“အ မွတ္ တ မဲ႔  မွ သည္ ……….”

 

 

အ ခု တ ေ လာ က် ေနာ္ ေခါငး္ ထဲ မွာ ဘုိ ဘုိ ဟန္  ငယ္ ငယ္ က နာ မည္ ၾကီး တဲ႔

သီ ခ်င္း ေလး ရဲ ႕  စာ သား တစ္ ပုိင္း တစ္ က ေရာက္ ေရာက္ လာ ပါ တယ္။

က် ေနာ္ တုိ႔ ေခတ္ တုံး က ေတာ႔ အ ေတာ္ ကို လူ ၾကဳိက္ မ်ား ခဲ႔ တာ ကိုး။

“ အ မွတ္ တ မဲ႔ နဲ႔ ေတြ႔ ရွိ ရီ း စား ေဟာင္း ေလ း ကုိ “ ဆုိ တဲ႔ စာ သား ေလး ပါ ။

အဲ ဒီ အ ထဲ က  “အ မွတ္ တမဲ႔” ဆုိ တဲ႔ စာ သား ေလးကို သ တိ ရ ေနတာပါ။

က် ေနာ္ က်င္ လည္ ျဖတ္ သန္း ရာ  ေန႔ စဥ္ ဘ ၀ ေတြ မွာ အ မွတ္ တမဲ႔ ကေန

အ မွတ္ တ ရ ျဖစ္ စ ရာ ေတြ အ မ်ား ၾကီး ရွိ တာ က ေတာ႔ အ မွန္ ပါ ဘဲ။

တစ္ ခါ တစ္ ရံ ကို္ယ္  အ မွ တ္ တ မဲ႔ ေျပာ လုိက္ မိ တာ ေလးက

တစ္ ဖက္ သား မွာ သြား ျပီး ၾကည္ နူး ေစ တာ ရွိ သ လုိ

စိတ္ ထိ ခုိက္ စ ရာ ၀မ္း နည္း စ ရာ ေတြ လဲ ရွိ တတ္ ပါ တယ္။

တစ္ ခါ တစ္ ေလ ေတာ႔ ေလး အ မူ႔ မဲ႔ အ မွတ္ မဲ႔ နဲ ႔

စ ကၠန္႔ ပိုင္း ေလာက္ ေလး ျဖ စ္ လုိက္ တာ ေလး က

စိတ္ ထဲ မွာ မ ေမ႔ နုိင္ မ ေဖ်ာက္ နုိင္ ေလာက္ ေအာင္ စူး ၀င္ ေန တတ္ မ်ဳိး လဲ

ၾကဳံ ရ တတ္ ျပန ္ ပါ တယ္။

 

 

တစ္ ခါ က က် ေနာ္ ႔ မိတ္ ေဆြ အ မ်ဳိး သ မီး တစ္ ေယာက္ က သူ႔ စိတ္ ထဲ မွာ

တ ႏုံ႔ ႏုံ႔ နဲ႔ ခံ စား ေန ရ တာ ေလး ကို ေျပာ ျပ ဘူး ပါ တယ္။

သူ က ကုိယ္ ပုိင္ စီး ပြား ေရ း လုပ္ ငန္း ရွင္ တစ္ ဦး ပါ ဘဲ။

မိနး္ မ သား ျဖစ္ ေပ မယ္ ႔ ေဆာက္ လုပ္ ေရး လုပ္ ငန္း ကုိ ၀ါ သ န ာ ပ ါ ေတာ႔

ေျမ ကြက္ ေတြ ကို ၀ယ္ ျပီး ကုိယ္ တုိင္ ဦး စီး ျပီး ေဆာက္ တဲ႔ လုပ္ ငန္း ကို လုပ္ ပါ တယ္။

မိ ဘ ဘုိး ဘြား လက္ ထက္ က တည္း က ခ်မး္ သာ သူ တစ္ ေယာက္ လဲ ျဖစ္ ျပီး

သ ေဘာ သ ကၠာ ယ ေကာင္း သူ  အ လွဴ အတန္း ရက္ ေရာ သူ

စိတ္ ဓါတ္ ျပည္႔ ၀  သူ  ရုိး သား ၾကဳိး စား သူ ဆုိ တဲ႔ နာ မယ္ ေကာင္း ေတြ နဲ႔

ျပည္႔ စုံ ေတာ႔ ခင္ မင္ သူ လဲ ေပ ါ မ်ား ပါ တယ္။

 

တစ္ ရက္ ေတာ႔ သူ ရယ္ မေ၀ ဆုိ တဲ႔ မိတ္ ေဆြ ေကာင္ မ ေလး တစ ္ ေယာက္နဲ႔

မ ဂၤ လာ ေဆာင္ တစ္ ခု ကို အ တူ သြား ၾက ပါ  သ တဲ႔။

မ ေ၀ နဲ႔ သူ က လုပ္ ငန္း ျခင္း ဆက္ စပ္ မူ႔ မ ရွိ ေပ မယ္႔

တစ္ ေယာက္ နဲ႔ တစ္ ေယာက္ ခင္ ၾက ေတာ႔ မ ၾကာ ခ ဏ ဆုိ သ လုိ

အ တူ စား  အ တူ သြား ေန  ေလ႔ ရွိ ပါ သ တဲ႔။

သာ မန္ မိတ္ ေဆြ ထက္ ပုိ ျပီး ခင္ မင္ရင္း ႏွီး တဲ႔ အ ဆင္ ႔လုိ ႔ ေျပာ ရင္ လဲ ရ ပါ သ တဲ႔။

မ ဂၤ လာ ေဆာင္ ပြဲ အ ျပီး မွာ ေရ အိမ္ ခ ဏ ၀င္ၾက တဲ႔ အခါ

မ ေ၀  က ေရ အိမ္ ထဲ  ၀င္ ခါ နီး မွာ

“ မ မ က် မ ပုိက္ ဆံ အိတ္ ေလး ခ ဏ ေလး ယူ ထား ေပး ေနာ္   “

ဆုိ ျပီး သူ႔ ပိုက္ ဆံ အိတ္ ကို အပ္ ခဲ႔ ပါ သ တဲ႔။

အဲ လုိ ေစာင္႔ ေန တုန္း ပုိက္ဆံ အိတ္ ကိုင္ ထား ရင္း  မ ျပီး ျပတ္ ေသး တဲ႔

အ လုပ ္ အ ေၾကာငး္ ကို စဥ္း စားေန ရင္း က ေန ဘယ္ လု ိ ျဖစ္ သြား တယ္ မ သိ ၊

မ ေ၀  ရဲ႕ ပုိက္ ဆံ အိတ္ ဇစ္ ကို ဆြဲ ဖြင္႔  လိုက္ မိ ပ ါ သတဲ႔။

 

အ မွတ္ တ မဲ႔ နဲ႔ ပုိက္ ဆံ အိတ္ ဇစ္ ကို ဆြဲ ဖြင္ ႔ လုိက္ တဲ႔ အ ခ်ိန္ မွာ

ဘဲ မေ၀ က လဲ အိမ္ သာ တံ ခါး ဖြင္ ႔ ထြက္ လာ တာ နဲ႔ အံ ကိုက္ လုိ ျဖစ္ သြား ပါ သတဲ႔။

ဇစ္  ကို  ဆြဲ ဖြင္႔ ေန တုနး္ တန္း လန္း ၾကီး ကို မေ၀ လဲ ေတြ႔ သြား ပါ တယ္။

အဲ ဒီ အ ခ်ိန္ မွာ မွ “ငါ သူ မ်ား အိတ္ ကို ဖြင္႔ မ ိလ်က္ သား ျဖစ ္ေန ပါ  လား “

ဆုိ တာ ကို  ျပန ္သ တိ ရ လုိက္ မ ိ ပါ သ တဲ႔။

မေ၀  က လဲ သူ႔  ပုိက္ ဆံ အိတ္ ဇစ္ ဖြင္႔ ေန တာ ၾကီး ကို ေတြ႔ ေတာ႔

အံ႔ လဲ အံ႔ ၾသ မ်က္ နွာ ေတြ လဲ ပ်က္ ေန တာ ေပါ႔၊။

ကိုယ္ က လဲ သူ မ်ား  ပုိက္ ဆံ အိ တ္ ကို ဖြင္ ႔ လုိက္ မိ ျပီ ဆုိ တဲ႔ အ သိ ၀င္ သြား ေတာ႔

အား လဲ အား နာ မ်က္ နွာ ပ်က္ ပ်က္ နဲ႔ ခ်က္ ျခင္း ရွင္း ျပ ျပီး ေတာင္း ပန္ ရ ေတာ႔ တာ ေပါ႔။

အဲ လုိ ေတာင္း ပန္ ေတာ႔ မ ေ၀ က

“ရ ပါ တယ္ မ မ ရဲ႕ ဘယ္ လုိ မွ မ ထင္ ပါ ဘူး ” လုိ႔ ေျပာ ေပ မယ္ ႔

ကိုယ္႔ စိတ္ ထဲ မွာ ေတာ႔သူ မ်က္ နွာ ပ်က္ သြား တာ ကို ဘဲ ျပန ္ ျမင္ ေန မိ ပါ သတဲ႔။

 

ပုိက္ ဆံ အိတ္ ကိ စၥ က  အ ခု ခ်ိန္ ထိ ရင္ ထဲ မွာ မ ရွင္း ေသး ပါ ဘူး တဲ႔။

“သူ ငါ ႔ ကုိ ဘယ္ လုိ မ်ား ထင္ သြား မ လဲ “ ဆုိ တဲ႔   အ ေတြး က လူ ကုိ

နွိပ္ စက္ ေန တုန္း ဘဲ လုိ႔ ေျပာ ျပ ပါ တယ္။

“  ကို ေပါက္ ေရ

က် မ က လဲ ဘာ ရယ္ မ ဟုတ္ ဘူး အ မူ႔ မဲ႔ အ မွတ္ မဲ႔ နဲ႔ ဇစ္ ကို ဆြဲ ဖြင္႔ မိ တာ ေလ။

ဇစ္ အ ဖြင္႔ သူ လဲ ထြက္ အ လာ ကြက္ တိ ဘဲ။

က် မ လဲ အဲ ဒီ တုံ းက  အ ေတာ္ ကုိ ထူ ပူ သြား တာ ဘဲ။

မ ေ၀ က လဲ မ်က္ ႏွာ ေတြ ပ်က္ သြား တာ ေပါ႔၊

ဟုိ က ကိုယ္႔ ကုိ ဘယ္ လုိ မ်ား ထင္ သြား မ လဲ ေပါ႔။

တ ကယ္ လုိ႔ မ်ား က် မ အဲ လုိ ဇစ္ ဖြင္႔ လုိက္ တဲ႔ ေန႔ မွာ မွ

သူ အိတ္ ထဲက အ ဖိုးတန္ လက္ ၀တ္ ရ တ နာ မ်ား ေပ်ာက္တာ

ဒါ မွ မဟုတ္ သူ ထည္႔ ထား တဲ႔ ေငြ မ်ား ေလ်ာ႔ ေနတာ  နဲ႔

သာ  တုိက္ဆုိင္ သြား ရင္ ဘယ္ လုိ မွ ေျဖ ရွင္းလုိ႔  ရ မွာ မဟုတ္ ဘူး လုိ႔ ေတြး မိ ေလ

က် မ ရင္ ေတြ ပူ လာ ေလ ေလ ဘဲ။

က် မ သာ

သူ႔ရဲ႕ ၀န္ ထမ္း တစ္ ေယာက္ ဒါ မွ မဟုတ္

ဆင္း ရဲ ခ်ဳိ ႔ တဲ ႔ သူ တစ္ ေယာက္ သာ ျဖစ္ ေန ခဲ့ ရင္

သူ ခုိး  လုိ႔ ထင္ ခံ ရ မွာ ေသ ခ်ာ ေပါက ္ဘဲ ေနာ္။

ဒါ ေပ မယ္႔ သူ မ်ား ပုိက္ ဆံ အိတ္  ဇစ္ ကို ဘာ လုိ ႔ မ်ား ဖြင္႔ မိ တယ္ ဆုိ တာ

ျပန္ စဥ္း စား လုိ႔ ကို မ ရ တာ ” လုိ႔ သူ က ေျပာ ပါ တယ္။

 

ဒီ လုိ အ မွတ္ တ မဲ႔ လုပ္ မိ ေျပာ မ ိတာ ေလး က  ေန  မ ထင္ မွတ္ ဘဲ

ျပ ႆ နာ ၾကီး ထြား သြားတ ာ မ်ဳိး က် ေနာ္ ဘ ၀  မွာ ရွိ ခဲ႔ ဘူး ပါ တယ္။

က် ေနာ္ အ စုိး ရ ၀န္ ထမး္ ဘ ၀ မွာ ရွိ ေန စဥ ္တုံး က ေ ပါ႔။

က် ေနာ္ တာ ၀န ္ယူ ရ တာ က စက္ ရုံ ၀န္ ထမ္း ေတြ အ လုပ္၀င္ ခ်ိန္ ထြက္ခ်ိန္ ကို

မွတ္ ရ တဲ႔  အ လုပ္ ပါ။

တစ္ ရက္ ဘတ္ စ္ ကား နဲ႔   အ လုပ္ လာ တဲ႔ အခ်ိန္

“ ကို ေပါက္ ငါ  အ လုပ္ ေနာက္ က် ရင ္မ မွတ္ နဲ႔ ေနာ္” လုိ႔  က် ေနာ္ နဲ႔

တစ္ ဌာ န ထဲ မွာ အ လုပ္ လုပ္ တဲ ႔ ေကာင္ မ ေလး က လွမး္ ေျပာ တာ ကုိ

က် ေနာ္ က လဲ

“ေအး ေဆး ပါ နင္ ေနာက္ က် ရင္ ငါ မ မွတ္ ဘဲ ထား လုိက္ မယ္ “ လုိ႔ ေျပာ လုိက္ မ ိ ပါ တယ္။

သိပ္  မ ၾကာ ခင္  ရက္ ပိုင္း မွာ ဘဲ ဌာ န မွဴး က က် ေနာ္ ကို ေခၚ ေတြ႔ ျပီး

ထု ေခ် လႊာ တင္ ခုိင္း ပါ တယ္။

အ က်ဳးိ အ ေၾကာငး္ ေမး ၾကည္ ႔ တဲ႔ အ ခါ

အ လုပ ္၀င္ ခ်ိန္ မွ တ္ တဲ႔ ကိစၥ မွာ က် ေနာ္ က ဘက္ လုိက္ မူ႔ ရွိ တယ္ မွတ္ ခ်င္ သ လုိ မွတ္ တယ္

ဆုိ ျပီး  တုိင္ ၾကား ခံ  ထား ရ တဲ႔ ကိစၥ ပါ ဘဲ။

ဘာ ဘဲ ေျပာ ေျပာ အ မွတ္ တ မဲ႔ ေျပာ လ ုိက္ မိ တဲ႔  စ ကား ေလး တစ္ ခြန္း က

လုပ္ ငန္း ကို လာ ထိ ခုိက္ ေစ တာ ပါ ဘဲ။

 

တစ္ ခါ သား မွာ လဲ အင္ မ တန္ ခ်စ္ ၾက တဲ႔ ေမာင္ ႏွ မ ႏွ စ္ ေယာက္

အ မွတ္ တ မဲ႔ ေျပာ လုိက ္မ ိတဲ႔ စကား ေလး တစ္ ခြန္း ေၾကာင္႔

မ ေခၚ နုိင္ မ ေျပာ နိင္ ေအာင္ ျဖစ္ သြား ၾက တာ ကို ေတြ႔ ဘူး ပါ တယ္။

တစ္ ရက္ အ မ လုပ္ သူက သူ႔ ေမာင္ အိမ္ ကို မုန္႔ ဟင္း ခါး ပုိ႔ ပါ တယ္။

မုန္႔ သြား ပုိ ႔ တဲ႔ က ေလး ကို

“ဒါ ဖုိး ဖုိး နဲ႔ အဖြား အတြက္ ပုိ ႔ တာ” လုိ ႔ ေျပာ လုိ႔ မွာ လုိက္ မ ိပ ါတယ္။

သူ ႔ တုိ႔ အိမ္က လဲ နွစ္ အိမ္ ဘဲ ျခား ၾက တာပါ။

သူ႔ တုိ႔ အ ေဖ နဲ႔ အ ေမ က သူ ႔ ေမာင္ ေလး နဲ႔ အ တူ ေန ၾက ပါ တယ္။

သူ႔ သ ေဘာ က ေတာ႔  အ ေဖ နဲ႔ အ ေမ အ တြက္ ပုိ႔ လုိက္ မယ္။

က်န္ တဲ႔ လူ က အိမ္ လာ စား ဆုိ တဲ႔ သ ေဘာ န႔ဲ႔ ပါ ။

ဒါ ေပ မယ္ ့သူ႔ ေမာင္ က ေတာ႔ သူ တုိ႔ ကုိ မ စား ေစ ခ်င္ လုိ႔ ဆုိ တဲ႔

အ ဓိ ပၸါယ္ ေကာက္ လုိ က္ ေတာ႔ ေမာင္ နွ မ ေတြ စကားေတြ မ်ား ၾက ရ ပါ တယ္။

 

 

အင္ မ တန္ မွ ရွုပ ္ေထြး ေပြ လီ လွ တဲ႔ လူ ေလာ ၾကီး မွာ

လူ တုိငး္ လူ တုိင္း က ကိုယ္႔ အာ ရုံ နဲ႔ ကိုယ္

ဘ ၀ ၾကီး ကို ေမာ ပန္း တ ၾကီး ေမာင္ းႏွင္ ေန ၾက ရ တာ ပါ။

အဲ ေတာ႔ အာ ရုံ ေတြ ေထြ ျပား ၾက ပါ တယ္။

ဒီ ေတာ႔ လဲ အ မွတ္ တ မဲ႔ ဆုိ တဲ႔ ကိ စၥ မ်ဳိး က လူ တုိင္း ၾကဳံ နုိင္ ပါ တယ္။

အဲ လုိ ၾက ဳံ တဲ႔ အ ခါ မွာ   အ မွတ္ တ မဲ႔ ျဖစ္ တာ ေန မွာ ဆုိ တဲ႔

စိတ္ နဲ႔ ခြင္ ႔လႊတ္ ဘုိ႔ ၾကဳိး စား ၾက ရ မယ္ ထင္ မိ ပါ တယ္။

ဒါေပ မယ္႔ လဲ အဲ လို ခြင္႔ လႊတ္ ေတြး နဲ႔ ေန နုိ္င္ ဘုိ ႔ ဆို တာ သိ ပ ္ေတာ႔

လြယ္ ကူ တဲ႔ ကိစၥ ေတာ႔ လဲ မဟုတ္ ဘူး ေနာ္။

 

 

 

ကို ေပါက္ လက္ ေဆာင္  အ ေတြး ပါး ပါး ေလး

25-1-2014

 

 

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။