ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၏ သကၤန္းၿခံဳ ေသာႏုတၱိဳရ္လက္သစ္မ်ား

တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္ )

 

မတရားမႈနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္မႈမွန္သမွ်ကို သမၼတပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ပဲျဖစ္ ျဖစ္၊ ကာခ်ဳပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေခါင္းေပါင္း ေပါင္းထားတဲ့ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက က်ဴးလြန္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ယူနီေဖာင္းဝတ္ထားတဲ့ စစ္ဗိုလ္စစ္ သား၊ ရဲဗိုလ္ရဲသားက က်ဴးလြန္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သကၤန္းၿခံဳထားတဲ့သူက က်ဴးလြန္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ၾကရပါလိမ့္ မယ္။

စြမ္းအားရွင္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ရုိင္းစုိင္းရမ္းကားၿပီးတ့ဲေနာက္ သကၤန္းဝတ္စြမ္းအားရွင္ေတြရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္ရမ္းကားမႈေတြ အစီအရီေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ဗိုလ္သိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရနဲ႔ ဗိုလ္ေရႊမန္းလႊတ္ေတာ္က  ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကို အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမျပဳတဲ့ အျပင္ ရိုင္းစုိင္းရမ္းကားသူေတြဘက္ကေန အကာကြယ္ေပးေနပါတယ္။ သေဘာရုိးနဲ႔ေျပာတာပါတဲ့။ ဒီလုိေျပာတာဟာ ရုိင္းစုိင္းရမ္းကား မႈေတြကို အားေပးေထာက္ခံတာပါပဲ။

ေျမာက္ဥကၠလာမွာ သကၤန္းဝတ္စြမ္းအားရွင္တစ္စုက ေမာင္ကိုနီနဲ႔ ကိုျမေအးတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေန႔ စာေပေဟာေျပာပြဲမေဟာေျပာရဘူးဆုိၿပီး ေဟာေျပာပြဲကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့တယ္။

 အေၾကာင္းျပခ်က္က  “ ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားမဟုတ္တဲ့ မူဆလင္ႏွစ္ဦးျဖစ္လုိ႔”တဲ့။

ယခုတခါ မႏၱေလးက စာေပေဟာေျပာပြဲတစ္ခုကို သကၤန္းဝတ္ စြမ္းအားရွင္တစ္စု လာေရာက္ၿပီး ကိုျမေအး အား “အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္” ျဖစ္လို႔ဆိုတဲ့ မတရားတဲ့၊ အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ေဟာေျပာသူေတြထဲကေန ဖယ္ရွားေပးရမယ္လုိ႔  ၿခိမ္းေျခာက္ အႏုိင္က်င့္ခဲ့ျပန္တယ္။

            ဒီလို ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္တာကို ေဟာေျပာပြဲစီစဥ္သူေတြက အဖက္ဖက္တြက္ခ်က္ၿပီး ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းကို အဓိကအေျခခံ ထားတဲ့ အေျမာ္အျမင္နဲ႔  ေမာင္ကိုနီနဲ႔ ကိုျမေအး ကို ဖယ္ရွားၿပီး လူစားထိုးေပးခဲ့ရတယ္။

 ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္တာကို ၿငိမ္ၿပီး ငံု႔ခံေနရင္၊ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနၾကမယ္ဆုိရင္ ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္သူေတြ ဆက္ လက္ၿပီး မိုက္ရုိင္းရမ္းကားေနမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္မႈ သေဘာထား၊အျပဳအမူနဲ႔လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဝုိင္းဝန္းဆန္႔က်င္ၾကရပါမယ္။

ဒီလို ဆိုးသြမ္းရမ္းကားတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို သမာသမတ္က်တဲ့ ဘာသာေရးပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊  သက္ ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊လူမႈအေျချပဳလူထုအဖြဲ႔ အစည္းေတြ၊ စာေပအႏုပညာအသင္းအဖြဲ႔ေတြ အားလံုးက တညီတညြတ္ထဲ ကန္႔ ကြက္ဆန္႔က်င္ဖို႔လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအလံကုိင္ပါတီႀကီးျဖစ္တဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ဒီကိစၥအေပၚ အေလးအနက္ ဆန႔္က်င္ ကန္႔ကြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ “၈၈ ၿငိမ္းပြင့္” နဲ႔ စာေပစာနယ္ဇင္းဆုိင္ရာအဖြဲ႔ေတြကလည္း အေလးအနက္ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။

ဒီလို မုိက္မဲဆိုးသြမ္းတဲ့ လုပ္ရပ္က ေအာက္ပါကိစၥရပ္  ၂ ခုကို တၿပိဳင္နက္ထဲ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ေစာ္ကားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

–       လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ

–       လြတ္လပ္စြာေဟာေျပာမႈ

 

 “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” အရေျပာမယ္ဆုိရင္ ပုဒ္မ ၃၄၊ ပုဒ္မ ၃၄၇၊ ပုဒ္မ ၃၄၈၊ ပုဒ္မ ၃၅၃၊ ပုဒ္မ ၃၅၄၊ ပုဒ္မ ၃၆၂ ၊ ပုဒ္မ ၃၆၄တို႔ကို အတိအလင္း ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ  ၂၉၅ (က) ကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ေန တာျဖစ္ပါတယ္။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက စြမ္းအားရွင္ေတြ ကုိ သကၤန္းစီးေပးၿပီး လက္ကုိင္ဒုတ္လုပ္အသံုးခ်ေနပါတယ္။

 “သကၤန္း” ျမင္ၿပီး၊ ၿငိမ္ခံေနၾကမယ္၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ဆုိၿပီး စိတ္ရွည္သည္းခံေနၾကမယ္၊ ေရငံုႏႈတ္ ပိတ္ေနၾကမယ္၊ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနၾကမယ္၊ႏွာေစးေနၾကမယ္ဆုိရင္ျဖင့္ “သကၤန္းၿခံဳ ေသာႏုတၱိဳရ္လက္သစ္မ်ား” က လက္ခေမာင္းခတ္၊ အတင့္ရဲဆိုးသြမ္းေနၾကပါလိမ့္မယ္။

“ေမာင္ကိုနီနဲ႔ကိုျမေအး” ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ရာကေနတဆင့္  အစၥလာမ္ဘာသာတားျမစ္ပိတ္ပင္ေရး၊  အဲဒီကေန “ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မျပင္ေရး”၊  ေနာက္ဆံုး “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမျပင္ဆင္ရ ” ၊ “မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒျပ႒ာန္းေပး”ဆိုတဲ့အဆင့္ထိ  တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေရာင့္ တက္မလာခင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဝုိင္းဝန္း ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။

သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ႀကီးက ႏွာေစးေသာေတမိဇာတ္ေတာ္ႀကီးခင္းမေနဘဲ၊ ေသာင္းက်န္းခ်င္တုိင္းေသာင္းက်န္းေနေသာ ဒုဗၺစမ်ားကို အရွင္ဘုရားတုိ႔ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနၾကပါသလား။ ဒုဗၺစေတြကို ထုတ္ပယ္၊ သန္႔ရွင္းဖို႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

အတုိက္အခံပါတီအမတ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မုိက္မဲဆိုးသြမ္းမႈမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္တြင္းတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲသင့္ပါတယ္။

            မတရားမႈနဲ႔ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္မႈကို လစ္လ်ဴရႈထားမယ္ဆုိရင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ကာယကံေျမာက္အား ေပးကူညီတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ လစ္လ်ဴရႈထားတဲ့ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ပါတီ၊ အသင္းအပင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ကာယကံ ေျမာက္အားေပး ကူညီေနသူနဲ႔ အားေပးကူညီေနတဲ့ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းအသင္းအပင္းေတြပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

            ဒီကေန႔ တိုင္းျပည္နဲ႔အဝန္းမွာေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးေသြးခဲြ၊ ရန္တုိက္၊ အၾကမ္းဖက္ေနမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္၏ အၾကမ္းဖက္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ အဓိကႀကိဳးကုိင္ေနသူေတြထဲမွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရတုိ႔ နက္နက္ ရိႈင္း ရႈိင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့အခ်က္ကိုလည္း ေလးေလးနက္နက္သတိျပဳမိၾကဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

– See more at: http://moemaka.com/archives/35870#sthash.YXV6baoe.dpuf

မွတ္ခ်က္။  ။ မိုးမခမွတိုက္ရိုက္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
kai

About kai

Kai has written 1003 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF