သံတြဲျမိဳ႕ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ တယ္လီဖုန္းခြဲတန္း လုပ္စားပံု

သံတြဲျမိဳ႕ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္အမ်ားျပည္သူတယ္လီဖုန္းခြဲတန္းအား မဲမေဖါက္ဘဲ လက္က်ိတ္ထိုးကာ  လာဘ္ေငြရွာကာ တစ္လလွ်င္ တယ္လီဖုန္းခြဲ

တမ္းမ်ားအားေရာင္းခ်ကာ တစ္လလွ်င္ ေငြ (၄) (၅) သိန္း အိ္ပ္ထဲထည့္ကာကိုယ္

က်ိဳးရွာ လုပ္ကို္င္ေနၾကပါသည္. အဆိုးဆံုး မွ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး

ဦးေက်ာ္ရီျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။အမွတ္ ၁၊၂ ၊၄၊တိုရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

မ်ားမွာေတာ့ တခါတစ္ရံမဲႏိုက္ျခင္း မ်ားၾကားမွ တစ္လံုးစႏွစ္လံုးက်ျဖတ္စားၾကေသာ္

လည္း အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး မွာေတာ့ (၁၀)အိမ္ေခါင္းေပးသည္ဘာညာ

အေၾကာင္းျပျပီးညေနတိုင္း အရက္ ၀ုိင္းဖြဲ႕ကာတယ္လီဖုန္းမွရေသာ ၀င္ေငြျဖင့္စီးပြါး

ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊   ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွာလည္းအမ်ားသူငွါတယ္လီဖံုးအသံုး

ျပဳႏိုင္ရန္ ခ်ေပးေသာဖုန္းမ်ားကို ျမို႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးလက္မွတ္ျဖင့္ (၁၀)လံုး

(၁၅) လံုးစသည္ျဖင့္ခြဲတမ္းေရာင္းစားကာစီပြါးျဖစ္ေနပါေၾကာင္းလည္းသိရွိရပါသည္။

သံတြဲေ ဆက္သြယ္ေရးတယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားမွလည္း ဆိုရြားလွေၾကာင္းယခုခ်ေပးေသာ

CDMA 800 ဖုန္း မွာ ဖုန္းေျပာ၍လည္း မေကာင္းေၾကာင္း၊တစ္ေနလွ်င္၄နာရီေလာက္

သာေခၚရေၾကာင္း ၊လိုင္းမွလည္းအလြန္အားနည္းသာဖုန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

 

About Lu Min

Lu Min has written 1 post in this Website..