ေပါက္ေရာက္ရတာပဲေနာ္….”

အျဖစ္ကား ဧီသုိ…ဧီႏွယ္လည္း ရွိတတ္ေပသည္။…

သုိ႔ေသာ္ ေဒၚစန္းျမင့္တစ္ေယာက္ ယေန႔ကစၿပီး ခ်ဲမထုိးေတာ့သည့္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ေသြးနက္

About mr.dark blood

mr.dark blood has written 10 post in this Website..

Freelance writer