ျမန္္မာႏိုင္ငံရွိဗုဒၶဘာသာရဟန္း၊သံဃာမ်ားထဲတြင္ အဓမၼ၀ါဒီမ်ားႏွင့္ အ၀ိနယ၀ါဒီမ်ားလြမ္းမိုးေနသူမ်ားမ်ားျပားေနသျဖင့္ကိုရွင္းလင္းသုတ္သင္ရန္ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုသံဃာ၀န္ေဆာင္မွဳအစည္းအေ၀းတြင္ သဘာပတိဆရာေတာ္မွမိန္႕ဆိုညြန္ၾကား.

သတၱမအၾကိမ္က်င္းပေသာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုသံဃာ၀န္ေဆာင္မွဳအထူးအစည္းအ ေ၀းတြင္ သဘာပတိဆရာေတာ္  ေဒါက္တာဘဒၵ ႏၱကုမာရဘိ၀ံသဆရာေတာ္မွ အထူး

အစည္းအေ၀းပြဲသို႕ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားအားမိန္႕ၾကား

ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါသည္။ ထိုသတင္းကို ၂၂-၁-၂၀၂၄ ရက္ေန႕သတင္းစာတြင္ေဖၚ

ျပပါရွိပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ျဖစ္ပြါးေန

ေသာျပႆနာမ်ားတြင္ ၉၆၉ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင္     ့၀ီရသူကဲ့သို႕ေသာ   အစြန္းေရာက္ အားဓမၼ၀ါဒီဘုန္းႀကီးမ်ားက အမ်ိဳးခ်စ္သေယာင္ျဖင့္ အ၀ိနယ၊     အာဓမၼတရားမ်ားကို

မသိနားမလည္ေသာျပည္သူလူထုအားေသြးခြဲေဟာေျပာကာအျခားဘာသာ၀င္မ်ားအ ေပၚရန္လို႕မုန္းတီးေစခဲ့ေသာသမိုင္းဆိုးႀကီးကို ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ကသိရွိျပီး

ျဖစ္ပါသည္။       ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သမိုင္းစဥ္ဆက္အတူတကြေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာ

တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲေအာင္၊တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မွဳကိုျပိဳကြဲ ေအာင္ထိုကဲ့သို႕ဘုန္းႀကီးမ်ားကအစြန္းေရာက္တရားပြဲမ်ား၊ဗီဒီယိုတိပ္ေခြမ်ားျဖင့္ေသြး ထိုးျခင္းလွံဳေဆာ္ျခင္းတို႕ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသျဖင့္တသက္လံုးအတူတကြေနထိုင္လာ ခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ဘာသာေရးကိုအေၾကာင္းျပကာ မုန္းတီေရး  တရားမ်ားကို ေပၚေပၚတင္တင္ျပလုပ္ေဟာေျပာခဲ့ၾကျပီး          ထိုသည္ကုိလည္း သက္ဆို္င္ရာအာဏာပိုင္မ်ားကသိရွိပါလွ်က္မတားဆီးခဲ့သျဖင့္ျပည္သူလူထု႕ေပါင္းမ်ား စြာေသေၾကျပီးအိုးအိမ္မ်ား၊ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားမ်ားစြာပ်က္စီဆံုးရံွဳးခဲ့ၾကျပီးယေနတိုင္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမယံုၾကည္ၾကေအာင္၊ဆက္သြယ္မွဳမျပဳလုပ္ၾကရေအာင္၊ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္၀ယ္ယူျခင္းမျပဳၾကေအာင္ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကို၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္လည္း ဘုန္းႀကီးေဟာလွ်င္အမွားအမွန္ေ၀ဖန္ပိုင္း

ျခားႏို္င္စြမ္းမရွိဘဲမ်က္ကန္းယံုၾကည္ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကျခင္း၊တရားပြဲမ်ားတြင္ဘုန္းႀကီးေဟာတိုင္းမွန္သည္ထင္ကာစြတ္ရြတ္ေထာက္ခံတတ္ျခင္းအစရွိေသာအခြင့္ေကာင္းယူကာယခင္အစိုးရလက္ထက္ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မွဳျဖင့္ေထာင္က်ေနေသာအက်ဥ္းသားမ်ားကိုပင္လြတ္ေပးျပီးအစြန္းေရာက္တရားေဟာၾကားကာႏိုင္ငံေရးဖက္အာဏာအာဏာမလွည့္ေအာင္ လုပ္စားသြားၾကသည္ကို၀မ္းနည္းဖြယ္ရာသမိုင္းဆိုးၾကီးကသက္ေသ

ခံေနပါေသာ္လည္း ၊  ဒါဘာသာေရးပဋိပခမဟုတ္  သာမန္မေတာ္တဆမွဳဆိုကာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာရွင္မ်ားဖက္မွလည္း ထိုအစြန္းေရာက္မွဳကို မသိဟန္ျပဳလွ်က္၊    သတင္းမ်ားကိုဖံုးဖိလွ်က္တင္ျပမွဳမ်ားကိုလည္းေတြ႕ျမင္ေနရျပီး ၊ တိုင္းရင္းသား

ဘာသာျခားမ်ားေသေၾကပ်က္စီးျခင္းမီးရိွဳခံရျခင္းစေသာျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပြါးပါလွ်က္ ထိုျပႆနာကိုဘာမွမဟုတ္သေယာင္ျဖင့္သတင္းအမွန္ကိုဖံုးဖိလိမ္ညာေျပာၾကားကာ လက္ေတြ႕တြင္ ျပည္သူလူထုမွာအမိုးအကာမရွိေသာ ရြာအျပင္ဖက္တြင္ ေထာင္သား မ်ားကဲ့သို႕ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ေနထိုင္ေနၾကရသည္မွာျပည္သူလူထုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ကိုႏို္င္ငံတကာမွသိရွိျပီးစာနာမွဳအကူအညီမ်ားေပးေနပါေသာ္လည္း  မစာနာႏိုင္သည္မွာသက္ဆိုင္ရာတို႕ပင္ျဖစ္ပါသည္။ႏိုင္ငံတကာမွဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ေပးလွဴေသာအလွဴေငြမ်ားကိုမိမိတို႕အိပ္ထဲေရာက္ေအာင္နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္လွည္ျဖားရယူ ေနသည္မွာ၀မ္းနည္းဖြယ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္၏တရားကိုနားမလည္း၊ဘုန္းႀကီးေျပာရင္အမွန္ ဟူေသာ

တရားေသဆုပ္ကိုင္ထားၾကေသာျပည္သူလူထုကိုတရားစစ္တရားမွန္ရရွိျပီးေအး

ခ်မ္းသာယာေအာင္၊      ဗုဒၶ၏ေမတၱတရားကိုလူတိုင္းနားလည္သေဘာေပါက္

ေအာင္၊အစြန္းေရာက္ဘုန္းႀကီးအတုမ်ား၏အႏၱရယ္မွကင္းေ၀းေအာင္သာသနာေတာ္

သန္႕ရွင္းေရးကိုထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မွေသာျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးေအးခ်မ္း

မည္ျဖစ္ပါသည္။ထိုသတၱမအၾကိမ္က်င္းပေသာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုသံဃာ၀န္ေဆာင္မွဳအထူးအစည္းအ ေ၀းတြင္ ဆရာေတာ္ကဆက္လက္၍မိန္႕ၾကားရာတြင္ယခုအခါအခ်ိဳေသာ

ရွင္ငယ္ ။ရဟန္းငယ္မ်ားသည္ သမဏသာရုပၸမျဖစ္သည့္အမွဳမ်ား၊အၾကမ္ဖက္မွဳမ်ား၊

၀ိနည္းေဒသနာေတာ္သံစည္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ဆန္႕က်င္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို

တစ္ပါးခ်င္းမွအစု႕အဖြဲ႕လိုက္လြန္က်ဴးေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုေတြ႕ျမင္ၾကားသိေနျခင္း

ေထရ၀ါဒပိဋကႏွ့္မကို္က္ညီေသာေဟာေျပာမွဳမ်ားကိုၾကားသိေနရျခင္းမ်ား၊အဓမၼ၀ါဒ

မ်ားကို တစ္စတစ္စျပန္လည္ေဟာေျပာေနျခင္းမ်ားစသည္တို႕ေပၚေပါက္ေနသျဖင့္

အားဓမၼ၀ါဒီပုဂၢိဳလ္၊အ၀ိနယ၀ါဒီပုဂၢိဳလ္မ်ားအင္အားမမ်ားမွီ တပည္ေတာ္မ်ားသံဃာ

အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္တို႕ကလည္းေကာင္း၊တိုက္အုပ္တိုက္ၾကပ္၊ပဓာနနာယက

စေသာအဆင့္ဆင့္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္းေကာင္း၊သာသနာေတာ္အတြက္

အရွည္ေမွ်ာ္ေတြးျပီး သာသနာျပဳစိတ္အရင္းခံကာ ရွင္းလင္းသုပ္သင္ေဆာင္ရြက္

သင့္ပါေၾကာင္းတင္ျပသြားပါသည္။

ထိုဆရာေတာ္မွပင္ဆက္လက္၍ဂိုဏ္းေပါင္းစံုသံဃာအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမွ

အဓမ၀ါဒီ၊အ၀ိန၀ါဒီမ်ားကိုမတားဆီး ႏိုင္ပါက အဆိုပါ၀ါဒမ်ားပိုမိုထြန္းကားလာ

မည္ျဖစ္ျပီးအကြပ္မရွိသည့္ၾကမ္းပရမ္းပတာဆိုသကဲ့သို႕ အလဇၨီပုဂၢိုလ္မ်ားထင္ရာ

စိုင္းၾကသျဖင့္ ဤသာသနာေတာ္ႀကီးေရတိမ္နစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း

လမ္းညြန္မိန႕္ၾကားသြားပါသည္။

ထိုျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ မွ ဒလိုင္းလာမားကဲ့သို႕ေသာႏိုဘယ္ဆုရွင္

ဆရာေတာ္မ်ားကလည္းျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရဟန္းရွင္မ်ားသည္ ဗုဒၶ၏ေမတၱာတရားကို

ဂရုမစိုက္ဘဲ၊ဗုဒၶ၏အဆံုးအမကိုနာမခံဘဲ အစြန္းေရာက္ေနေၾကာင္း၊ေထာက္ျပခဲ့ၾက

ျပီးေရႊည၀ါဆရာေတာ္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခ်င္ရင္ ၊အမ်ိဳးသားေရလုပ္ခ်င္လွ်င္

သကၤန္းခၽြတ္ရန္မိန္႕ၾကားသြားခဲ့သည္ကိုလည္အထင္အရွားေတြျမင္ႏိုင္ပါသည္။အဖမ္းခံရရန္ေၾကာက္တိုင္းသကၤန္းျခံဳကာလုပ္စားခဲၾကေသာအျဖစ္ကိုလည္းစြန္႕လြတ္ၾကရန္ မိန္႕ၾကားထားပါသည္။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္ျမန္မာဘုန္းႀကီးအတုမ်ားေၾကာင့္

ျမန္မာဘုန္းႀကီး ၀ီရသူကိုပင္ ဗုဒၶဘာသာအၾကမ္းဖက္သမားမ်က္ႏွာဟု႕ေခါင္းႀကီး

တပ္ကာဓါတ္ပံုမ်ားျဖင့္ TIME သတင္းစာကပင္ေဖၚျပခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာကို မ်က္ႏွာပ်က္ေစခဲ့သည္ကို သတိတရားရွိစြာျဖင့္ ­­အားလံုးမွ၀ိုင္း

၀န္ထိ္မ္းသိမ္းၾကမွသာ ကမၻာအလယ္တြင္ ျမန္မာတုိ႕၏ ေအးခ်မ္းသိမ္ေမြေသာ

လူသားခ်င္းစာနာသနားတတ္ေသာ၊   ေအးအတူပူအမွေနထိုင္ၾကေသာ ဗုဒၶ၏

ေမတၱာတရားလြမ္းေသာတရားကို လူသားတိုင္းနားလည္ျပီးေအးခ်မ္းေသာကမၻာ

ႀကီးတစ္ခုတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါရန္အတြက္ လူသားတိုင္းမွ အမွန္တရားကိုေလးစား

တတ္ေသာ၊အမွားအမွန္ကိုေ၀ဖန္ပိုင္းျခားတတ္ေသာ တရားစစ္တရားမွန္ကိုေလး

စားျပီး မမွန္တရားကိုေဟာၾကားေနသူမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းတြန္းလွန္တိုက္ဖ်က္သြား

ႏိုင္ပါမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတရားစစ္     တရားမွန္မ်ားေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္  တိုက္တြန္း  တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

About sai saimg

sai saimg has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF