အျပာ လြင္ လြင္
“ကန္ ေတာ႔ ရေသာ အက်ဳိး အား ေ ၾကာင္႔”

ဒီႏွစ္ သ ၾကၤန္ တြင္း က ေတာ့ ဦး ေအာင္ ေမာင္း အ ဖုိ႔ ပ်င္ း စ ရာေ ကာင္း လွ ေပ သည္။
ဦးေအာင္ ေမာင္း ဆီ ကို ခါ တုိင္ း လုိ လာ ေသာ ဧည္႔ သည္ မရွိ။
တပည္႔ တပန္း မ်ား က လဲ မလာ ၾက။
ဧည္႔ သည္ မ လာ ေတာ႔ ဧည္႔ ခံ စ ရာ မ လုိ။
အခ်ိန္ ေတြ ပုိ ေနသည္ေပါ႔။
တပည္႔ တပန္း မ်ား လဲ မ လာ ၾကေတာ႔ ဟို အ ေၾကာင္း ဒီ အေၾကာင္း ေျပာ
စ ရာ မလုိ။
လက္ ဖက္ ရည္ ဆုိင္ ျဖစ္ ျဖစ္ ဘီယာ ဆုိင္ျဖစ္ ျဖစ္ သြား ဘုိ႔ မလုိ။
ဒီ ေတာ႔ အခ်ိန္ ေတြ ပို ေန သည္ ေပါ႔။
တစ္ေယာက္ ထဲ လဲ အျပင္ ထြက္ ေသာအ က်င္႔ က မ ရွိ။
သၾကၤန္ ေရ စုိ မွာ လဲ စုိး သည္ေ လ။
ဒီေတာ႔ အခ်ိန္ ေတြ ပုိ ေနသည္ေပါ႔။

အဲ ေတာ႔ သ ၾကၤန္ တစ္ တြင္ းလုံး ပ်င္း ရိ ျငီးေငြ႔ စြာ ျဖတ္ သန္း ခဲ႔ ရေလ သည္။
စာအုပ္ ဖတ္ မယ္ ဆုိ ေကာက္ ကုိင္ လုိက္ျပန္ ေတာ႔ မ်က္ မွန္ သမား ဆုိ ေတာ႔
ၾကာၾကာ ဖတ္ လုိ႔ မရ ျပန္။
ေအာက္စက္ ဖြင္ ႔ျပီ း ရုပ္ ရွင္ ၾကည္႔ ျပန္ မယ္ လုပ္ ျပန္ ေတာ႔ တစ္ ေနကုန္ လာ ေန ေသာ
ရုပ္ သံ အစီ အစဥ္ မ်ား ေၾကာင္႔ မဒမ္ ေအာင္ က အ လွည္႔ မေပး နုိင္။
ဖုနး္ ဖြင္႔ ျပီး အင္ တာ နက္ ျပ န္ ေတာ႔ မ ပု တု ရဲ႕ အ၀ုိင္း ေလး လည္ ေန တာကို
ထုိင္ ၾကည္႔ ေန ရင္း ဖုန္း ကဒ္ ထဲ ကပိုက္ဆံ ေတြ သာ တျဖဳတ္ျဖဳတ္ နဲ႔ ပါသြား
မယ္ ဆုိ တာ သိ ေန ျပန ္ေတာ႔ အင္ တာ မ နက္ရဲျပန္။
ကိိုိယ္က အရင္ လုိ ၀င္ ေငြ မရွ ိေတာ႔ တတ္ နုိ္င္သေလာက္ေခြ်တာ ရမ ယ္ ဆုိ တာ
မေျပာ ဘဲ သိ ေန ရ မယ္႔ အေၾကာင္း ကိစၥ။
ဒီေတာ႔ လဲ အစုိး မရ တဲ႔ စိ တ္ ေတြ ကို ဟုိ ေတြး ဒီ ေတြး ေတြး ရင္း
အခ်ိန္ ေတြ ကုန္ ေအာင္ ၾကဳိး စား ရ သည္ေပါ႔။
ဒီ လုိ ဟုိ ေတြး ဒီ ေတြး ေတြး ေနတုန္း ဘုနး္ ၾကီး ဆြမ္း ကပ္ တဲ႔ အိမ္ ကေနထြက္လာတဲ႔
“ကန္ ေတာ႔ရ ေသာ အက်ဳိး အား ေ ၾကာင္႔ …………”
ဆုိ တဲ႔ အသံ ေလး ၾကား ရ ေတာ႔
“အခါ တြင္း “ လုိ႔ ေခၚၾက တဲ႔ မဟာ သၾကၤန္ ရက္မွာ “ေရ ကန္ ေတာ႔”ၾက တာကို သတိရ မိ ပါတယ္။
ငယ္ စဥ္ ဘ ၀ က စ လုိ႔ ၾကီးတဲ႔ အထိ ကိုယ္ က လဲ ကန္ ႔ ေတာ႔ ခဲ႔ သလုိ ကိုယ္ ကိုယ္ တုိင္လဲ
အ ကန္ေေတာ႔ ခံ ခဲ႔ သည္ကိုး။
ျပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ အကုန္ က ေတာ႔ လက္ ရွိအ လုပ္ မွ အနားယူေ လ ေတာ႔ ကန္ေတာ႔ျခငး္ကိစၥကေတာ႔
နည္းနည္းေအးေလသည္။
*************************************************************

ေမာင္ေအာင္ေမာင္း တုိ႔ ငယ္ ငယ္ ကေတာ႔ သၾကၤန္ေရာက္ ျပီဆုိ တာ နဲ
အေဖအေမ ေတြနဲ႔ အတူ နွစ္ ဖက္ အ ဖုိး အဖြား ေတြကို
ေရ ကန္ ေတာ႔ ဘု႔ိသြား ၾက ပါတယ္။
စီး ပြား ေရး ေသာင္ သာ တယ္ ဆုိ တဲ႔ ႏွစ္ ေတြ မွာ ေတာ႔ အ ျခား ေသာ
သက္ၾကီး ရြယ္ အုိ ေတြ ကုိ ပါ ကန္ေတာ႔ တယ္ ေပါ႔။
ေ ရ ကန္ေတာ့ တယ္ ဆုိ ေတာ႔ ေျမ ေရ အုိး ၾကီး တစ္ လုံးကမ ပါမျဖစ္။
ကန္ေတာ႔ ဘြယ္ ပစၥည္းမ်ား ကေတာ႔ ေကတီေဖ်ာ္ ရည္ ပု လင္း(လုိငး္ မၾကဴး၊ဇီး၊သစ္ခြ)
က ဥပုဒ္ ေစာင္႔ တဲ႔ ရက္ မ်ား မွာ ေသာက္ ဘုိ႔။
ေရႊက်ီး မုန္႔ ကြ်တ္ ဒါ မွ မဟုတ္ သဲ ေတာ ၀မး္ တြင္းမုန္႔ကြ်တ္၊
ဒါ မွ မဟုတ္ ကိတ္ မုန္႔ ဒါ မွ မ ဟုတ္ ပန္း ကိတ္ ေပါ႔။
မိ သား စု လုိက္ ၾကီး သြား ကန္ ေတာ႔ ၾက တာ
ေမာင္ေအာင္ေမာင္း တုိ ႔ ေျမး ေတြ ေရာက္ ရင္ အဖုိး အဖြား ေတြ က လဲ ျပဳံးလုိ႔ ရႊင္ လုိ႔။
တစ္ အိမ္လုံး ရွိ သ မွ် လူ ကုန္ လဲထုိင္ ကန္ေတာ႔ ေရာ
မ်က္ ရည္ ေလး စမး္ စမး္ စမ္း စမ္း နဲ႔
က်န္း မာ ခ်မး္ သာေ စ ေၾကာင္း
ဆု ေတြ ေပးေနတာ
ၾကည္ႏူးစ ရာ။
က ေလး ေတြ က လဲ အဖုိး အဖြား ေတြ က
မုန္႔ ဘုိး ေတြ ေပး ေတာ႔ သ ေဘာ ေတြ က် လုိ႔။
ေပ်ာ္စ ရာ။
ကန္ေတာ႔ ခန္း ျပီး တာ နဲ႔
ေမာင္ နွစ္ မ မ ိသား စု ေတြ
စားၾက ေသာက္ၾက ေျပာ ၾက ဆုိ ၾက နဲ႔
မိသားစု ေတြ႔ ဆုံခန္းက
မခန္း နား ေပ မယ္႔
စိတ္ ခ်မး္ ေျမ႔ စရာ။
ေမာင္ ေအာင္ ေမာင္း ဘ၀ မွာ ေတာ႔ သၾကၤန္ ေရ ကန္ ေတာ႔ရ တာ ကို ေပ်ာ္ သည္။
ဦး ဦး ေဒၚ ေဒၚ ဖုိး ဖုိး ဖြား ဖြား တုိ႔ က မုန္႔ ဘုိး ေပး တာ ကုိး။
************************************************************
ေမာင္ေ အာင္ ေမာင္း က ေန ကိုေ အာင္ ေမာင္း ဘ ၀ ကုိ ကူး ေျပာင္း ခ်ိန္
လုပ္ ငန္း ခြင္ ထဲ ေရာက္ တဲ႔ အခါ မွာ ေတာ႔
မျဖစ္ မ ေန လုပ္ ရ တဲ႔ အလုပ္ တစ္ ခု ထဲ မွာ ေရ ကန္ ေတာ႔ တာပါ လာ ပါတယ္။
ကိုေ အာင္ ေမာင္း တုိ ႔ ငယ္ စဥ္ ေခတ္ က ေတာ႔ အခု ေခတ္ လုိ
ရယ္ ဒီ မိတ္ ကန္ေတာ႔ ပန္း ျခင္း ေတြ
ဘာ ေတြ မ ေပၚ ေသး ေတာ႔ ကိုယ္ ႔ အထက္ က လူ ဘာ ၾကဳိက္ လဲ ဆုိ တာကို
အျမဲ ေလ႔ လာ ထား ရ ပါ တယ္။
ကိုယ္႔ အထက္ က လူ ဆုိ တာ လဲ ကိုိယ္႔ ဌာ နအ ၾကီး အ ကဲ တင္ မကဘူး ေနာ္။
ကိုယ္ နဲ႔ ထိ စပ္ ပါ တ္ သက္ သ မွ် အကုန္ လုိက္ ကန္ေတာ႔ ရ တာပါ။
ႏုိင္ငံျခား အ ရက္ ကို ၾကဳိက္ တတ္ တဲ႔ ဆ ရာ ကို နုိင္ငံ ျခား အရက္၊
ရမ္ စစ္ စစ္ မွ ၾကုိက္ တဲ႔ ဆရာ ကို အာမီရမ္။
ေဖာရင္းရွပ္ၾကုိက္ တတ္ တဲ႔ ဆ ရာ ကို ေဖာ ရင္း ရွပ္၊
ေဘာငး္ ဘီ ၾကဳိက္ တတ္ တဲ႔ ဆ ရာ ကို ေဘာင္း ဘီ၊
နာ ရီ ၾကဳိက္တတ္ တဲ႔ ဆ ရာ ကို နာ ရီ၊
မ်က္ မွန္ ၾကဳိ က္ တတ္ တဲ႔ ဆရာ ကို မ်က္ မွန္၊
လုံ ခ်ည္ ၾကဳိက္ တတ္တ ဲ႔ ဆရာ ကို လုံ ခ်ည္၊ ဆုိ သလုိ
ဆရာမ်ား အတြက္ အ ရာ ရာ ကုိ သ တိ ရွိ ရွိ သိ တတ္ ရုံ တင္မ ကဘဲ
ဆရာ ကေတာ္ မ်ာ း အတြက္ လဲ မ ေမ႔ မ ေလ်ာ႔
မ လစ္ လပ္ ရ ေလ ေအာင္
ႏွစ္ စဥ္ မ ပ်က္ ေရ ကန္ ေတာ႔ ခဲ႔ ပါ တယ္။
အဲ ဒီ ရဲ႕ အက်ဳိး ဆက္ မ်ား က ေတာ႔ ဆရာ က ေတာ္ မ်ား ရဲ႕ ႏုတ္ ဖ်ားက
“ေအာင ္ ေမာင္း ေလး က ဆ ရာ မွန္း သ မား မွန္း သိ တယ္ “ ဆုိ တဲ႔
မွတ္ ခ်က္ မ်ား နဲ႔ အတူ
ကို ေအာင္ ေမာင္း ရဲ႕ ဆရာ ေတြ ဆ ရာ ကေ တာ္ ေတြ ရဲ႕
ေစာင္႔ ေရွာက္မူ ေၾကာင္႔ လုပ္ ငန္း ခြင္ မွာ အ ေနွာင္႔ အယွက္ မ ရွိ
အႏၱရာယ္ ကင္း ကင္း နဲ႔ ခလုတ္ မ ထိ ဆူး မညိ ေန နုိင္ ခဲ႔ ပါတယ္။

ဒါ ေပ မယ္ ႔ လဲ အ ခါ တြင္း မ တုိင္ မီ အခ်ိန္ က တည္း က
ကို ေအာင္ ေမာင္း တစ္ ေယာက္ အ လုပ္ ေတြ ရွုပ္ အုံး ေတြ စား ရ ပါတယ္။
ေရ ကန္ ေတာ႔ ဘုိ႔ အတြက္ လဲ ၾကဳိ တင္ စု ေဆာင္းလုိ႔ သတ္ သတ္ ဖယ္ ထား ရပ ါတယ္။
ဒီ လုိ ေရ ကန္ ေတာ႔ တယ္ ဆုိ တာ လဲ ၾကဳိ တင္ ရင္း နွီ းျမဳပ္ နွံ ျခငး္ တစ္ မ်ဳိး ဆုိ တာ ကို လဲ
မ ဒမ္ ေအာင္ ကို လဲ သြန္ သင္ ျပ သ ထား ရ ပါတယ္။
ဘာ ဘဲ ေျပာ ေျပာ ကို ေအာင္ ေမာင္း ဘ၀ မွာ ေရႊ ထီး မ ေဆာင္း ခဲ႔ ရ ေပ မယ္႔
ဆ ရာ ေပါင္း မ်ား စြာ ရဲ႕ အ ရိပ္ ေၾကာင္႔ ေအးျမ ခဲ႔ ရ တာ အမွန္ ပါဘဲ။

