ျမန္မာ့(၁၂)လရာသီတြင္၀ါေခါင္လသည္ငါးလေျမာက္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ႏွစ္အေနျဖင့္မူ၊ဇြန္၊ဇူလုိင္လမ်ားတြင္က်ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ မုိးဥတုျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးတြင္မုိးရြာသြန္းမွဳမ်ားျပားေသာအခ်ိန္အခါျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္ လယ္ေျမတစ္ခြင္၌ ၊ေကာက္ႏွံပင္ပ်ိဳငယ္တုိ ့သည္ ေရျပင္က်ယ္ေဖြးေဖြးမွာ စိမ္းစိမ္းျမျမ ယိမ္းကသည့္ႏွယ္ ထြက္္ျပဴနိဳးထေနၾကသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္လည္းေရွးျမန္မာတုိ ့က `၀ါဆုိ၀ါေခါင္-ေရေဖါင္ေဖါင္´

ဟု ဆုိရုိးစကားထားခဲ့ၾကသည္။ျမန္မာနိဳင္ငံစစ္ၿပီးကာလ(ေအဒီ ၁၉၄၅-၁၉၆၅)တြင္၊ ေခတ္စမ္းစာေပ ကဗ်ာစာဆုိရွင္မင္းသု၀ဏ္က`၀ါဆုိ ၀ါေခါင္

ေရေတြႀကီးလုိ ့၊သေျပသီးမွည့္ေကာက္စုိ ့ကြယ္။ ခရားဆူးျခံဳ ဟုိအထဲက ေမွ်ာ့နက္မဲႀကီး တြယ္လိမ့္မယ္။ ေမွ်ာ့နက္ ဆုိတာဂ်ိဳနဲ ့လားကြဲ ့၊

ေျမြနဂါးေတာင္ေၾကာက္ဖူးကြယ္။  ဒုိ ့လည္းလုိက္မယ္ အတူသြားဖုိ ့့၊ အုန္းလက္ႏြားေလးထားခဲ့မယ္´-စသည္ျဖင့္ ကေလးကဗ်ာ ေရးဖြဲ ့ကာ

၊ျမန္မာေက်းလက္ျပည္သူတုိ ့၏ ၀ါတြင္းကာလ မုိးရာသီ ဓေလ့သဘာ၀ကုိေပၚလြင္ေစခဲ့ပါသည္။ထုိ ့အျပင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာမိသားစုတုိ ့၏ ၀ါတြင္း

ကာလ ရုိးရာဓေလ့ ကုသိုလ္ေရးရာလွဳပ္ရွားမွဳကုိ ထင္ဟပ္၍ ၊`ဆြမ္းအုပ္နီနီ အေမရြက္လုိ ့၊ နက္ဖန္မနက္ ေက်ာင္းတက္မယ္၊ ေမာင္လည္းလုိက္မယ္

ခ်န္မထားနဲ ့၊အေမသြားေတာ့ ပ်င္းလွတယ္။ ေက်ာင္းႀကီးေပၚမွာ ေမာင္ငယ္ေဆာ့ေတာ့ ၊ဘုန္းႀကီးေအာ့လုိ ့ရုိက္လိမ့္မယ္။ ေမာင္မေဆာ့ေပါင္

စိပ္ပုတီးနဲ ့၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလုိ ေနပါ့မယ္။´-ဟု သံခ်ိဳကဗ်ာမ်ား မွတ္တမ္းတင္စီကုံး ခဲ့ဖူးပါသည္။

၀ါေခါင္လ ကုိ ရဟန္းေတာ္မ်ား၀ါဆုိေသာ မုိးသုံးလ၏အလယ္လ -ဟု အနက္ဖြင့္ဆုိၾကပါသည္။ ပုဂံေခတ္ (ေအဒီ ၁၆၇-၁၂၈၇)တြင္မူ ၊ နံကာလ -ဟူ၍လည္းေခၚၾကသည္။နံ-အခ်ိန္ ၊ကာ-(လယ္ယာ)ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျဖစ္၍ လယ္လုပ္ခ်ိန္ (သို ့) လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္ -ဟု ဆုိၾကပါသည္။

စာေရးတံအလွဴပြဲ သည္ ဗုဒၶဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္(ဘီစီ ၅၈၈-၅၄၄)ကပင္ အိႏၵိယနိဳင္ငံ၌ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္

္တြင္ ၊ ဘုရားရွင္သီတင္းသုံးေတာ္မူစဥ္ အခါက တစ္ျပည္လုံးမုိးေခါင္၍ ၊ အစာအာဟာရ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေသာ ေဘးဆုိးက်ေရာက္ခဲ့ဘူးသည္။ လူအမ်ား

သည္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းလွဴဒါန္းရန္ ခက္ခဲၾကရသည္။စြမ္းနိဳင္ေသာအခ်ိဳ ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ၊ သံဃာေတာ္အမ်ားထဲမွ တစ္ပါးႏွစ္ပါးစသည္

ျဖင့္ ေရြးေကာက္၍  ဆြမ္းအတြက္တစ္က်ပ္ႏွစ္က်ပ္(တစ္ဆယ္၊ႏွစ္ဆယ္)တုိ ့ကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။အခ်ိဳ  ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားကမူ စာေရးတံမဲခ်၍ စြမ္းနိဳင္သမွ်

လွဴဒါန္းၾကသည္။ထုိသုိ ့လွဴဒါန္းၾကျခင္းကုိ လက္ခံနိဳင္ရန္ ဘုရားရွင္အားေလွ်ာက္ထားခြင့္ပန္ၾကရာ၊သလာကဘတၱ(သလာက-စာေရးတံမဲ၊ ဘတၱ-ဆြမ္း )

စာေရးတံမဲဆြမ္းအလွဴကုိ လက္ခံနိဳင္ေၾကာင္း ခြင့္ျပဳေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ေရွးဦးအခါကမူ စာေရးတံမဲ ဟူသည္မွာ သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ သစ္သားေခ်ာင္း၊သစ္သားတံငယ္၌ျဖစ္ေစ၊ ၀ါးျခမ္းျပား ၊ႏွီးျပား ၊ေပရြက္ စသည္၌

ျဖစ္ေစ ၊ ဆြမ္းဒါယကာ-ဒါယိကာမတုိ ့၏ အမည္ႏွင့္ပင့္ေလွ်ာက္ခ်က္တုိ ့ကုိေရးသားထားသည့္၊(၀ါ)ေကာင္းမွဳရွင္အမည္တုိ ့ကုိေရးထားေသာသစ္သားတံကို

စာေရးတံ ဟူ၍ေခၚဆုိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိစာေရးတံမဲကုိ ကံစမ္းမဲ အျဖစ္ ျခင္းေတာင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သကၤန္းလိပ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္ထား၍ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ႏွဳိက္ယူၾကရ

သည္။ထုိသုိ ့ႏွဳိက္ယူ၍ စာေရးတံမဲ (၀ါ)စာေရးတံကံစမ္းမဲက်ေသာ ရဟန္းေတာ္သည္ မဲက်ရာ (သုိ ့)မဲေပါက္ရာ ဆြမ္းဒါယကာ-ဒါယိကာမတုိ ့၏အိမ္သို ့

ဆြမ္းဘုဥ္းေပး(ဆြမ္းစား)ၾကြေတာ္မူရသည္။အခ်ိဳ ့ေသာဒါယကာ-ဒါယိကာမတုိ ့မွာမူ  မိမိအိမ္သို ့မပင့္ေဆာင္နိဳင္ေသာေၾကာင့္ ၊ ရဟန္းေတာ္အထံသို ့

သြားေရာက္၍ဆြမ္းအုပ္(ေရွးေခတ္သုံးဆြမ္းထည့္ပစၥည္း)ကုိ ပုိ ့လွဴဆက္ကပ္ၾကရသည္။ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္အခါက ဗာရာဏသီျမိဳ ့ဆင္ေျခဖုံး

(အစြန္အဖ်ား)ရပ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ အလြန္ဆင္းရဲေသာ မဟာဒုက္(မဟာဒုဂၢက-အလြန္ဆင္းရဲသူ)၏ စာေရးတံမဲဆြမ္းအလွဴသည္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္

တုိ ့၏သမုိင္းေၾကာင္းတြင္ အားက်အတုယူဖြယ္ ထင္ရွားေသာစံနမူနာျပ ကုသုိလ္ထူးႀကီးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

စာေရးတံမဲဆြမ္း-အလွဴပြဲကုိ ၀ါေခါင္လတြင္ က်င္းပရျခင္းမွာ၊ ၀ါတြင္းကာလျဖစ္၍ ေက်ာင္းတုိက္အတြင္း၌ ရဟန္းေတာ္မ်ားတစ္စုတစ္ရုံးတည္းရွိေနျခင္း၊

မုိးရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဆြမ္းခံၾကြရာတြင္မလြယ္ကူ၍ ၊ ဆြမး္ကိစၥခက္ခဲျခင္းတုိ ့ေၾကာင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကဟန္ရွိပါသည္။မူလက ဆြမ္းကုိသာ

ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာင္အခါ၌  စြမ္းနိဳင္သည့္အေလ်ာက္ လုိအပ္ရာရာ တု ိ့ကုိျဖည့္စြက္လွဴဒါန္းလာခဲ့ၾကသည္။ေရွးဦးကာလက စာေရးတံ၌ လူဒါယကာ

တုိ ့၏အမည္ ကုိေရး၍ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက မဲႏွဳိက္ယူၾကရသည္။ေနာင္အခါ၌ မဲတံတြင္ ရဟန္းဘြဲ ့ေတာ္(အမည္)ကုိ ေရး၍ ၊လူဒါယကာတုိ ့က ႏွဳိက္

္ေရြးၾကရသည္။မည္သည့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ဟူ၍ ရင္းႏွီးၾကည္ညိဳရာ ပုဂၢိဳလ္စြဲမထားပဲ ၊ မဲက်ရာသံဃာေတာ္ကုိသာ ၀ါႀကီး၀ါငယ္ ၊ႀကီး ငယ္ ရြယ္ လတ္မေရြး ၊မေထရ္ႀကီး(၀ါေတာ္ႀကီးေသာရဟန္းေတာ္)ပဲ ရရ ၊သာမေဏ(ကုိရင္)ငယ္ပင္ က်က် ၊၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ  ၾကည္နဴးစြာ လွဴဒါန္းၾကရေသာ သံဃိကဒါန

တစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္(ေအဒီ  ၁၇၅၂-၁၈၈၅) ၊ဘႀကီးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ စာေရးတံအလွဴပြဲက်င္းပပုံကုိ ၊ကုန္းေဘာင္ဆက္ရာဇ၀င္(ဒုတိယတြဲ)

စာအုပ္၌ ေဖၚျပထားသည္မွာ- ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္(၈)ရက္ေန ့၊ ဂါမ၀ါသီပုဂၢိဳလ္(ျမိဳ ့ေနသံဃာ) ၊ အရည၀ါသီပုဂၢိဳလ္(ေတာေနသံဃာ) ၊

အရိယာသံဃာေတာ္အေပါင္းတုိ ့အား ၊ ပရိကၡရာ(၈)ပါးႏွင့္တကြ ရဟန္းတို ့အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း စသည္တို ့အျပည့္အစုံ ဆြဲ၍ ၊

ပေဒသာပင္ေရ -၂၆၀ ကုိ အတြင္းေတာ္သြင္းၿပီးလွ်င္ ၊ အရွင္မိဖုရားေခါင္ၾကီးႏွင့္တကြ ေရစက္သြန္းေတာ္မူ၍ သလာကဘတ္ စာေရးတံ

ဆြမ္းလွဴေတာ္မူသည္။-ဟူ၍ ျဖစ္ရာ ၊ ျမန္မာရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအမ်ားတုိ ့သည္စာေရးတံမဲ အလွဴပြဲကုိ ၀ါေခါင္လတြင္ ျခိမ့္ျခိမ့္သဲသဲ က်င္းပခဲ့

ေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါသည္။ယခုေခတ္အခါတြင္မူ ၊ ၀ါေခါင္လ- ဟူ၍ သတ္မွတ္မွဳ မရွိေတာ့ပါ။ ေက်းရြာ၊ရပ္ကြက္၊ျမိဳ ့နယ္ဒသဆုိင္ရာေစတီ ၊ ပုထုိး ၊

ရုပ္ပြား ဆင္းတုေတာ္ျမတ္ ႏွင့္ ဓမၼာရုံတုိ ့ကုိမူတည္၍္ ၊ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္(ဘုရားပူေဇၚပြဲ) က်င္းပေသာအခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ စာေရးတံမဲေဖာက္ကာ၊

ဆြမ္းႏွင္တကြသကၤန္းအစရွိေသာလွဴဖြယ္၀တၳဳအစုစု တုိ ့ကုိ ၊ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ ဆင္ယင္လ်က္လွဴဒါန္းေလ့ရွိၾကပါသည္။စာေရးတံ-ဟူရာ၌လည္း

စာရြက္ငယ္ေပၚတြင္ မဲဂဏန္းမ်ားေရးသားထားေသာမဲလိပ္(၀ါ)စကၠဴလိပ္ငယ္ ကိုသာသုံးၾကေတာ့သည္။ထုိမဲလိပ္မ်ားကုိ ေငြဖလားႀကီးတစ္လုံးတြင္ထည့္၍ ၊

ပင့္ေလွ်ာက္ခံရေသာရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကႏွဳိက္ယူၾကရသည္။ မဲက်ရာဂဏန္းအလိုက္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဆြမ္းသပိတ္ႏွင့္တကြ လွဴဖြယ္ပစၥည္းတုိ ့ကုိ

ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကသည္။စာေရးတံမဲ-သည္ ရဟန္းသံဃာ(သုိ ့မဟုတ္)လူဒါယကာ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ၊လွဴဖြယ္ပစၥည္း အျဖစ္သုိ ့ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္သည္။

ဤသုိ ့ႏွစ္စဥ္အခ်ိန္ကာလအားေလ်ာ္စြာ လွဴဒါန္းေလ့ရွိၾကေသာ စာေရးတံမဲအလွဴႏွင့္ အျခားေသာေကာင္းမွဳဒါနမ်ားေၾကာင့္လည္း ၊ ျမန္မာတစ္နိဳင္ငံလုံးတြင္ ရွိေနေသာ ေတာေနျမိဳ ့ေန ရဟန္း၊သာမေဏ(၅)သိန္းခြဲေက်ာ္တုိ ့သည္ ၀ါတြင္းအခါကာလတုိ ့၌၊စာခ်စာသင္ (ပရိယတၱိအလုပ္)၊တရားအားထုတ္ျခင္းအက်င့္

(ပဋိပတၱိအလုပ္)တုိ ့ျဖင့္ ခ်မ္းသာေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္သီတင္းသုံးနိဳင္ၾကပါေတာ့သည္။

၀ါေခါင္လျပည့္ေန ့ ကုိ `ေမတၱာအခါေတာ္ေန ့´-ဟူ၍ ဗုဒၶေဒသနာေတာ္ကုိ အမွီျပဳကာ သတ္မွတ္က်င္းပေလ့ရွိၾကပါသည္။ထုိ ေန ့တြင္ေမတၱာသုတ္

ေတာ္ကုိ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအထံမ နာယူၾကည္ညိဳျခင္း ၊ ကုိယ္တုိင္-စုေပါင္းရြဖတ္ပူေဇၚၾကျခင္း ႏွင့္ ေက်းငွက္ သားငါး တိရစၧာန္ တုိ ့ကုိ ေဘးမဲ့လႊတ္

ျခင္း ၊သက္သတ္လြတ္စားျခင္း စသည့္ေကာင္းမွဳ တုိ ့ကုိျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ွေမတၲာ-သည္ ပါဠိစကားျဖစ္၍ ျမန္မာလုိ ခ်စ္ျခင္း -ဟူ၍ ျပန္ဆုိၾကသည္။

ေမတၱာ ၏ ပင္ကုိသေဘာမွာ သူတစ္ပါး၏အက်ိဳးကုိလုိလားျခင္း ႏွင့္ သူတစ္ပါးတုိ ့အားခ်မ္းသာေစလုိျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။သက္ရွိ သတၱ၀ါတုိ ့၏

အက်ိဳးစီးပြားကုိလုိလားေတာင့္တစြာရွျမင္ဆင္ျခင္လ်က္ ႀကံစည္ ေျပာဆုိ ျပဳမူ တတ္သူ မွာေမတၱာရွင္ ျဖစ္သည္။ႏြားနိဳ ့တစ္ညွစ္စာ(သုိ ့မဟုတ္)

နံ ့သာတစ္ရွိဳက္စာ ခန္ ့မွ် အခ်ိန္ပုိင္းေလာက္ကေလးအား ေမတၱာပြားမ်ားျခင္းပင္အက်ိဳးႀကီးမားလွ၏-ဟု ၊ဗုဒၶဘုရားရွင္က ေဟာမိန္ ့ဘူးပါသည္။

သတၱ၀ါမ်ား အေပၚတြင္ ေမတၱာပြားမ်ားျခင္းအားျဖင့္ ၊ ခ်မ္းသာ-အိပ္နိဳး ၊အိပ္မက္ဆုိး ကင္း ၊ခ်စ္ျခင္း လူနတ္ ၊နတ္ေစါင့္တတ္လ်က္ ၊ လက္နက္

ဆိပ္မီး ၊မေရာက္ ၿပီးခဲ့ ၊စိတ္လည္း တည္စြာ ၊မ်က္ႏွာ ၾကည္လင္ ၊ေသလွ်င္မေတြ ၊ ေသေသာအခါ ၊ျဗဟၼာ့ရြာ သို ့ ၊လားရာ အက်ိဳး ၊

ဆယ့္တစ္မ်ိဳး။-ဟူ၍ ၊ေလာကီအက်ိဳး(၁၁)မ်ိဳး ရရွိနိဳင္ေၾကာင္း ပိဋကက်မ္းစာတြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ေမတၱသုတ္ေတာ္လာက်င့္စဥ္မ်ားကုိ က်င့္ႀကံ

အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ လည္း ၊ ဘ၀တစ္ဖန္ အသစ္မျဖစ္ရျခင္း – ဟူေသာေလာကုတၱရာအက်ိဳး ကုိရရွိနိဳင္ေၾကာင္း ဆုိထားပါသည္။

ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္အခါက ၊ ရဟန္းေတာ္(၅၀၀)တုိ ့သည္ ဟိမ၀ႏၱာေတာအုပ္တစ္ခုတြင္ ၀ါဆို၍ တရားအားထုတ္သီတင္းသုံးေတာ္မူၾကသည္။

ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ သီလ အရွိန္အ၀ါေၾကာင့္ ေတာအုပ္ေန နတ္မိသားစုမ်ားမွာ ဆင္းရဲၾကရသည္။သုိ ့ျဖစ္၍ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ေတာအုပ္တြင္မေနနိဳင္

ေအာင္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျခာက္လွန္ ့ေနွာက္ယွက္ၾကသည္။ရဟန္းအမ်ားမွာ စိတ္တည္ျငိမ္မွဳ မရပဲ ထိတ္လန္ ့ေျခာက္ျခားကာ တရားအားမထုတ္နိဳင္ၾက

ေတာ့ေပ။ဘုရားရွင္အထံသို ့ျပန္ၾကြေတာ္မူၾက၍ ျဖစ္ပုံအလုံးစုံကုိ ေလွ်ာက္ထားၾကရသည္။ဘုရားရွင္ က ေမတၱသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကုိသင္ၾကားေပးေတာ္မူ

ူ၍ ေမတၱာစိတ္ျပည့္၀ေအာင္အထူးပြားမ်ားၾကေစသည္။ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေမတၱာပြားမ်ားေတာ္မူၾကလ်က္ သုတ္ေတာ္လာက်င့္စဥ္ျမတ္တုိ ့ျဖင့္

ေတာအုပ္သို ့ျပန္ၾကြေတာ္မူၾကရာ ၊နတ္တုိ ့က ခ်စ္ခင္ၾကည္ျဖဴစြာ ႀကိဳဆုိေစါင့္ေရွာက္ၾကသည္။ထုိအခါမွ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ခ်မ္းသာစြာေနထုိင္ၾက

ရလ်ုက္ ၀ါမကၽြတ္မီမွာပင္ ၊တရားထူးတရားျမတ္မ်ား ကုိ ေပါက္ေရာက္သိျမင္ရရွိၾကသည္။ ဤအျခင္းအရာျဖစ္စဥ္တုိ ့ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ေမတၱာအခါ

ေတာ္ေန ့-ဟုျဖစ္ေပၚ သတ္မွတ္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယေန ့အခ်ိန္အခါတြင္ ၊ ေမတၱသုတ္ ပရိတ္တရားေတာ္ကုိ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သား ဗုဒၶဘာသာ၀င္အေပါင္းတုိ ့သည္ အခ်ိန္အခါ ၊ ရာသီမေရြး ၊

ေန ့ည မဟူ  ရြတ္ပြားပူေဇၚၾကျခင္း ၊နာယူၾကည္ညိဳၾကျခင္း ၊က်င့္စဥ္လာအတုိင္း ပြားမ်ားျခင္း အားျဖင့္ အစဥ္အလာရုိးရာဓေလ့ ကုိ ၊ဗုဒၶေဒသနာေတာ္

ဥာဏ္အသိျဖင့္ စပ္ယွဥ္ကာ၊ေမတၱာႏွလုံး ကုိယ္စီသုံးလ်က္ ရႊင္ျပဳံးေမြ ့ေလ်ာ္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ။

缅甸十二月节日(五)

瓦康月 “标签”布施会与“仁道节”

缅甸十二个月中“瓦康”月属于第五个月,多数与阳历六月或七月同时。由于是雨季,全缅到处下雨,雨蒙蒙的大片原野上,大片葱翠的秧苗。。故有“瓦梭、瓦康,细雨绵绵”之说。缅甸战后时期(公元1945-1965)名诗人“敏独温”曾写下活泼动人的儿童诗句:“瓦梭瓦康雨绵绵;大家都来捡甜甜;小心丛中有蚂蝗;蚂蝗蚂蝗不用怕;三头六臂也无妨;牛鬼蛇神都不怕;我也跟你们走,为了一起去我要把椰树叶柄做的小牛放过下了;。。。”体现了在雨季“瓦期”的缅甸农村生活情趣。另外还有抒发缅甸佛教徒的在“瓦期”的富有佛教色彩生活的诗句:“妈妈顶斋饭;明早送寺庙;弟弟非要跟;不能把他甩掉;妈妈不在太无聊;弟弟,弟弟你太吵!;和尚见了要喝吆;不吵不吵我不闹;拿个数珠稳坐好;。。”

“瓦康月”定义为“僧人雨季斋戒‘瓦’期之中间月”。卜甘王朝时期(公元167-1287)又称之为“楠咖啦”意味“农耕栽种时期”。

“字标签”布施会源于佛祖在世时期(公元588-544)的印度。当时,佛祖正逢斋戒期,全国遭遇干旱、饥荒。百姓对每日僧人斋饭的布施都感到困难。有能力者,针对一两位和尚师父捐献一两块钱,另有困难者,则只能尽自己最大能力,向僧人捐献“写字标签”,事后,并汇报佛祖,请求佛祖谅解同意。佛祖也同意了。

古时“字标签”是用木头、木棍、竹片、藤片等制成,上面标明“施主”的名字。

之后,将该“字标签”置于蓝中,或袈裟内,让师父僧人抽签,类似幸运签,抽到签的和尚,就到该标签上注名的施主宅中用斋饭。有的施主无法请师父到家中者就将斋饭送至和尚庙里。这种自佛祖在世时代就兴起的以标签布施斋饭的方式对于缅甸佛教徒来说,被认为是十分高尚的公德。

“标 签”布施会选择于瓦康月举行,主要因“瓦”期雨季所有僧人都集聚庙内,不易出外化缘之故。原先只限斋饭,后来却扩展为其他物品。开始是将施主名写于标签 上,后来改为将师父法号写于标签上,由施主抽签,让施主有机会接触众多和尚师父,不致形成偏向、倾斜以及不公平现象。施主们对师父不分老少按照抽到的签, 向和尚们进行布施。

贡榜王朝(公元1752-1885),“八基多”王时期,在贡榜史书第二卷中,对“标签布施”有这样的记载:“瓦康月盈后(8)日,在宫内,与王后一起,筹齐各种僧人用物(260) 份,向诸位和尚高僧,举行标签布施。。。”由此可见早在古代,便有缅王与平民百姓一起于瓦康月内隆重举行标签布施活动的惯例。到了现代,已经不再固定为瓦 康月,在农村、小镇、地区、各种地方的佛塔、庙宇、斋堂等场所,只要举行佛会庙会,便要举行抽签布施活动。在“标签”的地方也已经由纸条做的签条代替。将 这些签条置于银钵内,让和尚僧人抽签,“签”上标明的既不是和尚名也不是施主名,而是布施品名称。正是由于普遍举行这种布施活动,全缅甸(5)十多万的和尚尼姑在“瓦”期间,方能安安心心坐下来斋戒、念经、修炼。

“瓦 康月盈日”按照佛教传统又称之为“仁道日”。在那吉日,人们或者听和尚僧人念“仁慈经”;或者私自齐诵“仁慈经”;还要对飞禽牲畜放生;甚而至于还要吃素 吃斋;进行多种类的“行善”活动。“仁”即“爱”之义,意味着让他者幸福。对其他生物持有爱心者即“仁者”。佛祖鼓励众生言行举动必须“仁慈”,哪怕是短 暂的一瞬,仁慈爱心的效果是无限的!古经书上记载:仁慈爱心让人们得到“幸福生活;心灵安宁;免除噩梦;神灵保佑;消灾避邪;心神安稳;神色开朗;死而不 悔;直奔天国”等效果。并且若按照“仁慈经”的方法修炼,还可避免进入“新轮回转世”之中。

佛祖在世时期,曾有(500) 罗汉,修行于喜马拉亚山脉之中。由于众罗汉的威力,影响了森林中诸位精灵,使之处于困境。于是众精灵以各种方式恐吓众罗汉,让众罗汉也得不到安宁。众罗汉 无法静心继续进行修行,只得禀告佛祖,佛祖将“仁慈经”教予众罗汉,并指示须存“仁慈”之心。众罗汉回到林中,遵照佛祖指示,按照“仁慈经”的教导,努力 行善,散发“仁慈”之心,获得了众精灵的热诚欢迎。众罗汉才得于静心修行,于“瓦”斋戒期结束前,即修成正果。由此便产生了“仁道日”。

时至今日,对于虔诚的佛教徒缅甸人民来说,“仁慈经”已经成为家喻户晓,人们不分季节,不分时辰,随时随地都在念诵“仁慈经”,已经形成一种优良传统,人人胸怀仁慈之心,开心愉快地生活在一起。(中文译者;李祖清老师)

(တရုတ္နိဳင္ငံ၊ကူမင္းျမိဳ ့မွထုတ္ေ၀ေသာ မဂၤလာစာေစါင္တြင္၂၀၀၅-၂၀၀၆ခုအတြင္းေဖၚျပၿပီးသည္ကုိျပန္လည္ကူးယူေဖၚျပလုိက္ပါသည္။)

About Visesa

Ashin Revata has written 22 post in this Website..

arriving in China to study the Chinese Language.

   Send article as PDF