သံတြဲျမိဳ႔မေစ်းအိမ္သာတြင္းမရွိဘဲအိမ္သာေဆာက္ကာေဆာက္လုပ္ထားျပီး

လမ္းေဘးေရေျမာင္းထဲသို႕အညစ္အ ေၾကးမ်ားခ်ထား

                        သံတြဲျမိဳ႔မေစ်း ရွိေစ်းအိမ္သားသည္အိမ္သာတြင္းမရွိဘဲ ေစ်းအိမ္သာေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။ေစ်းကန္ထရိုက္သည္စည္ပင္ႏွင့္

ေစ်းေကာ္မီတီႏွင့္ခြင္ရိုက္ကာ သတ္မွတ္စံခိ်န္ႏွင့္မကိုက္ညီဘဲေဆာက္လုပ္

ထားပါသည္။ထိုေစ်းအိမ္သာရွိအညစ္အေၾကးမ်ားေၾကာင့္အိမ္သာေရ႔ွ

စာသင္ေက်ာင္းရွိသျဖင့္ကေလးငယ္မ်ားက်န္းမာေရးထိခိုက္ၾကရပါသည္။

ထိုကိစၥကို မေဆာက္လုပ္ခင္ကပင္ေက်ာင္းမွကန္႕ကြက္ထားပါလွ်က္

ျဖစ္သလိုေဆာက္လုပ္ခဲ့ျပီးယခုအခါအနံဆိုးမ်ားထြက္ေပၚလွ်က္ေနပါျပီး၊

၃ ရက္တစ္ခါ စည္ပင္ကားအစုတ္ျဖင့္ အနံဆိုးမ်ားထြက္ေပၚလွ်က္ စုတ္

ထုတ္ေနပါသည္မွာ သံတြဲျမိဳ႔ေပၚတြင္အရုပ္ဆိုးလွပါသည္။သံတြဲေစ်းသည္

လည္းကန္ထရိုက္ ႏွင့္ျဖစ္သလိုေဆာက္လုပ္ထားသျဖင့္ေစ်းသည္လည္း

စံခိ်န္မမွီဘဲ ေဆာက္လုပ္ထားသျဖင့္ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားမွာက်ဥ္းေျမာင္းေနပါသည္။

ကန္ထရိုက္ႏွင့္ေစ်းေကာ္မီတီ၊စည္ပင္တို႕လုပ္စားႏိုင္ေအာင္ဆိုင္ခန္းအပို မ်ား

ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္၊ဆိုင္ခန္းက်ဥ္းေနေသာ္လည္းေစ်းလူႀကီး၊စည္ပင္တို႕မွ

တစ္ေယာက္လွ်င္ ဆိုင္ခန္း(၂)ခန္(၃)ခန္းစီရရွိျပီးေရာင္းစားထားသျဖင့္

ႏုတ္ပိတ္ေနၾကပါသည္။ယခုအခါ ေနာက္ဆံုးအရစ္ေငြသြင္းခါနီးတြင္

ဆိုင္ခန္းမ်ားသတ္မွတ္စံခ်ိန္မမွီသျဖင့္ေစ်းကန္ထရိုက္တို႕ႏွင့္ျပႆနာျဖစ္ၾကပါသည္။ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳမွာလည္း ကန္ထရိုက္မွဆိုင္ခန္းလာဘ္စားထားသျဖင့္ ေစ်းကန္ထရိုက္ဘက္မွလိုက္ပါျပီး ကာဘာေပးေနပါသည္။ ထိုအညစ္

အေၾကးမ်ားေရဆိုးမ်ားသည္လည္း သတ္မွတ္ ေရေျမာင္းမရွိဘဲလမ္းမေဘးသို႕ ေရဆိုးထုတ္ကာာေရထုတ္ေျမာင္းလဲမရွိဘဲေဆာက္လုပ္ထားသျဖင့္ေက်ာင္းေရွလမ္း ေဘးသံတြဲျမိဳ႕လည္ေခါင္တြင္ေရဆိုးမ်ားစု႕ပံုကာအနံဆိုးမ်ားထြက္ေပၚေနပါသျဖင့္လို အပ္သလိုအျမန္ဆံုးအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ႏိုင္ငံေတာ္၏တတိယမန္တိုင္ျဖစ္ ေသာမီဒီယာျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ သို႕တင္ျပလို္က္ရေပသည္။

 

About sai saimg

sai saimg has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF