ဖန္ဆင္းရွွင္က ေခြးကို ဖန္တီးလိုက္သည္။ ေခြး၏သက္တမ္းကို ၂၀ ႏွစ္ရွိေစဟု သတ္မွတ္လုိက္သည္။ ေခြးက ဆင္ေျခတက္၏။

ေခြး။ ။ ဖန္ဆင္းရွင္ခင္ဗ်ား ႏွစ္ ၂၀ ေတာင္ဆိုေတာ့ အခ်ိန္အၾကာႀကီးေဟာင္ေနရမွာေပါ့။ ၁၀ ႏွစ္ပဲ ေနခ်င္ပါတယ္။ ပိုတဲ့ ၁၀ ႏွစ္ ျပန္ယူထားေပးပါလား။
ဖန္ဆင္းရွင္က သေဘာတူလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေမ်ာက္ကို ဖန္ဆင္းျပန္၏။ ေမ်ာက္၏ ဘ၀သက္တမ္းကို ႏွစ္၂၀ သတ္မွတ္ေပးလိုက္၏။ ေမ်ာက္က ဆင္ေျခေပးသည္။
ေမ်ာက္။ ။ေအာင္မယ္ေလး။ ႏွစ္၂၀ လံုးလံုး လူေတြကို ေဖ်ာ္ေျဖေနရမယ္။ သြားျဖဲျပေနရမယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္ေကာင္းေတာ့မလဲ။ ဖန္ဆင္းရွင္ရယ္ ၁၀ ႏွစ္ပဲ ေနပါရေစ။ က်န္တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ျပန္ႏုတ္ေပးပါ။
ဖန္ဆင္းရွင္က သေဘာတူလိုက္ျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏြားကိုဖန္ဆင္းျပန္၏။ ႏြား၏ သက္တမ္းကို ႏွစ္ ၆၀ သတ္မွတ္လို္က္ရာ ႏြားက အသနားခံ၏။
ႏြား။ ။ ဖန္ဆင္းရွင္ခင္ဗ်ား။ ႏြားကို လယ္ထြန္ရမယ္ ၊ ေနဒဏ္မိုးဒဏ္ခံရမယ္ ၊ လယ္သမားမိုသားစု အတြက္ ႏြားႏို႔ထုတ္ေပးရမယ္ ဆိုတာေတြကို လိုက္နာပါ့မယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ ၆၀ ေတာင္ အဲဒီလိုႀကီး လုပ္ေနရမယ္ဆိုေတာ့ ႏြားေတာင္ မျဖစ္ခင္ေတာ့ပါဘူး။
ႏွစ္ ၂၀ ပဲ  ေနပါရေစ။ ပိုတဲ့ ႏွစ္ ၄၀ ျပန္ႏုတ္ယူထားေပးပါလား။ ေနာ္….။
ဖန္ဆင္းရွင္ သေဘာတူလိုက္ၿပီးေနာက္ လူကိုဖန္ဆင္းလိုက္သည္။ လူ႔သက္တမး္က ႏွစ္ ၂၀ ဟု  သတ္မွတ္ေပးလိုက္၏။ လူက ဆင္ေျခတက္သည္။
လူ။ ။ ဖန္ဆင္းရွင္အေနနဲ႔ လူအျဖစ္ ႏွစ္ ၂၀ ေနရမယ္။ ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္ အိပ္လိုက္ ၊ စားလိုက္ ၊ ကစားလိုက္လုပ္ရမယ္။ လက္ထပ္ရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းေပးတာေတြကို ေက်နပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သက္တမ္းႏွစ္ ၂၀ ဆိုတာ နည္းလြန္းပါတယ္ဗ်ား။
ဖန္ဆင္းရွင္ ျပန္ႏုတ္ထားတဲ့ ေခြးဆီက ၁၀ ႏွစ္ ။ ေမ်ာက္ဆီက ၁၀ ႏွစ္နဲ႔  ႏြားဆီကႏွစ္ ၄၀  စုစုေပါင္း ႏွစ္ ၆၀ ကၽႊန္ေတာ့္ကို ထပ္ေဆာင္းေပးပါလား။ ဒါမွ ေနေပ်ာ္မွာေပါ့။
ဖန္ဆင္းရွင္ သေဘာတူလုိက္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ လူသည္ ပထမႏွစ္ ၂၀ တြင္ စားျခင္း ၊ အိပ္ျခင္း ၊ ေဆာ့ျခင္း ၊ အေပ်ာ္ရွာျခင္းတို႔သာလုပ္၏။ ဒုတိယႏွစ္ ၄၀ တြင္ ႏြားကဲ့သို႔ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားရၿပီး တတိယ ၁၀ ႏွစ္တြင္ ေမ်ာက္ကဲ့သို႔ ေျမးမ်ားႏွင့္ အတူေဆာ့ရကာ ေနာက္ဆံုး ၁၀ ႏွစ္တြင္ အလကားေနရင္းေဟာင္ဖြာေဟာင္ဖြာလုပ္ရေလ့ရွိ၏။

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer