ပုဒ္မ (၄၃၆)
“(က) ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၁ မွ ၄၈ ထိ၊ အခန္း(၂) ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆ ထိ၊ အခန္း(၃) ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၀ ၊အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊ အခန္း(၅) ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ အခန္း(၆) ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊၃၁၄၊ ၃၂၀၊ အခန္း(၁၁) ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ ထိ၊အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆ တို႕ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္လုိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲ ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူအားလုံး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္။
(ခ) ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မွအပ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္။

=

Central & South Asia
Tension along Bangladesh-Myanmar border
Dhaka reportedly asks Naypyidaw to withdrawal its forces from border after Bangladeshi guard

killed in firing.
Last updated: 03 Jun 2014 10:33

Bangladesh has lodged a protest with Myanmar over what it called an unprovoked attack

against its border guards by its eastern neighbour’s security forces on May 30, following an

earlier exchange of fire in which one Bangladeshi guard was killed.
Dhaka has asked Myanmar for immediate withdrawal of its forces from the border as it violated

a 1980 agreement, the Daily Star newspaper reported.

“We want a friendly relationship with all bordering countries. But if the Myanmar Border Guard

police attack again, BGB (Border Guards Bangladesh) will give a befitting response

immediately,” the BGB’s Chittagong regional commander Brig-Gen Syed Ahmed Ali was quoted

by the Dhaka-based newspaper as saying
=
Seattle raises minimum wage to $15 an hour, highest in US
Allentown Morning Call-Jun 3, 2014
“Seattle will be the place with the highest minimum wage in the country. … of low-wage workers

in Seattle who struggle to meet their most basic ..
=

_editorials‬

လြန္ခဲ့သည့္ ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ထိုင္းေခတ္သစ္သမိုင္း၌ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဏာသိမ္းမႈအျဖစ္ ထိုင္းစစ္တပ္က  အာဏာသိမ္းယူခဲ့ျပီး ထင္ရွားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မ်ားစြာတို႔ကို ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ခုနစ္လၾကာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ စစ္တပ္က ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္ အာဏာသိမ္းျခင္း မဟုတ္ပါဟု အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာက ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ရက္အၾကာတြင္ပင္ အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ခဲ့သည္။ ေမ ၃၀ ရက္တြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတစ္ဆင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးသို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာယြတ္က ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ယူရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနည္းဆံုး  တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးသည့္တိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ  အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္တိုင္ ထိုင္းစစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းယူထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
=

kai

About kai

Kai has written 994 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF