ေၾကာင္ နဲ့ ယစ္ပူေဇာ္ တာ ေလး ေတြ့ လို့ share လိုက္ တာ၊ စိတ္ ဝင္စား သူ မ်ား ရြာ ထဲက  ေၾကာင္ ေတြ နဲ့ စမ္း ၾကည့္ ေပါ့ ေနာ္ :)
ေၾကာင္ေလးေတြကလည္း witchcraft ေတြရဲ႕ symbol မွာ မပါမျဖစ္ပါဘူး အရင္တုန္းက အင္းဟိုးေရွးေရွးတုန္းကဆိုတဲ့ အခ်ိန္တုန္းက witch ေတြက ေၾကာင္ပံုစံ ကိုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္တဲ့ ေၾကာင္တစ္ေကာင္က အသက္ကိုးသက္ရိွလို႔ပါတဲ့
ေနာက္ၿပီး ritual ေတြမွာ ေၾကာင္ေတြကို ယစ္ပူေဇာ္ၾကပါတယ္
demons ေတြကိုလည္း ေၾကာင္ေတြနဲ႕ကိုယ္စားျပဳ ပါတယ္ အဲ အီဂ်စ္ေတြကေတာ့ ေၾကာင္ေတြ ကိုးကြယ္ျပန္ေရာ မတူညီတဲ့ ယံုၾကည္မႈေတြေပါ့

Celtic ေတြယံုၾကည္မႈအရေတာ့ ေၾကာင္တစ္ေကာင္က အေလာင္းေပၚခုန္တက္ရင္ အဲ့အေလာင္းက vampire ျဖစ္မဲ့အေလာင္းပါတဲ့
ၿပီးေတာ့ ေၾကာင္နက္ေတြပိုင္တဲ့ လူတိုင္းကို Witchcraft လိုက္စားသူတဲ့ (From  ထူးျခားေလ့လာ ေမွာ္ပညာ)

 

———————–

ဦး ေခါင္ ကို ဒယ္ ဒီ ေခါ ခ်င္ သူ မ်ား ဦး ေခါင္ မွာ သမီး နစ္ ေယာက္ ရွိ ပါ ၏။
အဂိၢရတ္ ထိုး ဒါ အ ၾကီး ေလး ပါ ၊ ေဆး လဲ ကု တက္ ပါဒယ္
အ ငယ္ က ေဒါ့ ဦး ေခါင္ ရဲ့ ပရမီ ပါ ပါ ဒယ္၊ အ က ေတာ္ ဒယ္
မထင္မတ္ ပဲ internet သုံးရင္း  ေတြ့ လိုက္ တာ၊
ေတာ္ေတာ္ ေခ်ာ ဒယ္ းD

ၾကည့္ ခ်င္ သူ မ်ား ေရႊ တစ္ ပိတ္ သာ  နဲ့ စက္ တြယ္ ပါ  he he he :D

About no non negative

no non negative has written 12 post in this Website..