ရွင္ေတာ္ဘုရား

သုညတရား

အဆုံးစြန္

နားလည္ရပါလုိ၏။

ဘဝဘုန္းရိပ္

ဇမၺဴထိပ္

သုညတိတ္ဆိတ္

ေနရပါလုိ၏။

ျဖစ္ေလရာဘဝ

သုညတ

ရုပ္နာမ္ထပ္တူ

က်ရပါလုိ၏။

မရွိပညတ္

ရွိပရမတ္

ယွဥ္ဆက္မျပတ္

တရစပ္ျဖစ္ရပါလုိ၏။

ႏွစ္ကူးခ်ိန္ခါ

မဂၤလာ

သုညသံသာ

ၾကားရပါလုိ၏။

မလုိမွရ

ထုိသုည

စိတ္အင္ဆႏၵ

ျပည့္ဝရပါလုိ၏။

ဇီးရုိးသုည အကုန္ရ..

ယဥ္သုည ၾကင္စုံရ..

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး