1 ယ ခင္

 

1ယခု

1ယခု

2 ယခင္

2 ယခင္

 

2ယခု

2ယခု

 

3ယခင္

3ယခင္

 

3ယခု

3ယခု

 

4 ယခင္

4 ယခင္

 

4 ယခု

4 ယခု

 

“ယခင္နဲ႔ယခု”

(ကူညီစရာ ေရႊျပည္သာ မွ ဓမၼရံသီ သီလရွင္ေက်ာင္း)

 

 

(6-6-2014)ေန႔  က ေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အြန္လုိင္းကမိတ္ေဆြတစ္စု

(ေဖစ္ဘုတ္ နွင္႔ ျမန္မာေဂဇက္အဖြဲ႔၀င္မ်ား)

စုေပါငး္ျပီးေတာ႔ ေရႊျပည္သာ က ဓမၼရံသီ သီလရွင္ေက်ာင္း ေလးကို

လွဴဒါန္းျပီးခဲ႔ တာ (၂)လ တင္း တင္းျပည္႔ တဲ႔ ေန႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

(6-4-2014)ေန႔ မွာ က်ပ္သိန္းငါးဆယ္တိတိကို

လွဴဒါန္းသူမိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ အတူ တကြ ေရစက္ခ် ျပီး လွဴဒါန္းနုိင္ခဲ႔ပါတယ္။

လက္ခံ ရရွိ တဲ႔ ေငြေ တြကိုအသုံးျပဳ ျပီး ေက်ာင္း ကို ျပီးစီးေအာင္ဆက္လက္

ေဆာက္လုပ္ဘုိ႔ အတြက္ Snow Smile က တာ၀န္ယူေ ဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔ လဲ ဓမၼရံသီ ေက်ာင္းမွ ဆရာေလးမ်ားကလဲ လွဴဒန္းရရွိေငြမ်ားကို

လက္ခံ ျပီး တာနဲ႔ ဦးစီးျပီး ေဆာက္လုပ္မည္႔သူထံ သုိ႔  ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ႔ ၾက ပါတယ္။

ေအပရယ္လ္ ေနာက္ဆုံးပါတ္ကေန ေမ လ တတိယပါတ္အထိ

မျပီးဆုံးေသးတဲ႔ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးကိုဆက္လက္

လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ ပါတယ္။

(လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ သည္႔ အတြက္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ား ကုိ

လယ္ဂ်ာ စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္

အေသးစိတ္စာရင္းသြင္းသည္႔အျပင္

ပစၥညး္၀ယ္ယူေသာကုန္၀ယ္ေဘာက္ခ်ာမ်ားကိုလည္း

ရနုိင္သေလာက္ေတာင္းယူ၍

သိမ္းဆည္းထားျပီးျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားျပီးဆုံးေသာ ေန႔ တြင္ ေက်ာင္းမွဆရာေလးမ်ားအား

စာရင္း စာအုပ္မ်ား ကို စံနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။)

 

ဒီလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္မွာဘဲ အခက္အခဲမ်ားလဲၾကဳံ ေတြ႔ခဲ႔ရပါတယ္။

ေက်ာင္းအုတ္တံတုိင္းခတ္တဲ႔အခါမွာ ရပ္ကြက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကတားျမစ္ျခင္း၊

ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာေက်ာင္းႏွင္႔ ေျမကိစၥ စကားေျပာရျခင္းမ်ားရွိခဲ႔ေသာ္လည္း

ေျပလည္ေအာင္ညွိနုိင္းေဆာင္ရြက္ျပီး ေက်ာင္းအျမန္ျပီးစီးေရးကိုလုံးပန္းခဲ႔ပါသည္။

6-4-2014 ေန႔ မတုိင္မီကပင္ လာေရာက္လွွဴဒါန္းသူမ်ားေကာင္းမြန္စြာ

ေနထုိင္နုိင္ရန္အတြက္ရည္ရြယ္ျပီး ေက်ာင္းေအာက္ထပ္ကုိ

ေၾကြျပားခင္းနုိင္ခဲ႔သည္႔အျပင္ မူ လ ေဆာက္လုပ္ထား သည္အခ်ဳိးအစားမက်နသည္႔

တည္ေဆာက္ထားျခင္းမ်ားကို ဖ်က္၍ ေက်ာင္းဖြဲ႔တည္ပုံကိုေသသပ္ေအာင္ျပဳျပင္နုိင္ခဲ႔ပါသည္။

ယခု အခ်ိန္တြင္ေက်ာင္းအေပၚထပ္တြင္လွ်ာ ထုိးၾကမး္ခင္းမ်ားကို                              ခင္းက်င္းျပီးသည္႔ အျပင္ ေလွခါး ပါ တပ္ဆင္ျပီးျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔

13-5-2014 ( ကဆုန္လျပည္႔ ေန႔ )တြင္၄င္းေက်ာင္းအေပၚထပ္တြင္အသံမစဲ                ပ႒ာန္းပြဲကိုပင္က်င္းပ နုိင္ခဲ႔ ပါသည္။

ထုိ႔ ေနာက္ေက်ာင္းခန္း ပုိ မုိ က်ယ္လြင္႔ သြားေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းေနာက္ဖက္

တြင္ ဆယ္ ေပ တစ္ခန္း( အေပၚထပ္ ေအာက္ထပ္) တုိးခ်ဲ႔ ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။

၄င္းတုိးခ်ဲ႔ေဆာင္အတြက္ ေအာက္ထပ္ ေဘးနံရံမ်ားအတြက္ အုတ္စီျပီး ျပီျဖစ္ပါသည္။

အမုိးလည္းမုိးျပီးျဖစ္ပါသည္။

 

လုပ္ေဆာင္ရန္က်န္ေသးသည္မွာ

 

တုိးခ်ဲ႔ ေဆာင္ ေအာက္ထပ္  ထဲ သုိ႔ မီးဖုိေခ်ာင္ေရခ်ိဳးခန္း နွင္႔အိမ္သာကိုေ ျပာင္းေရႊ႔ ရန္က်န္ပါေသးသည္။

တုိးခ်ဲ႔ေဆာင္အေပၚထပ္ တြင္ ေရခ်ဳးိခန္းအိမ္သာ လုပ္ ရန္က်န္ပါေသးသည္။

မီးဖုိခန္းအေခ်ာသပ္ရန္က်န္ပါေသးသည္။

အေပၚထပ္တြင္ တံခါးေပါက္ေလးေပါက္တပ္ရန္က်န္ပါေသးသည္။

ေက်ာငး္လုံျခဳံေရး အတြက္ ေက်ာင္းပါတ္ပါတ္လည္တြင္ခ်ိန္လိတ္ျခံစည္းရုိးကာရန္လုိပါေသးသည္။

အေပၚထပ္မ်က္နွာစာ ျပန ္လည္ ျပဳျပင္ရန္က်န္ပါေသးသည္။

အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ လက္ထဲတြင္ က်န္ ရွိ ေနေသး ေသာေငြသည္

ေက်ာငး္ျပီးဆုံးရန္အတြက္ မလုံ ေလာက္ေသးပါ။

ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေက်ာင္းမွ ဆရာေ လးမ်ား က လည္း ၄င္းတုိ႔ ၏ ဒကာဒကာမမ်ားထံ

ဆက္လက္ျပီးအလွဴခံ ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ပထမအၾကိမ္လွဴဒါန္းစဥ္က အေၾကာင္းအမ်ဳးိမ်ဳးိေၾကာင္႔ မထည္႔၀င္လုိက္ရေသာ

မိတ္ေဆြအခ်ဳိ႔ ကလည္း အလွဴေငြမ်ားထည္႔၀င္ထားၾကပါသည္။

 

မႏၱေလးျမဳိ႔မွ ကိုတင္မုိးက  USD 20$

ရန္ကုန္ျမဳိ႔မွ   ဦးညြန္႔ ေမာင္နွမတစ္စုမွ  S$ 100

ရန္ကုန္မွ မိတ္ေဆြတစ္ဦးမွ က်ပ္ ငါးေသာင္း

ဆရာေလးမ်ား မွ အလွဴ ခံ ရ ေငြ က်ပ္သုံးသိန္း

USA  မွ  မႏွင္းဆီ(Rose Tan) မိသားစု မွ က်ပ္ တစ္သိန္းတိ တိ ကို ထပ္ မံ လွဴဒါန္းထားၾက

သည္ကိုလည္းေက်းဇူးတင္စြာျဖင္႔လက္ခံရရွိပါသည္။

 

ထုိ႔ေၾကာင္႔ ပ ထ မလွဴဒါန္းစဥ္က မပါ၀င္လုိက္နုိင္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင္႔

လွဴဒါန္းလုိပါ က ေအာက္ေဖာ္ျပပါသူမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္၍လွဴဒါန္းနုိင္ပါေၾကာင္း

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

 

စကၤာပူ အတြက္

ဆု ျပည္​့

#05-65 , Peninsula Plaza

6337 5003

တြင္လွဴ ဒါန္းနုိင္ျပီး

 

အျခားလွဴဒါန္းလုိသူမ်ား က

ဆရာေလး ေဒၚယုစာရီ (ဓမၼရံသီေက်ာင္းတုိက္-ေရႊျပည္သာ ရန္ကုန္ျမဳိ႔)

09-256037500

ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

09-6805396

တုိ႔နွင္႔ဆက္သြယ္လွဴဒါန္း နုိင္ပါေၾကာင္းသတင္းပါးအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား.။

ဓမၼရံသီေက်ာင္းေလးျပီးစီးရန္အတြက္လုိအပ္ေသာအလွဴေငြမ်ားကို ထည္႔၀င္မည္ဆုိပါက

၀မ္းေျမာက္၀မး္သာလက္ခံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိးေဆာ္အပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

 

(ေက်ာင္းကို မျပင္ ဆင္ ရ ေသးေ သာ ပုံႏွင္႔ ယခုလက္ရွိျပင္ဆင္ျပီးေသာပုံမ်ားကုိနွုိင္းယွဥ္ၾကည္႔နုိင္ရန္အတြက္

တင္ေပးလုိက္ပါသည္)

 

 

ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

6-6-2014

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။