1 သ မုိငး္ ၀င္ ေဒး စြန္ ပါ ေစ တီ ေတာ္

1 သ မုိငး္ ၀င္ ေဒး စြန္ ပါ ေစ တီ ေတာ္

 

“အ မွတ္ မ ထင္ ေရာက္ ခဲ႔ တဲ႔  အ မွတ္ တ ရ ေဒး စြန္း ပါ  ဘု ရား”

 

ျပီး ခဲ႔ တဲ႔ လ က ရန္ ကုန္ ကုိ လာ ေတာ႔ က် ေနာ္ ႔ကို လာ ၾကဳိ မယ္႔  မိတ္ ေဆြ က

ေထာက္ ၾကံ႔ ေစ်း မွာ ဆင္း ပါ လုိ႔ မွာ ပါ တယ္။

က် ေနာ္ က လဲ တစ္ လမး္ လုံး အိပ္ လုိက္ လာ တာ ၃၉ မုိင္ အ ေရာက ္သူ မ်ား ေတြ ဆင္း တာ ေတြ႔ ေတာ႔

ေထာက္ ၾကံ႔ ေရာက္ ျပီ မွတ္ ျပီး ဆင္ း လုိက္ မိ ပါ တယ္။

လူ က လဲ အိပ္ ခ်င္ မူး တူး ျဖစ္  ေန တာ ကုိး။

ကား ထြက္ သြား မွ  ေန ရာ မွား ဆင္း တာ သိ လုိက္ ပါတယ္။

မ နက္ ေလး နာ ရီ ေလာက္ ဘဲ ရွိ အုံး မယ္ ထင္ ပါ တယ္။

အဲ ဒါ နဲ႔ မိတ္ ေဆြ ကို လွမး္ ဖုနး္ ဆက္  ရ ပါ တယ္။

မွား ဆင္း မိ တဲ႔ အ ေၾကာင္း ေပါ႔။

ကား ငွား ျပီး ဘဲ လာ ေတာ႔ မယ္ ဆုိ တဲ႔ အ ေၾကာင္း ေပါ႔။

အဲ လုိ ေျပာ ေတာ႔ မိတ္ ေဆြ က ဘယ္ မွ မ သြား နဲ႔ ေတာ႔ ၃၉ မုိင္

ယာဥ္ ရပ္ နား စ ခနး္ က စား ေသာက္ ဆုိင္ တစ္ ခု ခု က ဘဲ ေစာင္႔ လုိ႔ေျပာ ပါ တယ္။

 

2 ရင္ ျပင္ ေတာ္ ေပၚ မွ ျမင္ ရ ေသာ လြမး္ ေမာ ဘြယ္ ျမင္ ကြငး္ ေလး ပါ

2 ရင္ ျပင္ ေတာ္ ေပၚ မွ ျမင္ ရ ေသာ လြမး္ ေမာ ဘြယ္ ျမင္ ကြငး္ ေလး ပါ

 

3 ရင္ ျပင္ ေတာ္ မွ လွမ္း ေမွ်ာ္ ၾကည္႔ ေသာ အ ခါ

3 ရင္ ျပင္ ေတာ္ မွ လွမ္း ေမွ်ာ္ ၾကည္႔ ေသာ အ ခါ

 

3  အ ေ၀း မွ ေ စ တီ ေတာ္

4 အ ေ၀း မွ ေ စ တီ ေတာ္

 

ေနာက္ တစ ္နာ ရီ ေက်ာ္ ေက်ာ္ ေလာက္ ေန ေတာ႔ သူ ေရာက္ လာ ပါ တယ္။

သူ က ဘု ရား ၾကီး ဆုိ တဲ႔ ျမဳိ႔ ကို သြား စ ရာ ရွိ တယ္ လုိက္ ခဲ႔ ပါ လုိ႔ ေခၚပါ တယ္။

ေစာ ေန ေသး ေတာ႔  သူ႔ အ လုပ္ ကိစၥ ေနာက္ မွ လုပ္ မယ္ ဘု ရား အရင္၀င္ ဖူး မယ္

လုိ႔ ဆုိ ပါ တယ္။

ဒါ နဲ႔ ဘဲ  ယာဥ္ ရပ္ နား စ ခနး္ က ေန ပါတ္ ထြက္ ေတာ႔ ေက်ာက္ လမး္ မ က်ဥ္း က်ဥ္း ေလး

တစ္ ခု ဆီ ကို ေရာက္ သြား ပါ တယ္။

လယ္ ကြင္း ေတြ နဲ႔ စိမး္ လန္း ျပီး သာ ယာ တဲ႔ ေန ရာ ေလး ေတြ ကို ျဖတ္ သြား ရ ပါ တယ္။

 

သိပ္ မ ၾကာ ခင္ မွာ ဘဲ ကား ေလးကို ဘယ္ ဘက္ ခ်ဳိး ျပီး ေျမ နီ လမး္ ေလး ထဲ ကုိ ၀င္ သြား ပါ တယ္။

အ ၀င္ ၀ မွာ ေတာ႔ ဆုိင္ ေလး ေတြ နဲ႔ စည္ စည္ ကား ကား ။

5 စုိ စုိ စိမ္း စိမ္း  ျမဴ မူန္ ယိမး္ ယိမ္း

5 စုိ စုိ စိမ္း စိမ္း ျမဴ မူန္ ယိမး္ ယိမ္း

 

6  ၾကည္ ႏူ း  ဘြယ္  ေကာငး္ လွ စြာ ေသာ

6 ၾကည္ ႏူ း ဘြယ္ ေကာငး္ လွ စြာ ေသာ

 

အ တြင္း ထဲ ၀င္ ရာ လမး္ တ စ္ ေလ်ာက္ မွာ ေတာ႔ လူ ေန အိမ္ ေတြ ေရာ

ဘုနး္ ၾကီး ေက်ာငး္ ေတြ ပါ ေတြ႔ ရ ပါ တယ္။

သစ္ ပင္ ေတြ အုပ္ အုပ္ ဆုိင္း ဆုိင္း နဲ႔ သာ ယာ လွ ပါ တယ္။

ေတာင္ ေျခ ေရာက္ ေတာ႔ ကား ရပ္ ျပီး  ေတာင္ ေပၚ ကုိ တက္ ရ ပါ တယ္။

မ နက္ ေစာ ေစာ ဆုိ ေတာ႔  မ ေမာ မ ပန္း ဘဲ တက္ နုိင္ ပါ တယ္။

က် ေနာ္ တုိ႔ သြား တာ ေစာ ေတာ႔ လမး္ တစ္ ေလ်ာက္ ဘာ မွ မ ရွိ။

ေစာငး္တနး္ အတုိင္း တက္ လုိ႔ သိပ္ မ ၾကာ ခင္ ေတာင္ ေအာက္ ျပန္ ဆင္း ျပီး ေတာ႔

မုဒ္ ဦး အ တုိငး္ အ ေပၚ ျပန္ တက္ လုိက္ တဲ႔ အ ခါ မွာ ေတာ႔ သ မုိငး္ ၀င္ ေဒး စြန္

ပါ ေစ တီ ေတာ္ ကို ဖူး ေမ်ာ္ ခြင္႔ ရ ခဲ႔ ပါ  တယ္။

7 ေတာ ျမဳိင္ ေျခ လမး္

7 ေတာ ျမဳိင္ ေျခ လမး္

 

8  အ လွဴ ခံ ေယာ ဂီ

8 အ လွဴ ခံ ေယာ ဂီ

 

9  အ လွဴ ခံ ေန တဲ႔ မယ္ သီ လရင္ မ်ား

9 အ လွဴ ခံ ေန တဲ႔ မယ္ သီ လရင္ မ်ား

 

10 ဖူး ေမွ်ာ္ ပါ ကုန္ ေလာ႔

10 ဖူး ေမွ်ာ္ ပါ ကုန္ ေလာ႔

 

ရင္ ျပင္ ေတာ္ ေပၚ အ ေရာက္ မွာ ေတာ႔ နံ က္ ေစာ ေစာ ျဖစ္ လုိ႔ လူ လဲ ရွငး္

တာ ေၾကာင္႔ ေအး ခ်မး္ စြာ ဘု ရား ၀တ္ ျပဳ ခြင္႔ ရ ခဲ႔ ပါ တယ္။
(စိတ္ အ ေႏွာင္႔ အ ယွက္ ျဖစ္ စ ရာ က ေတာ႔ ဘု ရား ရင္ ျပင္ ေတာ္ ေပၚ မွာ

ေခြး ေတြ ေရာက္ ေန တာ ပါ ဘဲ)

 

ေစ တီ ရင္ ျပင္ က ေန ေအာက္ ဖက္ ကို ဆင္း ျပီး ေတာ လမး္ ေလး အ တုိင္း သြား ျပီး

ေတာင္ ေလး တစ ္ေတာင္ ေပၚ တက္ လုိက္ ရင္ ပါတ္ ၀န္း က်င္

က လွ ပ ေသာ ျမင္ ကြင္း ေတြ ကို ေတြ႔ နုိင္ ပါ ေသးတယ္။

အဲ ဒီ ေန ရာ ေလး မွာေတာ႔ ဘုနး္ ၾကီး ေက်ာင္းေ လး တစ ္ေက်ာင္း နဲ႔ ဇ ရပ္ တစ္ ေဆာင္

ရွိ ပါ တယ္။

အ ျပန္ မွာ ေတာ႔ ေစာင္း တန္း တစ္ ေလ်ာက္ မွာ  အလွဴ ခံ ေန တဲ႔ မယ္ သီ လ ရင္ မ်ား ကို

ေတြ႔ ခဲ႔ ရ ပါ တယ္။

ကား ထား တဲ႔ ေန ရာ မွာ လဲ စား ေသာက္ ဆုိင္ ေလး ေတြ ဖြင္႔ ေန ပါ ျပီ။

ေကာက္ညွင္းထုပ္ ေရာင္း တဲ႔ ဆုိင္ ေလး ေတြ ကို လည္း ေတြ႔ ရ ျပန္ ပါ တယ္။

ရန္ ကုန္ နဲ႔ လဲ သိပ္  မ ေ၀း လမး္ က လဲ ေကာင္း ဆုိ ေတာ႔ ေန႔ ခ်င္း ျပန ္သြား

ျပီး ဖူး ေမ်ာ္ လုိ ႔ရ တဲ႔ ေန ရ ာ ေလး လဲ ျဖစ္ လုိ႔ မွ် ေ၀ လုိက္ ပါတယ္.။

 

 

ကို ေပါက္ ရဲ႔ လက္ ေဆာင္ ခ ရီး သြား အ ေတြ႔ အၾကဳံ

17-1-2014

 

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။