ရခိုင္ျပည္နယ္တ၀န္းလံွဳးတြင္ ဆူပူဖ်က္ဆီးမွဳျဖစ္ေစရန္ ၉၆၉ ဂိုဏ္းသားမ်ား
အားတရားေဟာခြင့္သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တို႕မွခြင့္ျပဳျပီးဆူပူမွဳျဖစ္ေစရန္ဖန္တီးေန..
ရခိုင္ျပည္နယ္တ၀န္းလံွဳးတြင္ ဆူပူဖ်က္ဆီးမွဳျဖစ္ေစရန္ ၉၆၉ ဂိုဏ္းသားမ်ားအား
တရားေဟာခြင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တို႕မွခြင့္ျပဳျပီးဆူပူမွဳျဖစ္ေစရန္ဖန္တီးေန..
ျဖစ္ပါသည္။ရခိိုင္ျပည္နယ္တ၀န္းလံွဳးႏွင့္ျမန္မာျပည္တ၀န္းလံုးတြင္ဆူပူဖ်က္ဆီးခဲ့သူ၊လူသတ္သမားမ်ားအား အသိဥာဏ္မရွိေသာအၾကမ္းဖက္မွဳလိုလားသူေခါင္းေဆာင္
မွ သူ၏တပည့္မ်ားျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားသည္တျပည္
နယ္လံုးတြင္ အျခားအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏အိုးအိမ္မ်ားကိုဖ်က္ဆိးမီးရိွဳခဲ့သူ
မ်ားမွာ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာလြတ္ေျမာက္
ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ကိုတရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း
မွ မည္သို႕ျပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေစကာမွဳ ယခုအခါတရားဥပေဒ၏အထက္တြင္ရွိေသာ
၄င္းတို႕၏အၾကမ္းဖက္ေခ့ါင္းေဆာင္၏အမိန္႕ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာၾကျပီျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါအၾကမ္းးဖက္သမားမ်ားသည္ ၂၇-၂၈-၂၉ ၂၀၀၃ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္
တရားမ်ားကို ၉၆၉ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၏လက္ရင္းတပည့္ ေထာင္ထြက္
အၾကမ္းဖက္သမားမ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ဟန္ေဆာင္ထားေသာ ၀ီရသူေခါင္းေဆာင္
ေသာအဖြဲ႕မွရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမို႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေသြးထိုးလံွဳေဆာ္ျပီး
ယခုအခါ ရခိုငျ္ပညမည္နယ္သံတြဲျမို႕သို႕ယေန႔၃-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ေရာက္ရွိ
လာခဲ့ျပီးအဆိုပါအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ကို သံတြဲျမို႕အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္(ယခုေထာင္
မွထြက္လာသူ(၀ီရေက်ာ္)ေခးထြန္းသန္႕ေက်ာ္မွဦးေဆာင္ေခၚယူျပီးအလံတလြား လြားျဖင့္ ဟန္ေရးျပကာ ယေန႕တြင္ ပင္လယ္နားကမ္းေျခ ပုလဲေက်ာင္းတြင္ေသြးထိုး
တရားေဟာၾကားျပီးမနက္ျဖန္ ၄ -၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႕ေန႕လည္၁၂ နာရီတြင္ ဘိုကုန္း(ေလးမ်က္ႏွာကုန္း)တြင္သံတြဲျမို႕ကိုဆူပူေအာင္ဖ်က္ဆီးေရးတရားေဟာၾကား မည္ဟု႕သိရွိရပါသည္။သံတြဲရွိ ၉၆၉ အၾကမ္ဖက္အဖြဲ႕သားမ်ားကလည္း မိုက္ျဖင့္လွည့္လွည္ေၾကြးေက်ာ္ေနသည္မွာဥပေဒမဲ့လွပါသည္။မနက္ျဖန္၄ ရက္ေန႕တြင္
တရားပြဲအေၾကာင္းျပျပီး အလံတ၀င့္၀င့္ အင္းအားျပျခင္း၊မိုက္ႀကီးျဖင့္အျခားဘာသာ
၀င္မ်ားအားသီခ်င္းဖြင့္ကာေစာ္ကားျခင္း၊အျခားရြာမ်ားသို႕မလာမေနရကားျဖင့္ေခၚကာ
လူစု႕လူေ၀းျဖင့္ ေသြးထိုးျခင္တို႕ကိုအားဏာပိုင္မ်ားႏွာေစေနေသာခြင့္ျ႔ပဳခ်က္ျဖင့္
တရား၀င္ျပဳလုပ္ၾကမည္မွာမလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္ပါသည္
ထိုကဲ့သို႕ ဗုဒၶတရားလည္းေသေသခ်ာခ်ာမသိေသာ
ဘာသာေရးအေရျခံဳ ဘုန္ႀကီးအတု၏အစြန္းေရာက္တရားမ်ားကို ေဟာၾကားခြင့္ျပ႕
သည္မွာသက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားမွ တမင္ဆူပူေစရန္ဖန္တီးးလုပ္ေဆာင္ေစ
ရန္အတြက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုခြင့္ျပဳျခငး္ျဖစ္သည္ဟု႕ၾကားသိရပါသည္။
သံတြဲခရိုင္အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမွဳးသည္စစ္ေတြသား ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ျဖစ္ျပီး
ညတိုင္းပုလဲေက်ာင္းတြင္ညနက္သည္အထိသံတြဲရွိေဒသခံအစၥလာမ္ကမန္တိုင္းရင္း သားမ်ားကို ေမာင္ထုတ္ရန္ဖ်က္ဆီးရန္အတြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု႕သတင္း
ရရွိပါသည္။ထိုအစည္းအေ၀းပြဲမ်ားကို ယခင္ သံတြဲျမို႕အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ဆူပူ
ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္သမား သိန္း၀င္း၊ေက်ာ္ေက်ာ္၊ငမိုက္၊သိန္းဇံ၊အစရွိေသာ
ၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဦးေဆာင္ကာေဆြးေႏြးေလ့ရွိေၾကာင္းအဆိုပါအၾကမ္းဖက္သမား
မ်ားသည္ ယခင္ကဆူပူခဲ့ေသာ္လည္းသက္ဆိုင္ရာတို႕မွမဖမ္းဆီးျခင္း၊ယခုဖမ္းဆီးထား
ေသာ္လည္း သမၼတအမိန္႕ျဖင့္ လြတ္လာေသာေၾကာင့္အၾကမ္းဖက္မွုကိုထမ္မံက်ဴး
လြန္ရန္ ၀န္မေလးေတာ့ေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္

About saline tinmg

saline tinmg has written 11 post in this Website..