“အ ေတြး ပါး ပါး ေလး”

 

 

တစ္ ေန႔  တစ္ ရြက္

တစ္ ရက္ တစ္ ခါ 

ေျဖး ေျဖး မွန္ မွန္ သာ

လွန္ ခြင႔္   ရွိ တဲ႔

ဘ ၀ စာ မ်က္ နွာ ဆုိတာ

 

 

ျပင္ ဆင္  ခ်က္ မ ပါ

အ မွား ျပင္ တာ မ ရွိ

ျဖည္႔ စြက္ တာ မ ရွိ

အ စ  အ ဆုံး  ေရး ျပီး  သား လို႔ ဆုိ သူ က ဆုိ

 

ကုိယ္႔ ဘ ၀ ကိုယ္ စီ ရင္

ျဖစ္ ခ်င္ ရင္ တ ကယ္ လုပ္

 အ ဟုတ္ ျဖစ္ ရ မယ္ လုိ႔ ဆုိ သူ က ဆုိ

ကုိယ္ လုိ သ လုိ ေကာက္  ခ်က္ ေတြ ဆြဲ ၾက သ ေပါ႔

 

ဟုိ လုိ ျဖစ္ ရင္ ဟုိ လုိ ေန

ဒီ လုိ ျဖစ ္ရင္ ဒီ လုိ ေန

ေပ်ာ႔ ေျပာင္း စြာ  အ လုိက ္သင္႔ ေန ပါ

 ဘ၀ ဆုိ တာ သာ သာ ယာ ယာ ေလး ပါ လုိ႔

ဆုိ သူ ဆုိ

 

ဘ ၀ ဆုိ တာ စိန္ ေခၚ ပြဲ

 တုိက္ ယူ ရဲ မွ လုိ တာ  ရ သ တဲ႔

 မာ မာ ေက်ာ ေက်ာ

ေျပာ သူ က လဲ ေျပာ ရဲ႕

 

ဘယ္ သူ ေတြ  ဘာ ေျပာ ေျပာ

ဘယ္ သူ ေတြ ဘယ္ လုိ ေဟာ ေဟာ

ကုိယ္႔ အ ရပ္ နဲ႔ ကိုယ္႔ ဇာတ္

အ ဟပ္ မ ိဘုိ႔ ဘဲ လုိ ပါ သတဲ႔။

 

 တ ကယ္ ႔ ဘ ၀ ဆုိ တာ

 

ရ ခ်င္ တာ ရ တဲ႔  အခါ လဲ ရွိ

ရ ခ်င္ တာ မ ရ တဲ႔ အ ခါ လဲ ရွိ

 မ ရ ခ်င္ တာ  ရ တဲ႔ အခါ လဲ ရွိ

 မ ရ ခ်င္ တာ မ ရ တဲ႔ အခါ လဲ ရွိ

 

သိ ခ်င္ တာ သိ တဲ႔ အ ခါ လဲ ရွိ

 သိ ခ်င္ တာ မ သိ တဲ႔ အ ခါ လ ဲ ရွိ

မ သိ ခ်င္ တာ သိ တဲ႔ အ ခါ လဲ ရွိ

မ သိ ခ်င္ တာ မ  သိ တဲ႔ အ ခါ လဲ ရွိ

 

ျဖစ္ ခ်င္ တာ ျဖစ္ တဲ႔ အခါ လဲ ရွိ

ျဖစ္ ခ်င္ တာ မ ျဖစ ္တဲ႔ အခါ လဲ ရွိ

 မ ျဖစ္ ခ်င္ တာ ျဖစ္ တဲ႔ အခါ လဲ ရွိ

မ ျဖစ္ ခ်င္ တာ မ ျဖစ ္တဲ႔ အခါ လဲ ရွိ

 

                                               

 

 

နုိင္ ခ်င္ တဲ႔  အ ခ ါ နုိင္

ရွဳံး ခ်င္  တဲ႔ အ ခ ါ ရွဳံး

ျပဳံး ခ်င္ တဲ႔ အခါ ျပဳံး

မုနး္ ခ်င္ တဲ႔ အခါ မုန္း

ခ်စ္ ခ်င္ တဲ႔ အ ခါ ခ်စ္

ညစ္ ခ်င္ တဲ႔ အခါ ညစ္

မုိက္ ခ်င္ တဲ႔ အ ခါ မုိက္

ေပ်ာ္ ခ်င္ တဲ႔ အ ခါ ေပ်ာ္

ရီ ခ်င္ တ႔ဲ႔ အခါ ရီ

ငုိ ခ်င္ တဲ႔ အ ခါ ငုိ

ခ်ုုိ ခ်င္ တဲ႔ အခါ ခ်ဳိ

တုိ ခ်င္ တဲ႔ အခါ တုိ

ရွည္ ခ်င္ တဲ႔ အခါ ရွည္

ေလ ခ်င္ တဲ႔ အ ခါ ေလ

ဒု ကၡ ေတြ ဘယ္ လုိ ေ၀ ေ၀

ေသ ခ်င္ တယ္ ဆုိ တာ ခပ ္ရွား ရွား

ဟုိ နုိ္င္ ငံ ျခား က လူ ၾကီး ေျပာ သ လုိ

ဓါး သြား ေပၚ ဘယ္ သူ မ်ား လာ ထား သြား လဲ  မ သိ တဲ႔

ပ်ား ရည္ စက္ ဆုိ လား  ဘာ ဆုိ လား

အဲ ဒါ ကုိ လ်က္ ရင္း နဲ႔  အ သက္ ထြက္ ဘုိ႔ ရက္ ကုိ

ေစာင္႔ ေန ရ တာ မ်ား

ဒီ အ ထဲ ၾကြက္ ျဖဴ နဲ႔ ၾကြက္ မဲ က လဲ ပါ ေသး သ တဲ႔

 

 

ဘ၀ ဆုိ တာ ဒီ လုိ ပါ ဘဲ ။

 

ဟုိ ……………………………………..

ညဳိ တုိ တုိ  ေကာင္ မ ေလး ေျပာ သလုိ

ဇာတ္ ဆ ရ ာ အ လုိ က်

 ကိုယ္ ေန ျပ လုိက္ ရင္ ေကာင္း မ လား

 

တစ္ ခါ တစ္ ခါ ဘ ၀ ဆုိ တာ ၾကီးကုိ

ဘုိင္ စ ကုတ္ ဇာတ္ ညႊန္း ေရး သ လုိ

ကုိယ္ ေတြး ခ်င္ တာ ကိုယ္ ေတြး

ေရး ခ်င္ သ လုိ ေရး ခြင္႔ မ်ား

ရ ရင္ ေကာငး္ မ လား

ဟုိ လုိ ေကာင္း မ လား

ဒီ လုိ ေကာင္း မ လား

 

စဥ္း စား ရငး္

စဥး္ စား ရင္း ေ၀ ၀ါး

 အ ေတြး  ေတြ လဲ  ပါး ပါး

ဘ ၀ ဆုိ တာ

ခါးးးးးးးးးးး

ခါးးးးးးးးးးးးးးး

 ခါးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး

 လုိ႔

ဆုိ မိ ျပန္ ပါ တယ္။

                   

 

 

ကို ေပါက္ လက ္ေဆာင္ အ ေတြး စဥ ္

21-1-2014

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။