ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေႏြရာသီေန႔လည္ခင္း၌……

က်ြန္ုပ္သည္ မယ္မယ္ရရ အလုပ္မရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ ေရွးေဟာင္းေနွာင္းျဖစ္မ်ားကိုေတြးေတာေနျခင္းျဖင့္သာ

အခ်ိန္ကုန္လြန္ခဲ႔ေလသည္ ။ က်ြႏ္ုပ္အား မည္သည့္အခါတြင္မ်ွ မေမ့ေစေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခုသည္ကား

အဆိုပါ ပူေလာင္လွေသာေႏြဥတုတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ခဲ႔ဖူးေလသည္ ။

 

 

ထို အေႀကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာရမည္ဆိုပါက စိန္ႀကီး ဟူေသာဓားျပတစ္ဦးအား လိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ႔စဥ္က

အစျပဳရေပမည္ ။

တခ်ိန္က စိန္ႀကီး ဟုအမည္ရသည္ ့ဓားျပ တစ္ဦးရွိခဲ႔ဖူးေလ၏ ။

ထို စိန္ႀကီးသည္

အလြန္မိုက္၏ ။

အထူးထူးေသာ အတတ္တို႔ကိုလည္း တတ္က်ြမ္း၏ ။

တခါတရံတြင္ လြန္စြာမွ သနားညွာတာတတ္၏ ။

ထို႔အတူ ကတိသစၥာ လည္းလြန္စြာတည္၏ ။

သို႔ေသာ္ ျပိဳင္ဘက္ရန္သူအား လြန္စြာရက္စက္တတ္သူျဖစ္သည္ ။

 

 

သူနွင့္ က်ြနု္ပ္သည္ မည္သည့္အတြက္ေႀကာင့္ ပတ္သက္ရသနည္းဟု ဆိုပါလ်ွင္ ……

က်ြန္ပ္သည္ သင္တန္းဆင္းျပီးစတြင္ နယ္ျမိဳ႕ေလးတစ္ျမိဳ႕၌ အလုပ္သင္အရာရွိေပါက္စအျဖစ္ စတင္အမွဳထမ္းခဲ႔ရေလသည္ ။ အလုပ္သင္ဟူသည္ စခန္း၌ မ်က္စိသူငယ္နားသူငယ္ျဖင့္ လူရာဝင္လွသည္မဟုတ္ေပ။

ပုခုံးေပၚတြင္ အပြင့္တင္ထားေသာ္လည္း သာမန္ နယ္ထိန္းအဖြဲ႔ဝင္ ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္မ်ွပင္ ႀသဇာမရွိေခ် ။

ခက္ခဲပင္ပန္းမည့္ကိစၥမ်ားတြင္ အလုပ္သင္အရာရွိေပါက္စမ်ားလုပ္ရေလ့ရွိျပီး

ရစရာ လာဘ္လာဘမ်ားရွိပါလ်ွင္ အလုပ္သင္ဟူ၍ ေခ်ာင္ထိုးထားတတ္ႀကေလသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ဆိုေသာ္ အလွဴဆြမ္းေက်ြးဖိတ္သည့္ကိစၥေလးပင္ အလုပ္သင္မ်ား သြားရသည္မဟုတ္ေပ ။

 

ဤသို႔ျဖင့္ က်ြႏု္ပ္သည္ ထိုေဒသ၏နာမည္ေက်ာ္္ ဓားျပဗိုလ္စိန္ႀကီးအား ဖမ္းဆီးေရးတြင္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ႔ေလသည္ ။

အထက္အရာရွိမွ ေပးအပ္ေသာတာဝန္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ေရွာင္လႊဲရန္မျဖစ္နိုင္ေတာ့ေျခ ။ သို႔ေသာ္ … အမွန္အတိုင္းဝန္ခံရပါမူ မ်ားစြာစိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္မိသည္ကိုကား အမွန္ပင္ျဖစ္ေလေတာ့သည္ ။

အတန္ငယ္ ႀကင္နာတတ္ဟန္ရွိေသာ ဂတ္စာေရးႀကီးမွာ က်ြႏ္ုပ္အားႀကည့္၍ စိတ္မေကာင္းဟန္ျဖင့္ ေခါင္းယမ္းျပေလသည္ ။ အမ်ားစုေသာ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္တို႔သည္ကား

ဒီေကာင္ေလးေတာ့ သြားရွာျပီဟူ၍ ႀသဘာေပးေနႀကသည္လားမေျပာတတ္ေပ။ ျပံဳးစိစိနွင့္သာ ျဖစ္ေနေလေတာ့၏ ။

 

ဂတ္စာေရးႀကီး၏ အကူအညီျဖင့္ အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ လူဆိုးထိန္းနွစ္ဦးအား ေခၚေဆာင္ျပီးလ်ွင္

ႀကိဳတင္သတင္းရထားေသာ ဝတ္က်င္း (ပုန္းေအာင္းရာေနရာ) သို႔ သြားေရာက္ခဲ႔ေလသည္ ။ ထိုစဥ္က စခန္းတြင္ အင္အားနဲပါးလွသည္ျဖစ္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အားမ်ားစြာမသံုးနိုင္ခဲ႔ေခ် ။

အေတြ႔အႀကံဳနုနယ္လြန္းေသာ (တနည္းအားျဖင့္) သင္တန္းဆင္းျပီးစ လူဆိုးမဖမ္းဖူးေသးသည့္ က်ြနု္ပ္သည္

ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွစီစဥ္ ကြတ္ကဲလ်ွက္ လြန္စြာမွ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ေကာင္ျပီး

လြန္စြာမွ အကြက္ျမင္ညဏ္ေျပးလွသည့္ စိန္ႀကီးအား မည္သို႔ဖမ္းဆီးရမည္နည္း ။

ေသနတ္ဟူသည္ အရာခတ္သိမ္း သံုး၍ရသည္မဟုတ္ေပ ။ အမိန္႔အရ အရွင္ဖမ္းဆီးေပးရမည္ျဖစ္ေလသည္ ။

 

ယခုအႀကိမ္သည္ သင္တန္းတြင္ေလ့က်င့္ေနသည္မဟုတ္ေပ။ အေႀကာင့္းမလွပါက က်ြႏ္ုပ္၏အသက္အား ေပးခဲ႔ရလိမ့္မည္ ။ က်ြန္ုပ္သာလ်ွင္ ထိုဓားျပအား သတ္ခြင့္မရွိ ၊ အရွင္ဖမ္းရန္သာ ႀကိဳးပမ္းရမည္ ။

ဖမ္းဆီးမည့္ အစီအစဥ္ကို သတင္းေပးမ်ားထံမွရရွိသည့္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖၚနိုင္ရန္ စတင္ခဲ႔သည္ ။

ပစ္မွတ္ရွိသည့္ ေနရာအနီးတြင္ ၁၀ နာရီခန္႔ႀကိဳ၍ ကင္းပုန္းဝတ္ခဲ႔ႀကသည္ ။

ထို ၁၀ နာရီ ခန္႔အခ်ိန္သည္ က်ြႏ္ုပ္အား မ်ားစြာစိတ္လွုပ္ရွားေစသကဲ႔သို႔

လြန္စြာမွလည္း ေခ်ြးျပန္တုန္လွုပ္ေစခဲ႔သည္ ။

မေအာင္ျမင္ပါက ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးမည့္ က်ြနု္ပ္အသက္ေသနိုင္သည္ ။

မေသပါကလည္း အထက္မွေပးအပ္ေသာတာဝန္မေက်ပြန္သည္ျဖစ္သျဖင့္

ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းျခင္း အေရးယူျခင္းမ်ားခံရေပေတာ့မည္ ။

 

ဤသို႔ျဖင့္ စိန္ႀကီးတေယာက္ က်ိန္းေသေပါက္အေရာက္လာမည္ျဖစ္ေသာ

စိန္ႀကီး၏တိတ္တိတ္ပုန္းမယား ၏ အိမ္အနီးတြင္

ည ၇ နာရီခန္႔မွစ၍ ကင္းပုန္းဝတ္ျပီး စတင္ေစာင့္ဆိုင္းရေလေတာ့သည္ ။

ဓားျပစိန္ႀကီးသည္ မည္သည့္အမွဳမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ႔ပါသနည္း ။

၄င္း ၏အမွုမ်ားမွာကား ……………

 

 

ႀကိဳးစားပါဦးမည္

ရာမည

 

 

(ေနာက္တပိုင္းတြင္ အျပီးသတ္ေရးသား ေဖၚျပပါမည္ )

 

 

 

About ရာမည

ရာမည has written 35 post in this Website..

   Send article as PDF