မင္းဒုိ႕အားလုံးဂုိ ယီးဗဲလုိ႕ ေျပာဂ်င္ဒယ္.. ယီးဆုိလုိ႕ ဆဲဒယ္လုိ႕ တထစ္ခ် မယူလုိက္နဲ႕အုံး။ “ယီးတီးယားတား မလုပ္နဲ႕” “ယီးေလးခုိ” “ယီးေလးေလး ယီးေလးယုိ” စသျဖင့္ ျမန္တ်န္႕စဂါး မ်ားစြာရွိတယ္။ အရီးေလး၊ ဦးရီးေဒၚ တုိ႕ဆုိ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ.. ေလးေလးစားစားေခၚတဲ႕ အသုံးအႏႈန္း မဟုတ္လား။ သုိးေဆာင္းဘာသာမွာဆုိလဲ ရဲယားဆုိဒဲ႕ ရက္စ္သံတူေၾကာင္းကြဲ ရွိထားဒယ္။ တီလုပ္စာမွာ ရီဆုိတဲ႕စာလုံး ေကာင္းတဲ႕အဓိပါယ္ေပါက္တယ္။ ဒီေတာ့ အျခားဘာသာ စဂါးေဒြမွာလဲ အလားတူ ယီးမ်ား ရွိမွာေသခ်ာေနဗ်ီ။

အရက္အုိးလုေသာက္ ေဂ်ာ္လ္ကီ ေအာင္ပု သုိင္းေလာကမွာ က်င္လည္ၾကက္စားတုံးက တရုတ္အမည္ ယီးရမ္းေျမြလုိ႕ လူသိမ်ားဒယ္။ ျမန္တ်န္႕ ဘာသာနဲ႕ဆုိရင္ ေျမြေဟာက္ပါးပ်ဥ္းကဲ႕သုိ႕ ေယာက္်ားမာန တလူလူ ေထာင္မတ္ေနေသာ လုိ႕ေျပာလို႕ရဒယ္။ ဘပုယီးလား ေမးရင္ နာမည္ေခၚမွတ္လုိ႕ ဆိတ္အဆုိးဓာတ္ဗူး..။ ေရႊေရာင္လႊမ္းတဲ႕ အတိတ္က သုိင္းေလာက ဘဝကုိ ေဆြးေဆြးေျမ႕ေျမ႕ ျပန္ေျပာင္းေျပာလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါ သူျပန္ဆဲတာထက္ ပုိနာတတ္တယ္၊ ေက်ာပူဒါ ခံႏုိင္တယ္ နားပူ မခံႏုိင္ဂ်ဗူး မဟုတ္လား..။ ဒါေၾကာင့္ ဆဲခ်င္ရင္ ေပၚတင္သာဆဲ..။

ဘပုအား ေပၚတင္ဆဲသူ

ယီးၾကည့္တာလား ဘပု

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး