ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ မဆီမေလ်ာ္ျခင္းမ်ားသည္ မိတ္ေဆြျဖစ္ေနခဲ့သည္ဆိုပါေတာ့…
ထိုကဲ့သို႔မဆီမေလ်ာ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ကား မိတ္ေဆြဖြဲ႕မိျခင္းျဖစ္ေပေတာ့မည္။

တစ္ကယ့္တစ္ကယ္ေတာ့ ေကာင္းကင္ႀကီးကို ေဇာက္ထိုးထားမိျခင္းျဖစ္သည္။
ခံုးခံုးႀကီး ျဖစ္မေနေတာ့ပဲ ခြက္ခြက္ႀကီးျဖစ္ေနသည္ကို
ေျမကမၻာ ခံုးခံုးႀကီးမွ ေငးၾကည့္ေနျခင္းသက္သက္သာျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္
ကမၻာႀကီးသည္ လံုး၀န္းေသာပံုမရွိပဲ
လံုးသည့္အခါလံုး
ခြက္ခြက္ႀကီးျဖစ္သည့္အခါျဖစ္

အားလံုးအဆင္ေျပပါသည္ေပါ့။

တစ္ခုပဲရွိသည္

ကမၻာႀကီးကလံုးေနၿပီး ေကာင္းကင္ႀကီးက ခြက္ေနရင္ျဖစ္ျဖစ္
ေကာင္းကင္ႀကီးက လံုးေနၿပီး ကမၻာႀကီးက ခြက္ေနရင္ျဖစ္ျဖစ္

အေကာင္းထဲကအဆိုး

ကန္႕လန္႕ျဖစ္ျခင္းမွာေတာ့ ဆံုမွတ္တစ္ခုေတာ့ ျဖစ္လာမွာပါပဲ။

မ်ဥ္းၿပိဳင္ေတြမွသာ မဆံုႏိုင္တာလား၊
ကိုးလိုးကန္႕လန္႕ဘ၀မွာေတာ့ ငါတို႔တစ္ခါေတာ့ ဆံုမွတ္ေသခ်ာေပါက္
ရွိလာႏိုင္ဦးမွာေပါ့ေလ။ ။

စိုင္းကြမ္းေခး
(ေခတၱလူ႕ျပည္)

About စဆရ ႀကီး

စဆရ ႀကီး has written 160 post in this Website..