“(၆-၄-၂၀၁၄) မွာအလွဴ ပြဲ သြား ၾက ရ ေအာင္ “

 

 

(၁၇-၁-၂၀၁၄ )မွာ ျမန္ မာ ေဂ ဇက္ ရြာသူ  Snow Smile   က စ တင္ ခဲ႔ တဲ႔

အ လွဴ ေလး တစ္ ခု ဟာ (၆-၄-၂၀၁၄) ေန႔ မွာ သြား ေရာက္ လွဴဒါန္း ဘို႔ အဆင္ သင္႔ျဖစ္ ေနျပီ လို႔ ဆုိုနုိင္ပါတယ္။

သူ ကိုး ကြယ္ တဲ႔ ဘုန္း ၾကီး ေက်ာင္း ကုိ  သူ ေရာက္ေ န ခ်ိန္ မွာ  ေခ တၱခဏ အ လည္လာတဲ႔

သီ လ ရွင္ ဆရာေလးမ်ား နဲ႔ စကားေ ျပာ ျဖ စ္ တာက ေန ဆ ရာ ေလး မ်ား ကို သူ တုိ႔ သီ တင္း သုံး တဲ႔

ေက်ာင္း ကုိ ကား နဲ႔ ျပန ္ ပို႔ ေပး တာ က  အစ ျပဳ ျပီး  ဆ ရာ ေလး မ်ား   အတြက္ လွဴ ဒါန္း ခ်င္စိတ္ျဖစ္ လာခဲ႔ ပါ သတဲ႔။

(၁၂-၂-၂၀၁၄) မွာ က် ေနာ္ က လဲ  Snow Smile ကုိး ကြယ ္တဲ႔ ေက်ာင္းမွာ က်ေနာ္ ရ ဟန္းေဘာင္ ကုိ ခဏ ၀င္ ျဖစ္ ပါ တယ္။

အဲ ဒီ အခ်ိန္ မွာ ဘဲ သူ ကက် ေနာ္ ကို မယ္ သီ ရွင္ ဆရာ ေလးမ်ား အတြက္ အလွဴ ခံ ပါတယ္။

က် ေနာ္  အလွဴခံ တဲ႔ အခ်ိန္မွာ သူ က မယ္ သီ လရွင္ ဆရာေလးမ်ားအ တြက္ လုိအပ္ တဲ႔

ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ ဘုိ႔ ေငြ က်ပ္ေျခာက္သိနး္ အ ျပင္ သူ႔ မိတ္ ေဆြ ဆီ ဦးစုိးလင္း ဦး +မ ေဆြ ေဆြ ၀င္း တုိ႔ ဆီ က  အလွဴ ခံ ထား တဲ႔ေငြ က်ပ္ တစ္  သိနး္ ကို ဆရာေလးမ်ား ေပး အပ္ ျပီး ျဖစ္ ပါ တယ္။

 

က် ေနာ္ က လဲ  ေငြ ငါး ေသာင္း လွဴ မယ္ လုိ ႔ ကတိ ေပး လုိက္ ပါ တယ္။

ေနာက္ သူ႔ မိတ္ ေဆြ နွစ္ ေယာက္ ဆီကလဲ တစ္ ေယာက္ငါး ေသာင္းစီ အလွဴခံ ထား ပါ တယ္။

ေနာက္ က် ေနာ္ ကို လဲ  သူ ေခၚ သြား တဲ႔ အ တြက္  “ဓမၼရံသီ “ မယ္ သီ လရွင္ ေက်ာင္း ကို

ေရာက္ သြား ပါ တယ္။

ေနာက္ ေတာ႔ ဆရာ ေလး မ်ား နဲ႔ စကားေ ျပာ ၾကည္႔ တဲ႔ အခါ သူတုိ႔ ရဲ႔ အခက္ အ ခဲ

မ်ား ကို သိ လာ ေတာ႔ ကူ ညိ ခ်င္ စိတ္ ေပါက္ လာ ပါတယ္။

ဒီ ေတာ႔ ကိုယ္႔ တစ္ ေယာက္ ထဲ အား နဲ႔ ႕ ေတာ႔ ဆ ရ ာ ေလးေတြ ရဲ႕ လုိ အပ္ ခ်က္ ကုိ

ျပည္႔ ေအာင္ ျဖည္႔ စြမ္း ရင္ ကေ တာ႔ ၾကာ မယ္။

ဒီ ေတာ႔ မိတ္ ေဆြ ေတြ ရဲ႕ အား ကို ပ ါ အ ကူ အညီ ေတာင္းၾက ဘို႔ တုိင္ ပင္ မိ ၾက ပါ တယ္။

အဲေတာ႔ အင္ တာ နက္ ကို ေန တစ္ ဆင္႔ အ လွဴ ခံ ဘုိ႔ စီ စဥ္ ၾကပါ တယ္။

“ကူ ညီ ခ်င္ စ ရာ ေရႊ ျပည္ သာ က မယ္ သီ လ ရွင္ ေက်ာင္း ကေလး “ ဆိုတဲ႔

ပုိ္စ္ ေလး ကို ေရး ျပီးေတာ႔ က် ေနာ္ နဲ႔

ေတြ႔ ဘူး သူ  မ ေတြ႔ ဘူး သူ

စကားေျပာဘူး သူ မေျပာဘူး သူ

(က် ေနာ္  မိတ္ေဆြ စာရငး္ထဲ မွာ ရွိ သူ အားလုံး)

မွန္ သမွ် ကို  စာ ေတြ ပုိ႔ လုိ႔ အ ေၾကာငး္ ၾကား ခဲ႔ ပါတယ္။

ပိုစ္ ေလး တက္ ျပီး တဲ႔ ေန႕ က စ ျပီး အလွဴ ထည္႔ မယ္ လုိ႔ အ ေၾကာငး္ ၾကား သူ ေတြ

အ လွဴ ေငြ ဘယ္ လုိ ပုိ႔ ရ မလဲ ဆုိ တာ ဆက္သြယ္ လာ တဲ႔

အ ေ၀း ကမိတ္ ေဆြ ေတြ

အနီးက မိတ္ေဆြ

ေတြရဲ႕အ ေၾကာငး္ ျပန္ ၾကား စာ ေတြ ကို ျမင္ ရ ေတာ႔

အ ေတာ္ ေလး ကို ေက်နပ္ ၾကည္ နူး မ ိပါတယ္။

က် ေနာ္ နဲ႔ အတူ အ လွဴ ေငြ ေကာက္ ေပး ၾက တဲ႔ မိတ္ ေဆြ မ်ား ကလဲ

ဘယ္ သူ က ေတာ႔ ဆက္ သြယ္ လာ တယ္။

ဘယ္သူ႔ အတြက္ ကေတာ႔ ထုတ္ျပီး ျပီ ဆုိ ျပီး စာရင္းေတြကို

ဖုနး္ ကေ န ေဖစ္ ဘုတ္ ခ်က္ ေဘာက္ ကေ န လွမ္း သတင္း ေပး တဲ႔ အခါ

က် ေနာ္ က လဲ စာ ရင္း ျပဳ စု ျပီး ေန႔ စဥ္ တင္ ေပး ပါ တယ္။

၂၀၁၄ ေဖ ေဖာ္၀ါ ရီက စ လုိက္ တဲ႔ အလွဴ ခံ ခဲ႔ လုိက္ တာ

၃၁-၃-၂၀၁၄ ေန႔ မွာ ေတာ႔

က်ေနာ္ ဆီ မွာ

စကၤာပူမွာ

ရန္ကုန္မွာ

ထည္႔၀င္ မယ္ လုိ႔ က တိ ေပး ထား တာ

ဆုိတဲ႔ ပုံ စံ အမ်ဳိး မ်ုိး နဲ႔ ရွိ ေန တဲ႔ ေငြ ေတြ ကိုေ ပါင္း လုိက္ ခ်ိန္ မွာ

ျမန္ မ ာ ေငြ( 3105000   )နဲ႔စကၤာပူေဒၚလာ 260 တိတိ

ရွိေ န ပါ ျပီ။

 

ဒီ အလွဴ ျဖစ္ ေျမာက္ ေအာင္ ျမင္ ေရး အတြက္ ၀ိုင္း ၀န္း လွဴဒါန္း ၾက သူ

မိတ္ ေဆြ မ်ား ကုိ  အထူး ဘဲ ေက်းဇူး တင္ ရွိ ပါ တယ္။

လွဴဒါန္း တဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ာ း သာ မ ရွိ ရင္ ဒီ အလွဴ က ေအာင္ျမင္ မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေနာက္ တစ္ ခ်က္ က က်ေနာ္ ကုိ ၀ုိငး္ ၀န္း ကူ ညီ ျပီး အလွဴေငြေ ကာက္ ခံသူ သာ

မ ရိွခဲ႔ လ်င္ လည္း အ ခု လို ေအာင္ျမင္ မယ္ မ ထင္ ပါ ဘူး။

စကၤာပူ မွ Snow Smile

မေလး မွ ကုုိ ေဇယ်ာ

ရန္ကုန္ မွ ေမာင္ ယဥ္ေအာင္

ေရႊတုိ္က္ စုိး

ၾဆာအုပ္

အ မတ္ မင္း

စြယ္ေတာ္ ရြက္

မပဒုမၼာ

ေမ ေဇာ္ ဟန္

အိၾကည္ျပာစုးိ

တုိ႔ ကုိ လည္း အထူး ေက်း ဇူး တင္ ရွိပါသည္။

မိတ္ ေဆြ မ်ား  က သာ မ ကူ ညီ လွ်င္ ဒီ အလွဴ ေလး

အခု လုိ လွ ပ စြာ လုပ္ ေဆာင္ နုိင္ဘုိ႔ ခဲ ယဥ္း ပါ သည္။

 

ေက်ာင္း ကို ျပင္ ဆင္ ဘုိ႔ အ တြက္ ကေတာ႔ Snow Smile  က တာ ၀န္ ယူျပီး

လုပ္ ေဆာင္ ေပး မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။

အ ခု ေလာ ေလာ ဆယ္ အ ေန နဲ႔ ကေတာ႔ ေကာက္ ခံ ရ ရွိ ထား ေသာ

အ လွဴ ေငြ မ်ား ထဲ မွ ေန ၍ ေက်ာငး္ ေအာက္ထပ္ ၾကမ္းျပင္ ကို

ေၾကြ ျပား ခင္း ထား ျပီး ျဖစ္ ပါ တယ္။

ဆက္ လက္ လုပ္ ေဆာင္ဘုိ႔ ရာ ထား  ထား တာ ကေတာ႔

ဆရာ ေလး မ်ား ေန ေ ရး ထုိင္ ေရး အဆင္ ေျပ ေစ ရန္

အေပၚ ထပ္ ကို ၾကမး္ ခင္း ေပး မည္။

ျပဴတင္းေပါက္မ်ား  တံ ခါး မ မ်ား ကို တံခါးရြက္ မ်ား တပ္ ဆင္ ေပး မည္

ျဖစ္ ပါသည္။

ေကာက္ ခံ ရ ရွိ ေငြ မ်ား ကို  အသုံး ျပဳ ျပီး လုပ္ ေဆာင္ လုိက္ တဲ႔

ေက်ာငး္ အတြက္ လုပ္ ေဆာင္ ခ်က္မ်ား နဲ႔ ကုန္ က် ေငြ မ်ား  ကုိ လည္း

စာ ရင္း ထုတ္ ျပန္ ေပး မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။

 

အား လုံး အား လပ္ တယ္ လုိ႔ ယူ ဆ ရ တဲ႔

(၆-၄-၂၀၁၄)  တနဂၤ ေႏြ ေန႔ မွာ ေတာ႔

 

ေဒၚ ယု စာ ရီ

“ဓ မၼ ရံ သီ”  သီ လ ရွင္ ေက်ာင္း

သံ ဒင္း (၂၀) ရပ္ကြက္

မ ေကြး လမး္

ေရႊ ျပည္ သာ ျမဳိ႔ နယ္ ျဖစ္ ပါ တယ္။

09-256037500

 

ကို သြား ေရာက ္ျပီး  ေကာက္ ခံ ရရွိ ထား တဲ႔ အလွဴ ေငြ မ်ားကို သြား ေရာက္ အပ္ နွံ မည္ ျဖစ္ ပါတယ္။

 

စုရပ္ ကေတာ႔

အ မွတ္ 111/3
ရန္ ကုန္ အငး္ စိန္ လမ္း
ဆင္ ေရ တြင္းနွင္႔ စံ ရိပ္ ျငိမ္ မွတ္ တုိင္ ၾကား
က မာရြတ္ျမဳိ နယ္ ျဖစ္ ပါ တယ္။
မွာ နံနက္ (7 ) နာရီေ လာက္မွာ စု ၾက မွာျဖစ္ ပါတယ္။

ကား ရွိ ေသာ မိတ္ ေဆြ မ်ား က ကား ယူ လာ  ၾကမွာျဖစ္ တဲ႔ အတြက္

သြားေရးလာ ေရး အတြက္ကလဲ စိတ္ ပူ စ ရာ မ ရွိ။

အားလုံးအဆင္ ေျပ ေခ်ာ ေမာ ပါ တယ္။

 

မိတ္ ေဆြ မ်ား အား လုံး ကို လုိက္ ပါ ၾက ပါ လုိ႔ ဖိတ္ ေခၚ ပါ တယ္။

ဆရာ ေလး မ်ား ထံ မွာ အလွဴ ေငြ မ်ား အပ္ နွံ ျပီး လ်င္

မိတ္ ေဆြ မ်ား ေအးေဆးလြတ္ လပ္ ရင္းႏွီးစြာ

စကားေျပာ ၾက  ဘုိ႔ အတြက္ ေလွာ္ ကား ဥယ်ာဥ္ သုိ႔ ဆက္ လက္

ခ်ီ တက္ ၾက မည္ျဖစ္ ပါ ေၾကာင္း

 

သ တင္းေ ကာငး္ ပါးလုိက္ ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

 

ကို ေပါက ္က ႏုိးေ ဆာ္ ျခင္း

2-4-2014

 

 

 

1-24-2014  ေန႔ တြင ္

ျမန္ မာ ေဂဇက္မွ

အမတ္ မင္း က က်ပ္ တစ္ ေသာင္းငါး ေထာင္

မအိမွ က်ပ္ သုံး ေသာင္း

လွဴဒါန္း ထား သည္ ကို ေက်းဇူး တင္စြာျဖင္႔လက္ခံရရွိ ပါသည္။

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF