– တရားသည္ လူ႔အရည္အခ်င္း၏ မွန္ကန္ခ်က္ျဖစ္သည္။ လူ႕အရည္အခ်င္းသည္ လူ႕ဘ၀ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္တရားသည္ဘ၀သစၥာျဖစ္သည္…ဘ၀ျဖဴစင္ရိုးေသာေၾကာင့္ တရားသည္အရိယာသစၥာျဖစ္သည္။ တရားသည္သူ႕ကို က်င့္ေသာအခါ မွားယြင္းမႈမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားကို သင္ခန္းစာယူသည္။ မွားယြင္းမႈမ်ားသည္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အခ်ဳပ္အျခာ မပိုင္ျခင္း လကၡဏာရိွသည္…

– ဦးေႏွာက္ထဲ ေရာက္လာသည့္ပတ္၀န္းက်င္အာရံုေတြဟာ လူကိုေထာက္ပံ႕တာေတြလည္းပါတယ္၊ ဖ်က္စီးတာေတြလည္ပါတယ္….ေထာက္ပံကတာေတြဆိုရင္ ေဆာင္ဖို႕ (စာရိတၱသီလ)ေပါ့…ဖ်က္ဆီးတာေတြဆိုရင္ ေရွာင္ဖို႕ (၀ါရိတၱသီလ) ကိုဦးေႏွာက္က တြက္ခ်က္ရတယ္…

– ကိေလသာမျဖစ္တိုင္း ၿငိမ္းတာ မဟုတ္ဘူး….ဥပမာ …ပက္လက္အိပ္တတ္သည့္ကေလးေတြဟာ ခိုးတတ္၊လိမ္တတ္ၿပီလား? သူတို႕မွာ ခိုးခ်င္လိမ္ခ်င္ တဲ႕ကိေလသာေတြ ျဖစ္ေနၾကလား? မျဖစ္ရင္ၿငိမ္း မၿိငိမ္းရင္ျဖစ္ေပါ့..အဲဒါဘာျဖစ္တာလည္း? အသိနဲ႕ ကိေလသာ မပယ္ရေသးလို႕ေပါ့..

– ၀ိပါက္ထဲက အာရံုကိုျပန္ဆာေလွာင္တာ ကိေလသာဘဲ…သူဟာခံစားခဲ႕ဖူးတဲ႕ အာရံုကို ျပန္လြမ္းတာဘဲ…တနည္း…သာယာခဲ႕တာက ကံ..သာယာခဲ႕တာကို ျပန္သတိရတာက ၀ိပါက္ေပါ့…

– ဘ၀မဲ႕ေသာ သေဘာတရားကိုေဆာင္ထားရျခင္းျဖင့္ ေဆာင္သူတို႕အား အဘယ္အကိ်ဳးကိုတိုးပြါးေစအံ႕နည္း?…ေဆာင္ရေသာ၀န္သည္သာလွ်င္ ေဆာင္သူတို႕အား အပိခံရဖို႕ မလဲႊပင္ျဖစ္သည္…

– မတရားေခါင္းပံုျဖတ္မႈကို အေၾကာက္(အေျခာက္)တရားေတြေလာက္ကိုဘဲ မတရားဖူးလို႕ထင္ၿပီး ဒါကိုဘဲေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနၾကတယ္…ကိုယ့္ကိုအေမွ်ာ္( အေခ်ာ့) တရားေတြနဲ႕ ေခါင္းပံုျဖတ္တာက်ေတာ့ လူေတြမျမင္ဘဲ လူေတြကိုမူးေမ႕ေအာင္ လုပ္ေနတာကိုလည္း စဥ္းစားဖို႕လိုမယ္ေနာ…လူေတြအမ််ားစုဟာ ဘာသာတရားေအာက္ေရာက္ရင္ sleep ျဖစ္ေနၾကတာမ်ားတယ္…

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..