အနာဂတ္ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ
ႏိုင္ငံေတာ္အလံ ကိုေျပာင္းလဲေတာ့မယ္လို႕ ယုခုလ ၁၁ ရက္ေန႕မွာ ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့
ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြကေန အက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
ေျပာင္းလဲမဲ့
အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံမွာ အစိမ္းေရာင္၊ အဝါေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္တို႕ကို
…အလွ်ားလိုက္ အခ်ိဳးညီစြာေဖာ္ျပၿပီး အလံ၏ဝဲဘက္ အေပၚေထာင့္
အစိမ္းေရာင္ေပၚတြင္ အျဖဴေရာင္ ၾကယ္ႀကီးတစ္လံုး အေပၚဘက္သို႕တည့္မွတ္စြာ
တည္ရွိေနရမယ္လို႕ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံ
ရည္ညႊန္းခ်က္
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံ သည္ သံုးေရာင္ျခယ္အလံျဖစ္သည္။
(အ၀ါ၊ အစိမ္း၊ အနီ)

အ၀ါေရာင္သည္ ဘာသာ၊သာသနာႏွင့္ပညာတို႔ တိုးတက္ျခင္းကို လည္းေကာင္း
အစိမ္းေရာင္သည္ စပါးဆန္ေရ၊ကၽြဲႏြား အေထြေထြေပါမ်ားျခင္းကို လည္းေကာင္း
အနီေရာင္သည္ ျမင္သူအသဲတြင္ ရဲစိတ္ရဲမာန္ ထက္သန္ေစျခင္းကို လည္းေကာင္း အသီးသီးကိုယ္စားျပဳကာ
အလံ၏အလယ္ဗဟိုရွိ ၾကယ္ျဖဴႀကီးမွာ တစ္စည္းတစ္လံုးတည္းရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။See More

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer