ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေက်ာက္က်ီနဲ႔ သူ႔လက္ေထာက္ ဝမ္ယန္ပို က ေရွ့ထြက္လာတဲ့ျပီး ေက်ာက္က်ီက –

“ကူးစက္ေရာဂါဆိုးၾကီးက ေလ်ာ့ပါးသြားသည္ မရွိ တိုးလို႔သာ ဆိုးလာပါသျဖင့္ လူသူအမ်ား ေသဆံုးေနၾက

ပါသည္ အရွင္မင္းၾကီး။ ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အေနျဖင့္ အရွင္မင္းၾကီးသည္ နတ္ေဒဝတာမ်ားကို ေတာင္းပန္ ပူ

ေဇာ္ေစခ်င္ပါသည္။ ရာဇဝတ္သားမ်ားကိုလည္း အျပစ္ေပါ့ေလ်ာ့ေပးေစ လိုပါသည္။ အခြန္မ်ားကိုလည္း

ေလ်ာ့ခ်ေပးေစ လိုပါသည္။ မိုးေကာင္းကင္အား တိုင္တည္၍ လူအမ်ား ဤကပ္ဆိုးၾကီးမွ ခ်မ္းသာရာရ

ေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေစလိုပါသည္။”

ဒီလို ေလွ်ာက္ေတာ့ ဧကရာဇ္ကလည္း ခ်က္ခ်င္းပဲ ဟန္လင္း အကယ္ဒမီက စာေရးေတာ္ ပညာရွိေတြကို

အမိန္႔ျပန္တမ္း ေရးေစသတဲ့။ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ေလ်ာ့ဖို႔၊ အခြန္ေတြ ေလ်ာ့ဖို႔၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြ၊ ဘုရားေက်ာင္း

ေတြမွာ ေရာဂါဆိုးၾကီးက လြတ္ဖို႔ ဆုေတာင္းစာေတြ ရြတ္ဖို႔ ေပါ့။

ဒါေပမဲ့ ကပ္ဆိုးၾကီးက ပိုလို့သာ ဆိုးလာတာပဲ။ ဧကရာဇ္ၾကီးလည္း စိတ္မသာလို႔ သူ႔ မႉးၾကီးမတ္ရာမ်ားကို

ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ျပီး ေဆြးေႏြးဖို႔ ဆင့္ေခၚျပန္တယ္။ အဲဒီမွာ ဖန္က်ဳံးယန္ ဆိုတဲ့ ဒုဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ဧကရာဇ္ကို ဒီလို

ေလွ်ာက္သတဲ့။

“ကပ္ဆိုးၾကီးက ေလ်ာ့ပါးသည္ မရွိ၊ တိုး၍သာေနပါသည္ မင္းၾကီး။ ဒီကပ္ဆိုးၾကီး လြင့္ပ်ယ္ သြားေစဖို႔

ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိး အျမင္တစ္ခု ေလွ်ာက္တင္ပါမည္။ လံုဟူရွန္း(နဂါးက်ားေတာင္) တြင္ သီတင္းသံုးေသာ

ေတာက္ဆရာအရွင္ ကို ပင့္ဖိတ္ ဆုေတာင္းေစမွ ရႏိုင္ပါလိမ့္မည္။”

ဧကရာဇ္ကလည္း သူ႔အဆိုကို လက္ခံျပီး စာေရးေတာ္ေတြကို အမိန္႔ျပန္တမ္း စာခြ်န္ေရးေစတယ္။ အဲဒီ

အမိန္႔ျပန္တမ္းမွာ သူ႔လက္မွတ္ကို ဟသၤာျပဒါးနဲ့ ေရးထိုး ခပ္ႏွိပ္လို႔ အရာရွိ ဟုန္ရွင္းကို နဂါးက်ား ေတာင္

ကို ေစလႊတ္တာေပါ့။ အဲဒီေတာင္က ေက်ာင္းရွိျပည္နယ္ စင္းက်ဳိး မွာရွိတာ။ ေတာက္သခင္ ေက်ာင္း ကို

ေရႊနန္းအထိ ပင့္ဖိတ္လာဖို႔ ဧကရာဇ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဟုန္ရွင္းကို မွာတယ္။

အရာရွိဟုန္ရွင္းလည္း အမိန့္ေတာ္ စာခြ်န္ကိုလက္ခံျပီး အိတ္မွာထည့္လို့ ေက်ာမွာလြယ္တယ္။ ေရႊဘူး

တစ္လံုးထဲမွာေတာ့ အေမႊးနံ့သာတိုင္ေတြ ထည့္တယ္။ လူအခ်ဳိ႕ကို ဦးေဆာင္ျပီး အေရွ႕ျမိဳ႕ေတာ္ကေန ျမင္းေတြ

ကိုယ္စီနဲ႔ ထြက္လာခဲ့ၾကတာေပါ့။ စင္းက်ဳိးဘက္မွာ ရွိတဲ့ ေကြးရွိ ျမိဳ႕ကို တိုက္ရိုက္ဦးတည္းျပီး သြားၾကတာပဲ။

ဒီလိုနဲ႔ ရက္အနည္းငယ္ၾကာေတာ့ အဲဒီျမို႕ကို ေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီက အမႈထမ္း အရာထမ္းမ်ားက

အရာရွိဟုန္ကို ၾကိဳဆိုၾကတယ္။ သူတို့က နဂါးက်ားေတာင္မွာ ရွိတဲ့ အႏိႈင္းမဲ့သန္႔စင္ ေက်ာင္းေတာ္ကို

အမိန္႔ျပန္တမ္း လက္ခံယူဖို႔ လူလႊတ္ျပီး အမွာပါးေစတယ္။

ေနာက္တစ္ေန႔ အရာရွိဟုန္နဲ႔ အျခားအရာရွိမ်ား နဂါးက်ားေတာင္ေျခကို ေရာက္ေတာ့ ေတာက္ဝါဒီ

ကိုယ္ေတာ္ေတြ အစံုအလင္ ဆိုင္းေတြ ဗံုေတြနဲ႔ ၾကိဳဆိုတာေတြ႔တာေပါ့။ ေနာက္ ေတာင္ေပၚက ေက်ာင္းေတာ္

ကို ဦး ေဆာင္ျပီး ေခၚသြားၾကတယ္။ သံုးျဖာသန္႔စင္ ခန္းမ ကိုေရာက္ေတာ့ ပလႅင္ေတာ္မွာ စာခြ်န္ကို တင္ျပီး

တိုက္အုပ္ကိုယ္ေတာ္ၾကီး ကို အရာရွိဟုန္က ေမးတယ္။

“ဆရာသခင္ ဘယ္မွာလဲ ကိုယ္ေတာ္ၾကီး”

“အရာရွိဟုန္ အေနနဲ႔ နားလည္ဖို႔က ဆရာအရွင္က အင္မတန္ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္ျပီး ေလာကီေရးရာေတြနဲ႔

ခပ္ကင္းကင္းေနေလ့ရွိတယ္။ ေတာ္ရံုနဲ႔ေတာ့ ၾကိဳဆိုဧည့္ခံဖို႔ ကိုယ္ေတာ္တို႔လည္း မေလွ်ာက္ႏိုင္ဘူး။

ေတာင္ထိပ္မွာ သက္ကယ္တဲေလးတစ္လံုး ထိုးလို႔ တစ္ပါးတည္း တရားဓမၼက်င့္ၾကံေနတာပဲ။”

“ႏို႔ေပမဲ့ က်ဳပ္မွာ ဘုရင့္အမိန့္ေတာ္ ျပန္တမ္း ပါတာပဲ။ သူ႔ကို ဘယ္လိုရွာရပါ့မလဲ။”

“အမိန္႔ေတာ္ စာခြ်န္ကို ဒီမွာပဲ ထားပါေလဦး။ ကိုယ္ေတာ္တို႔လည္း ဘယ္သူမွ ဖြင့္မၾကည့္ရဲပါဘူး။

ေက်ာင္းတိုက္ေဟာင္းဘက္မွာ လက္ဘက္ရည္ေလး ဘာေလးေသာက္ျပီး ဆက္ေျပာၾကတာေပါ့။”

 

အရာရွိဟုန္လည္း တိုက္အုပ္ကိုယ္ေတာ္ၾကီး ေျပာတဲ့အတိုင္း ေက်ာင္းတိုက္ေဟာင္းဘက္ လိုက္

လာျပီး တည္ခင္းဧည့္ခံတဲ့ လက္ဘက္ရည္နဲ႔ သက္သတ္လြတ္ ဟင္းလ်ာအမယ္စံုကို သံုးေဆာင္တယ္။

စားလို႔ေသာက္လို႔ျပီး ေတာ့ ဟုန္က တိုက္အုပ္ကိုယ္ေတာ္ၾကီးကို ေျပာတယ္။

“ဆရာအရွင္က ေတာင္ထိပ္က တဲမွာ ေနတယ္ဆိုရင္ ဘာျဖစ္လို႔ သူ႔ကို ေအာက္ဆင္းျပီး အမိန္႔စာခြ်န္

လက္ခံဖို႔ မေတာင္းပန္တာလဲ။”

“သူ အေပၚမွာရွိတာေတာ့ ဟုတ္တယ္။ ေလာကီေရးေတြနဲ႔ သူ႔ကိုယ္သူ ကင္းေအာင္ေနဖို႔ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့

ဆရာအရွင္မွာ ေလာကီေရးေတြ ေျဖရွင္းဖို႔ရာအတြက္ ထူးကဲတဲ့ ဥာဏ္ရွိတယ္။ တိမ္ေတြ ျမဴေတြကို စီး

လို႔ ခရီးႏွင္ႏိုင္တယ္။ သူဘယ္မွာ ရွိမလဲဆိုတာ ဘယ္သူမွ ေသခ်ာေပါက္မသိႏိုင္ဘူး။ တို႔မ်ားလို သာမန္

ေတာက္ကိုယ္ေတာ္မ်ားဆိုရင္ သူ႔ကို ေတြ႔ခဲလွတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူ႔ကို ေအာက္ဆင္းဖို႔ ဘယ္လိုမ်ား

ကိုယ္ေတာ္တို႔ ေတာင္းပန္ပါ့မလဲ။”

 

“က်ုပ္ကေတာ့ သူ႔ကိုေတြ႔ရမွကို ျဖစ္မွာ။ ကပ္ေရာဂါဆိုးၾကီးက ပိုျပီး ဆိုးဝါးပ်ံ့ႏွံ့ေနတာ။ ဧကရာဇ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္

အမိန္႔စာခ်ြန္နဲ႔ ဆရာအရွင္ကို ပင့္ဖို႔ ေစလႊတ္လိုက္တာ။ ဆရာအရွင္ လိုက္လာျပီး ဆုေတာင္း ရြတ္ဖတ္သရဇၨယ္မွ

ဒီေရာဂါဆိုးၾကီးက လူေတြ ခ်မ္းသာရာရမွာ။ ကိုင္း..က်ဳပ္ ဘာလုပ္ရမွာလဲ။”

 

“အရာရွိဟုန္ အေနနဲ့ ပထမဆံုး မိမိရဲ့ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး ျဖူစင္ေျဖာင့္မွန္ေၾကာင္း သက္ေသထူရမယ္။ အသားငါး မစား

ပါနဲ့။ ေရကို စင္ၾကယ္စြာခ်ဳိးပါ။ ဖ်င္ၾကမ္းထည္ကို ဝတ္ဆင္ပါ။ စာခြ်န္ေတာ္ကို ေက်ာမွာလြယ္ပါ။ အေမႊးတိုင္ေတြ

လည္း သယ္သြားပါ။ ျပီးေတာ့ ေတာင္ထိပ္ကို တစ္ေယာက္တည္း ေျခက်င္တက္သြားပါ။ အဲဒီမွာ ဖိတ္ၾကားေၾကာင္း

ကို ခပ္က်ယ္က်ယ္ ဟစ္ေအာ္ေျပာပါ။ အဲဒီလိုဆိုရင္ ဆရာအရွင္ကို ေတြ႔ေကာင္းေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။ ႏို႔ေပမဲ့ အရာရွိဟုန္

မွာ လံုေလာက္တဲ့ ျဖဴစင္ေျဖာင့္မွန္မႈနဲ႔ မျပည့္စံုေသးဘူး ဆိုရင္ ဒီခရီးက အခ်ည္းႏွီးျဖစ္မွာပဲ။

 

“ေၾသာ္..က်ုပ္ျဖင့္ ျမိဳ့ေတာ္က ထြက္လာကတည္းက အသားငါးကို မစားပဲေနလာခဲ့တာ..။ကဲပါေလ..ကိုယ္ေတာ္ၾကီး

ေျပာတဲ့အတိုင္း က်ဳပ္လုပ္ပါ့မယ္။ မနက္ျဖန္မနက္ ေတာင္ေပၚစတက္မယ္။”

 

အဲဒီည အားလံုး အနားယူၾကတာေပါ့။ ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ ေလးနာရီေလာက္မွာ ေတာက္ကိုယ္ေတာ္ေတြက

အရာရွိဟုန္အတြက္ အေမႊးနံ့သာထည့္ထားတ့ဲ ခ်ဳိးေရရယ္၊ သက္သတ္လြတ္ ဟင္းလ်ာေတြရယ္ကို ျပင္ဆင္ေပး

တယ္။ ဟုန္လည္း ေရမိုးခ်ုိး၊ ဖ်င္ၾကမ္းထည္ကိုဝတ္၊ ေကာက္ရိုးဖိနပ္ကို စီးရတယ္။ ျပီးေတာ့ သက္သတ္လြတ္

မနက္စာကို စား။ အမိန္႔စာခ်ြန္ကို ပိုးစ အဝါနဲ႔ထုပ္ျပီး ေက်ာမွာ လြယ္။ အေမႊးတိုင္ေတြ ဘာေတြလည္း သယ္ေပါ့။

ေတာက္ ကိုယ္ေတာ္ေတြက ေက်ာင္းေနာက္က ေတာင္ေပၚတက္တဲ့ လမ္းအထိ ေရာက္ ေအာင္ လိုက္ပို႔ၾကတယ္။

တုိက္အုပ္ကိုယ္ေတာ္ၾကီးက အရာရွိဟုန္ကို မွာတယ္။

“လူေတြကို ကယ္ဖို႔ရာ အတြက္ သင္ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္ျပန္မဆုတ္ပါနဲ႔။ ဘယ္လို အခက္အခဲေတြ႔ေတြ႔ ေရွ့ကိုသာ

ဆက္ပါေလ။”

ေတာက္ကိုယ္ေတာ္ေတြက အရာရွိဟုန္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကတယ္။ နတ္ေဒဝတာေတြ ကူညီမိႈင္းမဖို႔လည္း

ေတာင္းပန္ေပးၾကတယ္။ အရာရွိဟုန္လည္း ေတာင္ေပၚကို တစ္ကိုယ္တည္း တက္လာခဲ့ရတာေပါ့။ ႏွစ္လီ သံုးလီ

ေလာက္ ကုပ္ကပ္တက္လာလိုက္တာ ေတာင္ထြတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာင္ ေက်ာ္လာတယ္။ သိပ္မၾကာဘူး၊

သူ႔ေျခေထာက္ေတြ နာက်င္ ေယာင္ကိုင္းလာေတာ့တာပဲ။ ေနာက္တစ္လွမ္းေတာင္ မလွမ္းႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ သူ႔စိတ္

ထဲ ထင္မိသတဲ့။ သိပ္က်ယ္က်ယ္ မဟုတ္ေပမဲ့ သူ႔ဘာသာ ညည္းညူမိတယ္။

“ငါ့လို အေရးပါတဲ့ အရာရွိတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ့္ျမိဳ့မွာဆို အခင္းေကာေဇာႏွစ္ထပ္နဲ႔ ေနရတာ။ စားေတာ့

လည္း စံုစံုလင္လင္ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ။ ခုေတာ့ ေကာက္ရိုးဖိနပ္ကို စီးလို႔ ဒီေတာင္ကို ကုပ္ကပ္တက္ေနရတယ္။

အားအင္လည္း နည္းျပီ။ ေတာက္ ဆရာအရွင္ ဘယ္မွာ ရွိတယ္ဆိုတာ ဘယ္သူကမ်ား ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ သိပါ့

မလဲ။ ဒီလို ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ဒဏ္ကို ငါ ဘာေၾကာင့္မ်ား သည္းခံသင့္သလဲ။”

 

ေနာက္ေျခလွမ္း ငါးဆယ္ေလာက္ မေရာက္ခင္မွာပဲ သူ အင္မတန္ ေမာပန္းေနျပီ။ ပုခံုးေတြလည္း နာလွျပီ။

အဲဒီမွာ ေလျပင္းတစ္ခ်က္ တိုက္သြားတယ္။ ျပီးေတာ့ ထင္းရွဴးပင္ေတြ ေနာက္က အင္မတန္က်ယ္ေလာင္တဲ့

ဟိန္းသံၾကီးနဲ႔ က်ားၾကီးတစ္ေကာင္ ခုန္ထြက္လာတယ္။ မ်က္လံုးၾကီး စုေဖာင္းျပဴးထြက္လို႔။ နဖူးျဖဴျဖဴမွာ

အနက္စင္းေတြနဲ႔ေလ။

 

“အီးယား…”

အရာရွိဟုန္လည္း ေၾကာက္လန္႔တၾကားေအာ္ျပီး ေနာက္ျပန္လဲက်သြားတယ္။

——————————————————————————————————–

ဇာတ္ေကာင္ေတြ စာရင္းဆိုလို႔ (၂)ပိုင္းခြဲတင္ေပးမယ္။ ပထမ ၃၆ ေယာက္က ေကာင္းကင္နတ္ေတြ၊ ဒုတိယ ၇၂ေယာက္က ေျမျပင္မိတ္ေဆြ။

မိုးေကာင္းကင္မွ နတ္ဝင္စား သံုးဆယ့္ေျခာက္ေယာက္

တာရာ

အမည္

အႏြတၱသညာ

အဆင့္

အလုပ္အကိုင္

၁။ထ်န္းေခြ စံုေက်ာင္း တရားေစာင့္သူ ေခါင္းေဆာင္ တရားရံုး စာေရး
၂။ထ်န္းကန္ လုကြ်င္းယိ ေက်ာက္စိမ္းနတ္ျမင္း ဒုေခါင္းေဆာင္ ေျမရွင္
၃။ထ်န္းက်ိ ဝူယံု စြမ္းအားနကၡတ္ မဟာဗ်ဴဟာေခါင္းေဆာင္ ပါေမာကၡ
၄။ထ်န္းဝမ္ ကုန္းစြန္းရွန္ တိမ္နဂါး မဟာဗ်ဴဟာမႉး ေတာက္ဝါဒီ
၅။ထ်န္းယံု ကြမ္းရွန္ ဓားမၾကီး က်ားငါးေကာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
၆။ထ်န္း႐ႈံ လင္ခ်ဳံး သစ္နက္ေခါင္း က်ားငါးေကာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လွံရွည္ကိုင္ နည္းျပ
၇။ထ်န္းမုန္ ခ်င္းမင္ မီးမိုးၾကိဳး က်ားငါးေကာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
၈။ထ်န္းေဝ ဟူးရန္က်ဳိး စြယ္စံု တင္းပုတ္ က်ားငါးေကာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
၉။ထ်န္းရင္ ဟြားရံု မိုးပ်ံဗိုလ္ခ်ဳပ္ေလး က်ားေပါက္ရွစ္ေကာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခ်င္းဖန္းခံတပ္ အရာရွိ
၁၀။ထ်န္းေကြ ခ်ဳိင္က်င္း ေလေပြေလး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ (ပို႔/ဆက္) သူေကာင္းမ်ဳိး
၁၁။ထ်န္းဖူ လိယင္း စြန္ရဲထိုးသုတ္ စာရင္းစစ္မႉး (ပို႔/ဆက္) လိမ်ဳိးႏြယ္ ရြာသူၾကီး
၁၂။ထ်န္းမန္ က်ူးထံု မုတ္ဆိတ္သခင္ က်ားေပါက္ရွစ္ေကာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရဲသား
၁၃။ထ်န္းကူ လူက်ီရွန္း ပန္းမင္ေၾကာင္ကိုယ္ေတာ္ ေျခလ်င္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳ့ေစာင့္တပ္မႉး
၁၄။ထ်န္းရွန္း ဝူစံု က်ားႏိုင္သူရဲေကာင္း ေျခလ်င္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ ရဲသား
၁၅။ထ်န္းလိ တုန္းဖ်င္ လွံႏွစ္လက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က်ားငါးေကာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
၁၆။ထ်န္းက်ဲ ေက်ာင္းခ်င္ အေမႊးမဲ့ ျမား က်ားေပါက္ရွစ္ေကာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
၁၇။ထ်န္းအန္ ယန္က်ီ မ်က္ႏွာျပာ သားရဲ က်ားေပါက္ရွစ္ေကာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စစ္ရံုး အရာရွိ
၁၈။ထ်န္းယို ရႊီနင္ ေရႊလွံ က်ားေပါက္ရွစ္ေကာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေရႊလွံကိုင္ နည္းျပ
၁၉။ထ်န္းခံု ေစြာ္ေခ်ာင္ စိတ္ျမန္ တပ္ဦး က်ားေပါက္ရွစ္ေကာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စစ္ရံုး အရာရွိ
၂၀။ထ်န္းဆု တိုင္က်ဳံး ပၪၥလက္ခရီးသြား ကင္းေထာက္မႉး ေထာင္မႉး
၂၁။ထ်န္းယိ လ်ဳိထန္ ဆံနီ မိစာၦ ေျခလ်င္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ တရားမဝင္ ကုန္သည္
၂၂။ထ်န္းရွ လိေခြ ေလေပြနက္ ေျခလ်င္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေထာင္ၾကပ္
၂၃။ထ်န္းေဝး ရွိက်င္း ေဆးမင္နဂါးကိုးေကာင္ က်ားေပါက္ရွစ္ေကာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရွီမ်ဳိးႏြယ္ ရြာသူၾကီး
၂၄။ထ်န္းက်ဳိ မုဟုန္ အထိန္းမဲ့ က်ားေပါက္ရွစ္ေကာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သူေဌး
၂၅။ထ်န္းေထြ ေလ့ဟုန္ အေတာင္ပါက်ား ေျခလ်င္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ ပန္းပဲဆရာ/ရဲသား
၂၆။ထ်န္းေရႊာ္ လိကြ်င္း ျမစ္နဂါး ေရေၾကာင္းတပ္ ေခါင္းေဆာင္ သမၺာန္သမား
၂၇။ထ်န္းက်န္ ရြမ္ေရွာက္အာ ရင္ေျမကတုတ္ ေရေၾကာင္းတပ္ ေခါင္းေဆာင္ တံငါသည္
၂၈။ထ်န္းဖ်င္ ေက်ာင္းဟုင္ ေလွသမား ေရေၾကာင္းတပ္ ေခါင္းေဆာင္ ပင္လယ္ ဓားျပ
၂၉။ထ်န္းေကြ် ရြမ္ေရွာက္ဝူ အသက္တို ညီငယ္ ေရေၾကာင္းတပ္ ေခါင္းေဆာင္ တံငါသည္
၃၀။ထ်န္းစြန္း ေက်ာင္းရႊင္ လိႈင္းထိပ္ အစင္းျဖဴ ေရေၾကာင္းတပ္ ေခါင္းေဆာင္ တံငါသည္
၃၁။ထ်န္းပိုင္ ရြမ္ေရွာက္ခ်ီ သက္ရွိ ယမမင္း ေရေၾကာင္းတပ္ ေခါင္းေဆာင္ တံငါသည္
၃၂။ထ်န္းေလာင္ ေရာင္႐ွဳန္ ဂီလာန ကြမ္းေစြာ္ ေျခလ်င္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေထာင္မႉး/ပါးကြက္သား
၃၃။ထ်န္းေဟြ ရွွီ႐ွဳိ မိုက္ရူးရဲ တတိယညီ ေျခလ်င္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ ထင္းသည္
၃၄။ထ်န္းေပါင္ ရွဲက်န္း ေခါင္းႏွစ္လံုး ေျမြနဂါး ေျခလ်င္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ မုဆိုး
၃၅။ထ်န္းခူ ရွဲေပါင္ အျမီးႏွစ္ခြ ကင္းျမီးေကာက္ ေျခလ်င္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ မုဆိုး
၃၆။ထ်န္းေခ်ာင္ ရန္ခ်င္း သံုးျဖဳန္း လက္ဖြာ ေျခလ်င္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ ဘ႑ာစိုး

About ေမာင္ဘလိူင္

has written 139 post in this Website..