ရန္ကုန္တိုင္း ၊ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဆည္ေၿမာင္းရံုး၀င္းအတြင္းယမန္ေန႕ (၇.၈.၂၀၁၀ )ည ၇နာရီခြဲခန္႕တြင္မီးေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ရာ….ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွမီးသတ္ကားမ်ားလာေရာက္ၿငိမ္း

သတ္ခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ဆည္ေၿမာင္းရံုးမွာ မီကာဆာဟိုတယ္အေနာက္ဘက္ရွိဆည္ေၿမာင္းရံုးၿဖစ္ၿပီးမီးေလာင္ကြ်မ္းမွဳေၾကာင့္ပ်က္ဆီးဆံုးရွဳံးမွဳတန္ဘိုးမသိရေသးေၾကာင္း

မီးသတ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွေၿပာၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းမီးေလာင္ကြ်မ္းမွဳမွာစက္သံုးဆီမ်ားရံုးအတြင္းသိုေလွာင္ထားမွဳေၾကာင့္ဟုမ်က္ၿမင္သက္ေသမ်ားကေၿပာၾကားခဲ့သည္။

About zaw mg

zaw mg has written 120 post in this Website..