“ငဲ႔ ေစာင္း ၾကည္႔ ၏  မၾကည္႔ ၏

( မႏၱ ေလး မ်က္ ပါး ရ ပ္ မွ ေရႊ ဆုိင္း လုပ္ငန္းအ ေၾကာင္း)”

 

ဒီ ေန႔ ေန႔ လည္ လက္ ဖက္ ရည္ ဆုိင္ ေရာက္ ေတာ႔  ေရႊဆုိင္းလုပ္ငန္း လုပ္တဲ႔ မိတ္ ေဆြ နဲ႔ ေတြ႔ ပါတယ္။

က် ေနာ္ လဲ ျမင္ ေရာ

“ကို ေပါက ္ေရ က်ဳပ္ တုိ႔ လုပ္ ငနး္ ေတြ ေတာ႔ ပ်က္ ေတာ႔ မယ္ ထင္ တယ္ ဗ်ဳိ႔”

ဆုိ ျပီး စ ေျပာ ပါ တယ္။

“ဘာ ေတြ ျဖစ္ ကုန္ ျပီ လဲ ေျပာ ပါ အုံး ဗ်” လုိ႔ ထပ ္ေမး မွ

“ ဒီ လုိ ဗ် ဒီ နွစ ္ ေရႊ တိ ဂုံ ဘု ရား အ တြက္ ေရႊ ဆုိင္း ေလ လံ ေအာင္ သြား တဲ႔ လူ က

က်ဳပ ္တုိ႔ လုိ မိ ရုိး  ဖ လာ လုပ္ ေရႊ ဆုိင္း လုပ္ တဲ႔ သူ မ ဟုတ္ ဘဲ အ ေ၀း ကလူ ျဖစ္ ေန တာ။

ေနာက္ ေမး ၾကည္ ႔ေတာ႔ လက္ မူ႔ ပညာ နဲ႔ လုပ္ တဲ႔ ေရႊ ဆုိင္း မဟုတ္ ဘူး ေလ။

ခါ တုိ္္င္း ဆုိ က်ဳပ္ တုိ႔ အထဲ က ဘဲ တစ္ ေယာက္ မ ဟုတ္ တစ္ ေယာက္ ရ တာ ဗ်။

အ ခု က အျပင္ လူ ရ သြား တာ” လုိ႔ စိတ္ ပ်က္ လက္ ပ် က္ ေလ သံ ၾကီး နဲ႔ ေျပာ ပါတယ္။

“ ခင္ ဗ်ား  တုိ႔ ကုိ အား လုံး ေရွ႔ မွာ ပြင္႔ လင္း ျမင္ သာ တင္ ဒါ ေခၚ ျပီး ေပး တာ မ ဟုတ္ ဘူး လား”

“ ခက္ ပ ါ  ႔ ကို ေ ပါက္ က လဲ  ပြင္႔ လင္း ျမင္ သာ က ေတာ႔ ပြင္႔ လင္း လြန္း ျမင္ သာ လြန္း လုိ႔ ခက္ ေနတယ္”

“ က် ေနာ္ တုိ႔ သိ တဲ႔ တင္ ဒါ  ေခၚ တယ္ ဆုိ တာ စာ အိတ္ ထဲ ကို ခ်ိတ္ ပိ တ္ ေပး လုိက္ တဲ႔ အ ခါ

အနညး္ ဆုံး လူ က ရ တာ ကုိး ။ အ ခု ဟာ က တ စ္ ေယာက္ ေပးတ ဲ႔ ေစ်း ကို

တစ္ ခါ တည္း အား လုံး ျမင္ ေအာင္ ျပ ထား လုိက္ တာ ေ လ။

ထုံး စံ မွ မ ရွိ တာ။

အဲ ဒါ က ထား လုိက္ ပ ါေတာ႔ ကိုယ္ လုိက္ နုိ္င္ ရင္ ရ ေသး တယ္။

ဒါ ေပမယ္႔ အဲ ဒီ ေန႔ က  အ နည္း ဆုံး နဲ႔ ရ သြား တဲ႔ သူ ေပး တဲ႔ ေစ်းက က် ေနာ္တ ုိ႔

ေရႊ သ မား  ေတြဘယ္ လုိ မွ မ လုပ္ နုိ္င္ တဲ႔ ေစ်း ျဖစ္ ေန တာ ဗ်ာ။

စဥ္း စား ၾကည္႔ ဗ်ာ ေရႊ ဆုိ တာ အ ရ ည္ အ ေသြး ကို ၾကည္႔ ျပီး ေစ်း ျဖတ္  ရ တာ ပါ

အ  ခု လုိ ေစ်း   အ နညး္ ဆံုံး  ျပဳိင္ တဲ႔ အ ခါ    အရည္ အ ေသြး ျခင္း ညီ မ ည ီ

ခ်ိန္ ထုိး ၾကည္႔ ဘုိ႔ ေတာ႔ လုိ မယ္  ဗ်

အ  ခု ေစ်း အ သက္ သာ ဆုံး နဲ႔ ရ သြား တယ္ ဆုိ တာ ဘယ္ လုိ အ ရည္ အ ေသြး ရွိ တယ္ ဆုိတာ

က်ုဳပ္ တုိ ႔ မ သိ ရ ဘူး ေလ ဗ်ာ “လုိ႔ ခပ္ ေလး ေလး ၾကီ း စိတ္ ပ်က္ လက္ ပ်က္ ေလ သံ နဲ႔ ေျပာ ပါ တယ္။

 

ေရွး က ေရႊ ဆုိင္း လုပ္ ေန ပုံ

ေရွး က ေရႊ ဆုိင္း လုပ္ ေန ပုံ

 

သူ တုိ႔ နဲ႔ လမး္ ခြဲ ျပီး ျပန ္လာ တဲ႔ အခါ က် ေနာ္ ေခါင္း ထဲ မွာ

ေတြး စ ရာ ေတြ အ မ်ား ၾကီး ျဖစ္ လုိ႔ လာ ပါတယ္။

တ ကယ္ ေျပာ ရ ရင္ ေတာ႔  စီး ပြား ေရး ေစ်း ကြက္ ျပဳိင္ ဆုိင္မူ႔ ဆုိ တ ာ အ ျမဲ ရွိ ေန မွာ ပါ။

အ ခု အာ ဆီ ယံ အဖြဲ႔ ၀င္ နုိင္ ငံ  တစ္ ခု  အ ေန နဲ႔ ရပ္ တည္ လာ ခ်ိန္ မွာ ေတာ႔

အ ဖြဲ႔ ၀င္ နုိင္ ငံ အ ခ်င္း ခ်င္း  တစ္  နုိင္ငံ နဲ႔ တစ္ နုိ္င္ငံ  ပူး ေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ ၾက မယ္

ထြက္ ကုန္ ပစၥည္း ေတြ ကို အျပန ္ အ လွ န္ တင္ ပို႔ ၾက မွာ  အ မွန္ ပါ ဘဲ။

အဲ ဒီ အခါ မွာ ကိုယ္႔ တုိင္း ျပည္ က ထုတ္ လုပ္ တဲ႔ ပစၥည္း ေတြ ကို လဲ  က်န္ အ ဖြဲ႔ ၀င္

နုိင္ ငံ ေတြ ဆီ က တင္ ပုိ႔ ခ်င္ တယ္ ဆုိ ရင္ တင္ မွာ ပ ါဘဲ။

ကိုယ္႔ ဘက္ က သာ ပစၥည္း  အ ရည္ အ ေသြး တုိ႔ ေစ်း နုူန္းတုိ႔ ကုိ ၀င္ လာ တဲ႔ သူ နဲ႔

ယွဥ ္နုိ္င္ ေအာင္ အ သင္႔ ျပင္ ထား ရ မွာ အ မွန္ ပါ ဘဲ။

ဒီ အ ခ်ိန္ မ်ဳိး မွာ ျပည္ တြင္း က တစ္ နုိ္င္ တစ္ ပုိင္ လုပ္ ေန တဲ႔ သူ ေတြ

ရပ္ ဆုိင္းမွာ စုိး လုိ႔ အျခား နုိ္င္ငံ က ပ စၥည္း ေတြ မသြင္းနဲ႔ လုိ႔ တား ျမစ္ လုိ႔ မ ရ ပါဘူး။

ကိုယ္႔ ဘက္ က ယွဥ္ ျပဳိင္ နုိင္ ေအာင္ ၾကဳိး စား ရ မွာ အ မွန္ ပါ ဘဲ။

ဒါေပ မယ္႔ လည္း ကိုယ္ ႔ နုိ္င္ ငံ ရဲ႔  မိ ရုိး ဖ လာ လုပ္ ငန္း မ်ား ကြယ္ ေပ်ာက္ သြာ း

မယ္ ဆုိ ရင္ ေတာ႔ ျပင္ ပ က ၀င္ လာ မွာ ကို  တား ျမစ္ သင္႔ ပါ တယ္။

 

 

ေရြဆုိင္း လုပ္ ေန ပုံ

ေရြဆုိင္း လုပ္ ေန ပုံ

ခက္ တာ က က် ေနာ ္တုိ႔ နုိင္ ငံ က လုပ္ ငန္း  အ ေတာ္ မ်ား မ်ား က မိ သား စု အိမ္ တြင္း

လုပ္ ငန္းအ ျဖစ္ နဲ႔ ဘဲ ရပ္ တည္ ၾက တာ တယ္။

ေနာက္ ျပီး ေခတ္ အဆက္ ဆက္ မ်က္ ေစ႔ ပိတ္ နား ပိတ္ ေန လာ ခဲ႔ ၾက တာကိုး။

ေနာက္ ျဖစ္သင္႔ တာ မ ျဖစ္ သင္႔ တာ အ ပ ထား သူ တုိ႔ ျဖစ္ ေစ ခ်င္ တာ ကုိ ဘဲ

ဇြတ္ ေထာက္ ခံ ခုိင္း တဲ႔  ေခတ္ မွာ ဘဲ  အ ေန ၾကာ လာ ေတာ႔   သူ တုိ႔ ဘာေျပာေျပာ

နား ေထာင္ တဲ႔ အ က်င္႔ မရွိ ၾက ေတာ႔ ပါ ဘူး။

လူ  အ ေတာ္ မ်ား မ်ား က  သ တင္း စာ မဖတ္ဘူး။

ဖတ္ ျပန ္ရင္ လဲ သာ ေရး နာ ေရး အ ေၾကာင္း ေလာက္သာ ဖတ္ေလ႔ ရွိၾကပါ တယ္။

အစုိးရ က ထုတ္ျပန္ တဲ႔ အ ေၾကာငး္ အရာေ တြ ကို လုံး ၀ မ ဖတ္ ၊

အဲ ေတာ႔ မသိ လုိက္ ၾက တာ မ်ား ပါတယ္။

သိ တဲ႔ အခ်ိန္ က် ျပန ္ေတာ႔ လဲ လုိက ္ မ မီွ ေတာ႔ ျပန ္ပါဘူး။

ဒီ လုိ နွစ္ ေပါင္း မ်ား စြာ ေန လာ ၾက ေတာ႔ ေျပာင္း လဲ လာ တဲ႔ ေခတ္ ကို လဲ သူ တုိ႔ မသိ။

အာ ဆီ ယံ နုိင္ ငံ အ ခ်င္း ခ်င္း ထြက္ ကုန္ ေတြ ပုိ႔ ၾက မယ္ ဆုိ တာ လဲ မ သိ။

ဒီ ေတာ႔ ဘာ မွ ၾကဳိ တင္ ျပင္ ဆင္ ထား တယ္ ဆုိ တာ မ ရွိ။

အ ခ်ဳိ႔ ေသာ လုပ္ ငန္း ေတြ မွာ လက္ မူ႔ လုပ္ငန္း က ေန စ က္ မူ႔ လုပ္ ငန္းကို ေျပာင္း လဲ ဘုိ႔ ဆုိတာကို

သိ ေပ မယ္႔ လဲ အ ေၾကာင္း ေၾကာင္းကို ေထာက္ ျပီး မေျပာင္း လဲ ခဲ႔ ၾက တာ မ်ဳိး လဲ ရွိ ပါ တယ္။

 

နုိင္ငံျခား သား မ်ား ေလ႔ လာေ န တာ

နုိင္ငံျခား သား မ်ား ေလ႔ လာေ န တာ

က် ေနာ္တုိ႔ ရဲ႕ မိတ္ ေဆြ အေမႊ းတုိင္  လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ရွိပါ တယ္။

သူ႔ အ ေမႊး တုိင္က ေရာင္း ေကာငး္ ေတာ႔ ပစၥည္း က ေစ်း ကြက္ ထဲ မွာ အျမဲ ျပတ္ လပ္ ေလ႔ ရွိ ပါတယ္။

ပစၥည္း ျပတ္ တယ္ ဆုိ မွ ေတာ႔ ၀ယ္ လုိ အား ရွိ သ ေလာက္ မ ေရာငး္ ရ ဘူး လုိ ႔ ဆုိ နုိင ္ပါ တယ္။

အဲ ဒါ နဲ႔ က်ေနာ္ တုိ႔ က သူ ကို လက္ နဲ႔ လုပ္ မယ္႔ အ စား စက္ နဲ႔ ေျပာင္း လုပ္ ဘုိ႔ ၀ုိင္း တိုက္ တြန္း
ၾကပါ တယ္။

သူ က ေတာ႔  လက္ နဲ႔ လုပ္ မယ္ ဘဲ ေျပာ ပါ တယ္။

က် ေနာ္ တုိ႔ က စက္ နဲ႔ ေျပာင္ း လုပ္ ဘုိ႔ တုိက္ တြန္း မ က တုိက္တြန္း လာတဲ႔ အခါမွ

“ခင ္ ဗ်ား တုိ႔ က အ ၾကံ ေပ း တာ ကုိ လဲ လက္ ခံ ပါ တယ။္

ဒါ ေပ မယ္ ႔ က် ေနာ္ အ ေတြး က တစ္ မ်ဳိး ဗ်။

အ ခု  အ ခ်ိန္ စက္ နဲ႔ ေျပာငး္ လုပ္ ရင္ လြယ္ ပါ တယ္။

ထုပ္ လုပ္ မူ႔ လဲ တက္ လာ မွာ အ မွန္ ဘဲ။

ဒါ ေပ မယ္႔ က် ေနာ္ ့ စက္ ရုံ ထဲ မွာ အလုပ ္ လုပ္ ေနတဲ႔ လူ တစ္ ရာ ေက်ာ္ ရွိ တယ္ဗ်ာ။

စက္ နဲ႔ ေျပာင္း ထုတ္ ရင္ ဒီ ေလာက္ လူ မ လုိ ဘူး။

အဲ လုိ ဆုိ ရင္ က် ေနာ္ လူ ေတြ အ လုပ္ လက္ မဲ႔ ျဖစ္ ကုန္ မွာ ေပါ႔။

သူ တုိ႔ ကို မွီ ခုိ စား ေသာက္ ေန တဲ႔ မိ သား စု ေတြ ဒု က ၡ ေရာက္ ကုန္ မွာ ေပါ႔။

ေနာက္ ရွိ ေသး တယ္ ေႏြ ရာ သီ ေက်ာင္း ပိတ္ တယ္ ဆုိ ရင္ ဒီ အနီး အနားက

က ေလး ေတြ ကို က် ေနာ္ အ လုပ္ ေပါ႔ ေပါ႔ ပါး ပါး ေလးေ တြ ေပး ထား တယ္။

ေက်ာငး္ ဖြင္႔ ရင္ သူ တုိ႔ ေက်ာင္း စာ း ရိတ္ ပူ စ ရာ မ လုိ ေတာ႔ဘူး။

ေနာက္ က ေလး ေတြ က အ လုပ္ လုပ္ ေန ေတာ႔ မ ပ်က ္စီး ေတာ႔ဘူး။

ဒီ လုိ ရ လာဒ္ ေကာငး္ ေတြ ရွိ ေနလုိ႔ က်  ေနာ္က လူ အင္ အားန ဲ႔ ေမွး ျပီး လုပ္ ေနတာ ပါ”

လုိ႔ သူ ရွင္း ျပ ေတာ႔ မွ သူ ေတြ းတာ လဲ မွန္ ေပး သား ဘဲ လုိ႔ ေတြး မိ ပါ တယ္။

 

ေရႊ ဆုိင္း အေၾကာင္း မွတ ္တမ္း

ေရႊ ဆုိင္း အေၾကာင္း မွတ ္တမ္း

အ  ခု ျပ ႆ နာ ၾကဳံ ေန တဲ႔  ေရႊ မ်က္ ပါး  ( ေရႊ ဆုိင္း) လုပ္ ငန္း ရွင္ ေတြ က လဲ အ ေမႊး တုိင္ လုပ္ ငန္း

ရွင္ နဲ႔ ဘ ၀ တူ ပါ ဘဲ။

ဒီ ေရႊ ဆုိင္း လုပ္ ငနး္ ဆုိ တာ ဟုိး ေရွး ေရွး ပု ဂံ ေခတ္  က တညး္ က  စ တင္ ခဲ႔ တဲ႔

ျမန္ မာ႔ ရုိး ရာ လက္ မူ႔ လုပ္ငန္းတစ္ ခု ပါ ဘဲ။

သ မုိင္း နဲ႔ ခ်ည္ ျပီး ေျပာ ရ မယ ္ဆုိ ရင္  မန္း ေလး ျမဳိ ႔ ၾကီး  စ တင္ တည္ စဥ္ က တည္း က အ တူ ပါ လာ ခဲ႔ တဲ႔လုပ္ ငန္း တစ္ ခု လဲ ျဖ စ္ ပါ တယ္။

မန္း ေလး ျမဳိ႔ ေတာင္ ဘက္ ျခမး္ မွ  “ မ်က္ ပါ း ရပ္ “  ဆုိ တဲ႔ ရပ္ ကြက္ ၾကီး က ဒီ ေရႊ မ်က္ ပါး

လုပ္ ငန္း ကို ဘဲ အ မွီ ျပဳ ျပီး ျဖစ ္တည္ လာ တဲ႔ ရပ ္ကြက္ ျဖစ ္သလုိ အဲ ဒီ အ ရပ္ မွာ ေန  ထုိင္သူ

အ ေတာ္ မ်ား မ်ာ း က လည္ း ဒီ ေရႊ ဆုိင္း လုပ္ ငန္း ကို ဘဲ လုပ္ ကို င္ ၾက  တာ ပါ။

ဒီ  ေ ရႊ မ်က္ ပါး  အ လုပ္ က လြဲ ရင္ ဘာ မွ မ လုပ္ တတ္ ေသာ သူ မ်ား လဲ ျဖစ ္ပါ တယ္။

ဒီ လု ပ္ ငန္း ၾကီး မွာ လုပ္ ငန္း အဆင္ ႔ ဆင္႔ လဲ မ်ား ျပား ပါတယ္။

မ လုပ္ တတ္ မ ကိုင္ တတ္ ဘူး ဆုိ ရင္ အ ေလ အ လြင္႔ လဲ မ်ား ပါ တယ။္

လူ အင္ အား နဲ႔ ကြ်မး္ က်င္ မူ႔ ကုိ ေပါင္း စပ္ ျပီး မွ ေရႊ ဆုိင္း ေလး ေတြ ျဖစ္ လာ

ေအာင္ ဖန္ တီး ယူ  ရ တဲ႔ လုပ္ ငန္း တစ္ ရပ္ လည္း ျဖ စ္ ပါတယ္။

တ  နညး္ ေျပာ ရင္ ပညာ ပါ  ေသာ လုပ္ ငန္း လုိ ႔ ဆုိ နုိင္ ပါတယ္။

ေနာက္ ဒီ လုပ္ ငန္း ကို နုိ္င္ ငံ ျခား သား အမ်ား စု က စိတ ္၀င္ စား ပါတယ္။

အ ထက္ ျမန္ မာ ျပည္ ကုိ  အ လည္ လာ ၾက တဲ႔ နုိင္ ငံ ျခား သား မွန္ သ မွ်

ျမန္ မာ ႔ ရုိး ရာ လက္ မူ႔ လုပ္ ငန္း တစ္ ခု ျဖစ ္တဲ႔ ေရႊ မ်က္ ပါး လုပ္ ငန္း ကို

လာ ေရာက္ ေလ႔ လာ ၾက မ ွတ္ တမ္း ေတြ ယူ ၾက ပါ တယ္။

သူ တုိ႔ အ တြက္ ေတာ႔ တ ကယ္႔   မ ျမင္ ဘူး တဲ႔ လုပ္ငန္း စဥ္ တစ္ ရပ္ လဲ ျဖစ ္ေန  ပါ တယ္။

တ နည္း အား ျဖင္႔ ဒီ လုပ္ ငန္း က ျမန္ မာ႔ ခရီ းသြား  လုပ္ ငန္း ကို သြယ္ ၀ုိက္ ေသာ နညး္း နဲ႔

အ ေထာက္ အကူ ျပဳ တဲ႔လုပ္ ငန္း တစ္ ခု ဆုိ ရင္ လဲ မ မွား ပါ ဘူး။

 

ဒီ  အ ခ်က္ ေတြ ေၾကာင္႔ လဲ မ်က္ ပါး ရပ္ က ေရႊ ဆုိင္း လုပ္ ငန္း ရွင္ ေတြ က

ျမန္႔ မာ ရုိး ရာ လက္ မူ႔ လုပ္ ငန္း တစ္ ခု ေပ်ာက္  ကြယ္ မ သြား ေအာင္ ဘုိး စဥ္ ေဘာင္ ဆက္

ထိနး္ သိမး္ လာ ခဲ႔ ၾက ပါ တယ္။

ေရႊ ေစ်း အ ေျပာင္း အ လဲ မွာ ခါး ေကာ႔ ေန ေအာင္ ခံ ရ တဲ႔  လုပ္ ငနး္ ရွင္ ေတြ ထဲ မွာ

ဒီ ေရႊ ဆုိင္း လုပ္ ငန္း ရွင္ ေတြ ထိပ္ ဆုံး က ပါ ဘဲ။

ဒါ ေပ မယ္႔ ကိုယ္ ေနာက္ ကြယ္ က ေန  ရပ္ တည္ ေန တဲ႔ ေရႊ ဆုိင္း ပ ညာ ရွင္ ေတြ နဲ႔ သူ  ႔ ကုိ မွီ ခုိ ေန တဲ႔

မိ သား စု ေ တြ ရဲ႕ စား ၀တ္ ေန ေ ရး ေတြ၊

ျမန္  မာ ႔ ေရွး ရုိး ရာ လက္ မူ႔ လုပ္ ငနး္ ေပ်ာက္ ကြယ္ သြား မွာ စုိး တာ ေတြ ေၾကာင္႔

ဒီ လုပ္ ငနး္ ၾကီး ရပ္ တည္ နုိင္ ေအာင္ ၾကဳိး စား လုပ္ ေဆာင္ ခဲ႔ ၾက တာ လဲ အမွန္ ပါ ဘဲ။

ဒီ လုပ္ ငန္း ေတြ ရဲ ထုတ္ ကုန္ ျဖစ ္တဲ႔ ေရႊ ဆုိင္း ေတြ ကို ျမန္ မာ ျပည္ အ နွ႔႔ ံ အ ျပား က

တန္ ခုိးၾကီး ဘု ရား ေတြ ကုိ  ေရႊ သကၤန္း ကပ္ လွဴဘုိ႔ အတြက္ ျပန ္လည္ ေရာင္း ခ် ေပး

ၾက တာ ပါ။

ဒီ လုိ ေရာင္း ခ် တဲ႔ အ ခါ မွာ လဲ တင္ ဒါ စံ နစ္ နဲ႔ ေရာင္း ခ် ခဲ႔ တာ နွစ္ ေပါင္း မ်ား စြာ ၾကာပါတယ္။

အဲ ဒီ တင္ ဒါ ကုိ လည္း မ်က္ ပါ း ရပ္ က ေရႊ ဆုိင္း လုပ္ ငန္း ရွင္ တစ္ ဦး မ ဟုတ္ တစ္ ဦး  ရ ေလ႔

ရွိ ပါ တယ္။

အ ခု ၂၀ ၁၄ ခု နွစ္  ေရႊ တိ ဂုံ ဘု ရား အ တြက္ တင္ ဒါ ဆြဲ ၾက တ႔ဲ အ ခါ

ဒီ ေရႊ ဆုိင္း ေလာ က သား ထဲ က မ ဟုတ္  တဲ႔ သူ ရ သြား တယ္ လုိ႔ သိ ရ ပါ တယ္။

ဒီ ေရႊ ဆုိင္း က ယုိး ဒ ယား က စ က္ နဲ႔ လုပ္ တဲ႔ ေရႊ ဆုိင္း လုိ႔ လဲ ေျပာ ၾက ပါတယ္။

အဲ လုိ သိ ၾက ရ တဲ႔ အ ခါ  မိ ရုိး ဖ လာ ေရႊ ဆုိင္း လုပ္ ငန္း ရွင္ ေတြ အား လုံး ရဲ႕

စိတ္ ထဲ မွာ ပူ ပန္ ေသာ က ေရာက္ ၾက ရ ပါ ေတာ႔ တယ္။

ေနာက္ တင္ ဒါ ဆြဲ  တဲ႔   အခါ သူ ေပး သြား တဲ႔  အ နိမ္႔ ဆုံး ေသာ ေစ်း က

လက္ ရွိ ေရႊ ေပါက္ ေစ်း နဲ႔ ဆုိ ရင္ ဘယ္ ေရႊ သ မာ း မွ မ လုပ္ နုိင္ တဲ႔

ေစ်း ျဖစ္ ေတာ႔ ပုိ မုိ အံ႔ ၾသ ရ ျပန ္ပါတယ္။

ေစ်း ကြက္ စီး ပြား ေရး စ နစ္ အ ရ အျပဳိင္ အဆုိင္ ရွိ တာ ကို လဲ လက္ ခံ နုိင္ ပါ တယ္။

ဒါ ေပ မယ္ ႔ စက္ နဲ႔ လုပ္ ရင္ ရ နုိင္ မွန္း သိ ေပ မယ္႔ ျမန္ မာ႔ ရုိး ရာ လက္ မူ႔ လုပ္ ငန္ း တစ္ခု

ေပ်ာက္ ကြယ္ သြား မွာ စုးိ လုိ႔ ထိန္း သိမ္း ေစာင္႔ ေရွာက္ ျပီး လုပ္ လာ ခဲ႔ တဲ႔ ရည္ ရြယ္ ခ်က္

ေလး ကို ေတာ႔ ပ်က္ စီး သြား မွာ စုိး ရိမ္ ၾက ပါ တယ္။

ေရႊ တိ ဂုံ ဘု ရား  လုိ တန္ ခုိး ၾကီး ဘုရား မ်ား က သာ ေရႊ ဆုိ္င္း ကို စ က္ နဲ႔ လုပ ္တာကို

ေစ်း သက္ သာ တယ္ ဆုိ ျပီး လက္ခံ လုိက္ရင္  ေနာက္ က်န္ ေသာ ဘု ရား မ်ား က လဲ

လက္ ခံ  မွာ အ ေသ အ ခ်ာ ပါ ဘဲ။

အဲ ဒါ ဆုိ ရင္ ေတာ႔ တျဖညး္ ျဖည္းန႔ ဲ ျမန္႔ မာ႔ လက္ မူ႔ လုပ္ ငန္ း တစ္ ခု ေပ်ာက္ ကြယ္ သြားမွာ

အ ေသ အ ခ်ာ ပါ ဘဲ။

 

 

ဒီ လုိ ျမန္ မာ ရုိး ရာ လက္ မူ႔ လုပ္ ငန္း တစ္ ခု ဆက ္လက္ ရပ္ တည္ နုိ္င္ဘုိ႔ အ တြက္က

ေတာ႔ တ ာ၀န္ ရွိ သူ မ်ား ရဲ႕ ကာ ကြယ္ ေပး မူ႔ လုိ အပ ္တာ အ မွန္ ပါ ဘဲ။

စက္ နဲ႔ လုပ္ တဲ႔ ေရႊ ဆုိင္း ကို လက္ ခံ လုိက္ တဲ႔ အ တြက္ အား သာ ခ်က္ က

ေတာ႔ ေစ်း သက္ သာ တယ္ ဆုိ တဲ႔ အခ်က္ တစ္ ခ်က္ ဘဲ ရွိ ပါ တယ္။

 

မိ ရုိး ဖ လာ လုပ္ ငန္း စဥ္  အတုိငး္ လုပ္ တဲ႔ ေရႊ ဆုိင္း ကို လက္ ခံ မယ္ ဆုိ ရင္

 

ျပည္ တြင္း မွာ ရွိ တဲ႔  လူ ေတြ ကို အ လုပ္ ေပး နုိင္  တဲ႔ အတြက္ အ လုပ္ လက္ မဲ႔ ျပ ႆ နာ ေျဖ ရွငး္

ျပီး သား ျဖစ ္သြား ပါ တယ္။

ေနာက္ ေရွး ဘုိး စဥ္ ေဘာင္ ဆက္ က တည္း က တည္ ရွိ ခဲ႔ တဲ႔ ရုိး ရာ လုပ္ ငန္း ကို ထိန္ းသိမ္း

ျပီး သား ျဖစ္ သြား ပါတယ္။

ေနာက္ နုိင္ငံ ျခား သား မ်ား စိ တ္၀င ္စား စြ ာ ေလ႔ လ ာတဲ႔ လုပ္ငန္း တစ္ ခု ထဲ မွာ ပါ၀င္ တဲ႔ အတြက္

ျပည္တြင္း ခရီး သြား လုပ္ ငန္း ကို  လဲ အ ေထာက္ အ ပံ႔ ျဖစ္ ေစ ပါတယ္။

 

ဒီ ေတာ႔ ဘယ္ ဘက္ က အား သာ တယ္ ဆု ိတာ  ငဲ႔ ေစာင္း ျပီး ၾကည္႔ သင္႔ တယ္ လုိ႔ လဲ

ခံစား ေန ၾက တာ အ မွန္ ပါ ဘဲ။။

 

ငဲ႔ ေစာင္း ၾကည္႔ မၾကည္႔ ဆုိ တာ ကေ တာ႔

တာ ၀န္ ရွိသူ မ်ား ရဲ႕ အ ပုိင္း ဘဲ ျဖ စ္ပါ ေတာ႔ တယ္။

 

 

ကို ေပါက္ လက္ေဆာင္ အ ေတြး ပါး ပါး ေလး။

2-3-2014

 

 

 

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF