အဘေဖါ ရဲ႕ ဘာသာျပန္ သခၤန္းစာ ( ၃ )

( ျမန္မာျပည္ ႏွင္႕ နင္လား ငါလား ပါဘဲ )

 

ဟဲ ဟဲ ၊ ဘာရယ္ ဟုတ္ပါဘူး ၊

မၾကာခဏ ၊ ၾသဇီ ေကာင္းေၾကာင္းေလးေတြ ေရးေနရတာ ႐ိုးလာလို႕ ၊

ၾသဇီ ရဲ႕ ဆိုးေၾကာင္းေလးေတြလည္း ေရးဦးမွ ေတာ္မွာပါဘဲေလ ဆိုၿပီး ၊ ဟဲ ဟဲ ။

 

အဘ တေန႕က Sunday Telegraph သတင္းစာဖတ္ရင္း ၊

ၾသဇီက ဆရာဝန္ေတြ ႏွင္႕သက္ဆိုင္တဲ႕ စိတ္ဝင္စားစရာ ေဆာင္းပါးေလး တစ္ခု ေတြ႕လို႕ ၊

ၾသဇီက ဆရာဝန္တခ်ိဳ႕ ရဲ႕ ဆိုးေၾကာင္းေလးေတြ ျပန္ေဖါက္သည္ခ်တာပါ ။

( အဲဒီ ေဆာင္းပါး ဖတ္ၿပီး ျမန္မာျပည္က ဆရာဝန္ႀကီးေတြကိုလည္း ျမင္ေယာင္လာလို႕ ) ၊

 

ျမန္မာျပည္ကလူေတြ အားမငယ္ၾကေစဖို႕ပါ ။

ျမန္မာျပည္က ဆရာဝန္ေတြ မွဘဲ ဆိုးတာ မဟုတ္ဘဲ ၊

ၾသဇီက ဆရာဝန္ေတြလည္း ဒီလိုဘဲ ဆိုးၾကတာပါဘဲ ဆိုတဲ႕အေၾကာင္းပါ ။

ေအာ္ ၊ ေလာဘသားေတြ ဘဲေလ ။

 

ဟဲ ဟဲ ၊ ေဆာင္းပါးေလးကေတာ႕ ၊ မေန႕ ( ၁၉ – ၁ – ၂၀၁၄ ) က ၊

Sunday Telegraph သတင္းစာ ရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုးမွာ ပါလာတဲ႕ ေဆာင္းပါးေလး ပါ ။

( http://dailytel.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx  )

 

ေဆာင္းပါး ေခါင္းစဥ္ က ” Medicare rort: GPs pay back $1 million ” တဲ႕ ။

ေဆာင္းပါး ရဲ႕ မူရင္း အဂၤလိပ္ လို အျပည္႕အစံု ကို ေအာက္ကပံုမွာ ၾကည္႕ပါကြယ္ ။

အဘ ကေတာ႕ ထင္႐ွားတဲ႕ စာေၾကာင္းေလးေတြဘဲ ဘာသာျပန္ျပမယ္ေနာ္ ။

 

 ( ၁၉ – ၁ – ၂၀၁၄ ) Sunday Telegraph သတင္းစာ ရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုး ေဆာင္းပါး ။

 

( ၁၉ - ၁ - ၂၀၁၄ ) Sunday Telegraph သတင္းစာ ရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုး ေဆာင္းပါး 1 ။

( ၁၉ – ၁ – ၂၀၁၄ ) Sunday Telegraph သတင္းစာ ရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုး ေဆာင္းပါး 1 ။

( ၁၉ - ၁ - ၂၀၁၄ ) Sunday Telegraph သတင္းစာ ရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုး ေဆာင္းပါး 2 ။

( ၁၉ – ၁ – ၂၀၁၄ ) Sunday Telegraph သတင္းစာ ရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုး ေဆာင္းပါး 2 ။

 

 

 

ေခါင္းစဥ္ က ” Medicare rort: GPs pay back $1 million “

GP ဆရာဝန္တခ်ိဳ႕မွ အစိုးရ Medicare အဖြဲ႕ကို ေဒၚလွ တစ္သန္း ျပန္ေပးရျခင္း တဲ႕ ။

 

” DODGY doctors, who claimed Medicare rebates for treating up to 500 patients a day,

have been ordered to pay back $ 1 million in taxpayer funds. “

 

GP ဆရာဝန္မ်ားမွ တစ္ေန႕ကို လူနာ အေယာက္ ၅၀၀ ၾကည္႕ခဲ႕ပါတယ္ ဆိုၿပီး ၊

အစိုးရ Medicare အဖြဲ႕ကို လိမ္ညာ ေတာင္းခံခဲ႕သျဖင္႕၊

အဆိုပါ ပိုေတာင္းေငြ ေဒၚလွ တစ္သန္း ကို ျပန္ေပးရန္ အမိန္႕ခ်မွတ္ျခင္း တဲ႕ ။

 

” One of the doctors had claimed about $ 8300

to “eyeball’’ a patient every minute over a single day. “

 

အဲဒီထဲက ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ဆိုရင္ ၊ လူနာေတြကို မ်က္စိ တစ္ခ်က္စီသာ ေဝ႕ၾကည္႕ၿပီး ၊

သူ႕ရဲ႕ တစ္ေန႕တာ လူနာၾကည္႕ခ အျဖစ္ ေဒၚလွ ၈၃၀၀ ထုတ္ယူခဲ႕ျခင္း တဲ႕ ။

 

” The Health Department Professional Services Review ( PSR ) ordered

19 doctors to pay back $ 1 million and disqualified four of them

from claiming any more Medicare benefits. “

 

အစိုးရ က်န္မာေရး ပညာ႐ွင္ ေစာင္႕ၾကည္႕မႈ အဖြဲ႕ ကေနၿပီး ၊

အဲဒီ ဆရာဝန္  ၁၉ ေယာက္ ကို ေဒၚလွ တစ္သန္း ကို ျပန္ေပးရန္ အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ႕ၿပီး ၊

သူတို႕ထဲက ၄ ေယာက္ကိုေတာ႕ ေနာက္ေနာင္ အစိုးရ ( Medicare ) ထံမွ ၊

က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္ခ ( Medicare benefits ) ေတာင္းခံခြင္႕ ပိတ္ပင္လိုက္ပါတယ္ ။

 

Investigations are triggered when GPs claim Medicare payments

to treat more than 80 patients a day, on 20 days of the year.

 

ဆရာဝန္ ၁ ေယာက္ဟာ ၊ တစ္ေန႕ ကို လူနာ အေယာက္ ၈၀ ထက္ပိုၾကည္႕ၿပီး ၊

အဲဒီလို လူနာ အေယာက္ ၈၀ ထက္ပိုၾကည္႕တဲ႕ေန႕ တႏွစ္ကို ရက္ ၂၀ ႐ွိသြားရင္ ၊

အဲဒီ ဆရာဝန္ေတြ ဟာ Medicare ရဲ႕ ေစာင္႕ၾကည္႕ စစ္ေဆးျခင္းကို ခံရပါတယ္ ။

 

” One of the GPs forced to hand back cash had claimed rebates

for more than 200 patients a day over several days —

and 500 patients on one day. “

 

အဲဒီထဲက ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ဆိုရင္ ၊

တစ္ေန႕ ကို လူနာ အေယာက္ ၂၀၀ အထိ မၾကာခဏၾကည္႕ခဲ႕ၿပီး ၊

တစ္ေန႕ မွာေတာ႕ တစ္ေန႕ထဲ လူနာ အေယာက္ ၅၀၀ ေတာင္ ၾကည္႕ခဲ႕ပါတယ္တဲ႕ ။

 

( အဲဒီေန႕ အတြက္ သူ႕ရဲ႕ တစ္ေန႕တာ လူနာၾကည္႕ခ အျဖစ္ ေဒၚလွ ၈၃၀၀ ကို ၊

ၾသဇီ အစိုးရ Medicare ႒ာန ကေန ထုတ္ယူခဲ႕တာ ေပါ႕ )

 

” Had the doctor worked a standard eight- hour day,

each patient would have spent less than a minute in the surgery,

costing taxpayers about $ 16.60 per visit. “

 

ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ တစ္ေန႕ ၈ နာရီ ( ၄၈၀ မိနစ္ ) ႏွင္႕ တြက္ရင္ေတာ႕ ၊

အဲဒီ ဆရာဝန္ ဟာ ၊ အဲဒီ ေန႕ မွာ လူနာ ၅၀၀ ၾကည္႕တယ္ဆိုေတာ႕ ၊

လူနာ တစ္ေယာက္ကို ၾကည္႕ခ်ိန္ဟာ တစ္ မိနစ္ မျပည္႕တာကို ေတြ႕ရပါမယ္ ။

 

အဲဒီေန႕ အတြက္ လူနာၾကည္႕ခ အျဖစ္ ေဒၚလွ ၈၃၀၀ ကိုလဲ ေတာင္းခဲ႕တယ္ ဆိုေတာ႕ ၊

လူနာ တစ္ေယာက္ ၾကည္႕ခ အျဖစ္ ၁၆ . ၆၀ ေဒၚလွ ပဲ ယူခဲ႕တာပါ ။

( 8300 $ / 500 patients = 16.60 $ / Patients )

 

“ The practitioner assured PSR that each of these patients had been ‘eyeballed’,’’

the PSR’s latest annual report said. “

 

အဲဒီ ဆရာဝန္ ဟာ ၊ လူနာေတြကို မ်က္လံုး ေဝ႕ၾကည္႕႐ံုဘဲ ၾကည္႕ခဲ႕တာ ေသခ်ာပါတယ္တဲ႕ ။

 

ဒီ ေဆာင္းပါးကို နားလည္လြယ္ ေအာင္ အၾကမ္းဖ်င္း ႐ွင္းျပရရင္ ။

 

၁ ။

ၾသဇီမွာ အေထြေထြေရာဂါကု ( G P ) ဆရာဝန္ကို သြားျပတဲ႕အခါ ၊

လူနာ ၾကည္႕ခ ကို ၊ လူနာ က ပိုက္ဆံ တစ္ျပားမွ ေပးစရာ မလိုဘဲ ၊

ဆရာဝန္က လူနာ ၾကည္႕ခ ကို ၾသဇီ အစိုးရ ( Dept of Health / MBS ) ဆီကဘဲ ေတာင္းခံတာပါ ။

 

၂ ။

အဲဒီမွာ ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ က ေလာဘ တက္ၿပီး ၊

တစ္ေန႕ထဲမွာ လူနာ အေယာက္ ၅၀၀ ( တစ္ေန႕ထဲမွာ လူနာ အေယာက္ ၅၀၀ ) ၾကည္႕ခဲ႕ပါတယ္ ဆိုၿပီး ၊

အစိုရ ဆီက လူနာ ၾကည္႕ခ တစ္ေန႕စာ ( တစ္ေန႕စာ ) ေဒၚလွ ၈၃၀၀ ကို ေတာင္းခဲ႕တဲ႕ ကိစၥပါ ။

 

၃ ။

အဲဒါကို ၾသဇီ အစိုးရ ( Dept of Health / MBS ) က စံုစမ္း စစ္ေဆးၿပီး ၊

အဲဒီ ဆရာဝန္ ေတြ ကို ျပန္ ေလ်ွာ္ခိုင္းတာပါ ။

 

၄ ။

ေတြ႕ရသေလာက္ ကေတာ႕ ၊

အဲဒီ ဆရာဝန္ဟာ လူနာ ၾကည္႕ခ တစ္ေယာက္ကို 16.60 ေဒၚလွ ( Level A ) ပဲ ယူခဲ႕ပါတယ္ ။

( ပံုမွာျပထားတဲ႕ Consultation Level A = 16.60 ေဒၚလွ အတိုင္း ယူတာပါ )

 

( ပံုမွာျပထားတဲ႕ Consultation Level A = 16.60 ေဒၚလွ အတိုင္း ယူတာပါ )

 

( ပံုမွာျပထားတဲ႕ Consultation Level A = 16.60 ေဒၚလွ အတိုင္း ယူတာပါ )

( ပံုမွာျပထားတဲ႕ Consultation Level A = 16.60 ေဒၚလွ အတိုင္း ယူတာပါ )

 

 

၅ ။

အေထြေထြေရာဂါကု ( G P ) မွာမွ ၊ အထူးကု ( Fellowship GP ) ဆရာဝန္ ေတြ႐ွိပါေသးတယ္ ။

တကယ္႕ အျပင္ ေလာကမွာ ၊ အထူးကု ( Fellowship GP ) ဆရာဝန္ ေတြေတာင္မွ ၊

တစ္ေန႕ကို ဝင္ေငြေလး ေဒၚလွ ၁၅၀၀ – ၂၀၀၀ ပါတ္ခ်ာ ေလာက္ႏွင္႕ ေက်နပ္ေနၾကတာကို ၊

ဒီ ဆရာဝန္ က ၊ တစ္ေန႕ ေဒၚလွ ၈၃၀၀ လိုခ်င္တာကေတာ႕ လြန္လြန္းတာေပါ႕ကြယ္ ။

 

ကဲ ၊ ေတြ႕ၾကၿပီ မွတ္လား ။ ေလာဘ ရဲ႕ သားေကာင္ ျဖစ္သြားရင္ ၊

ျမန္မာျပည္က ဆရာဝန္ေတြ မွ မဟုတ္ဘဲ ၊

ၾသဇီက ဆရာဝန္ေတြလည္း ၊ ဒီလိုပါဘဲ ဆိုတာ ။

 

ဒီေနရာမွာ တစ္ခုဘဲ ကြာျခားတာက ၊

ျမန္မာျပည္ မွာက ၊ တိုင္းျပည္က ဆင္းရဲၿပီး ၊ စံနစ္ က မေကာင္းလို႕ ၊ လူေတြ ပ်က္စီး ေနတာျဖစ္ၿပီး ၊

ၾသဇီ မွာက စံနစ္ေကာင္း ကို ၊ ေလာဘသား လူေတြ က Bully လုပ္ အခြင္႕ေကာင္းယူေနတာျဖစ္ပါတယ္ ။

 

ေနာက္ဆံုးေတာ႕ ၊ ၾသဇီ မွာျဖစ္ျဖစ္ ၊ ျမန္မာျပည္ မွာျဖစ္ျဖစ္ ၊

ေလာဘ ရဲ႕ သားေကာင္ ျဖစ္သြားရင္ေတာ႕ အတူတူ ပါဘဲကြယ္ ။

 

ေတာ္ေသးဘီ ။

 

အဘ ေဖါ ( F R ) ။

 

 

အဟင္႕ ၊ ဒါႏွင္႕ စကားမစပ္ ၊

ဒီတစ္ေခါက္ အဘ ၾသဇီ ေရာက္ေတာ႕ ၊ အဘ အိမ္နား ပါတ္ဝန္းက်င္ မွာ ၊

ဟိုတစ္ခါ အဘ ေျပာထားတဲ႕ ေရာင္စံု ေကာင္ဆိုးေလးေတြ ရာခ်ီၿပီး လာေနေနတယ္ကြယ္ ။

 

႐ုပ္ေလးေတြက ခ်စ္စရာ ေကာင္းသေလာက္ ၊ အသံေတြက သိပ္နားၿငီးတာဘဲကြယ္ ။

တစ္ေနကုန္ နီးပါး ဆူညံေနတာဘဲ ။ မနက္ ေစာေစာ ႏွင္႕ ညေနေစာင္းဆို ပိုဆိုးတယ္ ။

ေတာ္ေသးတယ္ ၊ ဒီ ေကာင္ဆိုးေလးေတြက ညဖက္ မဆူလို႕ ။

 

အဘ အိမ္နား ပါတ္ဝန္းက်င္ မွာ ေရာင္စံု ေကာင္ဆိုးေလးေတြ ရာခ်ီၿပီး လာေနေနတယ္ကြယ္။

 

အဘ အိမ္နား ပါတ္ဝန္းက်င္ မွာ ေရာင္စံု ေကာင္ဆိုးေလးေတြ ရာခ်ီၿပီး လာေနေနတယ္ကြယ ္။

အဘ အိမ္နား ပါတ္ဝန္းက်င္ မွာ ေရာင္စံု ေကာင္ဆိုးေလးေတြ ရာခ်ီၿပီး လာေနေနတယ္ကြယ ္။

 

႐ုပ္ေလးေတြက ခ်စ္စရာ ေကာင္းသေလာက္ ၊ အသံေတြက သိပ္နားၿငီးတာဘဲကြယ္ ။

 

႐ုပ္ေလးေတြက ခ်စ္စရာ ေကာင္းသေလာက္ ၊ အသံေတြက သိပ္နားၿငီးတာဘဲကြယ္ ။

႐ုပ္ေလးေတြက ခ်စ္စရာ ေကာင္းသေလာက္ ၊ အသံေတြက သိပ္နားၿငီးတာဘဲကြယ္ ။

 

စားမွာဘဲ ၊ စားမွာဘဲ ၊ ငါ႕ကို လာ မ ၾကည္႕ႏွင္႕ ။ အဲဒီ အပင္ေပါ႕ Bottle brushes ဆိုတာ ။

 

စားမွာဘဲ ၊ စားမွာဘဲ ၊ ငါ႕ကို လာ မ ၾကည္႕ႏွင္႕ ။ အဲဒီ အပင္ေပါ႕ Bottle brushes ဆိုတာ ။

စားမွာဘဲ ၊ စားမွာဘဲ ၊ ငါ႕ကို လာ မ ၾကည္႕ႏွင္႕ ။ အဲဒီ အပင္ေပါ႕ Bottle brushes ဆိုတာ ။

 

ဘာစားသလဲေတာ႕ မေမးႏွင္႕ ၊ ေဇာက္ထိုး တြဲေလာင္း ႏွင္႕ ေျမႀကီး ထိတဲ႕ အထိ စားမွာ ။  

 

ဘာစားသလဲေတာ႕ မေမးႏွင္႕ ၊ ေဇာက္ထိုး တြဲေလာင္း ႏွင္႕ ေျမႀကီး ထိတဲ႕ အထိ စားမွာ ။

ဘာစားသလဲေတာ႕ မေမးႏွင္႕ ၊ ေဇာက္ထိုး တြဲေလာင္း ႏွင္႕ ေျမႀကီး ထိတဲ႕ အထိ စားမွာ ။

Foreign Resident

About Foreign Resident

Foreign Resident has written 203 post in this Website..

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သေဘၤာလိုက္ေနရင္း ၊ ကံဇတ္ဆရာရဲ႕အလိုက် ကၽြန္းႀကီးတစ္ကၽြန္း ေပၚမွာ ေသာင္တင္ေနမိၿပီး ၊ အမိေျမကို လြမ္းဆြတ္ေနရသူပါ ။