“မုိး ခါး ေရ  အ တူ ေသာက္ ၾက ျခင္း ”

မုိး ခါး ေရ (၁)

ဆုိင္ ဖြင္႔ ထား တယ္

က်ဴပ္ ဂုိ ေဒါင္ မ ရွိ ဘူး  ။

ေစ်း ၾကီး တယ္ မ ငွား နုိင္ ဘူး။

အိမ ္ထဲ ထည္႔ တား ရင္လဲ ေဖာက္ သည္ ဆီ ပုိ႔ ရင္ တစ္ ခါ ျပန ္ေအာက္ ခ် ေန ရ မယ္။

ဒီ ေတာ႔  လမး္ မေပၚ မွာ ပ စၥညး္ေတြ ပုံ လုိက္ တာ ေပါ႔။

ဘာ ဆန္း တာ မွတ္ လုိ႔  ဗ်ာ။

 

မုိး ခါး ေရ ( ၂)

လမ္း မ နံ ေဘး မွာ  ရုးံ ဖြင္႔ ထား တယ္ ကြာ။

လမး္  ခင္း တုံးက ငါ တုိ႔ ဆီ က ပုိက္ ဆံ ေတြ အ လွူ ခံ သြား တာေလ။

အဲ ေတာ႔ ငါ တုိ႔ ၀န္ ထမး္ ေတြ ရဲ႕ ဆုိင္ ကယ္ ေတြ ေရာ ကား ေတြ ကို ေရာ

လမး္ ေပၚ ရပ္ ထား လုိ က္ တာေ ပါ႔ ။

မုိး ခါ း ေရ ( ၃)

ကား ဂိတ္ ေတြ က  အ ေ၀း ၾကီး မွာ သြား ထား တယ္။

အဲ ဒီ ကား ဂိတ္ ကို ဘယ္ သူ မွ လာ မစီး ဘူး ေလ။

အဲ ေတာ႔ ေစ်း ၀ ယ္ ျပီး ျပန္ လာ တဲ႔ သူ ေတြ အ ဆင္ ေျပ ေအာင္

ေစ်း နဲ႔ နီး တဲ႔ လမး္ ေဒါင္႔ က ရပ္ ေစာင္႔ လုိက္ တာ ေပါ႔။

အုိ ဗ်ာ အဲ လုိ ေစာင္႔ တာ က်ုပ ္တုိ႔ မွ မ ဟုတ္ ဘဲ ။

ကုိယ္ ပုိင္ ကားေ တြ လဲ လမ္း ေဘး ရပ္ ေစာင္႔ တာဘဲ။

တစ္ ခါ တစ္ခ ါ ဟန္ ျပ လာ ဖမး္ ရင္ ထြက္ ေျပး လုိက္ တာေပါ႔။

မိ ေတာ႔ လဲ ဒဏ္ ေငြ ေဆာင္ လုိက္ တာ ေပါ႔။

လမး္ ပိတ္ တာ ေတာ႔  က မၼ သကာ ေပ႔ါ ဗ်ာ။

 

မုိး ခါး ေရ ( ၄)

ကုန္ ခ် မယ္ ကြာ။

လမး္ ေျပာင္း ျပန ္ထုိး ထား လုိက္။

ဒါ မွ ပ စၥည္း တင္ လုိ႔ ခ် လုိ႔ လြယ္ မယ္။

ေအာင္ မာ လိုင္း ကာ း ေတြ ေတာင္ ဂိတ္ ထုိး ထား ေသး တာ တာ ဘဲ။

လမး္ ပိ တ္ ရင္ ေရွာင္ ေမာင္း  သြား လိမ္႔ မယ္ ကြာ။

လွည္႔ ကား လာ ရင္ ေတာ႔  အ ခ်က္ ေပး ေဟ႔။

 

မုိး ခါး ေရ ( ၅)

က်ုပ္ အိပ္ ဒီ ေန႔ ေက်ာက္ ေသး ေလာင္း မွာ။

ဘိ လပ ္ေျမ ေဖ်ာ္ စက္  ကို အိမ္ ဘက္  ဖင္ ထုးိ ရပ္။

လမ္း ေပၚ ေခါငး္ ထြက္ လဲ မ တတ္ နုိ္င္ ဘူး ကြာ။

စည္ ပင္ က လာ ရင္ ၾကည္႔ က် ္ ေျပာ လုိက္ ကြာ။

 

မုိး ခါ း ေ ရ ( ၆)

ကြမ္း ယာ သည္ ေရွ႔ နည္း နညး္ တုိး ဖြင္႔။

ဆုိင္ ေရွ႔ လာ မ ပိ တ္နဲ႔။

လမး္ ေပၚ ေရာက ္လဲ ဘာ မွ မျဖစ ္ဘူး ေအ႔။

ဟုိ မယ္ ျမင္ လား လမး္ အ ေကြ႔ မွာ ပနး္ သည္ နဲ႔ ခုိ ေတာင္ မုန္႔ တီ သည္

ေတာင္ ထုိင္ ေရာင္း ေန ေသး တာ။

စည္ ပင္ လာေ  ျပာ ရင ္က်ုဳပ္ တုိ႔ လဲ ေစ်း ေကာက ္ေပး ဖြင္႔ တာလုိ႔ ေျပာ လုိက္။

မ ရွိ လုိ႔ ရုိး ရုိး သား သား လုပ္ စား တာ ေတာ္။

လမ္း ေပၚ ဖြင္႔ လုိ႔ ေမး ေငါ႔ လဲ မ တတ္ နုိင္ ဘူး ။

လာ ဖမး္ လဲ ခံ လုိက္ ရုံ ေပါ႔ ေတာ္။

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

ကဲ ဒီ ေတာ႔ ဘာ လုိ ေသး လဲ ကြယ္

မုိး ခါး ေရ အတူ ေသာက္

စည္း ကမ္း အ တူ ေဖာက္ လုိက္ ၾက တာ ေပါ႔။

သာ သာ ယာ ယာ ေလး ပါ

 

(( မႏၱေလး မွာ အျမ ဲ ျမင္ ေန ရ တဲ႔  ျမင္ ကြငး္ ေလး ပါ))

 

ကို ေပါက္ လက္ ေဆာင္ အ ေတြး ပါး ပါးေလး

29-1-2014

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။