“ကုိယ္႔ အ ေၾကာင္း ကိုယ္ ေဖာ္  မသူ ေတာ္ ကုိ ေပါက္”

 

 

 

ငယ္ ငယ္ က စာ ဖတ္ တယ္။
ေနာက္ ေတာ႔ ကုိယ္ တုိင္ ေရး တယ္။

2009  နုိ ၀င္ ဘာ မွာ အင ္တာ နက္ စ သုံး ျပီး

ေဆာင္း ပါး ေတြ စ ေရး ပါ တယ္။

ျမန္မ ာ သူ ငယ္ ခ်င္းမ်ား ၊ အ နာ ဂါတ္ အိပ္ မက္ ၊စိတ္ ကူး ေဖာ္ အဲ ဗား  ၊ poem cornor အစ ရွိတဲ႔

နုိင္ ဆုိဒ္ ေတြ မွာ စ ေရး ပါတယ္။
မန္း ေလး ဂ ဇက္ ကုိ 2010 ေအပရယ္လ မွာ ေရာက္ ပါ တယ္။

ဘယ္ေ န႔ ေရာက္ တယ္ ဆုိ တာ ေတာ႔ မ မွတ္ မိ ေတာ႔ ပါဘူး။

မွတ္ မွတ္ ရ ရ  မနး္ ေလး ေဂ ဇက္  စ ေရာက္ ခ်ိန္

ေရႊ လီ မွာ ေရာက္ ခ်ိန္ နဲ႔ ဆုံ တဲ႔ အ ခါ ေကာ္ နက္ ရွင္ လဲ ေကာင္း ေတာ႔ ပုိစ္ ေတြ အမ်ား ၾကီး တင္ ခဲ႔

တာကုိ ေတာ႔ မွတ္ မိ ေန ပါ တယ္။

မန္း ေလး ေဂ ဇက္ ကို ေရာက္ စ က ေတာ႔ ေန ့စ ဥ ္နီး ပါး ေဆာင္း ပါးေ တြ တင္ ပါ တယ္။

ေနာက္ ပုိင္း ဓါတ္ပုံ ေဆာင္း ပါး ေတြ ကို ေန႔ စဥ္ နီး ပါး ေလာက္

သူ မ်ား အျမင္ ကပ္ ေလာက္ေအာင္

အား ေန တဲ႔ လူ လုိ ႔ ထင္ ရ ေလာက္ ေအာင္ တင္ ခဲ႔ ဘူး ပါ တယ္။

လူ က ခ ရီး သြား လုိ႔ အ ေ၀း ေရာက္ ေန ရင္ ေတာင္ မွ

ပုိ႔ စ္ ေတြ ကုိ   စ ကက္ ဂ်ဴး နဲ႔  ၾကဳိ တင္ ထား ခဲ႔ အ ထိ ၀ီ ရီ ယ ေကာငး္ ပါ တယ္။

ခ ရီး ထြက္ တဲ႔ အခါ ထ မင္း ဆုိင္ ဘယ္ နာ း ရွိ တယ္ ဆုိ တာ ထက္

အင္ တာ နက္ ဆုိင္ ဘယ္ မွာ ရွိ လဲ ေမး ရ တာ အ ေမာ ပါ။

အ ခု ထိ လဲ ည ည ဆုိ အင္ တာ နက္ ဆုိင္ မွာ ထုိင္ ျပီး ပုိစ္ ေတြ တင္ ေန တုံး ပါ ဘဲ။

,အ ခု ေဆာင္း ပါးက ေတာ႔ (1201) ပုဒ္ ေျမာက္ ေဆာင္း ပါး ျဖစ္ မယ္ ထင္ ပါ တယ္။

မ လွ တဲ႔ ဓါတ္ ပုံ ေတြ မ ေသ သပ္ တဲ႔ ဓါတ္ ပုံေတြ ကို လဲ

ရြာသူား ေတြ က အား နာ ပါ း နာ နဲ႔ လွ တယ္ ေျပာ တာ ကို လဲ

ေသြး ၾကီး ခဲ႔ ဘူး ပါ  တယ္။

ၾကြယ္ ရ မယ္ ဆု ိရင္ ေတာ႔ သူ ၾကီး ေပး တဲ႔ တစ္ သိနး္ ကုိ
2010 မွာ ပ ထ မ တစ္ ခါ
2012 မွာ ဒု တိ ယ တ စ္ ခါ ရ ဘူး ပါ တယ္။

( က်ေ နာ္ မွတ္ မိ သေလာက္ ဆုိ ရင္ ဒီ တစ္ သိနး္ ကို  က် ေနာ္ 2 ခါ အိတုန္ 2ခါ

ကို ဖက္ တီး  ဆူး မ ေနာ ျဖဴ ေလး ေမာင္ေပ တုိ႔  တစ္ ခါ စီ ရ ဘူး တယ္  ထင္ ပါ တယ္.။

က်န္ ေန ရင္ ျဖည္႔ ေပး ၾက ပါ)
ဘ ၀ မွ ပ ထ မ ဆုံး ပုံ ႏွိပ ္ေဖာ္ ျပ ခံ ရ ဘူး တာ က ဒီ မန္း ေလး ဂ ဇက္ မွာပ ါ။

” ႏွ လုံးသား ေ ပၚ မွ စီး ဆင္း လာ ေသာ ဂီ တ ပန္း ပြင္႔ မ်ား ” ဆုိ တဲ႔ ေဆာငး္ ပါ း ပ ါ။

ႏွစ္ လ ဆက္ တုိက္ ေဖာ္ ျပ ေပး ပါ တယ္။

သူ႔ မူ ရင္း ေဆာင္း ပါး က ေတာ႔

“  နား စည္ ကို ထြင္း ႏွ လုံး သား အ တြင္း ၀င္ ေသြး ေၾကာ ထဲ လွည္႔ပတ္

ဦး ေနွာက္ တြင္ ရပ္ တန္ ႔ ေန ေသာ “ ဆုိ တဲ႔ 23 ပုိင္း ပါ တဲ ႔ ေဆာင္း ပ ါ း အ ရွည္ ၾကီး ပါ။

ဒီ ရြာ မွာ  ေဆာင္း ပါ း အ ရွည္ ေ နာက္တစ္ပုဒ္ ကေတာ႔

မလြမး္ စ ေကာင္း လြမး္ စ ေကာင္း  ေရွး ေရွး က မႏၱ ေလး အ ေၾကာင္း ဆုိ တဲ႔  နာ မယ္ နဲ႔

မန္း ေ လး ျမဳ ိ႔ အ ေၾကာင္း ေရး ခဲ႔ တာပါ။

အား လုံး 25 ပုိင္း ရွိ ပါ တယ္။.

အဲ ဒီ အထဲ က မွ

မန္းေလး ျမဳိ႔ က ေရွး က တည္း က ရွိ တဲ႔ စားေ သာက္ ဆုိင္ ေတြ

အ ေၾကာင္း ကို ပုံ ႏွိပ္ ေဖာ္ ျပ ေပး ခဲ႔ ပါတယ္။

ေနာက္ ေတာ႔ က်ယ္ ေခါင္ သြား ေတာ လား ခ ရီး သြား ေဆာငး္ ပါး ရယ္

ျမနန္း စံ ေက်ာ္ ေရႊ နန္း ေတာ ္ေဆာငး္ ပါ း ရယ္ အား လုံး ေပါငး္ေဆာငး္ ပါး

ေလး ပုဒ္ ပုံ နွိပ္ ေဖာ္ ျပ ခံ ရ ဘူး ပါ တယ္။

အ ျပင္ ဂ် ာ နယ္ ေ လာက မွာ ေတာ႔2010 ခုႏွစ္ က ေန 2013 ခု နွစ္  အ တြင္း

မႏၱေလး တုိင္း ၊ မန္းေ တာင္ ရိပ ္၊ ျမ နႏၵာ ၊ကုမုျဒာနဲ႔ ေမာ္ ဒန္ ဂ်ာ နယ္ မ်ား မွာ

ေဆာငး္ ပါး  ( 200) ေက်ာ္ ေ လာက္  ပုံ ႏွိပ္ ေဖာ္ ျပ ခံ ရ ဘူး ပါ တယ္။

ဒီ ဂ ဇက္ မွာ ေတာ႔ ေဆာင္း ပါး ေရာ ဓါတ္ ပုံ ပုိစ္ (1201)ပုဒ္ ေတာ႔ တင္ျပီး ပါ ျပီ

ပုိစ္ ေတြ တင္ တဲ႔ အ ခါ မွ

ကို ေပါက္ ရဲ႕ စ နက္ ေရွာ႔ မဟုတ္ တဲ႔ လက ္ေဆာ႔ ဆုိ ျပီး ဓါတ္ပုံ ေတြ ရုိက္ ပါ တယ္.။

မိတ္ ေဆြ တစ္ ေယာက္ က  ေပါ႔ တန္ လြန္း သည္  လုိ ႔ ေထာက္ ျပ တာနဲ႔

ကုိ ေပါက္ လက္ ေဆာင္ ျမန ္ မာ ျပည္ မွ အ လွ တ ရား မ်ား လုိ႔ ေျ့ပာင္း ထား ပ ါ တယ္။

ေဆာငး္ ပါ း ဆုိ ရင္ ကိုေ ပါက္ လက္ ေဆာင္ အေတြး ပါး ပါးေလး

ကဗ်ာ ဆုိ ရင္ ကို ေပါက္ လက္ ေဆာင္ အ ေတြး စဥ္

ခရီးသြား ေဆာင္း ပါး ဆုိ ရင္ ေတာ႔ ကို ေပါက္ လမး္ သ လား ေန သည္

( အခု ေတာ႔ ကို ေပါက္ လက္ ေဆာင္  ခရီးသြား အေတြ႔ အၾကဳံ လုိ႔ ေျပာင္း ထား ပ ါ တယ္)

၀တၱဳ ဆုိ ရင္ ကိုေ ပါက္ လက္ေဆာင္ အ ေဆြးူ ပါး ပါးေလ း လုိ႔ tag ေပးထား ပါ တယ္။

ကိုယ္႔ ကို ကုိယ္ ျပန ္သုံ း သပ္ တဲ႔ အခါ လမး္ သာ အ ၾကာ ၾကီး ေလ်ာက္ ခဲ႔ ေပ မယ္ ႔

ခ ရီး အ မ်ား ၾကီး မ ေရာ က္ ေသး သူ ခ ရီး မ ေပ ါက ္ေသး သူ လုိ ႔ ခံ စား ရ ပါတယ္။

ဘာ ရယ္ မ ဟုတ္ ဘူး ေရး စ ရ ာ မ ရွိ လုိ႔ ကို ယ္ အ ေၾကာင္း ကုိ ယ္ ေရး ထား တာ ပါ။

သူ မ်ား ေတြ မိတ္ ဆ က္ တာ ျမင္ ေတာ႔ က် ေနာ္ လဲ အား က ် ျပီး မိတ ္ဆက္ ၾကည္႔ တာ ပါ။

အ ခ်ဳပ္ ေျပာ ရ ရင္ ေတာ႔ 2010 2011  2012 မွာ အားေ ကာင္း ေမာင္း သန္ ေရး ခဲ႔ ၾက တဲ႔

ဆူး  အ ိ တုန္ ဖက္ တီး  မ ေ၀ စိန္ ေမ်ာက္ ေမ်ာက္ ေမာင္ေပ TTNU  အ ပါ အ၀င္ ရြာထဲ က ေပ်ာက္ ေန တဲ႔ ေ ရး ေဖာ္ မ်ားကုိ

အထူး သ တိ ရ မိ တယ္ လုိ႔ ဆုိ ခ်င္ ပါ တယ္။

ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

25-1-2014

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။