“လမ္းခြဲ ကေလး ႏွစ္ ခု  “

 

မ ေန႔ ည ေန  ထ မင္း စား ျပီး ေတာ႔ ေဖစ္႔ ဘုတ္ ကို ၀င္ ၾကည္႔ ေန တုန္း  အိမ္ ေရွ႔ ကေခၚ သံ ၾကား လုိ႔

ၾကည႔္ လုိက္ ေတာ႔  ဟုိ အ ရင္ က က် ေနာ္ တုိ႔ ရုံး မွာ အ လုပ္ လုပ္ သြား တဲ႔ က ေလးမ ေလး ျဖစ္ ေနပါ တယ္။

 

“ဖိတ္ စာ လာ ေပး တာ ေလး ေပါက္”

“ ေအာ္ ညည္း စြံ ျပီ ေပါ႔  “ လုိ႔ က် ေနာ္ က ေျပာ ေတာ႔ သူ က ရီ က်ဲ က်ဲ လုပ္ ေန ပါ တယ္။

“ဥ ပုဒ္ ေန႔ ဆုိ ေတာ႔ ေလး ေပါက္ လဲ အား တယ္ မ လား

လာ ျဖစ္ ေအာင္ လာ  ေနာ္”

လုိ႔ ေျပာ ေတာ႔ ေခါင္း ျငိတ္ ျပ လုိက္ ပါတယ္။

“သ မီး သြား အုံး မယ္  ဖိတ ္စာေ တြ ေ၀ ရ အုံး မွာ  “လုိ႔ ေျပာ ျပီး သူ လဲ ျပ န္သြား ပါ တယ္။

ဖိတ္ စာ ေလး ကို ဖတ္ ၾကည္႔ ရင္ း

“ သူ လဲ ဘ ၀ လမး္ ခြဲ တစ္ ခု ကုိ ေရာက္သြား ျပန ္ေပါ႔ “ လုိ႔ ေတြး မိ ပါ တယ္။

က် ေနာ္  အ ျမင္ က ေတာ႔ လူ႔ ဘ၀ မွာ  အ ၾကီး မား ဆုံး ေသာ လမ္း ခြဲ  ႏွစ္ ခု ရွိ တယ္ လုိ႔ ထင္ ပါ တယ္။

ပ ထ မ တစ္ ခု က ေတာ႔  အ ထက္ တန္း ေက်ာင္း သား ဘ ၀ လြန္ ေျမာက္ ခ်ိန္ ရယ္

လူ ပ်ဳိ အ ပ်ဳိ ဘ ၀ ကုိ စြန္႔ လႊတ္ ျပီး မိ ဘ ရင္ ခြင္ က ေန ခြဲ ထြက္ လုိ႔ အိမ္ ေထာင္ ျပဳ ခ်ိန္ ရယ္ ျဖစ္ ပါ တယ္။

 

က် ေနာ္ တုိ႔ ငယ္ စဥ္ ဘ ၀ မွာ မူ ၾကဳိ ဆုိ တာ က  ေန စ ျပီး ေက်ာငး္ ဆုိ တာ နဲ႔ ဆုံ ၾက ရ တာ ပါ ဘဲ။

အဲ ဒီ မွာ ရြယ ္ တူ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ နဲ႔ စ တင္ ေပါင္း ဖက္ ရ တဲ႔ အ ခ်ိန္ လဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။

ဒီ မူ ၾကဳိ က ေန မူ လ တန္း  အလယ္ တန္း အ ထက္ တနး္ အ ဆင္႔ ဆင္႔ တ ျဖည္း ျဖည္း တုိး သြား ရင္း က

က် ေနာ္ တုိ႔ လည္း အ သက္ အရြယ္ ေတြ ၾကီး လာ သ လုိ အ ေတြး အ ေခၚ ေတြ လဲ ေျပာင္း လဲ လာ ခဲ႔ၾက တာ အမွန္ ပါ ဘဲ။

ဒါ ေပ မယ္ ႔ လဲ  ငယ္ သူ ငယ္ ခ်င္း ဆုိ တဲ႔ မူ လ တန္း အလယ္ တနး္ ဘ၀ မ်ား မွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ ေယာက္ ဘာ မွ ကြာ ျခား ခ်က္ မ ရွိ သ လုိ ပါ ဘဲ။

အိမ္ က  ေန ေက်ာင္း ကုိ ကိုယ္ ပုိင္ ကား နဲ႔ ဘဲ လာ လာ ၊

ဆုိင္ ကယ္ နဲ႔ ဘဲ လာ လာ၊

စက္ဘီး နဲ႔ ဘဲ လာလာ ၊

လုိင္း ကား ဘဲ စီး ျပီး လာ လာ၊

လမး္ ေလ်ာက္ ျပီး ဘဲ လာ လာ ၊

ေက်ာငး္ ခန္း ထဲ ေရာက္ သြား တာ နဲ႔ အ တူ တူ ျဖစ္သြား ပ ါတယ္။

ျဖဴ စင္ ရုိး သား တဲ႔ ဘာ အ ေရာင္ မွ မ စြန္း ထင္း ေသး တဲ႔ အရြယ္ ကုိး။

 

အ လယ္ တန္း လြန္ ေျမာက္ တဲ႔ အ ခ်ိန္ မွာ ေတာ႔ ငယ္ သူ ငယ္ ခ်င္း ေပ မယ္႔ ဘ၀ ရဲ႔ ျခား နားခ်က္ ေလး ေတြက စ တင္ လုိ႔ လာ ပါ  ျပီ။

လူ က လဲ နည္း နည္း သိ တတ္ စ အ ရြယ္ ေရာက္ လာ ေတာ႔ ပါတ္ ၀န္း က်င္ ကုိ ခ်ိန္ ထုိး ၾကည္႔ တတ္ တဲ႔ အရြယ္ ကုိ လဲ ေရာက္ လုိ႔ လာ ပ ါ တယ္။

မင္း အ ေဖ က ဘာ ငါ႔ အ ေ ဖ က ဘာ

ငါ ႔ အိမ္က ဘယ္္ လုိ မင္း အိမ္ က ဘယ္ လုိ ဆုိ တ႔ ဲ ယွဥ္ ျပဳိင္ မူ႔ ေလး ေတြ က တစ္ ေယာက္နဲ႔တစ္ ေယာက္ ၾကား မွာ ကိန္း ေအာင္ လုိ႔ လာ တဲ႔ အ ရြယ္ ကို ေရာက္ လာ တာကုိး။

ျဖဴ စင္ ျခင္း မွာ အေရာင္ နု နု ေလး  စ တင္  အ ပက္ ခံ လုိက္ ရ တဲ႔ ကာ လ လုိ႔ ဆုိ ခ်င္ ပါ တယ္။

အ လယ္ တနး္ ေရာက္ ခ်ိန္ မွာ စာ ေမး ပြဲ တ ဖုန္း ဖုန္း က် လုိ႔ ပ ညာ ဆက္ မ သင္ တဲ႔သူ ရွိ လာ သ လုိ

အ လုပ္ လုပ္ နုိ္င္ တဲ႔ အရြယ္ ေရာက္ လုိ႔ မိ သား စု အ  ေျခ အ ေန အ ရ ေက်ာင္း ထြက္ လုိက္ ရ သူ ေတြလဲ ရွိ လာ ျပန္ သ လုိ

ပ  ညာ သင္ တာ အ ခ်ိန္ ကုန္ တယ္ ဆုိ တဲ႔ အ ေတြး နဲ႔ ေက်ာင္း က ထြက္ ျပီး စီး ပြား ေရးေလာ က ထဲ ကုိ ၀င္ သြား သူ ေတြ လဲ ရွိ ပါ  တယ္။

လူ ငယ္ ဘ ၀ ကို အ ေျပာင္း အ လဲ ျဖစ ္ေစ တဲ႔ ျပန ္လည္ ျပင္ ဆင္ လုိ႔ မ ရ နုိင္ တဲ႔ ပ ထ မ ဆုံး လမး္ ခြဲ က ေတာ႔  အ ထက္ တနး္ ေက်ာင္း သား ဘ ၀ က ေန                                  တ ကၠ သုိလ္ ေက်ာငး္ သား ကုိ ကူး ေျပာငး္ ခ်ိန္ ပါ ဘဲ။

က် ေနာ္ တုိ႔ ျမန္ မာ နုိ္င္ငံ မွာ က  ဆယ္ တနး္ ေအာင္ မွတ္ အ ေပၚ မွာ မူ တည္ ျပီး                                တ ကၠသုိလ္ ၀င္ ခြင္႔ ကို သတ္ မွတ္ တဲ႔ အ တြက္ လူ ငယ္ တစ္ ေယာက္  အဘုိ႔ ကိုယ္ ၀ါ သ နာ ပါ ရ ာ ကို ေရြး ခ်ယ္ ခြင္႔ မရွိ ပါ ဘူး။

အ သက္ ေမြး ၀မး္ ေက်ာင္း တ ကၠ သုိလ္ လုိ႔ သတ္ မွတ္ ထား တဲ႔

ဆ ရာ ၀န ္လုိင္း  အင္ ဂ်င္ နီယာ လုိင္း ေတြ က အ မွတ္ အမ်ား ၾကီး ရ သူ ေတြ သာ ၀င္ ခြင္႔ ရွိ ျပီး  အ မွတ္ နည္း သူ ေတြ က ေတာ႔ သာ မန္  ဘာ သ ာ ရပ္ ေတြ ကို သာ သင္ ခြင္ ႔ ရွိ ပါ တယ္။

၁၉၇၀ ပါတ္ ၀န္း က်င္ က ဆုိ ရင္  ၈တန္း မွာ က တညး္ က သိပၸံ ၀ိဇၨာ ခြဲ လုိက္

တဲ႔ အတြက္ ဘ ၀ လမ္း ခြဲ  က  အ လယ္ တနး္ က ေန အ ထက္ တန္း အ ကူး မွာ

စ တင္ သ လုိ ျဖစ ္ခဲ႔ ဘူး ပါ တယ္။

၀ိဇၨာ လုိင္း ကို ေရာ က္ သူ က  အ မ်ား မက္ ေမာ တဲ႔

ဆရာ၀န္ လုိင္း တုိ႔  အင္ ဂ်င္ နီ ယာ လုိင္း တုိ႔  တက္ ခြင္႔ မ ရ

ဘဲ သိ ပၸြံ လုိင္း ေရာက္ သူ သာ တက္ ခြင္႔ ရ တာကိုး။

အဲ ဒီ အ ခ်ိန္ ေတြ ျမန္ မာ ျပည္ မွာ ဆ ရာ ၀န္ ရယ္ အင္ ဂ်င္ နီ ယာ က သာ

အ စုိး ရ အ လုပ္ ရ ဘုိ႔  နီး စပ္ ျပီး အ ျပ င္ မွာ လဲ လုပ္ ကိုင္ စား နုိင္ တဲ႔

အ တတ္ ပ ညာ ရွင္ ေတြ ျဖစ္ လာ တာ ကိုး။

ေနာက္ အဲ ဒီ ေခတ္ က ၀ိဇၨာ လုိင္း ေရာက္ သြား ရင္ ဆယ္ တနး္ ေအာင္ ဘုိ႔ို

အ ေတာ္ ေလး ခက္ ခဲ ပါ တယ္။

ဒီ ေတာ႔ လဲ အ မ်ား စိတ္ ၀င္ စား မူ႔ နည္း ပါ း တဲ႔ ဘာ သာ ရပ္ ျဖစ္ သြား တဲ႔ အ တြက္   အ လုိ လုိ ေန ရ င္ း နိ မ္႔ ပါး သြား သ လုိ ပါ ဘဲ။

 

ဆယ္ တနး္ ဆုိ တဲ႔ ကာ လ လြန္ ေျမာက္ တာ နဲ႔ ဆယ္ တနး္ ေအာင္ သူ နဲ႔

မ ေအာင္ သူ  ဆုိ တဲ႔ ျခား နက္ ခ်က္ က  စ တင္ လုိ႔ လာ ပါ တယ္။

ဆယ္ တန္း မ ေအာင္ သူ က ဘြဲ႔ မရ နုိ္င္ ေတာ႔ တဲ႔  အ တြက္ အ စုိး ရ ဌာန

မ်ား မွာ အ လုပ္ ၀င္ လုပ္ မယ္ ဆုိ ရင္သာမန္ စာ ေရး  အဆင္႔

အလြန္ ဆုံး ျဖစ္ လာ ႏုိင္ ရင္ ဌာန ခြဲ စာ ေရး ၾကီး အ ဆင္႔ ေလာက္ ေပါ႔။

ျပန္ တန္း ၀င္  အ ရာ ရွိ မ ျဖစ္နုိ္င္ ေတာ႔ ပါဘူး။

ဆယ္ တနး္ ေအာင္ ေပ မယ္႔ လဲ အ သက္ ေမြး ၀မ္း ေက်ာင္း တကၠသုိလ္ကို

ေရာက္ သြား သူ ေတြ သာ ကိုယ္ သင္ ၾကား ခဲ႔ တဲ႔ ဘာ သာ ရပ္ ကိုက္ညီ တဲ႔

အ လုပ ္ အကုိင္ ကို ရ နုိ္င္ ျပီး ျပန ္တန္း ၀င္ အ ရာ ရွိ ဘ ၀ ကုိ ေရာက္ နုိ္င္

ပါ တယ္။

သာ မန္ ၀ိဇၨာသိပၸံ ဘြဲ႔ ရ ေတြ က ေတာ႔  ဘယ္ ဘာသာ ရပ္ နဲ႔ ဘဲ ဘြဲ႔ရ ခဲ႔ ရ ခဲ့

အ စုိး ရ အ လုပ္ ျဖစ ္ျဖစ္ အ ျပင္ ပု ဂၢ လိ က အ လုပ္ ျဖစ္ ျဖစ္ ရ တဲ႔ ေန ရာ

၀င္ လုပ္ ၾက ရ ပါ တယ္။

 

ဒီ ေတာ႔ ဆယ္ တနး္ ဆုိ တဲ႔ ကာ လ ကုိ လြန္ ေျမာက္ သြား တဲ႔ အ ခ်ိန္ က စ ျပီး

ငယ္ သူ ငယ္ ခ်င္း ဆုိ တဲ႔ ဘ ၀ ေလး ကုန္ ဆုံး ျပီး မ တူ ျခား နား တဲ႔ ဘ၀ ေတြနဲ႔

ေလာ က ၾကီး ထဲ ကို စတင္  ၀င္  ေရာက္ ရ ပါ ေတာ႔ တယ္။

ဒီ ေတာ႔ လူ ငယ္ ဘ ၀ အ တြက္ ပ ထ မ ဆုံး ေသာ အၾကီး မားဆုံး ေသာ လမး္ ခြဲ စ တင္ ခ်ိ န္ ျဖစ္ ပါ တယ္။

အဲ ဒီ လမး္ ခြဲ ခ်ိန္ က ေန စ ျပီး  တစ္ ေယာက္ နဲ႔ တစ္ ေယာက္ ဘ ၀ ေတြ က လဲ အ မ်ဳိး မ်ဳိး ေျပာင္း လဲ သြား ၾက ပါ တယ္။

အ ခ်ဳိ႔ က ေတာ႔  အ စုိး ရ အ လုပ္ ၀င္ လုပ္ မယ္။

အခ်ဳိ႔ က ေတာ႔ ပုဂၢလိ က အ လုပ္ ၀င္ လုပ္ မယ္။

အခ်ဳိ႔  က ေတာ႔ မိ ဘ လက္ ငုတ္ လက္ ရင္း အ လုပ္ ၀င္ လုပ္ မယ္။

အခ်ဳိ႔ က ေတာ႔ ကိုယ္ ပိုင္ လုပ္ ငနး္ ကို ကုိယ္႔ အစြမး္ အ စနဲ႔ ထူ ေထာင္ မယ္။

အ ခ်ဳိ႔ က ေတာ႔ ပြဲ စား လုပ္မယ္။

အ ခ်ဳိ႔ က ေတာ႔ ကိုယ္ ၀ ါ သ နာ ပါ ရာ အ ႏု ပ ညာ လုပ္ ငန္း နဲ႔  အသက္ ေမြး မယ္။

အဲ အ ခ်ဳိ ႔ ကေတာ႔ ဘာ အ လုပ္ မွ မ လုပ္ ဘဲ ေ န မယ္။

ကိုယ္ သင္ ယူ ခဲ႔ တဲ႔ အတတ္ ပညာ ကို အေၾကာင္းျပဳ ျပီး  လုပ္ ကိုင္ စား ေသာက္ ပုံ ေတြ မ တူ ညီ ၾက သ လုိ ဆင္း ရဲ ခ်မ္း သာ ဆုိ တဲ႔ ဘ ၀ ေတြ ့ျဖစ္ လာ ခဲ႔ ၾက              ပ ါတယ္။

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

က် ေနာ္ တုိ႔ လူ သား ရယ္ လုိ႔ ျဖစ္ လာ ရင္ မ ကင္း နုိ္င္ တာ ေတာ႔ အ ခ်စ္ နဲ႔ တပ္ မက္ ျခင္း ပါ ။

အ ခ်စ္ နဲ႔ တပ္ မက္ ျခင္း ေၾကာင္႔ ျဖစ္ ေပၚ လာ တဲ႔ စိ္တ္ က ေတာ႔

တစ္ ဦး တည္း ပိုင္ ဆုိင္ လုိ စိတ္ ပါ ဘဲ။

ပိုင္ ဆုိင္ လုိ စိတ္ ရွိ တဲ႔ အ တြက္ လဲ ေပါင္း သင္ း လက္ ထပ္ ျခငး္ ဆုိ တာ ျဖစ ္

လာ ခဲ႔ ၾက ပါ တယ္။

တ ကယ္ ေတာ႔ လူ သား နွစ ္ဦး ေပါင္း သင္း လက္ ထပ္ ျခင္း ဆုိ တာ ထက္

မိ သာ း စု ၾကီး နွစ္ စု ေပါင္း လုိက္ တာ ျဖ စ္ ပါ  တယ္။

ဒီ လုိ မိ သား စု နွစ္ စု ေပါင္း တယ္ ဆုိ တာ က လဲ လြယ္ ကူ တဲ႔ ကိ စၥ ေတာ႔ မဟုတ္ ပါဘူး။

မိ သား စု တစ္ ခု မွာ မိ သား စု ၀င္ လူ ေပါင္း မ်ား စြာ ပါ ၀င္ ေန တယ္ ဆုိ ေတာ႔

လဲ မ တူ ညီ မူ ႔ ေတြ အ မ်ားၾကီး ရွိ နုိင္္ ပ ါတယ္။

မ တူ ညီ ျခင္း က ေန ျပ ႆ နာ ဆုိ တာ ေတြ ကို သယ္ ေဆာင္ လာ တာ ပါ ဘဲ။

တစ္ ခါ တစ္ ခါ မွာ ဒီ ေဆြ မ်ဳိး အသုိင္း အ၀ုိင္းေ တြ ေၾကာင္႔ ဘဲ အိမ္ ေထာင္ ေရး ျပဳိ ကြဲ ရ တာ မ်ဳိး ရွိ နုိ္င္ ျပန ္သလုိ အိမ္ ေထာင္ေ တာ႔ ျပဳိ ကြဲ မသြား ေပ မယ္႔ လဲ

ဘ၀ ကုိ စိတ္ ဆင္း ရဲ စြာ ကုန္ ဆုံး ရ တာ မ်ဳိး လဲ ရွိ နုိ္င္ ပါ တယ္။

 

တစ္ ခါ ကေ တာ႔ က်ေ နာ္ မိတ္ေဆြ ၾကဳံ ခဲ့ ရ တဲ႔ မိသား စု ျခင္း အ ေန အထုိင္  မ တူ ညီ တဲ႔ ့့့ျပ ႆ နာ ကို ၾကဳံ  ခဲ႔ ရ တာေလးကုိတာ ေလး ကို ျပန္ ေျပာ ျပ ခ်င္ ပါ ေသး တယ္။

သူ႔ သ ား က ရန္ ကုန္ မွာ သြား အ လုပ္ လုပ္ ေန တာ ပါ။

အဲ လုိ ေန ရင္း တစ္ ျမဳိ႔ ထဲ သား ျခင္း အ ေ၀း မွာ အ လုပ္  အ တူ လုပ္ တဲ႔ ေကာင္ မ ေလး နဲ႔ လူ ငယ္ ခ်င္း  ၾကဳိက္ ၾက ေတာ႔ ေတာင္း ေပး ရ ေတာ႔ တာ ေပါ႔။

က် ေနာ္ ႔ သူ ငယ္ ခ်င္း မိ သား စု က ဟုိး ဘုိး ေဘး ဘီ ဘင္ လက္ ထက္ က တည္း က ၾကြယ္ ၀ ခ်မး္ သာ သူ ျဖစ ္ပါ တယ္။

ဒါ ေပ မယ္႔ ရွိ တာ လဲ လူ မ သိ၊

မ ရွိ တာ လဲ လူ မ သိ ခပ္ ေအး ေအး နဲ႔

ရုိးရုိး ကုပ္ ကုပ္ ေန တတ္ သူ ျဖစ္ ပါ တယ္။

ေကာင္ မ ေလး အိမ္ ကုိ သြား ျပီး ျမန္း တဲ႔ ေန႔ ကတဲ႔ က စိတ္ မ တုိက္ဆုိင္စရာ

ေတြ ေတြ႔ လာ ခဲ႔ ရ ပါ  သ တဲ႔။

မ ဂၤ လာ ေဆာင္ ကိစၥ အ တြက္ ပါ တစ္ ခါ ထည္း တုိင္ ပင္ ၾက တဲ႔ အခ်ိန္မွာ

က် ေနာ္ ႔ သူ ငယ္ ခ်င္း က ေတာ႔ မ ဂၤ လာ စား ရိတ္ ကို အ မ်ား ၾကီး မသုံးဘဲ

က ေလး ေတြ ရင္း ႏွီး စား နုိင္ ေအာင္ ေပး လုိက္ ခ်င္ တယ္။

မ လုိ တာ ေတြ သိပ္ ခ်ဲ႕ ကား မ ေန ခ်င္ ဘူး။

အဲ ဒီ အခ်ိန္ မွာ မိနး္ ကေ လး ဘက္ က တစ္ သက္ မွာ တစ္ ခါ တုိ႔

ဟင္း ရြက္ ကန္ စြန္း မဟုတ္ ဘူး တုိ႔ အ ေပါ စား စ ကား ေတြ နဲ႔ တုန္႔ ျပန္ လာ ပါ တယ္။

မ ဂၤ လာေ ဆာင္ မွာ ၀တ္ မယ္႔ အ၀တ္ အစား ကို လဲ ေစ်း ၾကီး တဲ႔ ခ်ိတ္ လုံ ခ်ည္ ကုိ    သူ တုိ႔  ေဆြ မ်ဳိး ေတြ ကုိ လည္း ဆင္ တူ ၀ယ္ေ ပး ရ မယ္ ဆုိ ျပန္ ပါ တယ္။

ေနာက္ ဆုံး ေတာ႔ ေယာ က်ာ္း ေလး ရွင္ လဲ ျဖစ္ တတ္ လဲ တတ္ နိင္ ေတာ႔

လုိက္ ေလ်ာ ျပီး လုပ္ ေပး လုိက္ ရ ပါ တယ္။

စိတ္ ပ်က္ စ ရာ ေကာင္း တာ က ေတာ႔ မဂၤ လာ ကိစၥ ေျပာ ၾက တဲ႔ မနက္

ခင္း မွာဘဲ ခမီး ခမက္ ေတာ္ ရ မယ္႔ သူ ဆီ က အ ရက္န႔ံ ရ ေန တာ ပါ ဘဲ။

ေနာက္ မွ သိ  ရ တာ က သူ တို႔ ေတြ က ခ်ဲ နဲ႔ ေဘာ လုံး ပြဲ ဒိုင္ခံ တဲ႔ အ လုပ္

ကို လုပ္ ေန ၾက တယ္ ဆုိ တာ ပါ ဘဲ။

ရုိး သားေ အး ခ်မး္ စြာ ေန သူ နဲ႔ သြက္ လက္ တက္ ၾကြ စြာ ေ နသူ ၾကား

မွာ ျခားန ား ခ်က္ေတြ ရွိ ၾက တာ အ မွန္ ပါ ဘဲ။

မ ဂၤ ေဆာင္ မ တုိင္ ခင္ မွာ လဲ ဟုိ ဟာ လုိ တယ္ ဒီ ဟာ လုိ တယ္ နဲ႔

ေတာင္း ဆုိ ခ်က္ ေတြ က မ ျပီး နုိင္ မ စီး နုိင္ လုိ အပ္ ခ်က္ ေတြ နဲ႔ အတူ

“သား ရွင္ ဘဲ လုပ္ ေပး ရ မွာ ေပါ႔ “ ဆုိ တဲ႔  စ ကား က ေနာက္ က ပ္ ပါ လာ ပါ တယ္။

စ ကား လဲ မ မ်ား ခ်င္ ေတာ႔ လုပ္ ေပး လုိက္ ပါတယ္။

ပို စိတ္ ပ်က္ စ ရာ ေကာင္း တာ က ေတာ႔ မ ဂၤ လာ ေဆာင္ ျပီး တဲ႔ ည က

ထ မငး္ စား ပြဲ လုပ္ ခ်ိန္ မွာ ပါ။

ကိုယ္ ပုိက္ ဆံ  မ ကုန္  ရ တုိင္း အ ရက္ အေကာင္း စားေ တြ နဲ႔ ဧည္႔ ခံ ၾက။

ဘီ ယာ ေတြ တ စ္ ဖာ ျပီ း တစ္ ဖာ ေဖာက္ ေသာက္ ၊

စား ၾက ေသာက္ ၾ က မူး ၾက ရူး ၾက န႔ ဲ သ ရုပ္ ပ်က္ လြန္း ပါ တယ္။

သူ တုိ႔ လဲ မဂၤ လာေဆာင္ ျပီး တဲ႔ ေန ႔ က စ ျပီး ခ မီး ခ မက္သာ ဆုိ ေပ မယ္႔

ပတ္ သက္ မူ႔  မရွိ ေတာ႔ ပါ ဘူး တဲ႔။

အဲ လုိ ခပ္ တန္း တနး္ ေန ျပန္ ေတာ႔ လဲ ေငြ မ ရွိ လုိ႔ ႏွိမ္ တယ္ ဆုိ တဲ႔

တုန္႔ ျပန္ သံ ေလး ေတြ က ထြက္ လာ ျပန္ သ တဲ႔။

 

 

ေနာက္တစ္ ေယာက္ ၾကဳံ ရ တာ တစ ္မ်ဳိး ။

က ေလး မ ေလး က အိမ္ ေထာင္ က် ေတာ႔ ေကာင္ ေလး အိမ္ လုိက္ ေန ရ တာ ေပါ႔။

ေကာင္ မ ေလး က ငယ္ ငယ္ ကတည္း က ေသ ေသ ၀ပ္ ၀ပ္ နဲ႔ ေန တတ္ သူ။

မ နက္ မုိး လင္း အိပ္ ယာ ထ တာ နဲ႔ မ်က္ နွာ သစ္ ဆံ ပင္ သပ္ သပ္ ရပ္ ရပ္ ထုံးဖြဲ႔။

မ်က္ နွာ ကို သ နပ္ ခါး လိမ္း ဘု ရား ရွိ ခုိး။

အိမ္ အ လုပ္ ေတြ လုပ္။

အ ျပင္ က ျပန္ လာ တယ္ ဆုိ ရင္ လဲ အိမ္ ေန ရင္း ၀တ္ တဲ႔ အ ၀တ္ အ စား နဲ႔ လဲ။

ေခြ်း စုိ တဲ႔ အ၀တ္ လႊား ထား။

ည အိပ ္ေတာ႔ လဲ အ၀တ္ အစား ႏြမ္း ႏႊမ္း သန္႔ သန္႔ ျပန္႔ ျပန္႔ ေလး ၀တ္ ျပီး အိပ္။

ေနာက္ ကိုယ္႔ အ၀တ္ အ စား ကုိ ေသ ခ်ာ သိမး္ ။

သူ မ်ားအ ၀တ္ အစား ငွား ၀တ္ တယ္ ဆုိ တာ မ ရွိ။

 

သူ႔ ေယာင္း မ ေတြ က ေတာ႔ သူ နဲ႔ ေျပာင္း ျပန္။

အိပ္ ယာ လ ဲ ထ ခ်င္ တဲ႔ အ ခိ်န္ ထ။

အ ိပ ္ယာ ထ ျပန ္ရင္ လဲ မ်က္ ႏွာ ကို ေရ ေလး ဆြတ္ ျပီး ဆံ ပင္ စုတ္ ဖြာ း နဲ႔

မ နက္ စာ စား လုိ႔ စား။

အ ၀တ္ အ စား ၀တ ္တာ လဲ စည္း မရွိ ကမး္ မ ရွိ။

သြား စ ရာ လာ စ ရာ ရွိ ျပီ ဆုိ မွ

“ ေယာင္း မ ေရ ….” ဆုိ ျပီး အ ၀တ္ ေတြ လာ ငွား  လာယူ ျပီး ၀တ္ လုိ႔ ၀တ္ နဲ႔။

အ ေတာ္ ေလး ကို စိတ္ ညစ္ ရ ပါ သ တဲ႔။

မ ငွား ျပန ္ဘူး ဆုိ ရင္ လဲ သူ တုိ ႔ စိတ္ ဆုိး မွာ စုိး ရ ။

အိမ္ ခြဲ ဆင္း ရ ေအာင္ ဆုိ ျပန ္ေတာ႔ လဲ ေယာက်ာ္း က အ ေမ နဲ႔ မခြဲ နုိ္င္ ။

ဒီ ေတာ႔ လဲ က်ိတ္ မွိတ ္သည္းခံ ေန ရ ေတာ႔ တာ ေပါ႔ ။

အဲ လုိ သည္း ညည္း မ ခံ နုိင္ သူ မ်ား က ေတာ႔ လ င္ မယ ား ကြဲ ၾက ျပဲၾက။

ဒါ က ေတာ႔ ႏွစ္ ဖက္ အသုိင္း အ ၀ုိင္း မ တူ ညီ လုိ႔ ျဖစ္ လာ တာ မ်ဳိး ပါ။

 

အခ်ဳိ ႔  အိပ္ ေ ထာင္ ဖက္ ၾက ျပန ္ေတာ႔ လဲ ေယာက်ာ္း ကေကာင္း ေပ မယ္႔

မ ိနး္ မ  က ဆုိ း လုိ႔ အ ဆင္ မ ေျပ သူေတြ လဲ ရွိ နုိင္ ျပန ္ပါ တယ္။

အိမ္ မူ႔ ကိစၥ ကို နုိင္ လဲ မနုိင္ လုပ္ လဲ မ လုပ ္ခ်င္ တဲ႔ မိန္ းမ၊

ထ မင္း ဟင္း မ ခ်က္ ခ်င္ တဲ႔ မိန္း မ၊

ေပါငး္ သင္း ဆက္ ဆံ ေရး ဆုိး တဲ႔ မိန္း မ၊

သူ႔ ေဆြ မ်ဳိး အသုိင္း အ၀ိုင္း ကို ဘဲ ေပး ကမး္ ခ်င္ တဲ႔ မိန္းမ၊

စည္း မဲ႔ ကမး္ မဲ႔ ေန ခ်င္ သလုိ ေန တဲ႔ မိန္းမ ၊

ေယက်ာ္ း ကို သ ၀န္ တုိ လြန္း ေသာ မိန္း မ၊

ေယာက္်ား က ဘယ္ေ လာက္ ရွာ ရွာ ေက် နပ္ တင္း တိမ္ နုိင္ျခင္း မ ရွိ တဲ႔ မိန္း မ၊

ေယာက်္ား ကို  အနုိင္ ယူ ခ်င္ စိတ္ ေကာက ္ခ်င္ တဲ႔ မိန္း မ၊

အျမဲ ျမည္ တြန္  ေတာက္ တီး ျပီး အာ ပူ ေန တဲ႔ မိန္း မ၊

ေတြ နဲ႔ ဆုံ နုိ္င္ ျပန ္သလုိ

 

မိန္း မ က  ေကာင္း ျပန ္ေတာ႔ လဲ

ေဆး လိပ္  အရက္ ေလာင္း က စာ း  မ ိန္း မ  တစ ္ခု မဟုတ္ တစ္ ခု

နဲ႔ ပါ တ္ သက္ ေန ရ မွ ေက် နပ္ တဲ႔ ေယာက်ာ္း ၊

အိမ္ အတြက္ လုံ ေလာက္ ေအာင္ ရွာ ေဖြ မ ေပးနုိင္္တဲ ေယာက်ာ္း
လူ တ ကာ နဲ႔ မိန္း မ ကုိ ေပး စား ေန ေသာ ေယာက်ာ္း၊

ယစ္ လာ ရင္ ရစ္ တတ္ ေသာ ေယာက္်ား၊

လ ခ ခ် ရင္ အိမ္ ကို ပိုက္ ဆံ ပါ မ လာ ေသာ ေယက်ာ္း

မိန္း မ ကို ေစ်း ဘုိး ေပး ဘို႔ ေတာင္ တြန္႔ တုိေ သာ ေယာက်ာ္း၊

အ ေပါင္း အသင္း က လာ ေခၚ ရင္ အိမ္ မွာ ဘာ ျဖစ္ ျဖစ္ လုိက္သြား တတ္ တဲ႔ ေယာက်ာ္း၊

အျမဲ တမး္ ေဒါ သ ၾကီး ျပီး ၀ုိငး္ ဒုိင္း က်ဲ ေန တတ္ ေသာ ေယာက်ာ္း၊

ေတြ နဲ႔ လဲ ေတြ႔ နုိင္ ျပန ္ပါ တယ္။

 

တ ကယ္ ေတာ႔ က်ား က်ား မ မ အိမ္ ေထာင္ ျပဳ ခ်ိန္ က ဘ၀ လမး္ ခြဲ  ပ ါ ဘဲ။

အခ်ိဳိ ႔ ေတြ အိမ္ ေထာင္ မျပဳ ခင္ မွာ ဘာ မွ မ ရွိ ေပ မယ္ ႔ လုိက္ ဖက္ ညီ ေတာ႔

ကိုယ္႔ ဒူး ကုိယ္ ခြ်န္ ျပီး ၾကီး ပြား ခ်မး္ သာ သြား တဲ႔ စုံ တြဲ မ်ား ရွိ သလုိ၊

အ ခ်ိဳ႔ ၾက ျပန္ ေတာ႔ လဲ ေငြ ေၾကး မ ခ်မး္း သာ ေပ မယ္႔ သာ ယာ ေပ်ာ္ ရႊင္ တဲ႔

မိ သား စု ဘ ၀ မွာ ေအး ခ်မး္ စြာ ေန နုိင္ ၾက သူ လဲ ရွိ ပ ါတယ္။

အိမ္ ေထာင္ မ  က် ခင္ က ေငြ ေ ၾကး ခ်မး္ သာ တဲ႔ အ သုိင္း အ ၀ုိင္း က

ေပါက္ ဖြား လာ ၾက ေပ မယ္႔ အိမ္ ေထာင္ က် မွ စီး ပြား က် ဆင္ း သြားတဲ႔

စုံ တြဲ ေတြ လည္း ရွိ ျပန္ ပါ တယ္။

ခ်မး္ သာ တယ္ ဆုိ တဲ႔ သူ ကုိ  စီး ပြား ေရး ေစ်း ကြက္ တြက္ ယူ ေပ မယ္႔

ကိုယ္႔ လက္ ထက္ မွ ဘ ၀ ပ်က္သူ ေတြ လဲ ရွိ ျပန္ ပါ တယ္။

 

က် ေနာ္ တုိ႔ ငယ္ ငယ္  က သူ ငယ္ ခ်င္း တစ္ ေယာက္ ရဲ႕ အ ေမ ေျပာ ဘူး တာ

ေလး ကို အျမဲ သ တိ ရ မိ  ပါတယ္။

“အိမ္ ေထာင္ ျပဳ တယ္ ဆုိ တာ ထီ ထုိး သလုိ ဘဲ ။

ေပါက္ ခ်င္ မွ ေပါက္ တာ” လုိ႔ ဆုိ တာ ေလး ကုိ ပ ါဘဲ။

သူ က သူ႔ အျဖစ္ အပ်က္ ေလး ကို က် ေနာ္ တုိ႔ ကုိ ေျပာ ျပ ပါ တယ္။

က် ေနာ္ တုိနဲ႔ ေတြ႔ တဲ႔ အခ်ိန္ မွာ က်ေနာ္တုိ႔ သူငယ္ခ်င္း အေဖ က

ေအာင္ျမင္ တဲ႔ က်ဳ ရွင္ ဆ ရာ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ ျပိး စီး ပြား ေရး လဲ ေကာင္း ပါတယ္။

ဒါ ေပ မယ္ ႔ အ ရက္ က မ ေသာက္ ရ မ ေန နုိင္ တဲ႔ လူ စာရင္းထဲ မွာ ပါ ေန တာ က ဆုိး တာပါ။

အ ရက္ ေသာက္ ေပ မယ္႔ ရန္ ျဖစ္ တာ ဆူ တာ လုံး ၀ မ ရွိ။

အ ျပင္ လဲ ထြက္ မ ေသာက္။

အိမ္ ထဲ မွာ ဘဲ   မ နက္ မုိး လင္း က ျပီး မ အိပ္ မ ခ်င္း တစြတ္စြတ္ေသာက္ တာပါ။

“   အန္  တီ ငယ္ ငယ္ က ေပါ႔။

အန္ တီ႔ ကို လူ နွစ္ ေယာက္ က တစ္ ျပဳိင္ တည္း ၾကဳိက္ ၾက တာ ေလ။

တ ကယ္ လက္ ထပ ္မယ္ ဆုိ ေတာ႔  ေသ ခ်ာ စဥး္ စား ျပီး ေရြး ရ တာေပါ႔။

အန္ တီ တုိ႔ မိ ဘ ေတြ က လဲ ဘု ရား နဲ႔  တရား နဲ႔ ေအး ေဆး သ မား။

အန ္တီ ကို  ၾကဳိက္ တဲ႔ ႏွစ္ ေယာက္ ထဲ မွ ာ မင္း တုိ႔ ဦး က ေက်ာင္း ဆ ရာ။

လူ ရုိး လူ ေအး။

လူ ျခင္းေ တြ႔ လုိ႔ မွ စ ကား ေလး လုံး ကြဲ ေအာင္ မေျပာ

ေဆး လိပ္ မ ေသာက္ ကြမး္ မ စား။

ေနာက္ တစ္ ေယာက္ က ေတာ႔ ခ်မ္း သာ ၾကြယ္ ၀ တယ္။

ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ ေန တယ္။

ဘာ မွ သိပ္ ေခါငး္ ထဲ မ တား။

အန္ တီ ဆီ လာ ရင္ ေတာင္  အရ႔က္ နံ႔ က ေလး သင္း တဲ႔ အ ခါ သင္း။

ေဆး လိပ ္က လက္ က မ ခ်  အ နံ ႔  မခံ နုိင္ ဘူး ေျပာ လဲ မ ရ။

ေနာင္ ရုိး ေန ေအာင္ တ မင္ ေသာက္ တာ ေတာင္ ေျပာ ေသး တယ္။

အဲ ေတာ႔ အန္ တီ က လဲ ရုိး ရုိး သား သား ေန တဲ႔ မင္း တုိ႔ ဥ ီး ကိုဘဲ ေရြး လုိက္ တာ ေပါ႔၊

အ စ ကေတာ႔ ေအး ေဆး  ေပ်ာ္ ရႊင္ ပါ ဘဲ။

ေနာက္ သ မီး အ ၾကီး ေလး ေမြး ျပီး လုိ႔  သိပ္ မ ၾကာ ဘူး

အ လုပ္ ကထြက္ ျပီး က်ဳ ရွင္ ျပ စား မယ္ ျဖစ္ လာ တယ္။

အဲ ဒီ မွာ က်ဴ ရွင္ ကလဲ ေအာင္ ျမင္ ပါ တယ္။

က်ဴ ရွင္ ေအာင္ ျမင္ ေတာ႔ အေပါငး္ အသင္း မ်ား လာ ေတာ႔ တာ ေပါ႔။

အဲ ဒီ အခ်ိန္ က စ ျပီး အိမ္ အ ျပန္  အရက္႔ နံ ႔ ေလး က ရက္ ျခား ပါ  လာ ေ ရာ။

ဟို လူ ဧည္႔ ခံ ဒီ လူ ဧည္႔ ခံ  အ ေၾကာင္း ျပ တာ ေပါ႔။

ေနာက္ ေတာ႔ လည္း အခု မင္း တုိ႔ ျမင္ တဲ႔ အတုိင္း မ ေသာက္ ရ မ ေန နုိင္

စာ ရင္း ထဲ ၀င္ သြား တာပါ ဘဲ။

 

အန္ တီ ျငင္း လုိက္ တဲ႔ တစ္ ေယာက္ ကေတာ႔

အိမ္ ေထာင္ က် ျပီး သိပ္ မ ၾကာ ဘူး ။

အ ရက္ ေဆး လိပ္ အ ကုန္ ျဖတ္။

အ လုပ္ လုပ္ လုိက္ လွဴ လုိက္နဲ႔ ဘု ရား ဒကာ ေက်ာင္း ဒကာ ျဖစ္ေန ေလ ရဲ႕၊

အန္ တီ ႔ ကံ ေပါ႔ ကြယ္”

လုိ႔ ခပ္ ျပဳံး ျပဳံးေလး ေျပာ ျပ ပ ါတယ္။

 

က် ေနာ္ တုိ ႔ ျဖတ္ သန္း ရာ  ဘ ၀ လမး္ တစ္ ေလ်ာက္ မွာ

လမး္ ခြဲ မွာ အ ေရြး မွား ရင္ ေတာ႔ ရ လာဒ္ ေကာင္း မွာ မ ဟုတ္ တာ ေ တာ႔

အ ေသ အ ခ်ာ ပါ ဘဲ.။

ကဲ က် ေနာ္ တုိ႔ ေရာ ဘ ၀ ရဲ႕ ဒု တိယ လမ္ း ခြဲ မွာ အ ေရြး မွားခ ဲ႔ သ လား

မွန္ သလား ဆုိ တာ ကိုယ္႔ ဘ ၀ကုိ ယ္ ျပန္ ဆနး္ စစ္ ၾကည္႔ ရ ေအာင္ ဗ်ာ။

 

 

 

ကို ေပါက္ လက္ ေဆာင္ အ ေတြး ပါး ပါး ေလး

27-2-2014

 

 

 

 

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF