သိခ်င္ တာေလးပါ ။
ေနာက္မိန္းမ တနည္း မယားငယ္ အ ေနနဲ ့သူ ့ခင္ ပြန္းဆီကရပိုင္
ခြင့္ဘယ္ေလာက္ ရွိတယ္ဆိုတာသိခ်င္ ပါတယ္ ။
နာမည္ေပးျပီး ေျပာပါရ ေစ ။
ဦးဘ မွာပထမ ဇနီးရွိတယ္ တရားဝင္ ကြာရွင္းျပီး ။
ပထမဇနီးနဲ ့သားသမီးေတြလည္းရခဲ့တယ္ အားလံုးကလည္းအရြယ္
ေရာက္ အိမ္ေထာင္ က်ျပီး ။အ ေမြေတာ့မခြဲရ ေသးဘူး ။
ေနာက္ဒုတိယ ဇနီးနဲ ့က်ေတာ့ သားသမီးမရွိဘူး ။ တရားဝင္ လက္
ထပ္ထားတယ္ ။ ဒုတိယဇနီးက စီးပြားမရွာတတ္ဘူး ထားရာေန
ေစရာသြားဘဝ နဲ ့ပဲေနခဲ့ရတယ္ ။ ပိုင္ ဆိုင္ မႈအားလံုးက ဦးဘ နာ
မည္နဲ ့ပဲရွိေနတယ္ တကယ္ လို ့ဦးဘ က ရုတ္တရက္ ေသဆံုး
သြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ တရားဥဗ ေဒ အရ ဘယ္ဇနီးက ပိုျပီးခံစားခြင့္ရွိမလဲ ။ ဒုတိယဇနီး မွာလည္း အရင္ ခင္ ပြန္းနဲ ့က ေလးေတြရွိခဲ့တယ္ ။
အဲ့က ေလးေတြငယ္ငယ္က တည္းက ယူခဲ့ၾကေတာ့ အ ေဖနာမည္
မွာ ဦးဘ ျဖစ္ေနမယ္ ။ဒါဆို အဲ့က ေလးေတြနဲ ့ပထမ ဇနီးရဲ ့က ေလး ေတြမွာဘယ္ က ေလးက အ ေမြပိုင္ ဆိုင္ ခြင့္ မွာဘယ္လို
ကြာျခားခ်က္ ရွိမလဲ ။ ပထမ အိမ္ေထာင္ သက္ နွစ္ နွစ္ဆယ္ ။
ဒုတိယ အိမ္ေထာင္ သက္ က ဆယ္ နွစ္ေက်ာ္မယ္ အိမ္ေထာင္
သက္ကြာျခားခ်က္ မွာေရာ သက္ဆိုင္ မႈရွိနိုင္ လား ။
ေျပာေရးဆိုခြင့္မွာဘယ္သူကအားသာနိုင္ မလဲ ။ဦးဘ ကဒုတိယ
ဇနီးအိမ္မွာ ေနရင္းအသက္ဆံုးခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ေရာ ကြာျခားခ်က္ ရွိ
နိုင္ လား ။
အဲ့ဒါ ေလး သိခ်င္ လို ့ပါ ဥဗ ေဒအ ေၾကာင္းနားလည္သူမ်ား
ရွိရင္ တစ္ခ်က္ ေလာက္ ရွင္းျပေစခ်င္ ပါတယ္ ။
:mrgreen:

lulu
ေတာင္ ႀကီး

About Sine Sant

Sine Sant has written 23 post in this Website..

မွန္လိုလူ

   Send article as PDF