အမိ၀မ္းထဲမွ...........ဆင္ငယ္ေလး

အမိ၀မ္းအတြင္းမွ............ခ်စ္စရာလင္းပိုင္ငယ္

အမိ၀မ္းအတြင္းမွ......ေခြးငယ္ေလး

အမိ၀မ္ဒအတြင္းမွ...............ငါးမန္းငယ္ေလး

National Geographic Documentary၏အစီအစဥ္ အသစ“Extraordinary Animals in the Womb”ၤ

About zaw mg

zaw mg has written 120 post in this Website..