သတၱ၀ါဟူသမွ်သည္ မိမိကိုယ္က္ိုအားကိုခ်င္းတက္ တစ္စံုတစ္ရာ တစ္ခုအား အားကိုလိုစျမဲျဖစ္သည္။ မိမ္ိ အေကာင္းျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ မိမိကုိယ္တိုင္ အနစ္နာမခံပဲမိမိကေတာ႔လုပ္ခ်င္ရာလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ရလာဒ္ကိုေတာ႔ ေကာင္းသာျဖစ္လိုၾကသည္။ မိမိ အျပစ္ကို အလြယ္တကူ ေမ႔ေပ်ာက္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ ေစခ်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသတၱ၀ါမ်ား အားအျပစ္ဆုိ၍ မရစေကာငး္ ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ ဆုိေသာ္ ၎တြင္ အတၱစြဲကပ္ေနျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ သတၱ၀ါမ်ား သည္အေရးၾကံဳလွ်င္ အားကိုးရွာဖို႔ အဆင္သင္႔ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ထိုကဲ႔သို႔ ေသာသတၱ၀ါမ်ားအား သူတပါးအား အားမကိုးပဲ မိိမိကိုယ္ကိုသာ အားကိုးခိုင္းေသာ တရားေတာ္ သည္ တစ္ေသာင္းမွာတစ္ေယာက္ တစ္သန္းမွာတစ္ေယာက္လိုက္နာက်င္သံဳး ႏိုင္ရန္မလြယ္ကူပါ။
ဤကဲ႔သို႔ေသာ ေခာတ္ကာလတြင္ က်န္ရွိေနေသာ ၎တရား အစစ္အမွန္ကို ဆက္လက္ထိန္းသ္ိမး္ရန္ ခက္ခဲေပလိမ္႔မည္။ သတၱ၀ါတုိ႔သည္ ကိုယ္႔အေၾကာင္းႏွင္႔ ကို ယ္႔အက်ိဴးသာျဖစ္ၾကရမည္သာ။

About koko

has written 14 post in this Website..

   Send article as PDF