ကိုေ အာင္ ေမာင္း ဘ၀ ေရာက္ လာ ေတာ႔ သၾကၤန္ ေရ ကန္ ေတာ႔ တယ္ ဆုိ တာ
မျဖစ္ မ ေန လုပ္ ရ တဲ႔ တာ ၀န္ တစ္ ခု အျဖစ္ မွတ္ ယူ ျပီး လုပ္ရ တဲ႔
အ လုပ္ တစ္ ခု ျဖစ္ ေလ ေတာ႔ မ ေပ်ာ္ ဘဲ ေမာ ခဲ႔ ရ ပါ တယ္။
************************************************************
ကို ေအာင္ ေမာင္း ဘ ၀ ကေ န ဦး ေအာင္ ေမာင္း အျဖစ္ ေရာက္ ခ်ိန္ မွာ
ကုမၼဏီ ေတြ ေခတ္စား ခ်ိန္ ျဖစ္ ေတာ႔ ပုဂၢလိက ၀န္ ထမး္ အျဖစ္ကူး ေျပာင္း သြား ခဲ႔ သည္ေလ။
လူ သုံး ကုန္ ပစၥည္း မ်ား ကုိ လက္ ကား ျဖန္႔ ေသာ
ထုတ္ လုပ္ သူ မ်ား ၏ ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ကို ကုိယ္ စား လွယ္ ယူ ျပီ းျဖန္႔ ခ်ိ ေပး ေ သာ
လုပ္ငန္း တစ္ ခု မွာ အုပ္ ခ်ဳပ္ သူ စီ စဥ္ သူ အေန ျဖင္႔ ဦး ေအာင္ ေမာင္း ေရာက္ ခဲ႔ ေလသည္။
ပုဂၢလိ က လုပ္ ငန္း ဆုိ တာ အ ရင္ အ လုပ္ ေလာက္ ေတာ႔ အထက္ က လူ ကုိ သိပ္
ျပီး အ ရိပ္ တ ၾကည္႔ ၾကည္႔ ေန စ ရာ မ လုိ တာ ေတာ႔ အမွန္။
ဒါ ေပ မယ္ ႔ လဲ နွစ ္ေပါင္း မ်ား စြာ အ ေလ႔ အက်င္႔ ရ ေန ေသာ သိတတ္ ေသာ
စိတ္ ကေ လး ေၾကာင္႔ အ ခါတြင္းေ ရာက္ တုိင္း ဆရာ သ မား မ်ား
ကို မွန္ မွန္ ၾကီး သၾကၤန္ေရ ကန္ေတာ႔ ျဖစ္ ေလသည္။
တစ ္ရက္ ေတာ႔
“ ဦးေအာင္ ေမာင္း ခင္ ဗ်ား က ရုံးကိစၥ ေတြ ကို လုပ္ တာ ေသ သပ္ တယ္။
၀င္ တတ္ ထြက္ တတ္ တယ္။
ဒီ ေတာ႔ အ ခု လာ မယ္႔ သ ၾကၤန္မွာ ကန္ ေတာ႔ သင္႔ တဲ႔ လူ ေတြ ကို
ကန္ ေတာ႔ ဘုိ႔ စီ စဥ္ တာ ကို ခင္ ဗ်ား တာ ၀န္ ယူ ပါ” လုိ႔ ေဘာစိ က ေျပာ လာ ပါ တယ္။
ဒီ ေတာ႔ လဲ ကိုယ္ နဲ႔ လုပ္ ငန္း ျခင္း အ က်ဳးိ တူ လုပ္ ေန တဲ႔ ဌာ န အၾကီး အကဲ ေတြ
ဆုိင္ ရာ ပုိင္ ရာ ေတြ၊
ေပးသင္႔ ေပး ထုိက္ ကန္ေတာ႔ သင္႔ က န္ ေတာ႔ ထုိက္ သူ မ်ား ကို
စာ ရင္း ျပဳ စု ျပီးသၾကၤန္ ေရ ကန္ ေတာ႔ သည္ ဆုိ ေသာ
အ ေၾကာင္း ျပ ခ်က္ နဲ႔ ဂါ ရ ၀ ျပဳ ဘုိ႔ စီ စဥ္ ရ ပါ ေတာ႔ တယ္။
လူ ေတြ ရဲ႕ လုိအ ပ္ ခ်က္ ကုိ ျဖည္႔ ဆည္း ေပး ဘုိ႔ အ ျမဲ ေ စာင္႔ ေနတဲ႔
ဒီ ေခတ္ ၾကီး ထဲ မွာ ကန္ ေတာ႔ စ ရာ ပစၥည္း က အုံး သိပ္ စား ဘုိ႔ မလုိေတာ႔။
“ကန္ ေတာ႔ပန္း ျခင္း “ ေခတ္ က ေအာ္ ေတာ္ မက္ တစ္ ေရာက္လာ ခဲ႔ သည္ ကိုး။
ျခင္း ထဲ မွာ ပါ ၀င္ ေသာ ပစၥည္း အမ်ဳိး အစား အလုိက္ ေသာင္း ဂဏန္း မွ
သိနး္ ဂ ဏန္း အ ထိ ရွိ ေလ သည္။
ဘယ္သူ႔ကုိ ဘယ္ ေလာက္ တန္ ေလာက္ ကန္ ေတာ႔ သင္ ႔ သည္ ဆုိ တာကုိ
ကိုယ္ တုိင္ ဆုံး ျဖတ္ ဘုိ႔ လုိ ေတာ႔ သည္ ေလ။
တစ္ ခု ေတာ႔ ရွိ သည္ အထူ အပါး နား လည္ တတ္ ဘုိ႔ ေတာ႔ လုိ သည္ ေလ။

ငယ္စဥ္ က တည္း က အဖြား ဆုံး မေ လ႔ ရွိ ခဲ႔ ေသာ စကား ေလး က နားထဲကမထြက္။
“ လက္ဖက္ တန္ သူ လက္ ဖက္ ထမင္း တန္ သူ ထ မင္း ခ် ေကြ်း တတ္ ရ တယ္”

သာမန္လူ အတြက္ သာ မန္ ပ န္း ျခငး္။( ေသာင္း ဂဏန္း)
(နုိ႔ဆီဗူး၊ဘီစကြတ္အထုပ္၊ကိုယ္တုိက္ဆပ္ျပာ၊သြားဆုိက္ေဆး၊ဆပ္ျပာမူန္႔ လုိ ေစ်းသိပ္ မၾကီးတာ)

သာ မန္ ထက္ ပုိ သူ က အထူး ပနး္ ျခငး္။(ေသာင္း ၾကီး ဂ ဏန္း)
(နက္စ္ ေကာ္ ဖီဘူး၊ အခ်ဳိ ရည္ ဘူး၊သြားတုိက္ေဆး၊မုန္႔ပုံံး၊ငါးေသတၱာ လုိေစ်းသင္႔ တင္႔ တဲ႔ပစၥည္းမ်ဳိး)
ဆရာၾကီး မ်ား အ တြက္ က ေတာ႔ ရွယ္ ပန္း ျခငး္၊(သိနး္ဂဏန္း)
(ရက္ဒ္ေလဘယ္ ၊ ဘလက္ေလဘယ္၊ဒဗယ္ ဘလက္ တုိ႔ ခ်ိ္ စ္ ၊ေထာပတ္ဘူး တုိ႔ လုိေစ်း ၾကီး တဲ႔ ပစၥည္းမ်ဳိး)
ဆရာ႔ ဆ ရာ ၾကီး မ်ား နဲ႔ စူ ပါ ႔ စူ ပါ မ်ား အတြက္ ေတာ႔
အရက္ တစ္ ပု လင္း ကို သိန္း ဆယ္ ဂ ဏန္း တန္ ေတြ ထည႔္ ျပီး အထူး ေအာ္ ဒါ မွာ ရ တဲ႔
စပါယ္ ရွယ္ သိန္း ၾကီး တန္ ကန္ ေတာ႔ ပန္း ျခင္း မ်ား ကို
သီး သန္႔ မွာ ေပး ရ သ ည္ ေပါ႔။
အ သက္ ၾကီး ေသာ နိင္ငံျခားျဖစ္ အရက္ ပု လင္း တစ္ လုံး တန္ ဘုိး က
သိနး္ ဆယ္ ဂ ဏန္း အ ထက္ ရွိ ေလသည္။
ဒီ ေတာ႔ စပါ ယ္ ရွယ္ ပနး္ ျခင္း မ်ား ကေတာ႔ အ သက္ ၾကီး ေသာ နုိင္ ငံ ျခား ျဖစ္
အရက္ က မ ပါ မျဖစ္ ။
အဲ ေတာ႔ အ ထူး ပန္း ျခငး္ ကို ေအာ္ဒါ မွာ တာ က လြဲရင္ က်န္ တဲ႔ ပန္းျခင္း ေတြကေတာ႔
အဆင္႔သင္႔ လုပ္ ေရာင္း တဲ႔ ဆုိင္ ေတြ မွာ ကိုယ္ ၾကဳိက္ တဲ႔ ေစ်း နူန္း ကို ယ္ လုိ ခ်င္ တဲ႔
ပစၥည္း ပါ တဲ႔ ကန္ ေတာ႔ ပန္း ျခင္း ေတြ ကို လွည္႔ ပါ တ္ ၀ယ္ ရ ပါတယ္။
ျပီး တာ နဲ႔ ကြန္ ျပဴ တာ စာ စီ ျပီး ကိုယ္႔ကုမၼဏီ လိပ္ စာ ပါ တဲ႔ စာရြက္ေလး ကို ပန္း ျခင္းမွာ ကပ္ ။
သၾကၤန္ နား နီး တဲ႔ အခါ မွာ ကန္ ေတာ႔ ပန္း ျခင္း ေတြကို ကား ေပၚ တင္ ျပီး
တစ္ ရုံး ၀င္ တစ္ ရုံး ထြက္ တစ္ အိမ္ ၀င္ တစ္ အိမ္ ထြက္ ကန္ ေတာ႔ ပန္း ဆက္ ရ ပါတယ္။
ဒီ လုိ ကန ္ေတာ႔ တဲ႔ အခါ ဦး ေအာင္ ေမာင္း ဘ ၀မွာ ေတာ႔ ငယ္ ငယ္တုန္း က လုိ လက္ အုပ္ခ်ီ
ကန္ ေတာ႔ စ ရာ မ လုိ တာ ေတာ႔ အမွန္ ပါ ဘဲ။
ေမာင္ေအာင္ ေမာင္း ဘ၀ မွာ ေတာ႔ ဂါ ၀ ရ တရား ခ်စ္ ျခင္း တရား အျပည္႔ နဲ႔၊
ကုိ ေအာင္ ေမာင္း ဘ ၀ မွာ ေတာ႔ ဂါ၀ရ တရား ေမွ်ာ္ လင္ ့ျခင္းမ်ား အျပည္႔
ဦး ေအာင္ေ မာင္း ဘ၀ မွာ က ေတာ႔ ေမွ်ာ္ လင္႔ျခင္း နဲ႔ ၾကဳိ တင္ ကာကြယ္ ျခင္းသက္ သက္ ဘဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။

*******************************************************************************
ဦး ေအာင္ ေမာင္း ဘ၀ ေရာက္ ခ်ိန္ မွာ ေတာ႔ အ သက္ အ ရြယ္ လဲ ရ လာ သ လုိ
အ လုပ္ လုပ္ သက္ က လဲ ဆယ္ စု ႏွစ ္ ကို နွစ္ ခု ေက်ာ္ ေက်ာ္ ေလာက္ စြန္း လာ ခဲ႔ ။
အဲ ေတာ႔ လဲ ကို ယ္႔ လက္ ေအာက္ မွာအ လုပ္ လုပ္ ဘူး တဲ႔ သူ အ ရည္ အတြက္ က လဲ
အေတာ္ ကုိ မ်ား လာ ခဲ႔ ပါတယ္။
ခု ေခတ္ လူ ငယ္ ေတြ ဆုိ တာ က လဲ အလုပ္ တစ္ ခု ထည္း ကုိ စြဲ စြဲ ျမဲျမဲ မ လုပ္ ၾက
ေတာ႔ ၀င္ လုိက္ ထြက္ လုိက္။
အဲ ေတာ႔ သူ တုိ႔ က သာ စ ျပီး နုတ္ မ ဆက္ ရင္ သူ ကိုယ္႔ လက္ ေအာက္ မွာ ေန သြား ဘူး တယ္
ဆို တာ ကို ဘယ္ လို မွ မသိ နုိင္။

ဦး ေအာင္ ေမာင္း ( ဦးေအာင္ ၊ ေလး ေလး ေအာင္) ဘ၀ မွာ

ေန႔ စဥ္ ဘ၀ ကုိ လူငယ္မ်ားန ဲ႔ လုံး လား ေထြး လား ျဖတ္ သန္း ခဲ႔ ရ တာ အ မွန္ ။
မ နက္ မုိး လင္း လုိ႔ အလုပ္ ေရာက္ ျပီဆုိ ကတညး္ က
ပစၥည္း ေရာငး္ ဘုိ႔၊
ေရာငး္ျပီး တာ ပုိ႔ ဘုိ႔၊
ပုိ႔ျပီး တာ ကို ေတာင္း ဘုိ႔ ဆုိ တဲ႔ ဘုိ႔ သုံး ဘုိ႔ ၾကား မွာ ရုန္းကန္ ခဲ႔ ရ။
ဒီ ေတာ႔ လဲ အဆင္ ေျပ ရင္ စိ တ္ ေပ်ာ္
အ ဆင္ မေျပ တဲ႔ အခါ စိ တ္တုိ ဆုိ တဲ႔ အတုိငး္
ကုိယ္ လက္ ေအာက္ က က ေလး ေတြ ကို
သင္ ျပ ေပး ရင္း
ရွင္း ျပ ရင္း
ဆူ ရင္း
ေငါက္ ရင္း
ေခ်ာက္ ရင္း
ေခ်ာ႔ ရင္း
သူတုိ႔ လို အပ္ ခ်က္ ေလး ကုိ တတ္ နုိင္သ ေလာက္ျဖည္႔ တင္း ေပး ရငး္
သူ တုိ႔ ဆီ က လုပ္ အား ကို အျပည္႔ အ၀ ရ ေအာင္ ျပန ္ယူ ရင္း
ဘ၀ ကို ျဖတ္ သန္း ခဲ႔ ၾက ပါတယ္။

ကိုယ္က ဆ ရာ အျဖစ္ ေရာက္ေန ခ်ိန္ မွာ ေတာ႔ ကုိယ္ လဲ ကန္ ေတာ႔ ခံ လူ သား ဘ၀ကုိ
အ လုိ လုိ ေရာက္ လုိ ႔ လာ ခဲ႔ ပါ တယ္။
လက္ရွိ အလုပ္ ထဲ က လူ က တစ္ ေယာက္ ျခင္း သီး သန္႔ လာ ကန္ ေတာ႔ တာ လဲ ရွိ။
ဌာန အ လုိက္ စု ျပီး ကန္ ေတာ႔ ၾက တာ လဲ ရွိ။
ကိုယ္႔ ဆီ မွာ မ လုပ္ ေတာ႔ ေပ မယ္႔ လဲ ဆရ ာ ေ ဟာင္း သမား ေဟာင္း အ ေန နဲ႔ လာ ကန္ေတာ့သူလဲရွိ။
ပုံ စံ အမ်ဳိး မ်ဳိး ပါ ဘဲ။
အ ခြင္႔ အ ေရး ရ မလား လုိ႔ ေမွ်ာ္ ကိုးခ်က္ နဲ႔ လာ ကန္ ေတာ႔ သူ လဲ ရွိ။
အေၾကာက္တရား နဲ႔ လာ ကန္ ေတာ႔ သူလ ဲရွိ။
မိရုိးဖလာ ဂါ ရ ၀ တရား နဲ႔ လာ ကန္ ေတာ႔သူ လဲ ရွိ။
ခ်စ္ လုိ ႔ လာ ကန္ ေတာ႔ သူ လဲ ရွိ။
သူ တုိ႔ ကို သြန္ သင္ ဆုံးမ ေပး လုိ႔ လာ ကန္ ေတာ႔ သူ လဲ ရွိ။
ဆရာ သမား ကုိ ကန္ ေတာ႔ ခ်င္ ေပ မယ္ ႔ လဲ စီးပြား ေရ မ ေျပ လည္ လုိ႔
မ ကန္ ေတာ႔ နုိင္ ရွာ ေသာ တပည္႔ တပန္း မ်ား ရွိ နုိင္ တယ္ ဆုိ တာ ကုိ လဲ
အ ျမဲ နွ လုံး သြင္း ထား နုိင္ မွ ေတာ္ က ာ က် ေလ သည္။
လာ ကန ္ေတာ႔ သည္ ျဖစ ္ေစ လာ မ ကန္ ေတာ႔ သည္ ျဖစ ္ေစ
ကိုယ္႔ ဘက္ က ေတာ႔ အား လုံးကို တူ ညီ စြာ ဆက္ ဆံ နုိင္ေ အာင္
ကုိယ္ စိတ္ကိုယ္ ထိန္း ေက်ာင္း ရ သည္ က ေတာ႔ ခက္ လွ ပါ တယ္။
လူ ဆုိ တာ အလု ိ လုိ ဘက္ လုိက္ တတ္ ေသာ အမ်ဳးိ ျဖစ္ သည္ ေလ။

သုိ႔ ေပ မယ္ ႔ လည္း ႏွစ္ စဥ္ ကန္႔ ေတာ႔ ခံ လာရ တာ ၾကာ ေတာ႔ လည္း
အ ခ်ိန္ တန္ လ်င္ ဟုိိလူ မ လာ ေသး ဒီ လူ မ လာ ေသး ဒီ လူ မ လာ ေသး နဲ႔
ေမွ်ာ္ မိ တာ ကို တာ႔ မညာ ခ်င္ ပါ။
သုိ႔ ေသာ္ လည္း ပြဲ ျပီး မီး ေသ ဆုိ သလ ုိ ကိုယ္ ငယ္ စဥ္ က လညး္
ကုိယ္ နဲ႔ အျမဲ မ ထိ ေတြ႔ ေတာ႔ ေသာ ဆ ရာ သ မား မ်ား ကို မကန္ေတာ႔
ျဖစ္ တာ ကို ေတြး မိ ေတာ႔ တစ္ ကုိယ္ ထည္း ခပ္ ယဲ႔ ယဲ႔ ေလး ျပဳံးမိ ေလ သည္။
***********************************************************
ျပီး ခဲ႔ ေသာ နွစ္ က သၾကၤန္ က ေတာ႔ ဘ၀ မွာ တကယ္႔ကို မွတ္ မွတ္ ရရ။
ထင္ မထား ေသာ အျဖစ္ အ ပ်က္ ကုိ ၾကဳံ ခဲ႔ ရ ေလ သည္။
သၾကၤန္ အျပီး အ လုပ္ ေတြ ျပန ္ဖြင္႔ ျပီးေ နာက္ ႏွစ္ ရက္ ေလာက္ေန ေတာ႔
“ ဦး ေအာင္ေ မာင္း က် ေနာ္ ဆီ ခဏ” ဆုိ ျပီး ဖုနး္ ၀င္ လာ ေတာ႔
သူ ေဌး ရုံး ခန္း ကုိ ျမန္း ခဲ႔ ရသည္ေ ပါ႔။
“ ဒီ နွစ္ သၾကၤန္ ပန္း ျခင္း ေတြ ဘယ္ က၀ယ္ သ လဲဗ်”
“ ခါ တုိင္း နွစ္ ေတြ လုိ ပါ ဘဲ ဆုိင္ ေပါင္း စု ံ က ၀ယ္ တာ ပါဘဲ
တစ္ ဆုိင္ နဲ ႔ တစ္ ဆုိင္ ထည္႔ တဲ႔ ပစၥည္း မ တူ ၾက ဘူး။
ေစ်း ႏူန္း ကြာ ျခား ခ်က္ ရွိ လုိ႔ လား “
“ မဟုတ္ ဘူး ဦး ေအာင္ ေမာင္း ေရ ဒီ တစ္ ေခါက္ လက္ ေဆာင္ ေပး တဲ႔ အထဲက
ေဂ်ာ္ နီ ၀ါ ကား က အ တု ၾကီး လုိ႔ ကြန္ ပလိန္း တက္ လာ လုိ ႔ ဗ်ာ “
“က် ေနာ္ လဲ ေသ ခ်ာ ေတာ႔ ေမး ၀ယ္ ပါ တယ္ အဲ လုိ အရက္ ပါ တဲ႔ ျခင္း ဆုိ ရင္
ေစ်း သက္ သာ တာ မ ၀ယ္ ပါ ဘူး ျဖစ္ သင္႔ တဲ႔ ေစ်း နဲ႔ ေရာငး္ တဲ႔ ျခငး္ ဘဲ ၀ယ္ ပါ တယ္“
“ ေအး ဗ်ာ ကုိယ္ ဖြင္ ႔ၾကည္႔ လုိ႔ ရ တာ လဲ မဟုတ္ ဆုိ ေတာ႔ ဘယ္ တတ္ နုိင္ ပါ ႔ မ လဲ ေနာ္“
သူ ေဌး က ဘာ မွ မေျပာ ေပ မယ္ ႔ ကိုယ္ တုိင္ က ေတာ႔ မ ေက် နပ္ နုိ္င္ ပါဘူး။
အဲ ဒါ နဲ႔ ဘဲ စာ ရင္း ကိုင္ ေတြဆီ က သၾကၤန္ ျခင္း ၀ယ္ ခဲ႔ တဲ႔ ဆုိင္ က ေဘာက္ ခ်ာ ေတြ ေတာင္းျပီး
၀ယ္ ခဲ႔ တဲ႔ ဆုိင္ ကုိ လုိက္ သြား သည္ ေပါ႔။
မွတ္ မွတ္ ရ ရ အဲ ဒီ ႏွစ္ က အရက္ ပါ ေသာ ပနး္ ျခင္း ေတြ က တစ္ဆုိင္ ထည္း က၀ယ္ခဲ႔ သည္ ဆုိ တာ ပင္။
ဆုိင္ ေရာက္ ေတာ႔ မန္ ေန ဂ်ာ လုိ႔ ဆုိ သူ ကုိ အက်ဳိး အေၾကာင္ းေျပာ ျပ ေတာ႔
သူ တုိ႔ လဲ မတတ္ နုိ္င္ ပါတဲ႔။
သူ တုိ႔ ကိုယ္ တုိင္ လဲ သူ မ်ား ဆီ က တဆင္ ႔ ၀ယ္ ရ တာ ပါတဲ႔။
ဒါ ေပမယ္႔ လည္း သူ ႔ မ်က္ ၀န္း ေတြ ကို ေသ ခ်ာ ၾကည္႔ မိ ေတာ႔ ဖုံး ကြယ္ ထား မူ႔
တစ္ စုံ တစ ္ ရာ ရွိ ေန သ လုိ။
“ သူ လဲ ေလ ေလာ ကီ သား ေပ မုိ႔ “လုိ႔ ဆုိ ရုံ မွ် အျခား မ ရွိေတာ႔။

ေနာက္ ရက္ ေတာ႔ မိတ္ ေဆြ မ်ား နဲ႔ ဆုံ ၾက တဲ႔ လက ္ဖက္ ရည္ ၀ုိင္း မွာ
ဒီ ကန္ ေတာ႔ ပန္း ျခင္း အ ေၾကာင္း ကို ေဖာက္ သည္ ခ် မိ ပါ တယ္။
ေန ရာ တကာ နွံ႔ နွံ ႔ စပ္ စပ္ ရွိ လွ တဲ႔ “ကုိ သန္း လြင္ “ေျပာ ျပ မွ ဘဲ ဇာတ္ ရည္ လည္ ပါ ေတာ႔ တယ္။

“ ေအာ္ …………..ေလး ေအာင္ ေမာင္း က လဲ ဒီ လုိ သၾကၤန္ ရက္ တုိ႔
သီ တင္း ကြ်တ္ တုိ႔ တန္ ေဆာင္ မုန္း တုိ ႔ ဆုိ တာ
သူ တုိ႔ စတုိး ဆုိင္ ေတြ ရဲ႕ မုိက္ ထုတ္ တဲ႔ ရာ သီ ေပါ႔၊
အ မွန္ အ ကန္ ထည္ ႔ တဲ႔ ဆုိင္ ေတြ ရွိ သလုိ
အၾကံ အ ဖန္ ေတြ နဲ႔ ကန ္ၾက တဲ႔ ဆုိင္ ေတြ လဲ ရွိ တာ ေပါ႔။
ရွင္း ရွင္း ေျပာ ရ ရင္ ဒီ လုိ ကလိန္ ကက်စ္ လုပ္ ဘုိ႔
ဆုိ ရင္ ဥာဏ္ အေတာ္ ေကာင္း ၾက တာ ေပါ႔။
ဒီလ ုိ ပန္း ျခငး္ ဆုိ တာ လွ တ ပ တ ျဖစ္ ေအာင္ ထည္႔ ျပီး
ပ လပ္ စတ စ္ နဲ႔ အ လုံ ပိ တ္ ထား ေတာ႔ ဖြင္႔ ၾကည္႔ လု႔ိ မ ရ ဘူး ဆုိ တာ သိ ေန တယ္ ေလ။
ေနာက္ လာ ၀ယ္ တဲ႔ သူ ကိုယ္ တုိင္ မ သုံး ဘူး ဆုိ တာ လဲ သူ တုိ႔ သိ ေန တယ္ ေလ။
အဲ ေတာ႔ ဘာ လုပ္ လဲ expire date ( ရက္လြန္ ) နီး ေနတဲ႔ ပစၥည္းေ တြ တုိ႔
တ ကယ္ ကုိ ရက္ လြန္ ေန တဲ႔ ပစၥည္း ေတြ ကို ဒီ ပန္း ျခင္း ထဲ ထည္႔ တာ ေပါ႔။
က် ေနာ္ တုိ႔ လုိ လူ အ ေတာ္ မ်ား မ်ား က လဲ ကိုယ္ ႔ ကို လာ ကန္ ေတာ႔ တဲ႔
ပစၥည္းဆုိ အ ေကာငး္ ဘဲ မွတ္ တာ ကုိး။
အဲ ေတာ႔ ဖြင္ ႔သာ စားလ ုိက္ တယ္ ဘယ္သူ မွ ရက္ လြန္ တယ္ မ လြန္ ဘူး ကုိ
ေသ ခ်ာ မ ၾကည္႔ၾက တာ မ်ား တယ္ေ လ။
ဒါ ကို အခြင္႔ ေကာင္းယူ ျပီး ရုိက္ စား လုပ္ ၾက တာ ေပ ါ႔”
အဲ လုိ ေျပာ ေတာ႔ ကို စိန္ ေမာင္ က
“ ၀ယ္ လာ တဲ႔ ဆုိင္ ကုိ သြား ျပန္ မေျပာ ၾက ဘူး လား “
လုိ႔ ေမး ပါ တယ္။
“ေလး စိန္ ေမာင္ က လဲ သြား ေျပာ လဲ ဘယ္ သူ က ဟုတ္ ပါ တယ္ လုိ႔ ၀န္ ခံမ လဲဗ်။
မ သ ိိိိိိိိိိ ဘူး လုိ႔ ဘဲ ျပန ္ေျဖ လုိက္ မွာ ေပါ႔” လုိ ႔ ျပန ္ေျပာ ပါ တယ္။
အဲ ေတာ႔ မွ ဦး တင္ ေရႊ က ၀င္ ေျပာ ပါ တယ္။
“ ရက္ လြန္ တဲ႔ ပစၥည္း ေတြ ထည္ ႔ တာ အ မွန္ ဘဲ ဗ်။
တစ္ ခါ က က်ဳဴပ္ လာ ကန္ ေတာ႔ တဲ႔ ျခငး္ ထဲ က အာလူး ေၾကာ္ ဘူး ကို
ေဖာက္ စား တာ ဆီ ဂ်ီး ေစာ္ နံ ေန လုိ႔ ၾကည္႔ လုိက္ ေတာ႔ မွ
ရက္ လြန္ ေန တာ ႏွစ္ လ ေက်ာ္ ေန ျပီ “
လုိ႔ ၀င္ ေထာက္ ခံ ပါ တယ္။
“လုပ္ တတ္ လုိက္ တာ ေနာ ္လုိ႔ “ေျပာ ရုံ က လြဲ ျပီး ဘာ မွ မ တတ္ နုိင္။
***********************************************************************
အ ခု ေခတ ္မွာ ကန ္ေတာ႔ တယ္ ဆုိ တာ အေၾကာင္း အမ်ဳးိ မ်ဳးိ ေၾကာင္႔ ကန္ ေတာ႔ ၾက တာ မ်ား ပါ တယ္။
ကန္ ေတာ႔ ရ ေသာ အက်ဳးိ အား ေၾကာင္႔ ကန္ ေတာ႔ သူ မွာ အက်ဳိး ရွိ မ ရွိ မသိ ေပ မယ္႔
ကန္ ေတာ႔ ပန္း ျခငး္ ေစ်း ကြက္ က်ယ္ ျပန႔္ လာ ေတာ႔ ပန္း ျခင္း လုပ္ ေရာင္း တဲ႔ သူ ေတြ
နဲ႔ အကန္ေတာ႔ ခံ ရသူ မ်ား ေတြ
အက်ဳးိ ရွိ ကုန္ တာ ေတာ႔ အမွန္ ပ ါဘဲ လုိ႔
ေတြး ေကာင္း ေကာငး္ နဲ႔ ေတြး ေန မိ ပါ တယ္။

ကို ေပါက္ လက္ ေဆာင္ အေတြး ပါး ပါးေ လး
21-4-2014

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF