၁ ။ ။

စာအေၾကာင္း ေပအေၾကာင္း ေတြးမိေတြးရာေလးေတြ ခ်ေရးၾကည့္ပါမည္ ။

က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း မေျပာနိုင္ေသးခင္. . .ရသေလာက္ / တတ္သေလာက္ ေတြးမိသေလာက္ကို တီးၾကည့္ေခါက္ၾကည့္လွ်င္လည္းအက်ိဳးရွိလိမ့္မည္ ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ ေရးပါသည္ ။

သည္းခံ၍ ဖတ္ရွဳ ေလ့လာေပးၾကမည့္

စာခ်စ္သူ မိတ္ေဆြမ်ားကို

အထူး အထူး ေက်းဇူးတင္ပါသည္ ။

——————————

၂ ။ ။

ျမန္မာစာ/ျမန္မာစကား. . .

ထို့ထက္ပို တဆင့္တက္၍ ျမန္မာကဗ်ာ အေၾကာင္း ေျပာၾကည့္ဆိုၾကည့္မည္ ၾကံတိုင္း

”ကာရန္”ဆိုေသာအရာကို ထည့္ေျပာခ်င္လာသည္ ။

ကြ်န္ေတာ္တို့ ဘာသာ/စကားထဲမွာ. . .”ကာရန္”ဆိုေသာ အရာ

ရွိေန၍ ေျပာရျခင္းျဖစ္သည္ ။

ထို့အျပင္ ”ကာရန္”သည္. . .

ကြ်န္ေတာ္တို့ ဘာသာ/စကားနယ္ပယ္တြင္ . . .သာမန္အေနအထားျဖင့္ မထင္မရွားကေလး ရွိေနျခင္းမဟုတ္. . .

လူေျပာသူေျပာမ်ားေသာ. . .

အထင္ကရ ”ေနရာ”တစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းမွ . . .

စပါသည္။

———————————–

၃ ။ ။

အရင္ဦးဆံုးေျပာရမွာက . . .

သတ္ပံုကိစၥ ျဖစ္သည္ ။

”ကာရန္” (Rhyme) ကို ျမန္မာဘာသာစကား / ျမန္မာစာျဖင့္ ေရးလွ်င္ . . .

ကၾကီး + – ာ = ”ကာ ”

ရေကာက္+နငယ္ + – ္ = ”ရန္ ”

”ကာရန္” ဟု ေရးရပါမည္ ။

ဒါမွ သတ္ပံု မွန္ပါမည္ ။

အေၾကာင္း သိပ္မသိေသးသူတခ်ိဳ ့က . . .

”ကာရံ” ဟု အလြယ္တကူေရးၾကေျပာၾကတာကို ေတြ ့ေနရပါသည္ ။

အမွတ္မွား/အေရးမွားျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္အျဖစ္ အဓိပၸာယ္လြဲပါလိမ့္မည္ ။

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး နယ္ပယ္မွာေတာ့

စာစစ္ စာျပင္မွဳ ရွိ၍ သတ္ပံုအမွားတို့ကို

ေတြ ့ရခဲပါသည္ ။

Online Media ဟု ေခၚဆိုရမည့္

facebook /

web pageမ်ားေပၚမွာေတာ့ ”ကာရံ ”

ဆိုေသာ သတ္ပံုအမွားကို ေဖာေဖာသီသီ ေတြ ့ေနရသည္။

မမွားသင့္ပါ ။

ျမန္မာဘာသာစကား/ျမန္မာစာသည္. . .နည္းနည္းကေလး လြဲရံုျဖင့္. . .

အဓိပၸာယ္ အၾကီးအက်ယ္ ကြဲလြဲနိုင္ေသာ ဘာသာစကားတမ်ိဳးျဖစ္သည္ ။

”က”ကို ” – ာ ” ကေလးပင္ ပိုေရးလို့မရ ။

” က ” တစ္လံုးတည္းဆိုလွ်င္ အဓိပၸာယ္က တမ်ိဳး. . .

” ကာ ” ဆိုလွ်င္ အဓိပၸာယ္ေနာက္တမ်ိဳး

ျဖစ္သြားျပီး

” က ” ႏွင့္ေတာ္ေတာ္ အဓိပၸာယ္ ျခားနားသြားျပီ ။

ျမန္မာစာသည္. . .

သတ္ပံု မွားေကာင္းေသာ စာ မဟုတ္ ဟု

ကြ်န္ေတာ္ ထပ္ေျပာခဲ့ပါသည္။

———————————–

၄ ။ ။

ကာရန္ ။ ကာရန္သည္ ျမန္မာကဗ်ာသမိုင္းေၾကာင္းထဲမွ သူရဲေကာင္းဟု ဆိုရမေလာက္ အားေကာင္းမာန္ထည္ ခဲ့သည္။

ျမန္မာကဗ်ာတို့. . .ကာရန္ျမစ္ျပင္ၾကီးထဲမွာ ကူးေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ကူးၾကခတ္ၾကသည္ ။

ျမန္မာကဗ်ာတို့ . . .ကာရန္ပန္းကို အလွဆင္ျမန္း၍ ျမတ္နိုးစြာ ပန္ခဲ့ၾကသည္ ။

ျမန္မာကဗ်ာတို့. . .ကာရန္သီခ်င္းကို ဆိုၾကသည္။

ျမန္မာကဗ်ာတို့. . . ကာရန္ရနံ့ျဖင့္

ေမႊးပ်ံ ့ၾကိဳင္သင္းခဲ့ၾကသည္. . .။

ကဗ်ာႏွင့္ ကာရန္ တသားတည္းက်ျပီး ကဗ်ာခံစားသူတို့၏ ႏွလံုးသားကို ခ်ိဳေသာအသံ. . .စီးေသာအေမ်ာတို့ျဖင့္. . .ဆြဲေဆာင္သိမ္းပိုက္နိုင္

စြမ္းခဲ့သည္။

ျမန္မာကဗ်ာအေၾကာင္း ေထာင္းေထာင္းထေအာင္. . .ေျပာၾကသူတို့အၾကား. . .

” ကာရန္ ပါရင္. . .ကဗ်ာ / ကာရန္ မပါရင္. . .စကားေျပ” ဟူေသာ စကား(သတ္မွတ္ခ်က္) တစ္ခုပင္ အသံက်ယ္က်ယ္ ထြက္ခဲ့ျပီ ။

ကဗ်ာဆရာတို့သည္. . .ကဗ်ာဟူသည္ကို ခံစားခ်က္လွစ္ဟေဖာ္ျပျခင္း အေနျဖင့္ ေရးၾကသည္။

ဖတ္သူတို့ ရသ ခံစားေစလိုေသာအေနျဖင့္ ေရးၾကသည္။

ေျပာခ်င္ ျပခ်င္တာတစ္ခုခုကို စာဖတ္သူထံ

အေရာက္ ပို့သ

ခ်ျပလိုေသာ အေနျဖင့္ ေရးၾကသည္ ။

ထိုသို့ေရးသားရာတြင္. . .ရွိႏွင့္ျပီးေသာ . . .

အသံုးျပဳရမည့္. . .ဘာသာစကား (ျမန္မာစာသား)ကို သံုး၍ စီကာစဥ္ကာ ေရးခ်သည္။

သာမန္အတိုင္း(စကားေျပလို) မေရး ။

” ကာရန္ ” ဆိုေသာ ပံုစံတစ္ခုထဲ ေဘာင္ဝင္ေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ေရးသားလိုက္သည္။

” ကာရန္ ” ”ခြင္ ”ထဲသို့ စကားလံုးမ်ားကို စနစ္တက် ပစ္သြင္း၍ ကဗ်ာေရးသည္ ။

———————————-

”သက် ရူပံ | ၾကံၾကံသမွ်

ေတာင့္တရာရာ|တတ္ေကာင္းစြာသား

ဝိဇၨာသိပၸ | လူ ့ကိစၥကို

ငယ္ကမသင္ | ေပ်ာ္ပါးလြင္မူ

အၾကင္သူအား| စကားေခ်တင္

သဘင္မျပဲ ့ | ခံတြင္းမဲ့သို့

ခ်ိဳ့တဲ့ပညာ | ညွိဳးမ်က္ႏွာႏွင့္

ရြံရွာလန့္ထိတ္| အသံဆိတ္၏

. . . .

. . . .

(ဝိဇၨာသိပၸလူ ့ကိစၥ/ပ်ိဳ့ / အစပိုဒ္/

ရွင္မဟာရဌသာရ ။)

————————

ထိုသို့ျဖင့္. . . .

ကာရန္ပါေသာ ထိုကဗ်ာသည္ ဖတ္၍ေကာင္းေသာ . . .

ဆို၍ ခ်ိဳေသာ . . .

စည္းကမ္းတက် စနစ္က်ေသာ စာသားအစုအေဝးတစ္ခု ျဖစ္သြားသည္ ။

တနည္းအားျဖင့္. . . ကဗ်ာဆရာမွ ေပးပို့လိုေသာ ဆိုလိုခ်က္ကို ကဗ်ာခံစားသူမွ ေက်နပ္စြာ ကူးယူခံစားနိုင္ေသာ အႏုပညာဖန္တီးမွ ု တစ္ခု (အႏုပညာပစၥည္း) အျဖစ္သို့. . .

ေရာက္ရွိလာသည္ ။

ကဗ်ာကို ” ကာရန္ ” ပါေအာင္ ေရးၾကသည္ ။

” ကာရန္ ” မပါလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း ။

(”ကာရန္” မပါလွ်င္ ကဗ်ာမဟုတ္ ဆိုေသာ အယူအဆတို့ကို ခ်န္ထားခဲ့ျပီး. . .

”ကာရန္မဲ့ ကဗ်ာ” ဟု စြပ္စြဲသတ္မွတ္ၾကသည့္. . .

”Modern Poem ” ”ေခတ္သစ္ကဗ်ာမ်ား”ကို ယေန့လူငယ္ကဗ်ာသမားေတြ

(Modernist မ်ား ) က ဖန္တီးျပလိုက္သည္ ။

ဗ်ာ / ေျပ ျပႆနာမ်ား /သေဘာတရားတိုက္ပြဲမ်ား / အယူအဆကြဲလြဲသံမ်ား . . .

ညံထြက္သြားသည္ ။ )

တကယ္ေတာ့. . .

ကဗ်ာမွာ ကာရန္မပါလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ ေမးစရာပင္မလိုေတာ့. . .

ကာရန္သည္ ကဗ်ာကို ခ်ိဳေအာင္ ထည့္ေသာ ေဆးတစ္မ်ိဳး. . .

ကာရန္သည္ ကဗ်ာကို လွေအာင္ အေရာင္တင္ေသာ ေဆးတစ္မ်ိဳး. . .

စည္း / မ်ဥ္း / ေဘာင္ / ခြင္ / သတ္မွတ္ခ်က္ / စံႏွဳန္းတစ္ခုသာျဖစ္၍. . .

ကာရန္ မပါလွ်င္လည္း

ကဗ်ာဖြဲ့၍ ရေၾကာင္း

လက္ေတြ ့ ဖန္တီးျပၾကသည္ ။

ကာရန္မဲ့ကဗ်ာေတြကို လူငယ္ေတြ ေရးၾကေလျပီ ဟု ဆိုၾကသည္ ။

ကာရန္ဆိုတာၾကီးကို စြန့္လႊတ္လိုက္ျပီ. . .ဟု

တခ်ိဳ့က ဟစ္ေၾကြးၾကသည္ ။

သို့ေသာ္. . . .ရျပီလား. . .

”ကာရန္”ကို တကယ္ စြန့္လႊတ္နိုင္ျပီလား ။

”ကာရန္”ဆိုေသာ အေငြ့အသက္ကို တစိုးတစိမွ် ရွဴရွိဳက္စရာ မရွိျပီလား ။

တကယ္ ကင္းနိုင္ျပီလား။

———————————–

၅ ။ ။

”ကာရန္”ကို အေခၚအေျပာမရွိ / အတို့အထိ မရွိ. . . တိတိရိရိ စြန့္ပစ္ လိုက္နိုင္ျပီလား ။

ထိုေမးခြန္းကို . . .

ကြ်န္ေတာ့္သေဘာ

(ကြ်န္ေတာ့္တစ္ဦးတည္းသေဘာ)ႏွင့္ ေျဖခဲ့ပါမည္ ။

မရပါ ။

ကာရန္ကို မတို့မထိပဲ ကဗ်ာေရးလို့ မရပါ ။

ေသေလာက္ေအာင္ စြန့္ပစ္ခ်င္ေနလည္း ကင္းကြာေအာင္ ေရးလို့မရ ။

ကြ်န္ေတာ္တို့သည္. . .

ကဗ်ာကို ဤဘာသာစကား/ဤစာသားမ်ားႏွင့္ ဖန္တီးေရးသားေနသမွ် ကာလပတ္လံုး. . .

ကဗ်ာသည္ ကာရန္ႏွင့္ ပူးပူးတြဲတြဲ ရွိေနရပါဦးမည္ ။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

တတ္စြမ္းသေလာက္ ကြ်န္ေတာ္ ရွင္းဆိုပါမည္ ။

_____________

၆ ။ ။

ျမန္မာလူငယ္ေတြေရးေသာ ျမန္မာကဗ်ာ. . .

ဤေခတ္ ဤအခါမွာ ျဖစ္တည္လာေသာ ဟန္ခ်က္အရ. . .

Modern ကဗ်ာမ်ားအျဖစ္ လြတ္လပ္ေသာ အစီးအေမ်ာႏွင့္ ”ကာရန္” မပါေအာင္ ေရးသည္ ဟု ဆိုၾကပါသည္ ။

သို့ေသာ္. . . .

ဘာ စာ နဲ့ ေရးသလဲ. . .

ျမန္မာစာဖတ္သူေတြအတြက္ . .

ျမန္မာကဗ်ာခ်စ္သူ ခံစားသူေတြဖတ္ဖို့. . . . ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ေရးပါသည္ ။

ေကာင္းျပီ ။

ျမန္မာစာ၏ သေဘာတရားႏွင့္လကၡဏာမ်ားကို ျပန္ၾကည့္ရပါေတာ့မည္။

_____________

၇ ။ ။

ျမန္မာစာ အေရးအသားသည္. . က်ယ္ျပန့္သည္ႏွင့္အမွ် ေဝဝါးမွဳမ်ားလည္း ရွိလာသည္။

ေဝဝါးမွဳမ်ားကို အသာထားျပီး က်ယ္ျပန့္ေသာ အပိုင္းမွ ပြားယူေသာ စကားလံုးမ်ား/ကပ္ယူေသာ စကားလံုးမ်ား /

ကာရန္တူတြဲစပ္လိုက္ေသာ စကားလံုးမ်ား ရွိသည္ဆိုေသာ အပိုင္းကို သြားၾကည့္ရပါဦးမည္။

ျမန္မာစာတြင္. . .ကာရန္တူအတြဲအစပ္မ်ား

ရွိပါသည္။ အသံုးမ်ားျပီး ေရွာင္လႊဲမရေလာက္ေအာင္ ရွိေနပါသည္ ။

ဥပမာ. . . .

”ငုတ္”ကို ကာရန္တူေသာ

”တုတ္ ” ျဖင့္ တြဲစပ္၍ ”ငုတ္တုတ္” /

”မတ္”ကို ကာရန္တူေသာ ”တတ္”ျဖင့္ တြဲစပ္၍. . .”မတ္တတ္” /

”ရိ”ကို ကာရန္တူေသာ ”တိတိ”ျဖင့္ တြဲစပ္၍ ” ရိတိတိ”

”ျပံဳး”ကို ကာရန္တူေသာ ”တံုးတံုး” ျဖင့္ တြဲစပ္၍ ”ျပံဳးတံုးတံုး” /

”ငိုင္”ကို ကာရန္တူေသာ ”တိုင္တိုင္”ျဖင့္ တြဲစပ္၍ ”ငိုင္တိုင္တိုင္” /

”စီစီ”ကို ကာရန္တူေသာ ”ရီရီ”ျဖင့္တြဲစပ္၍ ”စီစီရီရီ”/

”ေျပာင္ေျပာင္”ကို ကာရန္တူေသာ ”ေရာင္ေရာင္”ျဖင့္တြဲစပ္၍ ”ေျပာင္ေျပာင္ေရာင္ေရာင္”/

. . . . .

စသည္ျဖင့္. . . . . . .

——————-

အလင္းမဲ့သြားတဲ့မနက္ခင္းမွာ

ငါ့ရင္ထဲက ပင္လယ္

လမ္းထေလွ်ာက္တယ္. . .

လူေျပာမ်ားတဲ့ ငါ့နဖူးစာေပၚမွာ

စီစီရီရီ ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ ေၾကကြဲျခင္းေတြ. . . .

“ အလင္းဆက္ ´´

___________

ထိုသို့ေသာ

ကာရန္တူ အတြဲအစပ္စကားလံုးမ်ားကို ေဖာျခင္းေသာျခင္း သံုးစြဲေနၾကေလျပီ။

ထိုစကားလံုးမ်ားကို ေရွာင္ကာတိမ္းကာ. . .မေရးပဲ ထည့္ေရးမိလွ်င္ ကာရန္ကို စြန့္လႊတ္ျခင္း မမည္။

ဤဘာသာစကားႏွင့္

ကဗ်ာကို ဖန္တီးလွ်င္. . .”ကာရန္”ႏွင့္ ကင္းေအာင္ ေရွာင္နိုင္ပါ့မလား။

ဤဘာသာစကား၏ သေဘာလကၡဏာ အစဥ္အလာအသံုးအစြဲမွာကိုက

ကာရန္ႏွင့္ မကင္းနိုင္ေလာက္ေအာင္. . .

ကာရန္ဆန္စြာ ပူးဝင္တြယ္ျငိေနမွေတာ့. . . .

_____________

၈ ။ ။

ကာရန္ႏွင့္ လမ္းခြဲဖို့. . .

ယေန့လူငယ္ကဗ်ာသမားေတြ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္မိၾကပါသည္။

လမ္းခြဲျပီ လမ္းကြဲျပီဟု ဆိုကာ. .

”ကာရန္”ဟူေသာ စည္း မ်ဥ္း အျခား ေဘာင္ / ခြင္မ်ားကို စြန့္၍ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားတင္ျပေနၾကေလျပီ ။

ယေန့ေခတ္ ကဗ်ာမ်ားကို ေရွးေခတ္ အစဥ္အလာကဗ်ာသမားမ်ားက

”ကာရန္မဲ့ကဗ်ာမ်ား ” ဟု အမည္တပ္ တံဆိပ္ကပ္ၾကပါေတာ့သည္။

ဟုတ္မလိုလိုႏွင့္ မဟုတ္ပါ။

ကြ်န္ေတာ္ သိသေလာက္ေတာ့. . .

ေမာ္ဒန္ကဗ်ာ ဆိုေသာ ယေန့ေခတ္လူငယ္မ်ားေရးသည့္ကဗ်ာမ်ားသည္. . . ”ကာရန္မဲ့ကဗ်ာမ်ား” မဟုတ္ပါ။

လံုးဝ မဟုတ္ပါ။

ယေန့ေခတ္ကဗ်ာမ်ား ကာရန္မဲ့ခ်င္သည္ ဆိုလွ်င္ေတာင္ မမဲ့ပါ။

ကာရန္ မဲ့၍ မရပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္. . . .

ကဗ်ာကို ျမန္မာဘာသာစကား/ျမန္မာစာ ျဖင့္ ေရးသားေနေသးသ၍. . .

ကာရန္မမဲ့. . . .

”ကာရန္”ဆိုသည္ကိုက. . . .

”အသံ”ပဲ. . . မဟုတ္ပါလား။

———————————–

” ကဗ်ာသည္ . . . .

အသံ ျဖစ္သည္ ။ ”

———————————–

ေလးစားစြာျဖင့္. . . .

အလင္းဆက္(Gazette)

24 / 5 / 2014 / 15 : 00

( မရမ္းကုန္း )

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .

   Send article as PDF