အဘေဖါ ရဲ႕ နယူးဇီလန္သြား

Cruise ေတာလား – ၈ ( Galley Tour ) ။

 

၁၃ – ၁၂ – ၂၀၁၃ ။

 

ဒီေန႕ တစ္ေန႕လံုးေတာ႕ သေဘၤာဟာ ဘယ္ဆိပ္ကမ္းကိုမွ မကပ္ဘဲ ၊

Tauranga ကေန Wellington ၿမိဳ႕ ကို ခုတ္ေမာင္းမွာပါ ။

ေတာက္ေလ်ွာက္ ပင္လယ္ထဲမွာပါ ။ ကမ္းနား သြားဖို႕ မ႐ွိဘူးေပါ႕ ။

 

အဲဒီေတာ႕ကာ ၊ ဘာလုပ္ေနၿပီး အခ်ိန္ျဖဳန္းရင္ ေကာင္းမလဲလို႕ ၊

သတင္းလႊာ ၁ ။ ဒီေန႕ ႏွင္႕ မနက္ျဖန္ ရဲ႕ Activities & Events ေတြမွာ ႐ွာၾကည္႕ပါတယ္ ။

 

နံနက္ ၁၀ နာရီ ခြဲမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ Galley Tour မီးဖိုေဆာင္ ေလ႕လာေရး ခရီးစဥ္ ၊

ဆိုတာကိုေတြ႕ရလို႕ ၊ အဲဒီကိုဘဲ သြား ေလ႕လာဖို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္ ။

 

8 နံနက္ ၁၀ နာရီ ခြဲမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ Galley Tour မီးဖိုေဆာင္ ေလ႕လာေရး ခရီးစဥ္ ။

 

8 နံနက္ ၁၀ နာရီ ခြဲမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ Galley Tour မီးဖိုေဆာင္ ေလ႕လာေရး ခရီးစဥ္

8 နံနက္ ၁၀ နာရီ ခြဲမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ Galley Tour မီးဖိုေဆာင္ ေလ႕လာေရး ခရီးစဥ္

 

အဲဒါႏွင္႕ ၊ Tour စမယ္႕ Grand Epernay 3 ဆိုတဲ႕ Restaurant ကို ၊

နံနက္ ၁၀ နာရီ ခြဲ အေရာက္ သြားလိုက္ပါတယ္ ။

( အဲဒီမွာ ၊ လူတိုင္းကို ႀကိဳဆိုတဲ႕ အေနႏွင္႕ ၊

Welcoming Drink ႐ွန္ပိန္ / အေအး တိုက္ဧည္႕ခံ တယ္ေလ )

 

အခ်ိန္က်တဲ႕အခါ ၊

ပထမ ဦးဆံုး သေဘၤာရဲ႕ Food & Beverage Director Mr. Martin Fouler ၊

( သူ႕ရဲ႕ ရာထူးကေတာ႕ ၊ ေ႐ႊေခ်ာင္း ၃ စင္း ႏွင္႕ ၊

Food & Beverage Department ရဲ႕ Head of Department ပါ )

က မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး ၊ သူ႕ F & B Department ရဲ႕ ၊

သေဘၤာေပၚမွာ လုပ္ပံု ကိုင္ပံု ကို ေျပာျပပါတယ္ ။

 

8 သေဘၤာရဲ႕ Food & Beverage Director, Mr. Martin Fouler ။

 

8 သေဘၤာရဲ႕ Food & Beverage Director Mr. Martin Fouler

8 သေဘၤာရဲ႕ Food & Beverage Director Mr. Martin Fouler

 

အဲဒီေနာက္ ၊ သူ႕ရဲ႕ F & B Dept ေအာက္က Chef ( Chief Cook ) ေတြႏွင္႕ ၊

အဘ တို႕ကို မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္ ။

သူ႕ လက္ေအာက္က ရာထူး အႀကီးဆံုး Cook ကေတာ႕ ၊

Executive Chef ၾသဇီ လူမ်ိဳး Geoffrey Haviland ပါ ။

Executive Chef ဟာ ရာထူးအေနႏွင္႕ကေတာ႕ ေ႐ႊေခ်ာင္း ၃ စင္း အတူတူပါဘဲ ၊

ဒါေပမယ္႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေနႏွင္႕ကေတာ႕ Food & Beverage Director ရဲ႕ ေအာက္ကပါ ။

 

8 F & B Dept ေအာက္က Chef ( Chief Cook ) ေတြ ။

 

8 F & B Dept ေအာက္က Chef ( Chief Cook ) ေတြ

8 F & B Dept ေအာက္က Chef ( Chief Cook ) ေတြ

 

ပထမဦးဆံုး သူတို႕ ႒ာန ရဲ႕ လုပ္ပံု ကိုင္ပံု ကို ႐ွင္းျပပါတယ္ ။

 

သူတို႕ Food & Beverage Department ရဲ႕ အဓိက ပထမ ဦးစားေပးဟာ တဲ႕ ၊

ထမင္း ဟင္း အေဖ်ာ္ ယမကာ ေတြ အရသာ႐ွိတာ မ႐ွိတာ မဟုတ္ပါဘူး တဲ႕ ။

သေဘၤာေပၚက ခရီးသည္ေတြ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလ်ွာ အစ႐ွိတဲ႕ ၊

ေရာဂါပိုးေတြ မကူးစက္ဘို႕ သန္႕႐ွင္းေရး ကို အထူး ဂ႐ုစိုက္ရတာပါတဲ႕ ။

 

( ခရီးသည္ ၂၈၀၀ ေက်ာ္ ႏွင္႕ ဝန္ထမ္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္႐ွိတဲ႕ သေဘၤာႀကီးေပၚမွာ ၊

ကူးစက္ေရာဂါ တစ္ခုခု Out Break ျဖစ္လိုက္လို႕ကေတာ႕ ၊ စဥ္းစားသာ ၾကည္႕ေပေတာ႕ )

 

သန္႕႐ွင္းေရး ႏွင္႕ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္မႈ ကို ဘယ္လို ဂ႐ုစိုက္သလဲဆို ၊

အဘ မွတ္မိသေလာက္ထဲက နမူနာ တစ္ခ်ိဳ႕ ေျပာျပရရင္ ။

 

၁ ။

သေဘၤာ စထြက္ထြက္ခ်င္း ၊ ၇၂ နာရီ / ၃ ရက္ အတြင္းမွာ ၊

Restaurent ေတြထဲက စားစရာ ( ထမင္း / ဟင္း / မုန္႕ ) ေတြကို ၊

ခရီးသည္ ကိုယ္တိုင္ ထိကိုင္ ဖို႕ မေျပာႏွင္႕ ၊ ဇြန္း ႏွင္႕ ခပ္ယူခြင္႕ေတာင္ မျပဳပါဘူး ။

ခရီးသည္  စားခ်င္တဲ႕ အစားအစာကို Waiter Waitress ေတြကဘဲ ခပ္ေပးပါတယ္ ။

 

8 စားစရာ ( ထမင္း  ဟင္း  မုန္႕ ) ေတြကို ဇြန္း ႏွင္႕ ခပ္ယူခြင္႕ေတာင္ မျပဳပါဘူး ။

 

8 စားစရာ ( ထမင္း  ဟင္း  မုန္႕ ) ေတြကို ဇြန္း ႏွင္႕ ခပ္ယူခြင္႕ေတာင္ မျပဳပါဘူး ။

8 စားစရာ ( ထမင္း ဟင္း မုန္႕ ) ေတြကို ဇြန္း ႏွင္႕ ခပ္ယူခြင္႕ေတာင္ မျပဳပါဘူး ။

 

၂ ။

ခရီးသည္ ေတြကို တည္ခင္းတဲ႕ ဘယ္စားစရာကို မဆို ၊

ခ်က္ၿပီးတဲ႕ အခ်ိန္ကေန ၄ နာရီအတြင္း မကုန္ရင္ လႊင္႕ျပစ္ရပါတယ္ ။

ပံုထဲမွာ သူတို႕ရဲ႕ မီးဖိုေခ်ာင္ Galley ထဲက အမိန္႕ ၫႊန္ၾကားလႊာ Time Control Plan ပါ ။

Set Up Time ခ်က္ၿပီးတဲ႕အခ်ိန္ ႏွင္႕ Discard Time လႊင္႕ျပစ္ရမယ္႕အခ်ိန္ ေရးထားပါတယ္ ။

 

8 ဘယ္စားစရာ မဆို ခ်က္ၿပီးတဲ႕ အခ်ိန္ကေန ၄ နာရီအတြင္း မကုန္ရင္ လႊင္႕ျပစ္ပါတယ္ ။

 

8 ဘယ္စားစရာ မဆို ခ်က္ၿပီးတဲ႕ အခ်ိန္ကေန ၄ နာရီအတြင္း မကုန္ရင္ လႊင္႕ျပစ္ပါတယ္ ။

8 ဘယ္စားစရာ မဆို ခ်က္ၿပီးတဲ႕ အခ်ိန္ကေန ၄ နာရီအတြင္း မကုန္ရင္ လႊင္႕ျပစ္ပါတယ္ ။

 

၃ ။

ေနရာအႏွံ႕မွာ Purell လို႕ေရးထားတဲ႕ Hand Cleaner / Gel Dispenser ေတြ ႐ွိပါတယ္ ။

အဲဒီေအာက္မွာ လက္ခံလိုက္ရင္ Automatic လက္ေဆးတဲ႕ Gel ေလးေတြ က်လာပါတယ္ ။

အဲဒီ Gel ေတြႏွင္႕ လက္အႏွံ႕ ကို ပြတ္လိုက္ရင္ ပိုးသတ္ သန္႕စင္ၿပီးသား ျဖစ္သြားပါတယ္ ။

ေရ ႏွင္႕ ထူးၿပီး ထပ္ေဆးစရာ မလိုေတာ႕ပါဘူး ။

 

အဲလို Gel Dispenser ေတြကို ေနရာ အႏွံ႕မွာ တပ္ဆင္ထားေပးပါတယ္ ။

အထူးသျဖင္႕ စားေသာက္ခန္းေတြရဲ႕ အဝင္ေပါက္တိုင္းမွာ ႐ွိပါတယ္ ။

အဲဒီ အျပင္ စားေသာက္ခန္းေတြရဲ႕ အဝင္ေပါက္တိုင္းမွာ ၊

Waiter / Waitress တစ္ေယာက္စီက ႀကိဳဆုိ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ရင္း ႏွင္႕ ၊

လက္ထဲကို အဲဒီ Gel ေလးေတြ Manual ကိုယ္တိုင္လဲ လိုက္ဖ်န္းေပးပါတယ္ ။

 

8 ေနရာအႏွံ႕မွာ Purell လို႕ေရးထားတဲ႕ Hand Cleaner  Gel Dispenser ေတြ ႐ွိပါတယ္ ။

 

8 ေနရာအႏွံ႕မွာ Purell လို႕ေရးထားတဲ႕ Hand Cleaner  Gel Dispenser ေတြ ႐ွိပါတယ္

8 ေနရာအႏွံ႕မွာ Purell လို႕ေရးထားတဲ႕ Hand Cleaner Gel Dispenser ေတြ ႐ွိပါတယ္

 

၄ ။

Buffet Dining Room ထဲက Beverage Corner မွာ အပူ အေအး ေသာက္စရာ စက္ေတြ ႐ွိပါတယ္ ။

အဲဒီ အေအး စက္ေလးေပၚမွာ ေရးထားတဲ႕ ၊ ” Please do not reuse your glass ” ဆိုတာ ၊

အခု ေတြ႕ရတဲ႕ ၊ ေဆးထားၿပီးသား ဖန္ခြက္ အျပာ ထဲကို အေအးထည္႕ယူသြားၿပီးရင္ ၊

ကိုယ္႕ ပါးစပ္ ႏွင္႕ ထိေသာက္ၿပီးတဲ႕ ( ပိုးေတြ ပါလာႏိုင္တဲ႕ ) အဲဒီ ဖန္ခြက္ အျပာ ကို ၊

ဒီ အေအးစက္ ဆီကို ျပန္ယူလာၿပီး ၊ ေနာက္တစ္ခါ အေအး ထပ္ထည္႕ခြင္႕ မျပဳေတာ႕ပါဘူး ။

ေနာက္တစ္ခါ အေအး ထပ္ထည္႕ခ်င္ရင္ ၊ ေနာက္ ဖန္ခြက္ အသစ္ ကို သံုးရပါမယ္ ။

 

8 Buffet Dining Room ထဲက အပူ အေအး ေသာက္စရာ Beverage Corner ။

 

8 Buffet Dining Room ထဲက အပူ အေအး ေသာက္စရာ Beverage Corner ။

8 Buffet Dining Room ထဲက အပူ အေအး ေသာက္စရာ Beverage Corner ။

8 ေနာက္တစ္ခါ အေအး ထပ္ထည္႕ခ်င္ရင္ ၊ ေနာက္ ဖန္ခြက္ အသစ္ ကို သံုးရပါမယ္ ။

 

8 ေနာက္တစ္ခါ အေအး ထပ္ထည္႕ခ်င္ရင္ ၊ ေနာက္ ဖန္ခြက္ အသစ္ ကို သံုးရပါမယ္ ။

8 ေနာက္တစ္ခါ အေအး ထပ္ထည္႕ခ်င္ရင္ ၊ ေနာက္ ဖန္ခြက္ အသစ္ ကို သံုးရပါမယ္ ။

 

သူတို႕ ႒ာန ရဲ႕ လုပ္ပံု ကိုင္ပံု ကို ႐ွင္းျပၿပီးတဲ႕ေနာက္ ၊

ဧည္႕သည္ေတြရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကို ဖိတ္ေခၚ ေျဖၾကားေပးပါတယ္ ။

 

ၿပီးတဲ႕ အခါမွာ အဘ တို႕ကို အုပ္စုခြဲၿပီး ၊

သူတို႕ဆီက Chef တစ္ဦးစီက ဦးေဆာင္ေခၚၿပီး ၊

သေဘၤာ ရဲ႕ မီးဖိုေခ်ာင္ Galley ထဲကို လွည္႕လည္ ႐ွင္းျပပါတယ္ ။

 

8 မီးဖိုေခ်ာင္ Galley ထဲမွာ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း ႏွင္႕ ႐ွင္းသန္႕ေနပါတယ္ ။

 

8 မီးဖိုေခ်ာင္ Galley ထဲမွာ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း ႏွင္႕ ႐ွင္းသန္႕ေနပါတယ္

8 မီးဖိုေခ်ာင္ Galley ထဲမွာ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း ႏွင္႕ ႐ွင္းသန္႕ေနပါတယ္

 

8 အစားအေသာက္ ပံုေဖၚ အလွျပင္တဲ႕ ေနရာပါ ။

 

8 အစားအေသာက္ ပံုေဖၚ အလွျပင္တဲ႕ ေနရာပါ ။

8 အစားအေသာက္ ပံုေဖၚ အလွျပင္တဲ႕ ေနရာပါ ။

 

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင္႕ ၊

အဘ တို႕ ႏိုင္ငံတကာသြား ကုန္သေဘၤာေတြ လိုက္နာရတဲ႕ ဥပေဒ နည္းလမ္းေတြ ႏွင္႕ ၊

သူတို႕ ခရီးသည္တင္ Cruise သေဘၤာေတြ လိုက္နာရတဲ႕ ဥပေဒ နည္းလမ္းေတြ ႏွင္႕ ၊

အမ်ားအားျဖင္႕ကေတာ႕ အတူတူပါဘဲ ။ သူတို႕ ပိုလဲ / ကြာလွလဲ နဲနဲပါ ။

 

အဲဒီေတာ႕ အဘ အတြက္ ကေတာ႕ ၊

သူတို႕ဆီက မီးဖိုေခ်ာင္ Galley ၊ Pantry ၊ Store room ေတြ ၊

သန္႕႐ွင္းတာ ၊ သပ္ရပ္တာ ၊ စံနစ္က်တာေတြ ၊

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ OHS လုပ္ထားတာေတြ ၊

အဘ အျမင္မွာ ဘာမွ မထူးဆန္းလွပါဘူး ။

 

ဥပမာအားျဖင္႕ ဓါတ္ပံုထဲက မီးဖိုေခ်ာင္ Galley ၾကမ္းျပင္မွာ ၊

အနက္ေရာင္ ရာဘာျပား အထူႀကီးေတြ ခင္းထားတာ ေတြ႕လား ၊

အဲဒါက လ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အား ႏွင္႕ ကိုင္ထိ ႏိုင္တဲ႕ေနရာေတြရဲ႕ ေအာက္တည္႕တည္႕ ဘဲ ၊

လူေတြကို ဓါတ္မလိုက္ေအာင္ ရာဘာျပား အထူႀကီးေတြ ခင္းထားတာ ။

အေျခခံ ဥပေဒ နည္းလမ္းေတြက အကုန္ အတူတူပါဘဲ ။

ေသခ်ာလိုက္ၾကည္႕ရင္ သံုးတဲ႕ စက္ေတြကအစ အမ်ိဳးအစား အတူတူ ပါဘဲ ။

 

8 ဟင္းေတြ မေရာကုန္ဖို႕ ပါဝင္တဲ႕ ပစၥည္း ခ်က္နည္းေတြကို ပံု ႏွင္႕ တကြ ျပထားပါတယ္ ။

 

8 ဟင္းေတြ မေရာကုန္ဖို႕ ပါဝင္တဲ႕ ပစၥည္း ခ်က္နည္းေတြကို ပံု ႏွင္႕ တကြ ျပထားပါတယ္ ။

8 ဟင္းေတြ မေရာကုန္ဖို႕ ပါဝင္တဲ႕ ပစၥည္း ခ်က္နည္းေတြကို ပံု ႏွင္႕ တကြ ျပထားပါတယ္ ။

 

8 အမ်ိဳးအစားတူတဲ႕ ဟင္းခြက္ေတြကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ႀကိဳျပင္ေနပံုပါ ။

 

8 အမ်ိဳးအစားတူတဲ႕ ဟင္းခြက္ေတြကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ႀကိဳျပင္ေနပံုပါ ။

8 အမ်ိဳးအစားတူတဲ႕ ဟင္းခြက္ေတြကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ႀကိဳျပင္ေနပံုပါ ။

 

အဲ ၊ အဲဒီမွာ အဘ အဓိက အံၾသမိတာ တစ္ခုဘဲ ႐ွိပါတယ္ ။

သူတို႕ မီးဖိုေခ်ာင္ Galley ႀကီးက အရမ္း က်ယ္ဝန္းသေလာက္ ၊

ဝန္ထမ္း Chef / Cook အေတာ္နည္းတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။

( အဲဒီေတာ႕ Chef ေတြ ေနရာ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း ႏွင္႕ ခ်က္ရတာေပါ႕ )

 

ဒီေလာက္ လူအမ်ားႀကီး ( ခရီးသည္ ၂၈၀၀ ) စားဖို႕ ကို ၊

ဒီေလာက္ လူနည္းနည္းေလး ႏွင္႕ ခ်က္ႏိုင္တာ အံ႕ၾသမိပါရဲ႕ ။

အဘ ေတြ႕ခဲ႕တာ Chef ေကာ ၊ အကူပါ ၊ ၂၀ / ၃၀ ေလာက္ဘဲ ႐ွိမယ္ ။

8 မီးဖိုေခ်ာင္ Galley က အက်ယ္ႀကီးပါ ၊ လူအမ်ားႀကီး က်ပ္ညပ္ မေနပါဘူး

 

8 မီးဖိုေခ်ာင္ Galley က အက်ယ္ႀကီးပါ ၊ လူအမ်ားႀကီး က်ပ္ညပ္ မေနပါဘူး

8 မီးဖိုေခ်ာင္ Galley က အက်ယ္ႀကီးပါ ၊ လူအမ်ားႀကီး က်ပ္ညပ္ မေနပါဘူး

 

8 ဒါကေတာ႕ မီးဖိုေခ်ာင္ Galley ထဲက ပစၥည္းထားတဲ႕ Store Room ။

 

8 ဒါကေတာ႕ မီးဖိုေခ်ာင္ Galley ထဲက ပစၥည္းထားတဲ႕ Store Room ။

8 ဒါကေတာ႕ မီးဖိုေခ်ာင္ Galley ထဲက ပစၥည္းထားတဲ႕ Store Room ။

 

မီးဖိုေခ်ာင္ Galley ကို ၾကည္႕ၿပီးတဲ႕ အခါက်ေတာ႕ ၊

Silk Harvest Asian Restaurant ကို ေခၚသြားၿပီး ၊

ဟင္းပြဲ ျပင္ဆင္ပံု အဆင္႕ဆင္႕ ကိုပါ ထပ္႐ွင္းျပပါတယ္ ။

( ဟဲ ဟဲ ႐ွင္းျပၿပီးတဲ႕ အခါက်ေတာ႕ ဟင္း ျမည္းၾကပါတယ္ )

 

8 ဟင္း အမ်ိဳးအမည္ေတြကို ဘာေတြႏွင္႕ ဘယ္လို တြဲစားရတာကို ႐ွင္းျပေနတာပါ 1 ။

 

8 ဟင္း အမ်ိဳးအမည္ေတြကို ဘာေတြႏွင္႕ ဘယ္လို တြဲစားရတာကို ႐ွင္းျပေနတာပါ 11

8 ဟင္း အမ်ိဳးအမည္ေတြကို ဘာေတြႏွင္႕ ဘယ္လို တြဲစားရတာကို ႐ွင္းျပေနတာပါ 1

 

8 ဟင္း အမ်ိဳးအမည္ေတြကို ဘာေတြႏွင္႕ ဘယ္လို တြဲစားရတာကို ႐ွင္းျပေနတာပါ 2 ။

 

8 ဟင္း အမ်ိဳးအမည္ေတြကို ဘာေတြႏွင္႕ ဘယ္လို တြဲစားရတာကို ႐ွင္းျပေနတာပါ 2

8 ဟင္း အမ်ိဳးအမည္ေတြကို ဘာေတြႏွင္႕ ဘယ္လို တြဲစားရတာကို ႐ွင္းျပေနတာပါ 2

 

8 ဟင္း အမ်ိဳးအမည္ေတြကို ဘာေတြႏွင္႕ ဘယ္လို တြဲစားရတာကို ႐ွင္းျပေနတာပါ 3 ။

 

8 ဟင္း အမ်ိဳးအမည္ေတြကို ဘာေတြႏွင္႕ ဘယ္လို တြဲစားရတာကို ႐ွင္းျပေနတာပါ 3

8 ဟင္း အမ်ိဳးအမည္ေတြကို ဘာေတြႏွင္႕ ဘယ္လို တြဲစားရတာကို ႐ွင္းျပေနတာပါ 3

 

အဘ တို႕လဲ ၊ အဲဒီက ဟင္းေတြ နဲနဲစီ ျမည္းၾကည္႕ၿပီးေတာ႕ ၊

အျပန္မွာ တစ္ခါတည္း Buffet Restaurant ဝင္ ၊

ေန႕လည္စာစားၿပီး အခန္း ျပန္ခဲ႕ပါေတာ႕တယ္ ။

 

ေတာ္ေသးဘီ ။

 

အဘ ေဖါ ( F R ) ။

 

 

8 တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ႕ ႐ွင္းျပတာ စိတ္မဝင္စားလွဘဲ ျမည္းၾကည္႕ဖိုဘဲ စိတ္ဝင္စားၾကတယ္ ။

 

8 တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ႕ ႐ွင္းျပတာ စိတ္မဝင္စားလွဘဲ ျမည္းၾကည္႕ဖိုဘဲ စိတ္ဝင္စားၾကတယ္ ။

8 တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ႕ ႐ွင္းျပတာ စိတ္မဝင္စားလွဘဲ ျမည္းၾကည္႕ဖိုဘဲ စိတ္ဝင္စားၾကတယ္ ။

 

8 ဟင္း အမ်ိဳးအမည္ေတြကို ဘာေတြႏွင္႕ ဘယ္လို တြဲစားရတာကို ႐ွင္းျပေနတာပါ 4 ။

 

8 ဟင္း အမ်ိဳးအမည္ေတြကို ဘာေတြႏွင္႕ ဘယ္လို တြဲစားရတာကို ႐ွင္းျပေနတာပါ 4

8 ဟင္း အမ်ိဳးအမည္ေတြကို ဘာေတြႏွင္႕ ဘယ္လို တြဲစားရတာကို ႐ွင္းျပေနတာပါ 4

 

8 ဟင္း အမ်ိဳးအမည္ေတြကို ဘာေတြႏွင္႕ ဘယ္လို တြဲစားရတာကို ႐ွင္းျပေနတာပါ 5 ။

 

8 ဟင္း အမ်ိဳးအမည္ေတြကို ဘာေတြႏွင္႕ ဘယ္လို တြဲစားရတာကို ႐ွင္းျပေနတာပါ 5

8 ဟင္း အမ်ိဳးအမည္ေတြကို ဘာေတြႏွင္႕ ဘယ္လို တြဲစားရတာကို ႐ွင္းျပေနတာပါ 5

Foreign Resident

About Foreign Resident

Foreign Resident has written 203 post in this Website..

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သေဘၤာလိုက္ေနရင္း ၊ ကံဇတ္ဆရာရဲ႕အလိုက် ကၽြန္းႀကီးတစ္ကၽြန္း ေပၚမွာ ေသာင္တင္ေနမိၿပီး ၊ အမိေျမကို လြမ္းဆြတ္ေနရသူပါ ။