1ထူး ထူး ျခားျခား ဘုရား နဲ႔ ရ ထား

1ထူး ထူး ျခားျခား ဘုရား နဲ႔ ရ ထား

“  ေဘာ္ ၾကဳိ သ ဘင္ နဲ႔ သိမ္ ေတာင္ (သီေပါ ခရီး စဥ္ အမွတ္ နွစ္)”

 

အကုိ ေအးေ က်ာ္ အိမ္ က ေစ်း နဲ႔  နီး နီး ေလး ပါ။

က် ေနာ္ တုိ႔ လမး္ ေလ်ာက္ သြား ရင္း နဲ႔ ဟုိ ရုိက္ ဒီ ရုိက္ ရုိ္က္ လာ ၾကပါ တယ။္

အကို ေအး ေက်ာ္ အိမ္ ေလး က တစ္ ထပ္ အိမ္ ေလး။

ျခံ ၀င္း ေလးန ဲ႔ ေန ခ်င္ စဖြယ္။

အိ မ္ ေရွ႔ မွာ သစ္ ခြ ပင္ ေတြ  အမ်ား ၾကီး နဲ႔ ပန္း ပင္ ေတြ။

အ ကို ေအး ေက်ာ္ က သစ္ ပင္ စုိက္ ၀ါ သ န ာ  ပါ ပါတယ္။

အ ထူး သျဖင္႔ သစ္ ခြ ပန္း ကို ပုိ စိတ္ ၀င္ စား ပါ သတဲ႔။

ေရာက္ ေလ ရာ အရပ္ ကသစ္ ခြ ပင္ ကို လဲ ၀ယ္ ယူ စု ေဆာင္း ပါ သ တဲ႔။

သူ႔ ျခ ံ ထဲမွာ ျမန ္မာ မ်ဳိး ရင္း သစ္ ခြ အျဖဴ ေလးကို ေတြ႔ ခဲ႔ ရပါ ေသး တယ္။

အိမ္ ထဲ ေရာက္ တဲ႔ အ ခါ က် ေနာ္ တုိ႔ အိပ္ ဘုိ႔ ျပင္ ထား တဲ႔ အခန္း ထဲ မွာ အထုပ္ အပုိး ေတြ ခ်။

အ ၀တ္ အစား ေတြ လဲ ၾက ပါတယ္။

ျပီး ေတာ႔ ဧည္႔ခ န္း မွာ ထုိင္ ျပီး စကား ေတြ ေျပာ ၾက ပါတယ္။

က် ေနာ္ နဲ႔ ကို တင္ ေအာင္ ၾကီး  က ေ တာ ႔ အကုိ ေအး ေက်ာ္ နဲ႔ ေတြ႔ ဘူး ေပ မယ့္

လုလ  င္က ေတာ႔ အခု မွ ေတြ႔ ဘူး သလုိ ရွမး္ ျပည္ ကုိ လည္း အခု မွ ေရာက္ဘူး တာ ပါ။

အကို ေအး ေက်ာ္ က  ဖုနး္ ေတြ ဆက္ ေန ပါ တယ္။

ကို ၀င္း ေသာင္ က သူ လုိက္ မယ္ ၀င္ ေခၚ ပါ လုိ႔ ေျပာ ပါ တယ္။

ကို တင္ ထူး က ေ တာ႔ ဘု ရား ၀င္း ထဲ မွာ ရွိ ေန မယ္ ေျပာ ပါ တယ္။

၂ နာ ရီ ခြဲ ေလာက္ မွာ ကား  ေရာက္ လာ ပါ တယ္။

ဗင္ ကား အျဖဴ ေလး ပါ။

2 ၀ယ္ ပါ အုံး ဂ်ဳံ ရုိး ခ  ေမာက္

2 ၀ယ္ ပါ အုံး ဂ်ဳံ ရုိး ခ ေမာက္

3မုန္႔ ေလ ေပြ လုိ မုန္႔ မ်ဳးိ ေရာင္း တာ ေလ

3မုန္႔ ေလ ေပြ လုိ မုန္႔ မ်ဳးိ ေရာင္း တာ ေလ

 

 

အကိုေ အး ေက်ာ္  အိမ္ နဲ႔ သိပ္ မ ေ၀ း တဲ႔ ကို ၀င္းေ သာင္ ကို ၀င္ ေခၚ ၾက ပါတယ္။

ျပီး ေတာ႔ မွ ေဘာ္ ၾကဳိ  ဘုရားပြဲ ေတာ္ ကို ခ်ီ တက္ ၾက ပါ တယ္။

က် ေနာ္ တုိ ႔ သြား ေန တဲ ႔ အခ်ိန္ မွာ လဲ ဘု ရား  ပြဲ ကို သြား ေန ၾက သူ ေတြ အ မ်ား ၾကီး ပါ။

သီ ေပါ နဲ႔ ေဘာ္ ၾကဳိ ဘု ရား ပြဲ ခင္း က  ငါး မုိင္ ေ၀း ပါ တယ္။

ပြဲ ခင္း နဲ႔ ခပ္ လွမး္ လွမး္ မွာ ကား ကုိ ရပ္ ထား ခဲ႔ ျပီး က် ေနာ္ တုိ႔  လမး္ ေ လ်ာက္ လာ ခဲ႔ ၾက ပါ တယ။္

အဲ ဒီ အခ်ိန္ မွာ က တညး္ က  လုလင္ နဲ႔ က် ေနာ္ က

ကင္ မရ ာ အဆင္ သင္႔ ထုတ္ ျပီး ၾက ပါ ျပီ။

ရုိး ရာ ၀တ ္စုံ ေ တြ နဲ႔ လွ ပ ေ န ၾက တဲ႔ ရွမး္တုိင္း ရင္း သား ေတြ  နဲ႔ တေအာင္း ပေ လာင္ ေတြကို

မွတ္ တမး္ တင္ ခ်င္ လုိ႔ ပါဘဲ။

က် ေနာ္ နဲ႔ လုလင္ က  ကင္ မ ရ ာ တျပင္ ျပင္ လုပ္ ေန ေပ မယ္႔ လမး္ သြား ရင္း ရုိက္လုိ႔

သိပ္ အ  ဆင္ မ ေျပ ပ ါ။

လမး္ သြား လမး္ လာ မ်ား တာ ရယ္ ကား  ဆုိင္ ကယ္ က လဲ လမး္ အ ျပည ္ ႔ မုိ႔ပါ။

ပြဲ ခင္း နား နီး ေလ ေလ ေလာ္ စ ပီ ကာ သံ ေတြ ဆူ ညံ ေလ ေလပါ ဘဲ။

ဘု ရား ပု ရ ၀ုဏ္ ထဲ ၀င္ လုိက္ တာ နဲ႔ ေစ် း ဆုိင္ တန္း ေတြ ကို စ ေ တြ႔ ရပ ါေတာ႔ တယ္။

၀င္ ၀င္ ျခင္း မွာ  ရွမး္ ရုိး ရာ ေပါင္း တင္း ၀ါး ဆုိင္ ေ လး ေရွ႔ မွာ ေစ်း ၀ယ္ ေလး ေတြ အုံး ေန တာကုိလဲ

လက္ လြတ္ မ ခံ ပါ။

ေရႊ ရည္ စိမ္ ပစၥည္း ေလး ေတြ ေရာင္းေန တဲ႔  ပေ လာင္ တုိင္း ရင္း သူ ကို လဲ အလြတ္ မခ ံ ပါ ။

ဂ်ဳံ ရုိး  ခ ေ မာက္ သည္ ကို လည္း အမိ အ ရ ။

 

4၀က္ သား ခ်ဥ ္သည္

4၀က္ သား ခ်ဥ ္သည္

 

5 ဓါး ၀ယ္ ေန တဲ႔ ေျမး အဖြား

5 ဓါး ၀ယ္ ေန တဲ႔ ေျမး အဖြား

 

6ေပါငး္ တင္း ၀ါး ေလး စား ပါ အုံး

6ေပါငး္ တင္း ၀ါး ေလး စား ပါ အုံး

 

7 တမူး ရ လုိ႔ တပဲ လွဴ

7 တမူး ရ လုိ႔ တပဲ လွဴ

 

ကိုယ္႔ အျမင္ ကို ယ္႔ အာ ရုံ နဲ႔ ကိုယ္ မွတ္ တမ္း တင္ ၾက ပ ါတယ္။

ဒါ ေပ မယ္ ႔ ေလး ေယ ာက္ စလုံး တူ တာ ကေ တာ႔ ဘုရား ၀င္ ေပါက္ တည္႔ တည္႔ ေရွ႔ က

၀က္ သား တုတ္ ထုိးနဲ႔ ၾကက္ အူ ေခ်ာင္း သည္ ကုိ ေတာ႔ ဘယ္ သူ မွ ဓါတ္ပုံ မရုိက္ခဲ႔ ၾက ပါ။

ပြဲ ခင္း ထဲ ေရာက္ ျပီ ဆုိ တာနဲ႔ က် ေနာ္ တုိ႔ တ ကြဲ တျပား စီ ျဖစ္ သြား ၾက ပါတယ္။

အ ကို ေအး ေက်ာ္ ကေ တာ႔ ကို တင္ ထူး ကုိ ရွာ မယ္  ဆုိ ျပီး ဘု ရား ထဲ ကို ၀င ္ သြား ပ ါတယ္။

က် ေနာ္ တုိ႔  အျပင္ ဘက္ မွ ာ ဓါတ္ ပုံ ရုိက္ ေန ရင္း က ဘုရား ထဲ ကို လုိက္ ၀င္ ခဲ႔ ၾက ပ ါတယ္။

ဘု ရား ပု ရ ၀ုဏ္ ထဲ ေရာက္ ျပီး ခဲ႔ တဲ႔ အခါ မွာ ေတာ႔  တစ္ ေယာက္ တစ္ ကြဲ စီ ျပန္ျဖစ ္သြားၾက ပါတယ္။

ဘု ရာ း ကု ဋီ တုိက္ ထဲ မွာ ေရာ တန ္ ေဆ ာငး္ ထဲ မွာ ပါ  ဘုရား ဖူး ေတြ အျပည္ပါ။

ကုိယ္႔ အစု ေလး နဲ႔ ကိုယ္ ေန ရာ ယူ ထား ၾက ပါတယ္။

က ေလ း ေတ ြ က ေတ ာ႔  ေပ်ာ္ ရႊင္စြာ ေျပးလႊား ေဆာ႔က စား။

လူ  ၾကီး ေတြ ကေ တာ႔ ဘု ရား ရိ ပ္ မွာ ေအး ေဆး စြာ နား။

ဆငး္ တု ေတာ္ မ်ား ကုိ ေရႊ ခ် သူ ခ်။

အ လွဴ ခံ ဌာ န မ်ား မွာလွဴ သူက လွဴ နဲ႔  ပ ီ တိ ျဖစ္ စ ရာ ပါ။

ဒီ လုိ ဘာ သာ တရား ကို ရုိ ေသ ကို္င္း ရွုိင္း ၾက တဲ႔ လူ မ်ဳိး စု ၾကီး ေတြ ရွိ ေန သ မွ် ေတာ႔

ျမန္ မာ ႔ေျမ ေပၚ မွာ  ဗုဒၶဘာသာ ကြယ္ ေပ်ာက္ စ ရာ  အ ေၾက ာင္း  မ ရွိ လို႔

ေတြး မိ ေတာ႔ စိ တ္ထဲ မွာ ၾကည္ႏူး မိ ပါ တယ္။

ေနာက္ ေတာ႔ အ ကုိ ေအး ေက်ာ္ နဲ႔ က် ေနာ္ တုိ႔ ျပန ္ေတြ႔ ပါတယ္။

အ ကို ေအး ေက်ာ္ က ဘု ရား ပု ရ ၀ုဏ္ အ ျပ င္ ကုိ ျပန ္ထြက္ ျပီး

ကို တင္ ထူး ရွိ မယ့္ ေန ရာ ကို သြား ၾကပ ါတ ယ္။

အဲ လုိ သြား ေန ရင္း က က် ေနာ္ တုိ႔ သုံး ေယာက္ က ဓါတ္ပုံ ရုိက္လို႔ မ၀။

ခ ဏ ေ န ေတ ာ႔ မု ဆုိး ၾကီး အ လန္ ကြာ တာ မိန္း လုိ ဦး ထုပ္ မ်ဳိး ေဆာင္း ထား တဲ႔

လူ တစ္ ေယာက္ ထြက္ လာ ပါ တယ္။

အကုိ ေအး ေက်ာ္ က “ဒီ မယ္ လက္ ေဆာ႔ တဲ႔ ကုိ ေပါက္” လုိ႔ ေျပာ လုိက္ ေတာ႔

၀မး္ သာ အား ရ နဲ႔ က် ေနာ္ လက္ ကုိ ဆြ ဲ ျပီး နုတ္ ဆက ္ပါ တယ္။

သီ ေပါ က ဓါ တ္ပုံ အဖြဲ ေတြ နဲ႔ က် ေနာ္ ေဖစ္ဘုတ္ မွာ ခင္ မင္ ၾက

တ စ္ ခါ တစ္ ရံ မွာ ခ်က္ ေဘာက္ က စကား ေတြ ေျပာ ၾက နဲ႔ ရွိ ေနရာ ကေ န

အ ခု လုိ လူ ျခင္း ေတြ႔ ေတာ႔ ၀မး္သာ မ ိ ပါတယ္။

ျပီး ေတာ႔ အကုိ ေအး ေက်ာ္က ေန ကို တင္ေ အာင္ ၾကီး  တုိ႔ ေမာင္ ယဥ္ ေအာင္ တုိ႔ နဲ႔လဲ

မိတ္ ဆက္ ေပး ၾက ပါတယ္။

ဒီ ေတာ႔ ဓါတ ္ပု ံ ၀ါ သ နာ တူ သူ ျခငး္ ခ်က္ျခင္းဘဲ စိ တ္ ျခင္း ရင္း နွီး သြား ၾက ပါ တယ္။

အကုိ တင္ ထူး ကေတာ႔  “ထူးဓါတ္ပုံ တုိက္ “ ဖြင္႔ ထား ပါ တယ္။

“က်ေနာ္ တုိ႔ သီ ေပါ မွာ ထူးဆို တဲ႔ နာ မယ္ ပါ ရင္ သူ လုပ္ ငန္း ဘဲ မွတ္ ေပ ေတာ႔ “

လုိ႔ ကို ၀င္း ေသာင္ က ေျပ ာ ရင္း ရီ ေန ပါ တယ္။

က် ေနာ္ တုိ႔ ပြဲ ခင္းဘက္ ကုိ အသြား ဦးထုပ္ ေရာင္း တဲ႔ အေမ ၾကီ း တစ္ေယာက္ ေဆးလိပ္

ေသာက္ ေန တာကို က် ေနာ္ သေဘာ က် လုိ႔ ရုိက္ ေန တုနး္ အ ကို တင္ ထူး တုိ႔ က မီး ရ ထား သံ လမး္ ဘက္ ကို ေျပး သြား ၾက ပါတယ္။

ခ ဏ ေန ေ တာ  အဲ ဒီ ရ ထား ၾကီး ရပ္ သြား ပါ တယ္။

အဲဒီမွာ  မွာ မွ က် ေနာ ္လဲ သူ တုိ႔ ေနာက္ ကို အ ေျပး အလႊား လုိက္ ။

ရပ္ ထား တဲ႔ မီး ရ ထား ကုိ ေက်ာ္ ျပီ းလ မး္ ဟုိ ဘက္ ကုိ ကူး ပါ တယ္။

ကုိ တင္ ေအာင္ ၾကီ းတုိ႔အုပ္စု က ေတ ာ႔ ဟုိး ခပ္ လွမး္ လွမ္း ထိ အေျပး အလႊား သြား ၾက ပါတယ္.။

က် ေနာ္ က ေ တာ႔ သူ တုိ႔ ထက ္ေ နာက္ က် မွ ေရာက္ သြား ပါ တယ္။

က် ေနာ္  ဒီ ဘက္ ေရာက္ ျပီး မၾကာ ခင္ မွာ ရ ထား က ျပန ္ထြ က္ သြား ပါ ျပီ.။

အ ဲ ေတ ာ ႔ မွ မီးရ ထား နဲ႔ ေဘာ္ ၾကဳိ ဘု ရား ကို တြဲ လ်က္ ပုံ ရ ေအ ာင္ ရုိက္ တယ္ ဆုိ တာ သေ ဘာ ေပါက္သြား ပါတယ္။

8 တယ္ လဲ ေပါ တဲ႔ ဦး ထုပ္ သည္

8 တယ္ လဲ ေပါ တဲ႔ ဦး ထုပ္ သည္

10 ရွမး္ တုိ႔ ဟူး သုတ္

10 ရွမး္ တုိ႔ ဟူး သုတ္

11 ေရာင္းသူ ၀ယ္ သူ ေအး ေအး ေဆး ေဆး

11 ေရာင္းသူ ၀ယ္ သူ ေအး ေအး ေဆး ေဆး

 

 

က်ေနာ္က ေတာ႔  အဲ ဒီ ဓါ တ္ ပံု ေ ကာငး္ ေကာငး္ မ ရ လုိက္ ပါ။

ေနာက္ မွ သိ ရ တာ မီ း ရ ထား က ဒီ နား မွာ မ ရပ ္ပ ါ တဲ႔။

အကုိ တင္ ထူး က မီး ရ ထား ဂါ တ္ဗုိ လ္ ကို ေျပာ ျပီး ခဏ ရပ္ ခုိင္း တယ္ ဆုိ တာ သိ ရ ပါတယ္။

အဲ ေတာ႔ မွ ရ တဲ႔အခြင္႔ အေရး ကို အ ေျခ  အ ေန အ ခ်ိန္ အ ခါ  အ ရ  အသုံးမ ခ် မိ တာ ကို ေနာင္တ ရ ပါတယ္။

ေနာက္ တစ္ ခါ သီ ေပါ ကုိ လာ ရင္ ေတာင္ ဒီ ပုံ မ်ဳိး ရ ဘုိ႔ ဆုိ တာ ဘယ္ လုိ မွ မျဖစ္ နုိင္ ေတာ႔ လုိ ႔ ပါ။

မီး ရ ထား ၾကီ းထြက္ သြား တဲ႔ အခါ မွ က်  ေနာ္ တုိ႔ ပြဲ ခင္း ထဲ ကို ျပန ္၀င္ လာ ခဲ႔ ၾက ပါ တယ္။

ပြဲခင္း  အ ေနာက္ ဖက္ ျခမး္ မွာ က အ ေရွ႔ ဖက္ ျခမ္း ထက္ စာ ရင္ ဆုိင္ ပုိ မ်ား ပါ တယ္။

၀က္ သား ခ်ဥ္ သည္  ေတြ မုန္႔ ေခါင္း အုံး သည္ေ တြ ရွိသလုိ စားေ သာက္ ဆုိင္ တန္း ေတြ

လညး္ ရွိ ပါတယ္။

စည္ ကား လွ တဲ ႔ ပြဲ ခင္းၾကီး ထဲမွာ တုိး ေ၀ွ႔ သြားေ နရင္း က  အလုိ လုိ စိ တ္ ထဲမွာ

ေပ်ာ္ရႊင္ လုိ ႔ လာ ပါ တယ္။

ေစ်း တန္း ထဲ မွာ လမး္ ေလ်ွာက္ ေနတ ဲ႔ တုိင္း ရင္း သား ေပါင္း စုံ ကို ျမင္ ေန ရ တာ

စိတ ္ထဲ မွာ ၾကည္ ႏူး စ ရာ ပါ ဘဲ။

ေနာက္ ေတာ႔ စား ေသာက္ ဆုိင္ တစ္ ခု ထဲ ကို ၀င္ လုိက္ ျပီး ေပါ႔ ေပါ႔ ပါး ပါး စား လုိ႔ ရတဲ႔

အစား အစာ ေတြ ကုိ မွာ ျပီး စား ၾက ပါတယ္။

အ ခါး ရည္ေလး နဲ႔ ေပါ႔။

ဆုိင္ ရဲ႕ တုိင္ မွ ခ်ိတ္ ထာ းတဲ႔ ဆုိငး္ဘုတ္ ေလး ကို ျမင္ ေတာ႔ ျပုံး မိ ပါ တယ္။

“ကာ ရာ အုိ ေက တစ္ ပုဒ္ တ စ္ ေထာင္ “

စား ေသာက္ ျပိး စ ကား ေျပာ ေန ၾက တုံး မွာ  ခါး မွာ ေငြ ျပား အၾကီး ၾကီ းပါတ္ထားတဲ႔

တုိင္းရင္း သူ ေလ း တစ္ ေယာက္ က်ေ နာ္ တုိ႔ ေရွ႔ကျဖတ္သြား တာ ျမင္ လုိ္က္ရ ပါတယ္။

အဲဒါ နဲ႔ အေျပး အလႊား လုိက္ ျပီး ဓါတ္ပုံ ရုိက္ ခြင္ ႔ ေတ ာင္းေ တာ ႔ ရွက္ ေန ပါ တယ္။

ဒီ ေတာ႔ ခပ္ လွမး္ လွမး္ က ဘဲ သူ႔ ရွက္ ေနတ ဲ႔ ပုံ ရိပ ္ကေလး ကို ဖမ္းယူ လုိက္ရ ပါ တယ္။

ေနာက္ ေတာ႔ ပြဲ ခင္း ထဲ ေလ်ာက္ ရင္း (က်ေနာ္ တုိ႔ အ ေခၚ ဒီ ထုိး တာ  အ ခု ေခၚ ေနၾက တာ

က ေတ ာ ႔ တက္ တူး ထုိး တာ ေပါ႔။)

ေနတ ဲ႔ ေကာင္ ေလး ကို ေတြ႔ ေတာ႔ ထုံး စံ အတုိင္း ၀င္ ျပီး ဓါတ္ပုံ ရုိက္ မိ ပါ တယ္။

က် ေနာ္ တုိ႔  သီ ေပါ ကို ေရာက္ တဲ႔ အခ်ိန္ ျမဴ ေတြဆုိင္းေနပါ တယ္။

အဲ ဒီ အထဲမွာ မွ ေတာ မီး ေတြ ေလာင္ ထား ျပန ္ေတာ႔ မီး ခုိ း ေငြ႔ ေတြ ေၾကာင္႔

ဓါတ္ ပုံ ရုိက္ ဘုိ႔ အလငး္ ေရာင္ အ လံု အ ေလ ာက ္ မရ ပါဘူး။

အဲ ေတာ႔ ပါ တ္၀န္း က် င္  အ လွ အ ပ ကုိ မ ဖမး္ ယူ နုိင္ ခဲ႔ ပါဘူး။

ပြဲ ေတာ္ အတြင္း မွာ ရွိ ေန တဲ႔ တုိင္းရင္း သား ေတြ ရဲ႕ သဘာ ၀ ပုံရိပ္ေတြကို သာ ရယူ နုိင္ ခဲ႔ ၾက ပါတယ္.။

အစ ကေတာ႔ ငါး ေယာက္ တစ ္ စု စည္း ထဲ သိပ္ မ ၾကာ ခင္ မွာဘဲ လူ စု ကြဲ သြာ း ျပန ္ပ ါတယ္။

က် ေနာ္ နဲ႔ လုလင္ကေတာ႔ ပူး တုံ ခြာ တုံ။

ဒီ ေတာ သူ႔ ကို မငး္ သား ေန ရာ ထား ျပီ း ဓါတ္ပုံ ေတြ ရုိက္ မိ ပါတယ္။

ေနာက္ ေတာ႔ လဲ သူ နဲ႔ က် ေနာ္ လူ ျခငး္ ကြဲ သြား ပါ တယ္။

န ဂါး ရုံ ဘုရား နား ေရာက္ ေတာ႔  ရွမး္ တုိ႔ ဟူး သုတ္ သည္ ကုိ ျမင္ ေတာ႔

က်  ေနာ္ စား ခ်င္ စိတ္ ေပါက္ လာ ပါတယ္။

တစ္ ပြဲဘယ္ ေလာက္ လဲ ေမး ေတာ႔  အၾကီး ငါး ရာ အေသး သုံး ရာ တဲ႔။

ဒါ နဲ႔ အေသး တစ ္ပြဲ ၀ယ္ စ ာ း လုိက္ ပါတယ္။

အ ေတာ ္ ေလး စား ေကာငး္ေ တာ႔ ေနာက္ တစ္ ပြဲ ထပ္ စာ း ရင္ ေကာင္းမ လား လုိ႔ စဥ္း စား ေနတုနး္

အ ဖြဲ ႔ သားေ တြ ေရာက္ လာ ျပီ း က် ေနာ္ ကုိ ၀ိုင္းပစ္ ၾက ေ တာ႔ ထပ္ မွာ မစား ရဲ  ေတာ႔ ပါ ဘူး။

ေနာက္ေတာ႔ အ ဖြဲ႔ သား အား လုံး ကုိ      အကုိ ေအး ေက်ာ္ က  အမွတ္ တရ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ ေပး ပါ တယ္။

ေနာက္ ေတာ႔ သီ တ ဂူ ဆ ရာ ေတာ္ ေ က်ာငး္ ကို ဆက္ သြား ဘုိ႔ အတြက္ အကုိ တင္ ထူး ကို  နုတ္ဆက္

ျပီး ျပန္ ခဲ႔ၾက ပါ တယ္။

က် ေ နာ္ တုိ႔ က သာ အျပန္  ပြဲ ခင္းထဲ ကုိ လာ ေန ၾက တဲ႔ ရုိး ရာ ၀တ္ စုံ သစ္ သစ္ လြင္ လြင္

နဲ႔  ပြဲ ေတာ္ သူ ပြဲ  ေတာ္ သူ ေတြ က လမး္ အျပည္႔ ။

ကား ေပါၚ ေရာက္ လုိ ႔ ဆရာ ေတာ္ ေက်ာင္း ကို အသြား လမ္း မွာ ေတာ႔

“ ကို ေပါက္ ေ ရ ဒ ီ ေန႔ က နယ္ ေပါင္း စုံ က လာ ၾက ေတ ာ႔ အစည္ဆုံးဗ်ာ။

ည အိပ္ လာ ၾက တာ ေလ။

က ေလး ေတြ က ေတ ာ ႔ ပြဲ ၾကည္႔။

လူ ၾကီး ေတြ က ေတ ာ႔ နက္ ျဖန္ မ နက္ ဆြမး္ ေတာ္ ၾကီး ေလာငး္ဘုိ႔ ေပါ႔။

မနက္ ဆြမး္ ေတာ္ ၾကီး ပြဲ ကု ိလ ာ ေစ ခ်င္ ႔ တယ္။

ဘု ရား ၀င္း ၾကီး အျပည္႔ဗ် “ လုိ႔ အား ပါး တရ ေျပာ ေန တဲ႔ အကို တင္ ထူးရဲ႕

အသံ ကို နား ထဲမွာ ၾကား ေန မိ ပါ တယ္။

 

12 မုန္႔ ေခါင္း အုံး ေနာ္

12 မုန္႔ ေခါင္း အုံး ေနာ္

13 ၀ယ္ အုံး မယ္

13 ၀ယ္ အုံး မယ္

 

 

14 ျပဳံးျပဳံး ေပ်ာ္ ေပ်ာ္

14 ျပဳံးျပဳံး ေပ်ာ္ ေပ်ာ္

 

 

အဲဒီက အျပန္ မွာေ တာ႔ သီ တဂူ ဆရာေတာ္ ဆီ ကို သြား ၾကပ ါတယ္။

မ်က္ေစ႔ ေ၀ဒနာသည္ေတြကုိ ကု သ တဲ႔ ေဆး ရုံ ေထာင္ ထား ပါ တယ္။

ဆရာေ တာ္က လဲ ဓါတ္ပုံ ၀ါ သ နာရွင္ တစ္ ဦး ျဖစ္ ပါ တယ္။

“ကုိေပါက္ ပုံ ေတြ ကုိ က်ဳပ္က အျမဲ like လုပ္ေန တာ ေနာ္”

လုိ႔ ျပဳံးရင္းမိန္႔ ေတာ္ မူ ပါ တယ္။

ေနာက္ေတာ႔ ဆ ရာ ေတာ္ ကုိ ၀တ္ ျပဳ ျပီး စကားေတြေျပာရငး္

ဆရာေတာ္ရုိက္ထားတဲ႔ ပုံ ေတြ ကို ၾကည္႔ၾက ပါ တယ္။

ေနာက္ေတာ႔ သိမ္ ေတာင္ ကို သြား မယ္ ဆုိ ျပီး ဆရာေ တာ္ကို နုတ္ဆက္လုိ႔

ထြက္ ခဲ႔ ၾက ပ ါတယ္။

(အိမ္ ျပန္ ေရာက္ မွ သတ ိရ တာ ကို ၀င္ေသာင္ တုိ႔ ဆရာ ေတာ္ တုိ႔

တင္ ဘူ း တဲ႔ ဆရာေ တာ္ ႔ ေက်ာင္း ထဲ က ဘု ရား ကုိ  ဓါတ္ ပုံ မ ရုိက္ခဲ႔ မိ တာကို ပါ။

ဆရာ ေတာ္ ေက်ာင္း ကေ န ထြက္ ျပီး သိမ္ ေတာင္ကုိ သြား ၾက ပါတယ္။

ျမဳိ႔ ေျမာက္ဘက္ ထြက္ ဒုဌ၀တီ ျမစ္ကို ျဖတ္ ေတာ႔  ေနာက္ တစ္ခါ ၾကာ ၾကာ ေနရင္

သီ ေပါ ေခ်ာင္း သာ ကို ၀င္ ၾက မယ္ လုိ႔ ေျပာ ပါ တယ္။

ဒု ဌ ၀ တီ ျမစ္ ကို ျဖတ္ ေတာ႔  တံ တား အသစ္ ၾကီး ျဖစ္ လုိ  ႔ ေန ပါ ျပီ။

အ ရင္ တံ တား ေဟာင္း ၾကီးဘ၀ တုန္း ကေတာ႔ တစ္ဖက္ကလာ ေနရ င္ တစ ္ ဖက္ က ရပ္ ထား။.

ကား တန္းၾကီး နား မွာ ေျပာင္းဖူးျပဳတ္သည္ ငုံးဥ ျပဳတ္ သည္ ေတြ နဲ႔ စည္ကား ခ႔ဲ ဘူး တဲ႔ ေနရာေလးေပါ႔။

တံ တား ၾကီး ရဲ ႔ ေျမ ာက္ ဘက္ က သဲ ေသာင္ ျပင္မွာ ေရ ခ်ဳိး ဆိပ္ ကေလး ဖန္ တီး ျပိး

ဒီ တစ္ ေခါက္ ေတာ႔ အ ခ်ိန္မ ရ ေနာက္တစ္ ေခါက္ေပါ႔ လုိ႔ စိတ္ ထဲ မွာ ေတး ထား လုိက္ပါတယ္။

အကိုေအးေက်ာ္ တုိ႔ နဲ႔ စကား ေျပာ ၾက ေတာ႔ မွ က် ေနာ္ စိ တ္ထဲ မွာ အမွတ္ မွား ေန တာ

ေတြး ျပီးျပဳံး မိ ပါ တယ္။

အ လာ လမး္ ကား ေပၚမွာ ခရီးသည္အ ခ်င္း ခ်င္း စကားေျပာၾကရင္း

သီ ေပါ မွာ ဘယ္ ေနရာ ေတြ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ေကာင္းလဲ ေမး ေတာ႔

နုိင္ငံ ျခား သား ေတြ  ည ေန သြား ရုိက္ တဲ႔ ေန ရာ ရွိ တယ္

လုိ႔ ေျပာ ပါ တယ္။

သူ တုိ႔ ေျပာတုံး က က် ေနာ္႔ နား ထဲမွာ” တိမ္ ေတာင္ “လုိ ႔ ၾကား ခဲ႔ မိပါ တယ္။

အခု ေသ ခ်ာ နား ေထာင္ မွ “သိမ္ေတာင္ “က အမွန္ ဆုိ တာ သိ ရ ပါတယ္။

ေတာင္ က ေတ ာ႔ သိပ္ အျမင႔္ ၾကီး မဟုတ္ ပါဘူး။

ေတာင္တက္လမ္းမွာ အား ကစား ၀တ္ စုံ နဲ႔ ေျခ လ်င္ တက္ လာ ၾကတ ဲ႔ က ေလ း

ေတြ ကုိ လည္း ျမင္ ခဲ႔ရ ပါတယ္။

ေမး ၾကည္႔ ေတာ႔ သီ ေပါ သူ သီေပါသား ေတြ က က်နး္ မာ ေရး အ တြက္

ဒီ ေတာင္ ကို ေန့စဥ္ တက္ သူ ရွိ သလုိ ပါ တ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရး အတြက္

အမူိက္သရုိက္ေတြ လဲ ေကာက္ ၾက တယ္ လုိ႔ သိ ရ ပါတယ္။

 

က် ေနာ္ တုိ႔ ေတာင္ ေပၚ ေရ ာက္ ခ်ိန္ မွာ ကား နွစ္ စီး ရပ္ထား တာကို ေတြ႔ ရ ပါ တယ္။

ေတာင္ေပၚက ဘုရား အနား မွာ ထုိင္ေ နသူ ေတြကုိ ေတြ႔ ရ ပါတယ္။

က် ေနာ္ တုိ႔ ေရာက္ ေတာ႔ အကုိ ေအး ေက်ာ္ က

“ ကုိ ေပါက္ ကုိ မိတ္ ဆက္ ေပး မယ္ “  ဆုိ ျပီး  က ေလ း မ ေလ း တစ္ ဦးန ဲ႔ မိတ္ ဆက္ ေပး ပါတယ။္

“ေအ မီ ေရ  ဒီ မယ္  လက္ ေဆာ႔ တဲ႔ ကို ေပါက္ မန္းေလး”

ေနာက္ ေတာ႔ မ ေအ မီ တုိ႔ မိသား စု နဲ႔ စကား ေျပာ ျပီး ဓါတ္ပုံ ရုိက္ ဘုိ႔ ျပင္ ၾက ပါတယ္။

ဒါ ေပ မယ္ က် ေနာ္ တုိ႔ ကံ ဆုိး ပ ါ တယ္။

ေန၀င္ တာ ေစာ ျပီး ျမဴ ေတြ ဖုံး ေန  ေတာ႔ လွ ပ ေသ ာ  ပုံ ရိပ ္ကုိ ပုိင္ ဆုိင္ ခြင္႔ မရ လုိက္ ပါ။

ဒုဌ ၀ တီ ျမစ္ ကို စီ း မုိး ျပီ း ၾကည္႔ ျမင္ နုိင္ တဲ႔ ေန ရာ ေလး ျဖစ္ ပါ တယ္။

ေန ၀င္ လာ ေတာ႔ က် ေနာ္ တုိ႔ ျပန္ ခဲ႔ ၾက ပါတယ္။

 

15သိမ္ ေတာင္ ေပၚ က ေန ၀င္ ခ်ိန္

15သိမ္ ေတာင္ ေပၚ က ေန ၀င္ ခ်ိန္

အကုိ ေအးေ က်ာ္ အိမ္ ေရာက္ေတာ႔ ေရ ခ်ဳိး။

အဲဒီ လုိ ေရ ခ်ဳးိဘုိ႔ လုပ္ ေတာ႔ ကို တင္ ေအာင္ၾကီး ကအ ရင္ ခ်ဳးိ ပါ တယ္။

သူ က ေရ ေလး ကေႏြး ေန တာဘဲ လုိ႔ ေျပာပါ တယ္။

သူ ျပီး ေတာ႔ လုလင္  သူ က လဲ ခ်ဳိး လုိ႔ ေကာင္း တယ္ တဲ႔။

အဲ တာ နဲ႔ က်ေနာ္ ေရ ခ်ဳိး ခနး္ ထဲ ၀င္ ျပီး ေရတစ ္ခြက္ ေလာင္း ခ်လုိက္ တာ

လူ ကို က်ဥ္ တက္ ေအး စိမ္႔ လုိ႔ သြား ပါတယ္။

က်ေနာ္ ကို ၀ုိင္း က်ပ္ လုိက္ ၾက တာ ပါ။

တ ေပါင္း  လ ဆုိ တာ ေျမ ျပန္႔ မွာ သာ ပူ ေန ေပ မယ္ ေတာင္ေပၚ ရွမး္ျပည္ကေတာ႔ ေအး ေန တုနး္ ပါဘဲ။

ေနာက္ ေတာ႔ အကိုေအးေက်ာ္  ညီ မျဖစ္သူခ်က္ ထား တဲ႔

ထမင္းဟင္းေတြကုိစား ၾက ပါတယ္။

ငါး ဟင္း ေတြ အသား ဟင္း ေတြ ပါ ေပ မယ္႔

သရက္ ခ်ဥ္ သုတ္ရယ္ အရြက္ ဟင္ း ခ်ဳိ ရ ယ္ ေၾကာင္႔  ထမငး္ စား လုိ႔ ေကာင္း လွ ပါတယ္။

ထ မင္း စား ေသာက္ ျပီးတဲ႔ အခါ အခ်ဳိ တည္း ဘုိ႔ ရွမး္ျပည္ ထြက္ငွက္ေပ်ာ ေခ်ာက ္ ေတြ ခ် ေပ း ပါတယ္။

ခ်ဳိ စိ စိ နဲ႔ အေတာ္ စား လုိ႔ ေကာင္း ပါတယ္။

ငွက္ေပ်ာသီး အေပၚ မွာ အျဖဴ မူန္႔ ေလးေ တြ ကပ္ ေန ပါ တယ္။

ဘာ အမူန္႔ ေလး ေတြ ျဖဴ းထား သလ ဲ ဆုိ တာ ထင္ ျမင္ ခ်က္ ေတြ ေပး ေန တာ ကို

အကုိ ေအး ေက်ာ္ က ရီ ေနပါ တယ္။

စား ေကာငး္ ေကာင္း နဲ႔ စားလ ုိက္တာ  ခ်  ထား တဲ႔ ငွက္ ေပ်ာေ ခ်ာက္ အားလုံး ကုန္ လုိ႔ သြား ပါ တယ္။

ထ မင္း စား ျပီး လမး္ ေလ်ာက္ ထြက္ ၾက ပ ါတယ္။

အ ေအ း ေသာက္ မယ္ ဆုိ သြားေ ပ မယ္႔ အေအး ဆုိင္ က ပိ တ္ထား ပါ တယ္။

ဒါ နဲ႔ ဘဲ ဆက္ လမး္ ေလ်ာက္ ရင္း ျမဳိ႔ လည္ ေခါင္ မွာ ရွိ တဲ႔ တည္လက္ စ

ဓမၼာရုံ ၾကီး ဘက္ ကို ေလ်ာက္ ခဲ႔ ၾက ပါတယ္။

လမ္း ေလ်ာက္ ရင္း အကို ေအ း ေက်ာ္ ေျပာ ျပ တာ ကို  သိ ေတာ႔

ဟက္ ဟက္ပက္ ပက္ ရီ မိ ပါ တယ္။

“ ဆရာ ေပါက္ ငွက္ ေပ်ာ သီး ေပၚက အျဖဴ မူန္႔ ေတြ က အဲ ဒီ ငွက္ ေပ်ာသီးက

ထြက္ လာ တဲ႔ မူိ ေတြ “ ပ ါတဲ႔။

ေနာက္ ေတာ႔ ၾကီး မား လွ တဲ႔ ဓမၼာရုံၾကီး ေပၚ တက္ ခဲ႔ ၾက ပါ တယ္။

စု စု ေပ ါင္း ငါး ထပ္။

အထပ္ တုိင္းမွာ ခန္း မ အက်ယ္ ၾကီး ရွိ ျပီး အိမ္ သာ ေတြလဲ  ပါ  ပါ တယ္။

အ ခနး္ ထဲမွာ ေရွ း ေဟာင္း ဘုရား ေတြ ကို လဲ ပူ ေဇာ္လုိ႔ ထား ပါ တယ္။

အကို ေအးေက်ာ္ က ဒီ ျမဳိ႔ လည္ဓမၼာရုံ ၾကီး ျဖစ္ လာ ပုံကို နားေ ထာင္ ရ င္ း

အျမင္႔ ဆုံးအ ဆင္႔ ကို ေရာက္ လာ ပါ တယ္။

အျမင္႔ ဆုံးမွာေ တာ႔ ေစတီ တစ္ ဆူ တည္ ထား ပါ တယ္။

အဲ ဒီ ေနရာ က ၾကည္႔ ေတာ႔ သီ ေပါ ျမဳိ႔ ကုိ စီး မုိး လုိ႔ျမင္ေန ရ ပါတယ္။

ဓမၼာရုံ ေပၚ က ျပန ္ဆင္း လာ တဲ႔ အခါ  ေအ ာက္ နား က စာ အုပ္ ဆုိင္ ေလး ကို ၀င္ ၾက ပါတယ္။

အဲ ဒီ စာ အုပ္ ဆုိင္ မွာ ျမန ္မာ ျပည္ အေၾကာင္းကို အဂၤလိပ္ လုိ ေရး ထား တဲ႔ စာ အုပ္ ေတြ ေတြ႔ ရ ပါတယ္။

နိင္ငံျခား သား ေတြ လာ ရင္ ဒီ စာအုပ္ဆုိင္ ေလး က စာအုပ္ ေတြ ၀ယ္ သြားတယ္ေျပာ ပါတယ္။

အျပန္ မွာ ေတာ႔ ဆန္ ခ်ဳိ ေအး ၀င္ ေသာက္ ၾက ပါတယ။္

အိမ္ေ ရာက္ ေတာ႔ အ ိပ္ ဘုိ႔ ျပင္ၾက ပါ တ.ယ္။

အကုိ ေအ  း ေက်ာ္ က  နက္ ျဖန္ မ နက္  ေျခာက္နာရီေလာက္ ထမယ္။

သူ႔ တပည္႔ ေလး ေတြ နွစ္ ေယာက္ ဆုိင္ ကယ္ နွစ္ စီး နဲ႔ လာ မယ္။

ကန္သာဘုရားသြား မယ္။

ျပီး ရင္ ေက်ာက္ မဲ က ေန ဂုတ္ တြင္း သြား မယ္။

ျပီး ရင္ ေနာင္ ခ်ဳိ က ေန မန္း ေလး ျပန ္ဘုိ႔ ကား ေစာင္႔ စီး မယ္။

ကား လက္ မွတ္ လဲ ျဖ တ္ ျပီး သား ဆုိျ ပီး လုိ ေလ ေသး မ ရွိ စီ စဥ္ လုိ႔ ထားပါ တယ္။

က် ေနာ ္တုိ႔ ကလဲ ေန႔ လည ္ေရာက္ ေနာက္ ေန႔ မနက္ ျပန ္ဆုိ ေတာ႔

က် ေနာ္ ေရာက္ ခ်င္ လြန္း တ႔ဲ အခု မွ ျပန ္ လည္ ၀င္ ေရာက္ ေလ႔ လာ ခြင္႔ ေပး တဲ႔

သီ ေပါ ေဟာ္ နနး္ ကို ေတာ႔ မ ေရာက္ နုိင္ တာ ေသ ခ်ာ သြား ပါ ျပီ။

အကို ေအး ေက်ာ္ နဲ႔ ေျပာ ျပီး အိပ္ယာေပၚ ေက်ာ ဆန္႔ မွ ေညာငး္ရ ေကာင္း မွန္း သိပါတယ္။

ခဏ ေန ေတ ာ႔  အကို ေအး ေက်ာ္ ရဲ႕ ဘု ရား ရွိ ခုိး သံ နား ေထာင္ရင္း က်ေနာ္ အိပ္ ေပ်ာ္ လုိ႔ သြား ပါ ေတာ႔ တယ္။

 

 

16 ဒုဌ ၀တီ ညေန ခင္း အ လွ

16 ဒုဌ ၀တီ ညေန ခင္း အ လွ

ဆက္လက္ ေဖာ္ ျပ ပါ မည္

ကို ေပါက္ လက္ ေဆာင္ ခ ရီး သြား

6-5-2014

 

 

 

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF