ေန႕တစ္ေန႕တာသည္ ေန၀င္ျခင္းျဖင့္ အစျပဳေလ၏။

သို႔ဆိုလ်င္ လူအမ်ားမွတ္ယူထားသည္ႏွင့္မ်ား ဆန္႕က်င္ေနေလမလားရယ္မသိ။ တစ္ကယ့္တစ္ကယ္ေတာ့ ကိုရင္စိုင္းတစ္ေယာက္ ေန႕တစ္ေန႕ကို ေန၀င္ခ်ိန္မွ အစျပဳရျခင္းျဖစ္သည္။ ေန၀င္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ယခုေနရပ္မွ အာရပ္လူမ်ဳိးမ်ားအပါအ၀င္ ေနထိုင္ၾကသူ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုမွာ ဇြန္ဘီမ်ားလို Chicken Chicken Chicken ဟုေအာ္ကာ ထြက္လာၾကေလ၏။ တစ္ခ်ဳိ႕မ်ားမွာေတာ့ ေမာ္ရိုကို ၾကက္၊ ဖိလစ္ပိုင္ ၾကက္၊ တရုတ္ ၾကက္၊ ရုရွား ၾကက္၊ အာဖရိက ၾကက္ အစရွိသည္တို႔ကို လိုက္ရွာၾကေသာ္လည္း ကိုရင္စိုင္းတို႔ထံသို႔မူ စားစရာၾကက္မ်ား၀ယ္ရန္သာ လာၾကျခင္းျဖစ္၏။

တစ္ခါတစ္ရံမ်ားေတာ့ ေတြးမိျပန္ေသးသည္။ ၾကက္တစ္ေကာင္လံုး လႊင့္ျပစ္ရတယ္ကိုမရွိေပ။ ၾကက္ကို အရင္းျပဳၿပီး အသားမ်ားေသာေနရာမ်ားကို ၾကက္သားလုပ္ေရာင္း၊ မလိုအပ္ေတာ့သည့္ ၾကက္ေမႊးမ်ားကို ၾကက္ေတာင္လုပ္ေရာင္း၊ အတြင္းကလီစာမ်ားကို တရိစၦာန္စာလုပ္ေရာင္း (ျမန္မာေတြစားတာေတာ့ ခၽြင္းခ်က္ေပ။)၊ ၾကက္သားမွတစ္ဆင့္ ဆင့္ပြားၿပီး အရိုးႏွင့္အသားတြဲလ်က္ ၾကက္ေၾကာ္လုပ္၊ အသားခ်ည္းသက္သက္ ၾကက္သားေျမာင္းမ်ားလုပ္၊ ရင္အံုသားကို အသားခ်ည္းသက္သက္ အႀကီးႀကီးျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီး ဆန္းဒ၀စ္ခ်္ လုပ္ေရာင္းလို႔ေရာင္း၊ အၾကြင္းအက်န္အသားစမ်ားကို ႀကိတ္ေခ်ၿပီး ဂ်ဳံႏွင့္ေရာကာ ၾကက္သားေပါက္ေပါက္ဆုပ္၊ နာဂတ္စ္ လုပ္လိုလုပ္ႏွင့္ ဒီၾကက္ေတာကကို မလြတ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ဘာပဲေျပာေျပာ ၾကက္ဆိုသည္မွာ လူတိုင္းစားလို႔ရၿပီး လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလဲ ႀကိဳက္ၾကတာမို႔၊ (တစ္နည္း) ရက္နည္းနည္းႏွင့္ အေကာင္ထြားျမန္တာေပမို႔ ဘရာဇီးဆိုသည္မွာ လူၾကက္ေရာ၊ စားရတဲ့ၾကက္ေရာ အေတာ္နာမည္ႀကီး စီးပြားလဲ ျဖစ္ေပ၏။ တစ္ရက္၊ တစ္ရက္၊ ေရခဲရိုက္ကြန္တိန္နာႀကီးမ်ားျဖင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္ တင္ပို႕ေနရသည္မွာ မနည္းေပ။ ေတာ္ပါေသး၏။ သူတစ္ပါးအသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ရာသက္ပန္ေရွာင္ၾကင္ၾကသူေတြမ်ားသည့္ ဘာသာေရးႏိုင္ငံမဟုတ္သျဖင့္။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဆိုေတာ့ကာ လိုရင္းကို ဆက္ဆြဲမယ္ေပါ့။

ကုိရင္စိုင္းတစ္ေယာက္ ဆိုင္ေရာက္သည္ႏွင့္ 8 ပံုစံလွည့္လည္ စစ္ေဆးရသည္။ ေျပာရမည္ဆိုလ်င္ စမွတ္မွ တစ္ဆိုင္လံုးအႏွံ႕လွည့္လည္ၿပီး စမွတ္သို႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္ေရာက္သည္ထိ စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ စစ္ေဆးရျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုပါစို႕.. Dine-in မွ စ၀င္လိုက္သည္ႏွင့္ ဆိုင္အျပင္ဘက္အျပင္အဆင္၊ မီးမ်ားလင္းမလင္း၊ အ၀င္အထြက္တံခါးမွာ လက္ေဗြရာေတြထင္ေနမေန၊ ၾကမ္းျပင္ညစ္ပါတ္ေနသေလာ၊ စားပြဲခံုေတြ ညစ္ပါတ္ေနသေလာ၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ အေရာင္းစာေရးမမ်ား ႀကိဳဆိုႏွဳတ္ဆက္ပါ၏ေလာ၊ ထို႔ေနာက္ အိမ္သာကိုသြား၊ အမွဳိက္ပံုးေတြ လွ်ံက်ေနသေလာ၊ တစ္ရွဴး၊ ဆပ္ျပာေတြ ရွိ၏ေလာ၊ အိမ္သာတြင္းအနံ႕အသက္ ေကာင္းပါ၏ေလာ၊ အိမ္သာခြက္မ်ား ေျပာင္လက္သန္႕စင္ေနပါ၏ေလာ၊ ၾကည့္ရ၏။

ထိုမွတစ္ဖန္ ေကာင္တာသို႕ေရာက္ၿပီး ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ားစံုမစံု၊ ထုတ္ကုန္မ်ား ေလာက္ေလာက္ငွငွရွိမရွိ၊ သက္တမ္းလြန္ပစၥည္းမ်ား ရွိမရွိ၊ စက္မ်ား သူ႕ေနရာႏွင့္သူ အလုပ္လုပ္ မလုပ္၊ ေကာင္တာေနရာ သန္႕ရွင္း မရွင္း၊ အေရာင္းစာေရးမ်ား သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အမွာစာၿပီးမၿပီးကို ခဏခန္႕ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွ မီးဖိုတြင္း၀င္ရေလ၏။

ဆန္းဒ၀စ္ခ်္ေနရာမွ စရသည္။ ထိုေနရာတြင္လည္း ေရွးကနည္းတူ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ေလာက္ေလာက္ငွငွ ရွိမရွိ၊ သက္တမ္းလြန္ရိွ မရွိ၊ မုန္႕လုပ္သမားမွ ဆံပင္အုပ္ေဆာင္း ေဆာင္းထားမထား၊ လက္အိပ္ ၀တ္မ၀တ္၊ မုန္႔ထုပ္ပိုးတာ စည္းစနစ္က် မက်၊ သန္႕ရွင္းမွဳ ရွိ မရွိ ၾကည့္ရ၏။

ထို႕ေနာက္တြင္မေတာ့ ၾကက္ေၾကာ္သည့္ေနရာတြင္ အေၾကာ္ဆီမ်ား သက္တမ္းလြန္မလြန္၊ ၾကက္သားမ်ား ေနရာခ်ထားမွဳ မွန္ မမွန္၊ ေၾကာ္နည္းစနစ္ မွန္ မမွန္၊ သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္မွဳ ရွိ မရွိၾကည့္ၿပီးသည့္ေနာက္ ရံုးခန္းကိုတစ္ခ်က္စစ္ၿပီး ေကာင္တာသို႔ျပန္ေရာက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ကိုရင္စိုင္းတစ္ေယာက္ သာမိုမီတာတစ္ေခ်ာင္းကိုင္ၿပီး ကုန္ၾကမ္းေတြေရာ ကုန္ေခ်ာေတြေရာကို သတ္မွတ္အပူခ်ိန္ရွိ မရွိစစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ မွတ္တမ္းစာရြက္တြင္ လိုအပ္သည္မ်ားေရးမွတ္၊ အေရးယူသင့္တာမ်ားယူၿပီးသည့္ေနာက္ ရံုးခန္းတြင္ စထိုင္ရေတာ့သည္။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ကြန္ပ်ဴတာကို ဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ ဒီရီပို႕ ခုပို႔ပါ။ ဒါကို ဒီလိုလုပ္ပါ။ ဒီေန႔ ဒီေန႕ေတြမွာ အစည္းအေ၀းရွိတယ္။ ဒီပရိုမိုးရွင္းက ဘယ္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့စမယ္။ ဘယ္ေလာက္ဖိုးပ်မ္းမွ် ေရာင္းရေအာင္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္လုပ္ပါ။ ေရဗူးေပါက္တာမလိုခ်င္ဘူး၊ ေရပါတာပဲလိုခ်င္တယ္ဆိုေသာ အာဏာသံႀကီးမ်ားျဖင့္ ပို႔ထားသည္မ်ားဖတ္၊ ရီပလိုင္းျပန္သင့္သည္မ်ားျပန္ႏွင့္ ၿပီးသည့္အခါတြင္မေတာ့ Stand by အေနအထားျဖင့္ ေနရေတာ့သည္။ ဆိုင္သို႔ Visitor ေပါင္းစံုလာမည္ကို အသင့္ျပင္ထားရျခင္းျဖစ္သည္။

သိပ္ေတာ့မမ်ားပါ၊ ဆိုင္မွ Performance ကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ လာေရာက္စစ္ေဆးမည့္သူမ်ား၊ ဆိုင္၏ လုပ္ငန္းလည္ပါတ္မွဳ နည္းစနစ္က်မက်ကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ လာစစ္မည့္သူမ်ား၊ ဆိုင္သို႔ စာရင္းစစ္လာမည့္သူမ်ား၊ Area Manager, Chain Manager, Operation Manager တို႕မွ စိတ္မထင္ရင္ မထင္သလို လာစစ္ၾကမည္ကိုမ်ား၊ ေဖာက္သည္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ဆိုင္၏ ၀န္ေဆာင္မွဳကို အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးၾကမည့္ အမည္မသိ ေဖာက္သည္ေယာင္ေဆာင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အစားအေသာက္ကြပ္ကဲေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္စစ္ေဆးၾကမည္မ်ားကို ရင္ခုန္တစ္ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ေနရေသးသည္။ ၄င္းတို႕မွာ လာခ်င္သည့္အခ်ိန္လာၿပီး လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ၿပီး ေပးခ်င္သည့္ ရလာဒ္မ်ား ေပးသြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ရလာဒ္မ်ားမွာေတာ့ တစ္ခုမွ ေကာင္းဖုိ႕မရွိပဲ အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္သည္မ်ားသာခ်ည့္

Performance ကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ လာေရာက္စစ္ေဆးမည့္သူမ်ားမွာေတာ့ သတ္မွတ္ရလာဒ္မျပည့္မွီလ်င္ ကိုရင္စိုင္းတို႔ လစာျဖတ္၊ ရာထူးေလွ်ာ့ခံရမည္

ဆိုင္၏ လုပ္ငန္းလည္ပါတ္မွဳ လာစစ္သူမ်ားမွ ရလာဒ္ဆိုးဆိုးေပးခံရလ်င္ Area Manager, Chain Manager, Operation Manager တို႕ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ လာေရာက္လည္ပါတ္၊ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ျခင္းကိုခံရၿပီး အေနဆင္းရဲ၊ စိတ္ဆင္းရဲႏွင့္ မင္းစိတ္ႏွင့္ ကိုယ့္ကို ျဖစ္ေနရေပမည္။

အမည္မသိ ေဖာက္သည္ေယာင္ေဆာင္မ်ား လာေရာက္၀ယ္ယူၿပီး ကံအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ သူ႕အလွည့္မွ ကေမာက္ကမ ျဖစ္သြားသည္ဆိုပါစို႕၊ ကိုရင္စိုင္းတို႔ဆိုင္သည္ တစ္လလံုး ၀န္ေဆာင္မွဳမေကာင္းေသာဆိုင္အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရေပမည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အစားအေသာက္ကြပ္ကဲေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာေတာ့ VIP မ်ားျဖစ္ၾက၏။ ေဖာက္သည္တစ္ေယာက္ေယာက္မွ Complain တက္လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔ဖာသာ အလုပ္မရွိလို႔ လာစစ္ၾကသည္တြင္ မေတာ္တစ္ဆမ်ား သက္တမ္းလြန္ ပစၥည္းတစ္ခုခုျမင္သြားလ်င္ေတာ့ အနိမ့္ဆံုး ဒါဏ္ေၾကး ျမန္မာေငြ ၅ သိန္းခန္႕မွ အျမင့္ဆံုး ဆိုင္ပိတ္သိမ္းသည္ထိ ျဖစ္တတ္ေလသည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ ထိုဌာနမွ မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ခင္မင္ရင္းႏွီးေအာင္ လုပ္ထားရသည္။ သူတို႔လာသည္ႏွင့္ သူတို႔၀ယ္တာေတြ အလကားေပးသင့္တာေပး၊ အပိုေဆာင္းေပးသင့္တာေပး၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘာေကာင္ပါဟု မိတ္ဆက္ထားရင္း အေရးအေၾကာင္းေပၚလာသည့္အခါ ဖုန္းတစ္ခ်က္ဆက္လိုက္ရံုျဖင့္ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ား ၿပီးသြားေလ၏။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ထို႕အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ On-job training လဲေပးရေသးသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္အကဲခတ္ရျခင္းလဲျဖစ္သည္။ Training ေပးသင့္တာေပး၊ Coaching လုပ္သင့္တာလုပ္၊ ေဖာက္သည္မ်ားမွ Complain တက္သည္မ်ားကို ေျဖရွင္းလို႔ရွင္းရ၊ ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္ေခ်ာမ်ား အလ်င္မွီေစေရး၊ Fresh ျဖစ္ေနေစေရးအတြက္ ဆိုင္၏ေရာင္းအားေပၚမူတည္ၿပီး လိုတိုး ပိုေလွ်ာ့ အမွာမ်ားေပးလိုေပး၊ အေလအလြင့္နည္းေစေရး အနီးကပ္ ကြပ္ကဲ ၾကပ္မတ္ရင္း တစ္လၿပီး တစ္လကုန္ဆံုးရေလ၏။

တစ္လစာစာရင္းခ်ဳပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ P&L (Profit and loss) Report ထြက္လာၿပီးေတာ့မွ ရင္ဘတ္ထဲက အလံုးႀကီးျပဳတ္က်ရေလ၏။ ထိုရီပို႔သည္ ကိုရင္စိုင္းတို႔ အပင္ပန္းခံခဲ့ရသည္မ်ားကုိ မွတ္ေက်ာက္တင္ေပးျခင္းျဖစ္၏။ တစ္ခ်ဳိ႕ထြက္သြားၾကသူမ်ားမွ ကိုရင္စိုင္းတို႔အလုပ္ကို လုပ္ရတာႏွင့္ ရတာမတန္သည့္အလုပ္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳၾက၏။

ဘယ္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ကိုရင္စိုင္းတစ္ေယာက္ အနည္းငယ္ေက်နပ္ပါ၏။ ေန႕တိုင္း ေန႕တိုင္းသည္ စိန္ေခၚမွဳမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္အတြက္ ရိုးသြားသည္ဟုမရွိေပ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အၿမဲ ျပင္ဆင္ထားလ်က္သားရွိေလ၏။

၂၀၁၃ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္မေတာ့ ကိုရင္စိုင္း၀န္ထမ္းမ်ား လစဥ္နီးပါး ေဘာနပ္စ္မ်ားရၾကေလ၏။ UAE တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရာႏွဴန္းျပည့္နီးပါး လစဥ္ေဘာနပ္စ္ရျခင္းျဖစ္၏။ ယခု ၂၀၁၄ တြင္မေတာ့လည္း ဇန္န၀ါရီလကို ၀န္ထမ္းမ်ားအၿပံဳးျဖင့္ စတင္ခဲ့ႏိုင္၏။

ပီတိေတြကိုစားၿပီး အေတာ္ေလးလဲ အားရွိမိပါ၏။

ဘာတဲ့.. fast food အလုပ္သမား။

စိုင္းကြမ္းေခး
(ေခတၱလူ႕ျပည္)

၂-၂-၂၀၁၄

About စဆရ ႀကီး

စဆရ ႀကီး has written 160 post in this Website..

   Send article as PDF