ဒီေကာင္မကို ေသေအာင္သတ္ရမယ္
ဟုတ္တယ္ သတ္
ေသေအာင္သာသတ္
အရွင္မထားနဲ႕
ေဂၚဇီလာစာေၾကြးျပစ္
ဒိုင္နိုေဆာစာေၾကြးဗ်စ္စ္
အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုသည္ လူစုလူေဝးတစ္ျဖစ္လည္း လူအုပ္ၾကီးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ရေလေတာ့သည္။
အကယ္၍ အသင္စာရႈ႕ဖတ္ေနသူတို႕သည္ ႏွလံုအားနည္းျခင္း ေၾကာက္လန္႕တတ္ျခင္းမ်ား ရိွခဲ့ပါမူ
ဤေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြင္ရိွေနၾကသည့္ လူစုလူေဝးတစ္ျဖစ္လည္း လူအုပ္ၾကီးကို   မ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႕ၾကရပါေလလွ်င္
သည္းေခ်ပ်က္သြားနိုင္ပါသည္။
အေၾကာင္းမွာ လူစုလူေဝးတစ္ျဖစ္လည္း လူအုပ္ၾကီးသည္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးကို
သစ္ပင္ႏွစ္ပင္၏ၾကားတြင္ ေျမၾကီးကိုမထိေစဘဲ ၾကိဳးျဖင့္ ကားယားၾကီးခ်ဥ္ေႏွာင္ထားေလျပီးလွ်င္
ေအာက္မွ မီးခိုးၾကပ္တိုက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္သာတည္း။
ျမင္သာေအာင္ေျပာရေသာ္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးသည္ သစ္ပင္ႏွစ္ပင္ၾကားတြင္
အရွင္လတ္လတ္ကားစင္တင္ခံထားရျခင္းပင္။
ဒရန္တန္တန္
…………………..
ဒို႕မ်ားဘိုးေဘးဘီဘင္ ဟိုးးးးးးး ေရွးပေဝသဏီ ေလာင္းေလာင္းအဂိုးထဲကလိုက္နာလာတဲ့    ယဥ္ေက်းမႈ႕ကိုဖ်က္စီးတဲ့ေကာင္မ
ဆံပင္ရွည္ရွည္မႈတ္ဆိတ္ေမႊးထူလဗ်စ္ျဖင့္ အသက္ၾကီးၾကီးအဖိုးအိုၾကီးတစ္ဦးမွ ေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္ေလ၏။
သတ္ကိုသတ္ရမယ္ ဒီေကာင္မကို
ဒီေလာက္ျဖစ္ေနတဲ့ဟာမ ဒင္းဟာကို ပ်ားရည္သုတ္ျပီး ေတာေၾကာင္ကိုက္ခိုင္း
ကိုယ့္ရဲ႕ မ်ဳိးရိုးစဥ္ဆက္ယဥ္ေက်းမႈ႕ကိုမထိမ္းသိမ္း မ်ဳိးရိုးကိုမွအားမနာ
လူတိုင္းလူတိုင္း အဲဗရီးဝမ္း အဲဗရီးေဘာ္ဒိစ္ သည္ ေဒါသေခ်ာင္ေခ်ာင္းထြက္ေနၾကေလကုန္ျပီးလွ်င္
၄င္းတို႕၏ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ႕ကို ေဆာ္ကားသူ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးကို  အလြန္ပင္မုန္းတီးဆက္ဆုတ္ေနၾကကာ
မည္သို႕မွ် ခြင့္မလႊတ္နိုင္ျဖစ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ဒီေကာင္မကိုသတ္မယ္ က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္သတ္မယ္
ဟါ!!! စိတ္လိုက္မန္ပါမလုပ္နဲ႕ ခင္ဗ်ားသမီးဆိုေပမယ့္ အမ်ဳိးသားေရတာဝန္ျဖစ္လို႕ အားလံုးနဲ႕ဆိုင္ပါတယ္
ဥပေဒကိုလိုက္နာပါ ဥပေဒကိုေလးစားပါ ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွမရိွေစရ
အမ်ဳိးသမီးငယ္၏ ဖခင္ျဖစ္သူမွာ ေဒါသထြက္လြန္းသျဖင့္ အမ်ဳိးဂုဏ္ကိုဖ်က္စီးေသာ ၄င္း၏ သမီးကို  ကိုယ္တိုင္သတ္ရန္
အားထုတ္ေနျခင္းျဖစ္ကာ ေဘးမွ ဥပေဒေလးစားဟန္ရိွေသာ လူတစ္ဦးမွ  အခ်ိန္မွီဟန္႕တားသတိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ဟုတ္တယ္!! ကိုယ့္သမီးဘဲ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ဆံုးမျခင္ရင္ မျဖစ္ခင္က ထိမ္းသိမ္းမွေပါ့ကြ
ခုလို လူေတြအားလံုးလက္မခံနိုင္တာကိုလုပ္ျပီးမွ ေဒါသလာထြက္မေနႏွင့္ ဥပေဒအတိုင္းလုပ္ရမွာဘဲ
ဆံပင္ရွည္ရွည္မႈတ္ဆိတ္ေမႊးထူလဗ်စ္ျဖင့္ အသက္ၾကီးၾကီးအဖိုးအိုၾကီး မွေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အကယ္စင္စစ္ ထို ဆံပင္ရွည္ရွည္မႈတ္ဆိတ္ေမႊးထူလဗ်စ္ျဖင့္ အသက္ၾကီးၾကီးအဖိုးအိုၾကီး  မွာ ေဒသဆိုင္ရာပိုင္ရာ
ေခါင္းေဆာင္လူၾကီးျဖစ္ေလျပီးလွ်င္ ထိုေဒသ၏ ဥပေဒ အထူးထုတ္ခြင့္ရိွသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ေလ၏။
လူဆိုတာ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ႕ကိ္ု ကိုယ္ထိမ္းသိမ္းရမယ္
ကိုယ့္ေၾကာင့္ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ႕မပ်က္စီးေစရဘူး
ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ႕ကို အသက္နဲ႕လဲျပီးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာင့္ရမယ္
ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ႕ကို ဖ်က္စီးရင္ အားလံုးညီညီညြတ္ညြတ္ အသက္နဲ႕လဲျပီးတြန္းလွန္ရမယ္ နားလည္ၾကသလား
နားလည္ဘါဒယ္
ေဟးးးးး
ေဟးးးးး
ေဟးးးးးး
ေခါင္းေဆာင္လူၾကီး၏ စကားဆံုးသည္ႏွင့္ လူစုၾကီးသည္ အားေပးေထာက္ခံၾကေလကုန္ျပီးလွ်င္
၄င္းတို႕၏ ဥပေဒအတိုင္း ၄င္းတို႕၏ယဥ္ေက်းမႈ႕ကိုဖ်က္စီးေစာ္ကားသည့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္အား
သစ္ပင္ႏွစ္ပင္ၾကားတြင္ ေျခလက္တို႕ကို ေျမမထိေစဘဲ ၾကိဳးခ်ည္ ကားစင္တင္ျပီးထားလွ်က္အတိုင္း
ေအာက္မွ မီးျပင္းျပင္းျဖင့္ရိႈ႕ကာ လံွ မွိန္း စသည့္ ခၽြန္ထက္သည့္လက္နက္မ်ားျဖင့္  ထိုးခုတ္သတ္ျဖစ္အဆံုးစီရင္ၾကေလကုန္၏။
( ဤတြင္ လွံ မွိန္း အစရိွသည္ ခၽြန္တက္ေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ထိုးၾကရာဝယ္ ဂ်က္ေကာင္းကို  ထိုးဆြၾကေလကုန္၏ ဟူမူတြင္
စာရႈ႕သူတို႕၏ ႏွလံုးအားနည္းမႈ႕ကို ငွဲညွာ၍ အက်ယ္မေရးဘဲ အက်ဥ္းသာေရးသားလိုက္ရေပေတာ့သည္ )
……………………………………………………………………………………. ဆာေယးစယာ
………….
အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း အေတာ့္အေတာ္ၾကာၾကာတုန္းကျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ၏။
အစ္ဒစ္ထရူး အစ္ဒစ္ေနာ့စတိုရီ အစ္ဒစ္ အမွန္အကန္အတိအက်ျဖစ္၏။
လက္ပတ္နာရီ ျပကၡဒိန္ မက္ဆိုဒ္ ဘိုင္စကုတ္ မေပၚေသးေသာေခတ္ကျဖစ္၏။
ထိုေခတ္က လူတို႕သည္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုကို ဘာမွ်မဖံုးမအုပ္ဘဲေနထိုင္ျခင္းကို
၄င္းတို႕ေခတ္၏ မွန္ကန္ေသာယဥ္ေက်းမႈ႕ဟု လကၡံၾကေလျပီးလွ်င္
ထိုယဥ္ေက်းမႈ႕ကိုထိမ္းသိမ္းၾကေလ၏ အသက္ႏွင့္လဲ၍ ကာကြယ္ၾကေလ၏
တစ္ေန႕တြင္ အထက္ပါ ျပစ္ဒစ္ေပးခံခဲ့ရသူ အမ်ဳိးသမီးငယ္သည္ တစ္ခုေသာ ျခံဳံပုတ္ေဘးတြင္
ခရုခြံႏွစ္ခုကို ၾကိဳးျဖင့္သီ၍ ဗရာစီယာကဲ့သို႕လေဂါင္း ငွက္ေပ်ာရြက္ကိုၾကိဳးျဖင့္သီ၍ ဆပ္စပိုင္တာကဲ့သို႕လေဂါင္း
တီထြင္ဆန္းသစ္ျပီး ဝတ္ၾကည့္ေနသည္ကို မႈတ္ဆိတ္ေမႊးထူးလဗ်စ္ တန္းလန္းၾကီးႏွင့္  ရြာသဂ်ီးမွလက္ပူးလက္ၾကမိသျဖင့္
၄င္းတို႕၏ ဘလိုင္းထီးဆိုင္တန္းလန္းၾကီးယဥ္ေက်းမႈ႕ကိုေစာ္ကားသူဟု သတ္မွတ္ကာ ဥပေဒတိုင္း
အျပစ္ေပးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေလသတည္း။
….
စာၾကြင္း
အထက္ပါအေၾကာင္းအရာတို႕ကိုေရးသားေသာ ကၽြန္ုပ္သည္ ထိုလူမ်ဳိးတို႕၏
မိမိတို႕ယဥ္ေက်းမႈ႕ကိုမိမိတို႕ ထိမ္းသိမ္းရန္နားလည္သည့္
မ်ဳိးေစာင့္ယဥ္ေက်းမႈ႕စိတ္ဓာတ္ကို ေလးစားသည့္အေနျဖင့္ ေရးသားျခင္းျဖစ္ရေလကာ
ထိုလူမ်ဳိးတို႕ကိုေလးစားသမႈ႕ျပဳဘိကာ ဤစာတို႕ကိုေရသားေနစဥ္တြင္ ထိုလူမ်ဳိးတို႕၏ ဓေလ့အတိုင္းပင္ေနထိုင္ကာ
ထိုလူမ်ဳိးတို႕အေၾကာင္းကို ေရးသားလိုက္ရေပေတာ့သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
အသင္စာရႈ႕သူတို႕သည္လည္း ဤစာကိုဖတ္ရႈ႕ေနစဥ္တြင္ အဆိုပါလူမ်ဳိးတို႕၏ ယဥ္ေက်းမႈ႕ကို ေလးစားသျဖင့္
လူယဥ္ေက်းပီသစြာျဖင့္ ၄င္းတို႕အတိုင္း ( ကိန္ကိန္ )
..
မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု

About မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု

aungpu michaelaungpu has written 87 post in this Website..

friend

   Send article as PDF