” ႏိုင္ငံျခားကို ပို႕သတဲ့”

 

ငါတို႕တိုင္းျပည္

ဆန္ေရစပါး ေပါႀကြယ္၀လို႕

ႏိုင္ငံျခားကို ပို႕သတဲ့။

 

ငါတို႕တိုင္းျပည္

ပဲမ်ိဳးစံုလည္း အထြက္ေကာင္းသမို႕

ႏိုင္ငံျခားကို ပို႕သတဲ့။

 

ငါတို႕တိုင္းျပည္

ကၽြန္းပင္ေတာႀကီး ႀကည့္ေမွ်ာ္မဆံုးလို႕

ႏိုင္ငံျခားကို ပို႕သတဲ့။

 

ငါတို႕တိုင္းျပည္

ငါးျမင္း၊ငါးသေလာက္ ဖမ္းလို႕မကုန္လို႕

ႏိုင္ငံျခားကို ပို႕သတဲ့။

 

ငါတို႕တိုင္းျပည္

ပုဇြန္ေကာင္ႀကီး ေစ်းေကာင္းရလို႕

ႏိုင္ျခားကို ပို႕သတဲ့။

 

ငါတို႕တိုင္းျပည္

ငါးရွည့္ကလည္း တရုတ္ႀကိဳက္လို႕

ႏိုင္ငံျခားကို ပို႕သတဲ့။

 

ငါတို႕တိုင္းျပည္

ေက်ာက္သံပတၱျမား အလြတ္မထားဘဲ

ႏိုင္ငံျခားကို ပို႕သတဲ့။

 

ငါတို႕တိုင္းျပည္

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ကိုယ္မသံုးတတ္လို႕

ႏိုင္ငံျခားကို ပို႕သတဲ့။

 

ငါတို႕တိုင္းျပည္

လွ်ပ္စစ္မီးေတာင္ ပိုလွ်ံလို႕ဆို

ႏိုင္ငံျခားကို ပို႕သတဲ့။

 

ႏွစ္လအလီလီ ပို႕လာခဲ့သည္

ရိွသမွ်ေျပာင္ ကုန္စင္ေတာ့လည္း

အလုပ္ကနား ေနာက္လူထားလို႕

ငါ့သားသမီး ျဖစ္ထြန္းခ်င္လို႕

ႏိုင္ငံျခားကို ပို႕သတဲ့။    

 

ခင္ခ။

 

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..